2013

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 1295/14, Z dnia: 03.01.2014, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1295/14 Burmistrza Nysy z dnia 03 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2014 – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
Informację wytworzył lub odpowiada za treść K. KĘDZIERSKA dnia 07.01.2014.
Opublikowana przez Katarzyna Kędzierska dnia 07.01.2014 , wersja 1
Numer: 1292/13, Z dnia: 31.12.2013, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1292/13 Burmistrza Nysy z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości gruntowej
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 08.01.2014.
Opublikowana przez Marlena Wolny dnia 08.01.2014 , wersja 1
Numer: 1293/2013, Z dnia: 31.12.2013, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1293/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób dla mieszkańców Gminy Nysa na lata 2014 – 2018  
Informację wytworzył lub odpowiada za treść K. Kędzierska dnia 02.01.2014.
Opublikowana przez Katarzyna Kędzierska dnia 02.01.2014 , wersja 1
Numer: 1294/2013, Z dnia: 31.12.2013, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1294/2013 Burmistrza Nysy z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 10.01.2014.
Opublikowana przez Marlena Wolny dnia 10.01.2014 , wersja 1
Numer: 1289/2013, Z dnia: 30.12.2013, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1289/2013 Burmistrza Nysy z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Biura Projektu "Partnerstwo Nyskie 2020"
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Kleszczyńska dnia 30.12.2013.
Opublikowana przez Edyta Kleszczyńska dnia 30.12.2013 , wersja 1
Numer: 1288/2013, Z dnia: 30.12.2013, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1288/2013 Burmistrza Nysy z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nysa na 2013 rok
Załączniki:
1288.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Marcin Długosz dnia 17.01.2014.
Opublikowana przez Marcin Długosz dnia 17.01.2014 , wersja 1
Numer: 1287/2013, Z dnia: 30.12.2013, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1287/2013 Burmistrza Nysy z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2013r. w zakresie dotacji celowej
Załączniki:
1287.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Marcin Długosz dnia 31.12.2013.
Opublikowana przez Marcin Długosz dnia 31.12.2013 , wersja 1
Numer: 1290/2013, Z dnia: 30.12.2013, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1290/2013 Burmistrza Nysy z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Nysa na rok 2014.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 30.12.2013.
Opublikowana przez Małgorzata Wawrzkowicz dnia 30.12.2013 , wersja 1
Numer: 1285/2013, Z dnia: 24.12.2013, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1285/2013 Burmistrza Nysy z dnia 24 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2014 – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
Informację wytworzył lub odpowiada za treść K. Kędzierska dnia 27.12.2013.
Opublikowana przez Katarzyna Kędzierska dnia 27.12.2013 , wersja 1
Numer: 1286/2013, Z dnia: 24.12.2013, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 1286 Burmistrza Nysy z dnia 24 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2014 rok
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 24.12.2013.
Opublikowana przez Małgorzata Wawrzkowicz dnia 24.12.2013 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 32  prawy
Początek strony