Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (wygasły...)

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: BZP/341/ROŚ/12/08
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa : Gmina Nysa
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Jacek Krzywoń
Adres : Urząd Miejski w Nysie
ulica : Kolejowa 15
Kod pocztowy :48-300
Miejscowość : Nysa
Województwo :opolskie
Telefon: 077 4080513, 077 4080553
Faks: 077 4080553
Poczta elektroniczna (e-mail): zp_nysa@op.onet.pl
Adres internetowy (URL):www.nysa.plSEKCJA II: TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) RODZAJ ZAMÓWIENIA
usługi
II.2) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony z dnia 01 kwietnia 2008 r.

II.4) NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Selektywne opróżnianie 191 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów


SEKCJA III: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

III.1)
Nazwa ( firma ) siedziba i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano :
Nazwa wykonawcy : EKOM Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Adres : Ul. Piłsudskiego 32 Kod pocztowy : 48-303
Miejscowość : Nysa Województwo/Kraj opolskie / Polska
Telefon :077 4358418
Faks: 077 4358605
Data złożenia oferty : 01 kwietnia 2008 r.

III.1) Uzasadnienie wyboru :
Wykonawca złożył jedyną ofertę niepodlegającą odrzuceniu
powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Jacek Krzywoń dnia 07.04.2008
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 07.04.2008. Wygasa 15.04.2008. Odsłon 1136, Wersja 1
Początek strony