Wybory do Parlamentu Europejskiego

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r.
w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
Załącznik pdf

 

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2014r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12 
Załącznik pdf


Zarządzenie Nr 1492/2014 Burmistrza Nysy z dnia 23 maja 2014 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1467/2014 z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego na terenie Gminy Nysa zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.
Zarządzenie pdf

Zarządzenie Nr 1487/2014 Burmistrza Nysy z dnia 21 maja 2014 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1467/2014 Burmistrza Nysy z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego na terenie Gminy Nysa zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.
Zarządzenie pdf


Zarządzenie Nr 1482/2014 Burmistrza Nysy z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1467/2014 Burmistrza Nysy z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego na terenie Gminy Nysa zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.
Zarządzenie pdf

ZARZĄDZENIE Nr 1468/2014 BURMISTRZA NYSY z dnia 5 maja 2014r.
w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta do podpisywania spisów wyborców.
Zarządzenie pdf


ZARZĄDZENIE Nr 1467/2014 BURMISTRZA NYSY z dnia 5 maja 2014r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego na terenie Gminy Nysa zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
Zarządzenie pdf
Załącznik do zarządzenia pdf 

 

INFORMACJA z dnia 02.05.2014r. o publicznym losowanie kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych
Załącznik pdf 

 

ZARZĄDZENIE   Nr 1370 /2014 BURMISTRZA NYSY z dnia 6 marca 2014r.
w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Nysa miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznej.
Zarządzenie link pdf
Załącznik do zarządzenia link pdf 
 

UCHWAŁA Nr XXX/463/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2013 roku
w sprawie podziału Gminy Nysa na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
Załącznik pdf

 

Informacje dotyczące wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego dostępne są również na stronie Krajowego Biura Wyborczego

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 1397/14 BURMISTRZA NYSY z dnia 18 marca 2014r.
w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.
Zarządzenie link pdf

 

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 kwietnia 2011 r.
w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Załącznik do uchwały pdf
Załącznik zgłoszenie kandydata pdf

 

 

UCHWAŁA Nr XLIV/657/14 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 31.03.2014
w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Nysa do stanu faktycznego.
Załącznik pdf
Załącznik pdf

 

 

UCHWAŁA Nr XLIV/658/14 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 31.03.2014
w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Nysa do stanu faktycznego.
Załącznik pdf
Załącznik pdf

 

 

UCHWAŁA Nr XLIV/656/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31.03.2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Nysa dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 maja 2014r. Załącznik pdf

 

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25.05.2014r.
Załącznik pdf

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA   NYSY z dnia 16 kwietnia 2014r.  informujące o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie  Gminy Nysa oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
Załącznik pdf

 

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Załącznik pdf

 

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.
Załącznik pdf

 

 

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Załącznik pdf

 

 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Załącznik pdf

 

 

Wniosek o sporządzenie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Załacznik pdf

 

Zgoda na przyjęcia pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Załącznik pdf

 

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w Nysie w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 
 Załącznik dla osób czasowo przebywających na terenie gminy Nysa pdf
Załącznik dla osób niepełnosprawnych pdf

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego – 25 maja 2014r.
Załącznik pdf

 

Upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Załącznik pdf

 

Zgłoszone komitety wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Załącznik pdf

 

Informacja dotycząca sporządzenia spisu wyborców i sposobu jego udostępniania.

Załącznik pdf

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców pdf

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Magdalena Wacławczyk dnia 04.06.2014
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 04.06.2014. Odsłon 9789, Wersja 56drukuj
Wersja : lewy  46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 
Początek strony