Modernizacja boiska sportowego w Domaszkowicach (wygasły...)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

SEKCJA I: Zamawiający

1) Oficjalna nazwa i adres Zamawiającego
Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, woj. opolskie, do kontaktów: Jacek Krzywoń, tel. (077) 4080513, 4080553, fax (077) 4080553, e-mail: zp_nysa@op.onet.pl,
www.nysa.pl.


SEKCJA II: Tryb i przedmiot zamówienia

1) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
2) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, z dnia: 11/08/2006 r.
3) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego :


Modernizacja boiska sportowego w Domaszkowicach


SEKCJA III: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nazwa i adres wykonawcy :

Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. i Gaz. ŚLUSARSKI i REMONTOWO - BUD. Zbigniew Jędorowicz
Złotogłowice 39, 48-310 Złotogłowice
077 4359488Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę Zgodnie z kryterium określonym w SIWZ Wykonawca zaoferował najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.


SEKCJA IV: INNE INFORMACJE
1)Liczba otrzymanych ofert: 2
2)Liczba ofert ważnych : 2
3)Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: : -----------------

4)Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni : ----------------------

powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Jacek Krzywoń dnia 21.08.2006
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 21.08.2006. Wygasa 04.09.2006. Odsłon 972, Wersja 1
Początek strony