2017

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 1498/2017, Z dnia: 29.12.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 1498/2017 Burmistrza Nysy z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Marlena Wolny dnia 02.01.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 03.01.2018 , wersja 1
Numer: 1494/2017, Z dnia: 29.12.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1494/2017 Burmistrza Nysy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 1087/2010 Burmistrza Nysy z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie ewidencji wydatków strukturalnych i sporządzenia sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miejski w Nysie oraz jednostki organizacyjne Gminy Nysa.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Aleksandra Wojnarowska dnia 08.01.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 08.01.2018 , wersja 1
Numer: 1495/2017, Z dnia: 29.12.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1495/2017 Burmistrza Nysy z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie powołania Zespołu ds.realizacji projektu „Wspólne zarządzanie konkretnymi zagrożeniami w regionie Jesenik - Nysa" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska na lata 2014-2020,
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anna Smyk dnia 19.01.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 19.01.2018 , wersja 1
Numer: 1496/2017, Z dnia: 29.12.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1496/2017 Burmistrza Nysy z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie wyznaczenia terminu dodatkowego zabudowy nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste.
Załączniki:
1496.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 02.01.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 03.01.2018 , wersja 1
Numer: 1497/2017, Z dnia: 29.12.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1497/2017 Burmistrza Nysy z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie wyznaczenia terminu dodatkowego zabudowy nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste.
Załączniki:
1497.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 02.01.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 03.01.2018 , wersja 1
Numer: 1491/2017, Z dnia: 28.12.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1491/2017 Burmistrza Nysy z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2018 – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Małgorzata Majdańska dnia 29.12.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 29.12.2017 , wersja 1
Numer: 1490/2017, Z dnia: 28.12.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1490/2017 Burmistrza Nysy z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.
Załączniki:
1490.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Iwona Copija dnia 28.12.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 28.12.2017 , wersja 1
Numer: 1492/2017, Z dnia: 28.12.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1492/2017 Burmistrza Nysy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków Gminy Nysa na 2017 rok.
Załączniki:
1492.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Marcin Długosz dnia 03.01.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 03.01.2018 , wersja 1
Numer: 1488/2017, Z dnia: 28.12.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1488/2017 Burmistrza Nysy z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Rozwoju Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Nysie.
Załączniki:
zarzadzenie_nr_1488.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Janicka dnia 29.12.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 29.12.2017 , wersja 1
Numer: 1493/2017, Z dnia: 28.12.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1493/2017 Burmistrza Nysy z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Nysie.
Załączniki:
1493.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Marcin Długosz dnia 29.12.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 29.12.2017 , wersja 2
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 52  prawy
Początek strony