ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (wygasły...)

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: BZP/341/GKD/66/08
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa : Gmina Nysa

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów :Jacek Krzywoń
Adres : Urząd Miejski w Nysie
ulica: Kolejowa 15
Kod pocztowy : 48-300
Miejscowość :Nysa
Województwo :opolskie

Telefon : 077 4080513, 077 4080553
Faks :077 4080553
Poczta elektroniczna (e-mail):zp_nysa@op.onet.pl
Adres internetowy (URL): www.nysa.pl


SEKCJA II: TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) RODZAJ ZAMÓWIENIA : roboty budowlane

II.2) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : Przetarg nieograniczony z dnia 15 października 2008 r.

II.4) NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO :

Naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej


SEKCJA III: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
III.1) Nazwa ( firma ) siedziba i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano :
Nazwa wykonawcy : INFRADRÓG Sp. z o.o.
Adres : Ul. Piłsudskiego 57 E
Kod pocztowy : 48-303
Miejscowość : Nysa Województwo/Kraj opolskie / Polska
Telefon : 077 4335679
Faks : 077 4335679
Data złożenia oferty :15 października 2008 r.

III.2) Uzasadnienie wyboru oferty :
Wykonawca złożył jedyną ofertę niepodlegającą odrzuceniu.

SEKCJA IV: INFORMACJE O WYKONAWCACH I OFERTACH

IV.1) Informacja o Wykonawcach którzy złożyli oferty :
INFRADRÓG Sp. z o.o.Ul. Piłsudskiego 57 E 48-303 Nysa - 100 pkt.

IV.2) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone : x

IV.3) Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia : xpowrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Jacek Krzywoń dnia 15.10.2008
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 15.10.2008. Wygasa 23.10.2008. Odsłon 1067, Wersja 1
Początek strony