Kontrola okresowa zgodnie z art. 62 ust. 1 Prawa Budowlanego – obiektów budowlanych – obiektów mosto (wygasły...)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 W postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zaproszenia do składania ofert pod nazwą:

Kontrola okresowa zgodnie z art. 62 ust. 1 Prawa Budowlanego – obiektów budowlanych – obiektów mostowych, w tym kontrola roczna: 52 obiektów i kontrola pięcioletnia: 13 obiektów.


 wybrano najkorzystniejszą ofertę wykonawcy:

Arkadiusz Jagiełło, ul. Akacjowa 6, 48-316 Łambinowice

za cenę: 6.500,00 zł

powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Andrzej Lis dnia 22.09.2017
Opublikowana przez Andrzej Lis dnia 22.09.2017. Wygasa 13.10.2017. Odsłon 265, Wersja 1
Początek strony