Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem: (wygasły...)

 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:
 

  Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem: „Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Siestrzechowice – IV etap”.

Jako najkorzystniejszą wybrano oferę wykonawcy:


Usługi Inwestycyjne w Budownictwie

Mgr inż. Mariusz Stadnik

Ul. Malczewskiego 14, 48-300 Nysa

za cenę: 5.000,00 zł


powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 13.08.2015
Opublikowana przez Andrzej Lis dnia 13.08.2015. Wygasa 19.08.2015. Odsłon 528, Wersja 1
Początek strony