Organizacja szkoleń językowych w ramach projektu "Urzędnik w Europie" dofinansowanego ze środków Eur (wygasły...)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

SEKCJA I: Zamawiający

1) Oficjalna nazwa i adres Zamawiającego

Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, woj. opolskie,do kontaktów: Jacek Krzywoń,
tel. (077) 4080513, 4080553, fax (077) 4080553, e-mail: zp_nysa@op.onet.pl,
www.nysa.pl.

Wartość zamówienia (bez VAT): 15.393,64 EUR


SEKCJA II: Tryb i przedmiot zamówienia

1) Rodzaj zamówienia: usługi

2) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, z dnia: 08 marca 2006 r.

3) Nomenklatura

3.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Główny przedmiot : 80.42.80.00-0


4) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego :

Organizacja szkoleń językowych w ramach projektu "Urzędnik w Europie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach II Priorytetu ZPORR


SEKCJA III: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1)Udzielenie i wartość zamówienia

1.1) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia
Oznaczenie oferty częściowej (jeśli dotyczy): x

Nazwa wykonawcy:

O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.

Adres:
Ul. Bohaterów Monte Cassino 53,
20-705 Lublin


telefon: 081 5337832- 33
faks: 081 5337528

poczta elektroniczna (e-mail): chatok@okcjo.com.pl
adres internetowy (URL): www.okcentrum.com.pl

1.2) Informacja o cenie wybranej oferty (z vat) waluta PLN: 38.400,00

powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Jacek Krzywoń dnia 20.03.2006
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 20.03.2006. Wygasa 10.04.2006. Odsłon 1028, Wersja 1
Początek strony