Profil działalności

PROFIL DZIAŁALNOŚCI

 

- budowa i konserwacja terenów zielonych,
- budowa, remonty, konserwacja ulic, dróg, ciągów pieszych i obiektów inżynierskich,
- prowadzenie cmentarzy, utrzymanie urządzeń cmentarnych i świadczenie usług pogrzebowych,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- oczyszczanie ulic placów i chodników,
- prowadzenie usług w zakresie dekoracji,
- utrzymanie zimowe dróg, ulic, placów i chodników
- usługi transportowo – sprzętowe,
- usługi w zakresie napraw sprzętu transportowego i urządzeń komunalnych,
- usługi w zakresie likwidacji klęsk żywiołowych,
- prowadzenie, utrzymanie składowisk odpadów komunalnych,
- zagospodarowanie nieczynnych obiektów obronnych

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Jerzy Siarka dnia 12.03.2014
Opublikowana przez Jerzy Siarka dnia 12.03.2014. Odsłon 8743, Wersja 5drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony