Opracowanie dokumentacji projektowej drogi w ulicy Zawiszy Czarnego w Nysie (wygasły...)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

SEKCJA I: Zamawiający

1) Oficjalna nazwa i adres Zamawiającego

Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, woj. opolskie,do kontaktów: Jacek Krzywoń,
tel. (077) 4080513, 4080553, fax (077) 4080553,
e-mail: zp_nysa@op.onet.pl,
www.nysa.pl.

Wartość zamówienia (bez VAT): 8.648,81 EUR


SEKCJA II: Tryb i przedmiot zamówienia

1) Rodzaj zamówienia: usługi

2) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, z dnia: 25 sierpnia 2005 r.

3) Nomenklatura

3.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot : 74.22.20.00-1
Dodatkowe przedmioty :

4) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego :


Opracowanie dokumentacji projektowej drogi w ulicy Zawiszy Czarnego w Nysie

SEKCJA III: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1) Udzielenie i wartość zamówienia

1.1) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia
Oznaczenie oferty częściowej (jeśli dotyczy): x

Nazwa wykonawcy:

BIURO PROJEKTOWANIA i USŁUG TECHNICZNYCH "PROKOM" Eugeniusz Piłat

Adres: ul.Przesmyk 7, 58-200 Dzierżoniów

telefon: 074 8311590

faks: 074 8311594

poczta elektroniczna (e-mail):
adres internetowy (URL):

1.2) Informacja o cenie wybranej oferty (z vat) waluta PLN: 42.456,32
powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Jacek Krzywoń dnia 13.09.2005
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 13.09.2005. Wygasa 27.09.2005. Odsłon 970, Wersja 1
Początek strony