Wykonanie dokumentacji projektowej infrastruktury parkingowej i drogowej Jeziora Nyskiego w powiązan (wygasły...)

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: BZP/341/ID/14/07

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa : Gmina Nysa
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów Jacek Krzywoń
Adres : Urząd Miejski w Nysie
ulica Kolejowa 15
Kod pocztowy : 48-300
Miejscowość : Nysa
Województwo : opolskie
Telefon : 077 4080513, 077 4080553 Faks : 077 4080553
Poczta elektroniczna (e-mail): zp_nysa@op.onet.pl
Adres internetowy (URL): www.nysa.pl


SEKCJA II: TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) RODZAJ ZAMÓWIENIA
usługi

II.2) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony z dnia 10 kwietnia 2007 r.

II.4) NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Wykonanie dokumentacji projektowej infrastruktury parkingowej i drogowej Jeziora Nyskiego w powiązaniu z drogą krajową nr 46

SEKCJA III: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

III.1) NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO

Nazwa wykonawcy :
PLANBUD Paweł Opałka
Adres : Ul. Armmi Krajowej 6/1
Kod pocztowy: 48-300
Miejscowość : Nysa
Województwo/Kraj : opolskie / Polska
Telefon : 077 43533029 Faks : 077 4353029
Poczta elektroniczna (e-mail) : opal-konstr@nysa.com.pl
Data złożenia oferty : 10-04-2007

III.2) UZASADNIENIE WYBORU


Zgodnie z kryterium określonym w SIWZ Wykonawca zaoferował najniższą cenę w wysokości 96.380,00 zł (brutto) spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.SEKCJA IV: INNE INFORMACJE

IV.1) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT : 2
IV.2) LICZBA WYKONAWCÓW KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE: 0
IV.3) LICZBA WYKONAWCÓW KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI : 0
IV.4) DATA ZAWIADOMIENIA : 18/04/2007 r.powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Jacek Krzywoń dnia 19.04.2007
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 19.04.2007. Wygasa 26.04.2007. Odsłon 1041, Wersja 1
Początek strony