Urządzenie placu zabaw w Hanuszowie (wygasły...)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
prowadzonego w trybie zaproszenia do składania ofert pn.:

Urządzenie placu zabaw w Hanuszowie

Zamawiający unieważnia postępowanie z uwagi na fakt, iż cena oferty
z najniższą ceną przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Cena oferty z najniższą ceną:  19.667,70 zł
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia: 11.635,31zł


powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Andrzej Lis dnia 18.04.2019
Opublikowana przez Andrzej Lis dnia 18.04.2019. Wygasa 24.04.2019. Odsłon 25, Wersja 1
Początek strony