Budowa ulic w mieście - budowa ulicy Ściegiennego - etap III (wygasły...)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

SEKCJA I: Zamawiający

1) Oficjalna nazwa i adres Zamawiającego

Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, woj. opolskie,do kontaktów: Jacek Krzywoń,
tel. (077) 4080513, 4080553, fax (077) 4080553, e-mail: zp_nysa@op.onet.pl,
www.nysa.pl.

Wartość zamówienia (bez VAT): 93.628,71 EUR


SEKCJA II: Tryb i przedmiot zamówienia

1) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

2) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, z dnia: 28 kwietnia 2006 r.

3) Nomenklatura

3.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Główny przedmiot : 45.23.13.00-8, 45.23.31.20-6, 45.45.30.00-7


4) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego :

Budowa ulic w mieście - budowa ulicy Ściegiennego - etap III


SEKCJA III: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1)Udzielenie i wartość zamówienia

1.1) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia
Oznaczenie oferty częściowej (jeśli dotyczy): x

Nazwa wykonawcy:

Zakład Instalacyjno - Budowlany "ISAN-BUD"
Wołowiec Leszek


Adres:

ul. Opolska 40, 49-100 Niemodlin

telefon: 077 4608160 faks: 077 4608160

1.2) Informacja o cenie wybranej oferty (z vat) waluta PLN: 396.318,42

powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Jacek Krzywoń dnia 13.05.2006
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 13.05.2006. Wygasa 27.05.2006. Odsłon 962, Wersja 1
Początek strony