Doraźne koszenie chwastów i traw na terenach gminnych łącznie ze zbieraniem nieczystości, wygrabieni (wygasły...)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

SEKCJA I:   Zamawiający

 

I.1)       Oficjalna nazwa i adres Zamawiającego

 
Nazwa :    

Gmina Nysa

 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktówJacek Krzywoń
Adres  :       Urząd Miejski w Nysieulica Kolejowa 15Kod pocztowy 48-300
Miejscowość : Nysa Województwo opolskie
Telefon 77 4080553 Faks77 4080553
Poczta elektroniczna (e-mail) zp_nysa@op.onet.pl Adres internetowy (URL)www.nysa.pl
   

SEKCJA II: TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1)     Rodzaj  zamówienia:                       usługi

II.2)     Tryb udzielenia zamówienia :                 przetarg nieograniczony z dnia 18 marca 2011 r.

 

II.3)     Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

  

Doraźne koszenie chwastów i traw na terenach gminnych łącznie ze zbieraniem nieczystości, wygrabieniem terenu po skoszeniu i wywozem na SOK.

                                                                                

SEKCJA III: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

III.1)    Nazwa ( firma ) siedziba i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano :  

 
              Nazwa wykonawcy       ZPHU Marek Grębowiec 
Adres  :       Osiek Grodkowski 25Kod pocztowy 49-200
Miejscowość : GrodkówWojewództwo/Kraj  opolskie / Polska
Telefon 514 030 543Faks77 415 87 50
Poczta elektroniczna (e-mail)   
Data złożenia oferty 17 marzec 2011 r.   
  

III.2)    Uzasadnienie  wyboru oferty :

 

       Wykonawca złożył ofertę z najniższą ceną, niepodlegającą odrzuceniu.  

 

SEKCJA IV: INFORMACJE O WYKONAWCACH I OFERTACH

 IV.1)     Informacja o Wykonawcach którzy złożyli oferty :  
 WykonawcaStreszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Punktacja przyznana w kryteriach  oceny ofertŁączna punktacja
Cena
Przedsiębiorstwo Usługowe „ BUD-AGRO” ul. Paulińska 15/6 50-247 Wrocław„ANNGREN „ Anna Maciejak ul. Powstańców ŚL. 7/5 55-010 Św. Katarzyna19,2019,20
Zakład Inżynierii Środowiska Jarosław Ślęk  Regulice 31 48-300 Nysa62,4062,40
„ Wrzos „ ul. Wyspiańskiego 1 48-300 Nysa90,1190,11
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TED” ul. Wyspiańskiego 1 48-300 Nysa74,0774,07
P.P.H.U „ Janusz”. Janusz Cisek ul. Konopnickiej 18 49-300 Brzeg41,2741,27
REMONDIS Opole sp. z o. o. Al. Przyjaźni 9 45-573 Opole46,2246,22
MD PROPERTY CONSULTING & PARTNERS sp. z o. o siedziba Stary Wołów 58A 56-100 Wołów83,2683,26
ZPHU Marek Grębowiec Osiek Grodkowski 25 49-200 Grodków100100
  

IV.2)     Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone :

 
WykonawcaUzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty Wykonawcy
xX
  

IV.3)     Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  :

 
WykonawcaUzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawcy
„Wrzos” ul. Wyspiańskiego 1 48-300 NysaNa podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (jednolity tekst ustawy – Dz.U. z 25 czerwca 2010r. Nr 113 poz. 759), Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia.
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TED” ul. Wyspiańskiego 1 48-300 NysaNa podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (jednolity tekst ustawy – Dz.U. z 25 czerwca 2010r. Nr 113 poz. 759), Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia.
 IV.4)     Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2  p.z.p., po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta :    30 marca 2011 r.

           

IV.5)     Data  zawiadomienia :               25 marca 2011 r.    Otrzymują : 1.     Wykonawcy, którzy złożyli oferty.2.     Tablica ogłoszeń Zamawiającego

3.     Strona internetowa Zamawiającego


powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 25.03.2011
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 25.03.2011. Wygasa 30.03.2011. Odsłon 1403, Wersja 1
Początek strony