Praca w Urzędzie

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nysie doc
Formularz Kwestionariusza Osobowego doc
Zarządzenie
doc
Zarządzenie (zmiana) doc

 

 ________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:
Podinspektor - Biuro Zamówień Publicznych pdf

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:
Podinspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pdf
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej pdf
Wyniki naboru pdf

 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:
Inspektor (symbol INP I) - Biuro do Spraw Inwestorów i Informacji Publicznej pdf

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej pdf
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej (zmiana składu) pdf
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru pdf

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownicze/urzędnicze:
Sekretarz Miasta pdf
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej pdf
Wyniki naboru pdf


Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:
Inspektor (symbol INP II) - Biuro do Spraw Inwestorów i Informacji Publicznej pdf
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej pdf
Wyniki naboru pdf

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:
Podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa pdf
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej pdf
Wyniki naboru pdf

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:
Inspektor w Wydziale Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska pdf
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej pdf
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej (zmiana składu) pdf
Wyniki naboru pdf

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:
Informatyk w Wydziale Informatyki pdf
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej pdf
Wyniki naboru pdf

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:
Podinspektor w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków pdf
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej pdf
Wyniki naboru pdf

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:
Podinspektor w Wydziale Finansowym pdf
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej pdf
Wyniki naboru pdf

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:
Inspektor w Wydziale Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska pdf
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej pdf
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru pdf

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:
Podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa pdf
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej pdf
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru pdf

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:
Inspektora w Wydziale Finansowym pdf
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej pdf
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej (zmiana składu) pdf
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru pdf


Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:
Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Nysie pdf
Powołanie Komisji Rektrutacyjnej pdf
Wyniki naboru pdf


Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:
Podinspektora w Wydziale Finansowym pdf
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej pdf
Wyniki naboru pdf

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:
Zastępcy Kierownika USC pdf
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej pdf
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej (zmiana składu) pdf
Wyniki naboru pdf

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:
Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Nysie pdf
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej pdf
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru pdf 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:
Zastępcy Kierownika USC pdf
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej pdf
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru pdf


Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:
Podinspektora w Wydziale Administracyjno-Organizacyjnym pdf
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej pdf
Wyniki naboru pdf


Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:
Podinspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami pdf
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej pdf
Wyniki naboru pdf

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:
Inspektora w Wydziale Finansowym pdf
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej pdf
Wyniki naboru pdf


Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:
Podinspektora w Wydziale Rozwoju Polityki Społecznej pdf
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej pdf
Wyniki naboru pdf

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:
Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pdf
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej pdf
Informacji o nierozstrzygnięciu naboru pdf

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:
Podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich pdf
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej pdf
Wyniki naboru pdf


Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:
Podinspektora w Wydziale Rozwoju Infrastruktury pdf
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej pdf
Wyniki naboru pdf

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:
Podinspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pdf
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej pdf
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej (zmiana składu) pdf
Wyniki naboru pdf

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:
Informatyka w Wydziale Informatyki pdf
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej pdf
Wyniki Konkursu pdf

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:
Podinspektora w Wydziale Rozwoju Polityki Społecznej pdf
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej pdf
Informacji o nierozstrzygnięciu naboru pdf

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:
Podinspektora w Wydziale Rozwoju Polityki Społecznej pdf
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru pdf

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:
Podinspektora w Wydziale Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska pdf
Powołanie Komisji Konkursowej pdf
Wyniki Konkursu pdf

Ogłoszenie o naborze na stanowiska urzędnicze:
Dwa stanowiska aplikanta w Straży Miejskiej w Nysie pdf
Powołanie Komisji Konkursowej pdf
Wyniki Konkursu pdf

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:
Podinspektora w Wydziale Rozwoju Polityki Społecznej pdf
Powołanie Komisji Konkursowej pdf
Wyniki Konkursu pdf

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:
Informatyka w Wydziale Informatyki pdf
Powołanie Komisji Konkursowej pdf
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru pdf

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownicze urzędnicze:
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa pdf 
Powołanie Komisji Konkursowej pdf
Wyniki Konkursu pdf

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko kierownicze urzędnicze:
Naczelnik Wydziału Rozwoju Wsi i Gospodarki Komunalnej pdf
Powołanie Komisji Konkursowej pdf
Wyniki Konkursu pdf

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:
Inspektor Wydział Finansowy pdf
Powołanie Komisji Konkursowej pdf
Powołanie Komisji Konkursowej (zmiana składu) pdf
Wyniki Konkursu pdf

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie pdf
Powołanie Komisji Konkursowej pdf
Powołanie Komisji Konkursowej (zmiana składu) pdf
Informacja o wyniku pdf

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:
Podinspektor Wydział Rozwoju Wsi i Gospodarki Komunalnej pdf
Powołanie Komisji Konkursowej pdf
Wyniki Konkursu pdf

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:
Podinspektor Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych pdf
Powołanie Komisji Konkursowej pdf
Wyniki Konkursu pdf

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:
Podinspektor Wydział Rozwoju Wsi i Gospodarki Komunalnej pdf
Powołanie Komisji Konkursowej pdf
Wyniki Konkursu pdf

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:
Aplikant - Straż Miejska pdf
Powołanie Komisji Konkursowej pdf
Wyniki Konkursu pdf

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 2:
(za treść odpowiada Małgorzata Leśniewska)
Zarządzenie jpg
Ogłoszenie str1 , str2
Powołanie Komisji Konkursowej jpg
Informacja o wyniku jpg

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:
Podinspektor Wydział Planowania Przestrzennego Komórka Architektury i Urbanistyki pdf
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej pdf
Wyniki Konkursu pdf

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownicze urzędnicze:
Sekretarz Miasta pdf
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej pdf
Wyniki Konkursu pdf

Ogłoszenie o naborze na cztery stanowiska urzędnicze:
Aplikant - Straż Miejska pdf
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej pdf
Wyniki Konkursu pdf

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:
Aplikant - Straż Miejska pdf
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej pdf
Wyniki Konkursu pdf

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:
Podinspektor Urząd Stanu Cywilnego pdf
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej pdf
Wyniki Konkursu pdf

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:
Inspektor Wydział Administracyjny pdf
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej pdf
Wyniki Konkursu pdf

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:
Specjalista Wydział Finansowy pdf
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej pdf
Zmiana składu Komisji Rekrutacyjnej pdf
Wyniki Konkursu pdf

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie pdf
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej jpg
Wyniki Konkursu pdf

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:
Kierownik Centrum Integracji Społecznej pdf
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej pdf
Zmiana składu Komisji Rekrutacyjnej pdf 
Wyniki Konkursu pdf

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:
Inspektor Wydział Pozyskiwania Funduszy pdf
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej pdf
Wyniki Konkursu pdf

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:
Podinspektor Wydział Rozwoju Polityki Społecznej - Komórka ds. Lokalowych pdf
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej pdf
Wyniki Konkursu pdf

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownicze urzędnicze:
NaczelnikWydziału Rozwoju Wsi i Gospodarki Komunalnej jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5 , jpg6 , jpg7 , jpg8 , jpg9
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej pdf
Wyniki Konkursu jpg


Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:
Aplikant - Straż Miejska pdf
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej pdf
Wyniki Konkursu pdf


Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:
Podinspektor (FN II) Wydział Finansowy pdf
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej jpg
Zmiana składu Komisji Rekrutacyjnej jpg
Wyniki Konkursu jpg


Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:
Podinspektor Wydział Finansowy pdf  
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej jpg
Wyniki Konkursu jpg


Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:
Aplikant - Straż Miejska pdf
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej jpg  
Wyniki Konkursu jpg
Wyniki Konkursu (po rezygnacji) jpg


Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:
Podinspektor Wydział Rozwoju Gospodarczego - Nyskie Centrum Obsługi Przedsiębiorców (stanowisko II) jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej pdf  
Zmiana składu Komisji Rekrutacyjnej jpg
Wyniki Konkursu jpg  


Konkurs na Dyrektora Nyskiego Domu Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie i powołanie Komisji Konkursowej
Zarządzenie 118/2015 pdf
Zmiana składu Komisji Konkursowej pdf
Wyniki Konkursu jpg
 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownicze urzędnicze:
Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5  
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej jpg  
Wyniki naboru pdf

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:
Podinspektor Wydział Komunikacji Społecznej - Komórka Promocji str1 , str2 , str3  
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej jpg
Zmiana składu Komisji Rekrutacyjnej jpg
Wyniki naboru jpg

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:
Podinspektor Wydział Rozwoju Gospodarczego - Nyskie Centrum Obsługi Przedsiębiorców str1 , str2 , str3 , str4    
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej jpg
Wyniki naboru jpg

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:
Podinspektor Wydział Rozwoju Polityki Społecznej - Komórka ds. Rynku Pracy str1 , str2 , str3  
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej jpg
Zmiana składu Komisji Rekrutacyjnej jpg
Wyniki naboru jpg  

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:
Podinspektor Wydział Rozwoju Gospodarczego - Komórka Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych str1 , str2 , str3  
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej jpg
Wyniki naboru jpg

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:
Inspektor Wydział Finansowy pdf
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej pdf
Wyniki naboru pdf

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownicze urzędnicze:
Sekretarz Miasta str1 , str2 , str3   
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej jpg
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru jpg

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownicze urzędnicze:
Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego pdf  
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej jpg
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru jpg


Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownicze urzędnicze:
Audytor Wewnętrzny - Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej str1 , str2 , str3 , str4
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej pdf 
Wyniki naboru jpg

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownicze urzędnicze:
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego pdf  
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej jpg
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru jpg 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:
Podinspektor Wydział Komunikacji Społecznej str1 , str2 , str3  
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej jpg
Wyniki naboru jpg

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownicze urzędnicze w Gminnym Zarządzie Oświaty:
Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty pdf
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej jpg
Wyniki naboru jpg


Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownicze urzędnicze:
Naczelnik Wydziału Rozwoju Polityki Społecznej str1 , str2 , str3 , str4 , str5 , str6 , str7
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej jpg
Wyniki naboru jpg

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownicze urzędnicze:
Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy pdf
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej pdf 
Wyniki naboru pdf

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownicze urzędnicze:
Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej str1 , str2 , str3 , str4
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej pdf 
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru jpg

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownicze urzędnicze:
Sekretarz Miasta pdf
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej pdf
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru pdf

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - Inspektor Wydział Finansowy pdf
Powołanie Komisji Rekrutacyjne pdf 
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru pdf

 

________________________________________________________________________________________________

 
PRACA W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (CIS)
(poniższe dokumenty wytworzył i odpowiada za treść Kierownik CIS - Małgorzata Turbiarz)

Regulamin naboru
Zarządzenie jpg
Regulamin str1 , str2 , str3 , str4 , str5 , str6
Załącznik nr 1 do Regulaminu str1 , str2 
Załącznik nr 2 do Regulaminu jpg
Załącznik nr 3 do Regulaminu jpg
Załącznik nr 4 do Regulaminu str1 , str2
Załącznik nr 5 do Regulaminu jpg
Załącznik nr 5a do Regulaminu jpg
_________________________________

Zapytanie ofertowe - Radca Prawny (w CIS w Nysie):
Radca Prawny pdf
Wyniki naboru pdf

Zapytanie ofertowe - Trener w  zakresie przedsiębiorczości (w CIS w Nysie):
Trener w zakresie przedsiębiorczości pdf
Wyniki naboru pdf

Zapytanie ofertowe - usługa psychologa (w CIS w Nysie):
Psycholog pdf
Wyniki naboru pdf

Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji (w CIS w Nysie):
Koordynator pdf , załączniki , kwestionariusz
Wyniki naboru pdf

Zapytanie ofertowe - instruktor zawodu (w CIS w Nysie):
Warsztat porządkowy pdf
Załącznik do zapytania doc
Wyniki naboru pdf

Zapytanie ofertowe - instruktor zawodu (w CIS w Nysie):
Warsztat remontowo-budowlany pdf
Załącznik do zapytania doc
Wyniki naboru pdf

Zapytanie ofertowe - instruktor zawodu (w CIS w Nysie):
Warsztat porządkowy pdf
Załącznik do zapytania doc
Informacja z naboru pdf

Zapytanie ofertowe - usługa doradcy zawodowego (w CIS w Nysie):
Doradca zawodowy pdf
Załączniki do zapytania doc
Wyniki naboru pdf

Zapytanie ofertowe - usługa psychologa (w CIS w Nysie):
Psycholog pdf
Załączniki do zapytania doc
Wyniki naboru pdf

Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji (w CIS w Nysie):
Księgowej/Księgowego pdf , ankieta zgłoszeniowa
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru pdf

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:
Podinspektor - Centrum Integracji Społecznej
Ogłoszenie str1 , str2 , str3 , str4
Wyniki naboru pdf

Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji (w CIS w Nysie):
Księgowej/Księgowego pdf , ankieta zgłoszeniowa
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru pdf

Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji (w CIS w Nysie):
Pracownika socjalnego pdf1 , pdf2 , pdf3 , ankieta zgłoszeniowa
Wyniki Konkursu pdf

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze (w Centrum Integracji Społecznej w Nysie):
Księgowy str1 , str2 , str3 , str4
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej jpg
Wyniki Konkursu pdf

Unieważnienie naboru na wolne stanowiska pracy pomocnicze i obsługi jpg
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi (w Centrum Integracji Społecznej w Nysie):
Psycholog str1 , str2 , str3
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi (w Centrum Integracji Społecznej w Nysie):
Pracownik Socjalny str1 , str2 , str3
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi (w Centrum Integracji Społecznej w Nysie):
Pracownik ds. kadr i zatrudnienia wspieranego str1 , str2 , str3
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi (w Centrum Integracji Społecznej w Nysie):
Pracownik ds. zaopatrzenia i obrotu ekonomicznego str1 , str2 , str3
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi (w Centrum Integracji Społecznej w Nysie):
Pracownik ds. BHP i Ppoż. str1 , str2 , str3
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi (w Centrum Integracji Społecznej w Nysie):
Doradca Zawodowy str1 , str2 , str3
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi (w Centrum Integracji Społecznej w Nysie):
Instruktor zawodu - warsztat remontowo-brukarsko-budowlany str1 , str2 , str3
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi (w Centrum Integracji Społecznej w Nysie):
Instruktor zawodu - warsztat porządkowy i pielęgnacji terenów zielonych str1 , str2 , str3

________________________________________________________________________________________________ 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Janicka dnia 03.06.2019
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 03.06.2019. Odsłon 86523, Wersja 813drukuj
Wersja : lewy  800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 
Początek strony