2003

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XVII/268/2003, Z dnia: 30.12.2003, Zmieniana:  
Uchwała nr XVII/268/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/89/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2003 rok.
Załączniki:
268.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 30.12.2003.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 30.12.2003 , wersja 1
Numer: XVII/271/2003, Z dnia: 30.12.2003, Zmieniana:  
Uchwała nr XVII/271/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej na obszarze Gminy Nysa.
Załączniki:
271.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 30.12.2003.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 30.12.2003 , wersja 1
Numer: XVII/277/2003, Z dnia: 30.12.2003, Zmieniana:  
Uchwała nr XVII/277/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.
Załączniki:
277.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 30.12.2003.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 30.12.2003 , wersja 1
Numer: XVII/280/2003, Z dnia: 30.12.2003, Zmieniana:  
Uchwała nr XVII/280/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od Powiatu Nyskiego, prawa własności nieruchomości położonej w Nysie.
Załączniki:
280.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 30.12.2003.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 30.12.2003 , wersja 1
Numer: XVII/273/2003, Z dnia: 30.12.2003, Zmieniana:  
Uchwała nr XVII/273/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
Załączniki:
273.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 30.12.2003.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 30.12.2003 , wersja 1
Numer: XVII/289/2003, Z dnia: 30.12.2003, Zmieniana:  
Uchwała nr XVII/289/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/753/2002 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie uchwalenia statutu Dziennego Domu Pobytu w Nysie.
Załączniki:
 
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 30.12.2003.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 30.12.2003 , wersja 1
Numer: XVI/264/2003, Z dnia: 21.11.2003, Zmieniana:  
Uchwała Nr XVI/264/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na zasięganie odpłatnych opinii i korzystanie z pomocy ekspertów przez Komisję Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Nysie.
Załączniki:
264.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.11.2003.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.11.2003 , wersja 1
Numer: XV/242/2003, Z dnia: 21.11.2003, Zmieniana:  
Uchwała Nr XV/242/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2003 rok.
Załączniki:
242.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.11.2003.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.11.2003 , wersja 1
Numer: XV/235/2003, Z dnia: 21.11.2003, Zmieniana:  
Uchwała Nr XV/235/ 03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 października 2003r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Nysie Nr VIII/131/03 z dnia 17 kwietnia 2003r. w sprawie zbycia nieruchomości gminnych w drodze przetargu.
Załączniki:
235.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.11.2003.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.11.2003 , wersja 1
Numer: XV/239/2003, Z dnia: 21.11.2003, Zmieniana:  
Uchwała nr XV/239/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 października 2003r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa, w rejonie ulic: Adama Mickiewicza, Elizy Orzeszkowej i Żytomierskiej w Nysie.
Załączniki:
239.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.11.2003.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.11.2003 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 14  prawy
Początek strony