Konserwacja jednorazowa całości kanału Bielawka (wygasły...)

W załączeniu  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na

Konserwacja jednorazowa całości kanału Bielawka oraz utrzymanie w ciągu roku odcinka od ul. Racławickiej do II bramy ogrodów działkowych
Nazwa ( firma ) siedziba i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano :                 
Zakład Inżynierii Środowiska  Jarosław Ślęk,  Regulice 31, 48-300 Nysa 

Uzasadnienie  wyboru oferty :
Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ oferta Wykonawcy uzyskała maksymalną ilość punktów w  ocenie oferty,  spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

W załączeniu pełna treść zawiadomienia. 

 


powrót...
Załączniki:
bielawka.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 17.05.2010
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 17.05.2010. Wygasa 22.05.2010. Odsłon 1119, Wersja 1
Początek strony