Opracowanie analiz architektoniczno-urbanistycznych oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy (wygasły...)

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przedmiotem którego jest  opracowanie analiz architektoniczno-urbanistycznych oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy  (w tym decyzji odmownych) wraz z załącznikami graficzny - w ilości 135 sztuk

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez :

PUNKT Joanna Świtlińska – Robutka,  Ul. Sosnowa 29, 55-020 Mnichowice

W załączeniu pełna treść zawiadomienia
 


powrót...
Załączniki:
6a-2011.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 27.01.2011
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 27.01.2011. Wygasa 03.02.2011. Odsłon 1229, Wersja 1
Początek strony