Świadczenie usług w zakresie interwencji i opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami (wygasły...)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 W postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zaproszenia do składania ofert pod nazwą:

   

                              

Świadczenie usług w zakresie interwencji i opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Nysa w dni wolne od pracy, oraz po godzinach pracy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej w roku 2019, oraz świadczenie usług w zakresie interwencji i opieki weterynaryjnej nad wolnożyjącymi (w tym dzikimi zwierzętami) na terenie Gminy Nysa w roku 2019)".

 

wybrano najkorzystniejszą ofertę wykonawcy:

Gabinet Weterynaryjny Jacek Opara

Ul. Lelewela 2, 48-303 Nysa

za cenę: 21.384,00 zł

powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Andrzej Lis dnia 04.03.2019
Opublikowana przez Andrzej Lis dnia 04.03.2019. Wygasa 09.03.2019. Odsłon 23, Wersja 1
Początek strony