Budowa dróg w mieście – boczna do ulicy 11 Listopada w Nysie (wygasły...)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,  prowadzonego w trybie zaproszenia do składania ofert pod nazwą:


Budowa dróg w mieście – boczna do ulicy 11 Listopada w Nysie.


Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę :

BUDBIS Bis Paweł, 48-303 Nysa, Konradowa 1A

Cena ofertowa brutto : 195.691,36 zł

powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 16.02.2018
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 16.02.2018. Wygasa 23.02.2018. Odsłon 204, Wersja 1
Początek strony