Usługi Inżyniera Projektu (wygasły...)

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: BZP/341/ID/64/06
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa :Gmina Nysa
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów :Jacek Krzywoń
Adres : Urząd Miejski w Nysie
ulica Kolejowa 15
Kod pocztowy :48-300
Miejscowość : Nysa
Województwo :opolskie
Telefon: 077 4080513, 077 4080553 Faks 077 4080553
Poczta elektroniczna (e-mail): zp_nysa@op.onet.pl
Adres internetowy (URL): www.nysa.pl

SEKCJA II: TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) RODZAJ ZAMÓWIENIA
usługi

II.2) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony z dnia 06/11/2006 r.

II.4) NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Usługi Inżyniera Projektu na zadaniu pt „Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa — etap I” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju RegionalnegoSEKCJA III: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

III.1) NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO

Nazwa wykonawcy : S.KURNATOWSKI Zakład Remontowo – Budowlany
Adres : ulica Drzymały 32/5 Kod pocztowy 48-300
Miejscowość : Nysa Województwo/Kraj opolskie / Polska
Telefon : 077 4334267 077 4043315
Faks : 077 4334267 077 4043315
Poczta elektroniczna (e-mail): kurnatowski@home.pl

Data złożenia oferty :06/11/2006


III.2) UZASADNIENIE WYBORU
Zgodnie z kryterium określonym w SIWZ Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów.

SEKCJA IV: INNE INFORMACJE

IV.1) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT : 3
IV.2) LICZBA WYKONAWCÓW KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE: 0
IV.3) LICZBA WYKONAWCÓW KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI : 0

IV.4) DATA WYSŁANIA ZAWIADOMIENIA : 10/01/2007 r.


powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Jacek Krzywoń dnia 10.01.2007
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 10.01.2007. Wygasa 19.01.2007. Odsłon 884, Wersja 1
Początek strony