Przebudowa dróg bocznych do ulicy Orląt Lwowskich w Nysie (wygasły...)

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   

 

SEKCJA I:   Zamawiający

 

I.1)       Oficjalna nazwa i adres Zamawiającego

  

Nazwa :    

Gmina Nysa 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktówJacek Krzywoń
Adres  :      

Urząd Miejski w Nysie

ulica  Kolejowa 15

Kod pocztowy 48-300
Miejscowość : Nysa Województwo opolskie
Telefon 77 4080553 Faks77 4080553
Poczta elektroniczna (e-mail) zp_nysa@op.onet.pl Adres internetowy (URL)www.nysa.pl
 

SEKCJA II: TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1)     Rodzaj  zamówienia:                       robota budowlana

II.2)     Tryb udzielenia zamówienia :              przetarg ograniczony z dnia 05 maja 2011 r .

 

II.3)     Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

  

Przebudowa dróg bocznych do ulicy Orląt Lwowskich w Nysie

                                                                               

SEKCJA III: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  

III.1)    Nazwa ( firma ) siedziba i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano :  

 

              Nazwa wykonawcy     

Zakład Budownictwa Ogólnego „DROBUD”  

Adres  :       ul. Budowlanych 50Kod pocztowy 45-124
Miejscowość : Opole Województwo/Kraj  opolskie / Polska
Telefon 77 4428010 Faks77 4428010
Poczta elektroniczna (e-mail)b.terlecka@wp.eu  
Data złożenia oferty 05 maja 2011 r.   
  

III.2)    Uzasadnienie  wyboru oferty :

 

       Wykonawca złożył ofertę z najniższą ceną,  niepodlegającą odrzuceniu. 

 

SEKCJA IV: INFORMACJE O WYKONAWCACH  I OFERTACH

 

IV.1)     Informacja o Wykonawcach którzy złożyli oferty :

 

 

Wykonawca
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Punktacja przyznana w kryteriach  oceny ofertŁączna punktacja
Cena
Zakład Instalacji Wod. Kan. Gaz. i Elektrycz. s.c. Krystyna Podpora, Krzysztof PodporaRadzikowice 6, 48-381 Goświnowice98,9998,99
Zakład Budownictwa Ogólnego „DROBUD”  ul. Budowlanych 50, 45-124 Opole100,00100,00
 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., ,ul. Oławska 26a, 49-300 Brzeg98,5098,50
POL-BUD NYSA Henryk Pleśniak ul. Lwowska 2, 48-304 Nysa99,8499,84
Spółdzielnia Rzemieślnicza, ul. Cukrownicza 6, Ząbkowice Śląskie 57-20080,0880,08
 IV.2)     Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone :

 

Wykonawca

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty Wykonawcy
xx
  

IV.3)     Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  :

 

Wykonawca

Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawcy
xx
  

IV.4)     Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2  p.z.p., po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta :                   17 maja 2011 r.

            

IV.5)     Data  zawiadomienia :               10 maja 2011 r.

   

Otrzymują :

1.     Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

2.     Tablica ogłoszeń Zamawiającego

3.     Strona internetowa Zamawiającego

     

 


powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 10.05.2011
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 10.05.2011. Wygasa 18.05.2011. Odsłon 1316, Wersja 1
Początek strony