Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu na inwestycji : „Adaptacja budynku przy Gimnazjum Nr 2 w Nysie (wygasły...)

 


W załączeniu  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na

Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu na inwestycji :
„Adaptacja budynku przy Gimnazjum Nr 2 w Nysie na potrzeby
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Inkubatora Organizacji Społecznych”
- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2007-2013 Inwestujemy w Twoją przyszłość

Nazwa ( firma ) siedziba i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano :                 

KURNATOWSKI Stanisław Kurnatowski, Joanna Kurnatowska s.c.
ul. Drzymały 32/5, 48-300 Nysa


Uzasadnienie  wyboru oferty :
Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ oferta Wykonawcy uzyskała maksymalną ilość punktów w  ocenie oferty,  spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

      

 

W załączeniu pełna treść zawiadomienia.


powrót...
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 06.05.2010
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 06.05.2010. Wygasa 11.05.2010. Odsłon 1416, Wersja 1
Początek strony