Budowa ulicy Kozarzewskiego w Nysie - III etap (wygasły...)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
SEKCJA I: Zamawiający

1) Oficjalna nazwa i adres Zamawiającego

Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, woj. opolskie,do kontaktów: Jacek Krzywoń,
tel. (077) 4080513, 4080553, fax (077) 4080553, e-mail: zp_nysa@op.onet.pl,
www.nysa.pl.

Wartość zamówienia (bez VAT): 95.429,30 EUR


SEKCJA II: Tryb i przedmiot zamówienia

1) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

2) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, z dnia: 08 maja 2006 r.

3) Nomenklatura

3.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Główny przedmiot : 45.23.30.00-9, 45.23.24.10-9

4) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego :

Budowa ulicy Kozarzewskiego w Nysie - III etap


SEKCJA III: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1)Udzielenie i wartość zamówienia

1.1) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia
Oznaczenie oferty częściowej (jeśli dotyczy): x

Nazwa wykonawcy:

INFRADRÓG Sp. z o.o.

Adres:

ul. Piłsudskiego 63, 48-303 Nysa

telefon: 077 4335679 faks: 077 4335679

1.2) Informacja o cenie wybranej oferty (z vat) waluta PLN: 357.048,41

powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Jacek Krzywoń dnia 18.05.2006
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 18.05.2006. Wygasa 01.06.2006. Odsłon 719, Wersja 1
Początek strony