Konserwacja i utrzymanie kanału Bielawka w Nysie - II etap (wygasły...)

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: BZP/341/GKD/44/07

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa : Gmina Nysa
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów : Jacek Krzywoń
Adres : Urząd Miejski w Nysie
ulica : Kolejowa 15
Kod pocztowy : 48-300
Miejscowość : Nysa
Województwo : opolskie
Telefon : 077 4080513, 077 4080553 Faks 077 4080553
Poczta elektroniczna (e-mail): zp_nysa@op.onet.pl
Adres internetowy (URL) www.nysa.pl


SEKCJA II: TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) RODZAJ ZAMÓWIENIA :usługi
II.2) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony z dnia 15 czerwca 2007 r.

II.4) NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

----------------------------------------------------------
Konserwacja i utrzymanie kanału Bielawka w Nysie - II etap
----------------------------------------------------------

SEKCJA III: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

III.1) NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO


Nazwa wykonawcy :
Gminna Spółka Wodna w Nysie
Adres : Niwnica
Kod pocztowy : 48-321
Miejscowość : Niwnica
Województwo/Kraj : opolskie/Polska
Telefon : 077 4356421
Poczta elektroniczna (e-mail): scarbeko@pro.onet.pl

Data złożenia oferty 15-06-2007


III.2) UZASADNIENIE WYBORU


Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ, oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów w ostatecznej ocenie.
Cena realizacji zamówienia :25.950,00 zł (brutto)


SEKCJA IV: INNE INFORMACJE

IV.1) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT : 2
IV.2) LICZBA WYKONAWCÓW KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE: 0
IV.3) LICZBA WYKONAWCÓW KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI : 0
IV.4) DATA ZAWIADOMIENIA : 19/06/2007 r.


powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Jacek Krzywoń dnia 22.06.2007
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 22.06.2007. Wygasa 27.06.2007. Odsłon 915, Wersja 1
Początek strony