ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (wygasły...)

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: BZP/341/IR/14/08

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa : Gmina Nysa
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Jacek Krzywoń
Adres : Urząd Miejski w Nysie
ulica Kolejowa 15 Kod pocztowy 48-300
Miejscowość : Nysa Województwo opolskie
Telefon : 077 4080513, 077 4080553
Faks : 077 4080553
Poczta elektroniczna (e-mail): zp_nysa@op.onet.pl
Adres internetowy (URL): www.nysa.pl


SEKCJA II: TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) RODZAJ ZAMÓWIENIA
roboty budowlane

II.2) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony z dnia 14 marca 2008 r.

II.4) NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Budowa drogi w ulicy Opawskiej w Nysie – I etap


SEKCJA III: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

III.1) Nazwa ( firma ) siedziba i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano :

Nazwa wykonawcy :
Spółdzielnia „SUR PRÓSZKÓW”

Adres : Ul. Kościuszki 23
Kod pocztowy : 46-060
Miejscowość : Prószków
Województwo/Kraj: opolskie / Polska
Telefon :
077 4648033 Faks 077 4648033
Poczta elektroniczna (e-mail)
Data złożenia oferty : 14 marca 2008r.


III.2) Uzasadnienie wyboru oferty :

Zgodnie z kryterium określonym w SIWZ Wykonawca zaoferował najniższą cenę w wysokości 772.222,72 zł. (brutto) spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.


SEKCJA IV: INFORMACJE O WYKONAWCACH I OFERTACH

IV.1) Informacja o Wykonawcach którzy złożyli oferty :

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
P.P.H.U. „DOMAX” Arkadiusz Mika 42-283 Boronów Ul. Grabińska 13 - 74,20 pkt.
INFRADRÓG Sp. z o.o. Ul. Piłsudskiego 57 E 48-303 Nysa - 80,66 pkt.
B D M Dariusz Morawiecki , 48-303 Nysa, Ul. Kościuszki 23 - 86,94 pkt.
Brukarstwo i Usługi Budowlane Wiesław Bis Konradowa 1 , 48-303 Nysa - 86,96 pkt.
Zakład Instalacyjno – Budowlany ISAN –BUD Leszek Wołowiec Ul. Opolska 40, 49-100 Niemodlin - 98,29 pkt.
P.I. MK –NET S.C. Magdalena Matraszek, Tomasz Pipała46-060 Prószków, Ul. Zawadzkiego 34 - 87,51 pkt.
Zakład Budownictwa Ogólnego” DROBUD” ul. Jesionowa 5, 45-409 Opole - 78,38 pkt.
Opolskie Przedsiębiorstwo Usług Drogowych Spółka z o.o. 45-573 Opole, Al. Przyjaźni 9 - 78,84 pkt.
Przedsiębiorstwo remontowo-Budowlane „MARK-BUD” 48-370 Paczków, Ul. Armii Krajowej - 49,96 pkt.
Spółdzielnia „SUR PRÓSZKÓW” 46-060 Prószków, ul. Kościuszki 23 - 100 pkt.

IV.2) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone :

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty Wykonawcy

Zakład Instalacji Wod. Kan. Gazow. i Elektrycz.
s.c.Krystyna Podpora, Krzysztof Podpora
Radzikowice 6, 48-381 Goświnowice

Z dokumentów załączonych do oferty nie wynika, iż osoba która podpisała ofertę posiada upoważnienie do tej czynności. Jednocześnie do oferty nie zostało załączone stosowne pełnomocnictwo. W związku z powyższym na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (jednolity tekst ustawy – Dz.U. z 29 listopada 2007 r. Nr 223 poz. 1655), oferta podlega odrzuceniu

IV.3) Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia : x
IV.4) DATA ZAWIADOMIENIA : 27 marca 2008 r.


powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Jacek Krzywoń dnia 28.03.2008
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 28.03.2008. Wygasa 09.04.2008. Odsłon 966, Wersja 1
Początek strony