OPS Nysa - Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w N (wygasły...)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie


Jako najkorzystniejszą wybrano oferę złożóną przez Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Dzienny Dom Pobytu
Ul. Bohaterów Warszawy 28, 48-300 Nysa (Pełnomocnik)

Kuchnia Caritas Wyroby Garmażeryjne Ul. Głuchołaska 8, 48-303 Nysa

W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik: OPS_1.2016.pdf

 


powrót...
Załączniki:
OPS_1.2016.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 14.12.2016
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 14.12.2016. Wygasa 19.12.2016. Odsłon 703, Wersja 1
Początek strony