Usługi Zespołu Wdrożenia Projektu - (wygasły...)

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: BZP/341/ID/64/06
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa :Gmina Nysa
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów :Jacek Krzywoń
Adres : Urząd Miejski w Nysie
ulica Kolejowa 15
Kod pocztowy :48-300
Miejscowość : Nysa
Województwo :opolskie
Telefon: 077 4080513, 077 4080553 Faks 077 4080553
Poczta elektroniczna (e-mail): zp_nysa@op.onet.pl
Adres internetowy (URL): www.nysa.plSEKCJA II: TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) RODZAJ ZAMÓWIENIA
usługi

II.2) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony z dnia 06/11/2006 r.

II.4) NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Usługi Zespołu Wdrożenia Projektu dla inwestycji „Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa — etap I” współfinansowanej przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

SEKCJA III: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

III.1) NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO

Nazwa wykonawcy :
Miastoprojekt System Sp. z o.o.
Adres : ulica Oławska 17 Kod pocztowy :50-123
Miejscowość : Wrocław Województwo/Kraj : dolnośląskie / Polska
Telefon : 071 3429295
Faks : 071 3429295
Poczta elektroniczna (e-mail): biuro@miastoprojektwroclaw.pl
Adres internetowy (URL)

Data złożenia oferty :06/11/2006

III.2) UZASADNIENIE WYBORU
Wykonawca złożył jedyną ofertę niepodlegającą odrzuceniu.

SEKCJA IV: INNE INFORMACJE
IV.1) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT : 1
IV.2) LICZBA WYKONAWCÓW KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE: 0
IV.3) LICZBA WYKONAWCÓW KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI : 0
IV.4) DATA WYSŁANIA ZAWIADOMIENIA 10/01/2007 r.

powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Jacek Krzywoń dnia 10.01.2007
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 10.01.2007. Wygasa 19.01.2007. Odsłon 991, Wersja 1
Początek strony