Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nysie (wygasły...)

W załączeniu  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na 

budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nysie

Nazwa ( firma ) siedziba i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano :                  

KOSTRZEWA Sp. z o.o. Rynek 8 i 9, 41-400 Mysłowice 

Uzasadnienie  wyboru oferty :

Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ oferta Wykonawcy uzyskała maksymalną ilość punktów w  ocenie oferty,  spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.  
 

W załączeniu pełna treść zawiadomienia.


powrót...
Załączniki:
sp 1.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 12.05.2010
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 12.05.2010. Wygasa 17.05.2010. Odsłon 1212, Wersja 1
Początek strony