Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nysa (wygasły...)

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:
 

 

 Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nysa.


Jako najkorzystniejszą wybrano oferę wykonawcy:


Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o.

ul. Krakowska 11, 43-190 Mikołów

za cenę: 64.450,00 zł


powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 06.08.2015
Opublikowana przez Andrzej Lis dnia 06.08.2015. Wygasa 12.08.2015. Odsłon 539, Wersja 1
Początek strony