2012

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXVIII/458/2012, Z dnia: 27.12.2012, Zmieniana: XXVII/442/2012
Uchwała Nr XXVIII/458/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/442/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych Gminy Nysa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

Załączniki:
xxviii_458_12.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 03.01.2013.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 03.01.2013 , wersja 1
Numer: XXVIII/457/2012, Z dnia: 27.12.2012, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVIII/457/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Nyskiego Ośrodka Rekreacji z siedzibą w Skorochowie - zakładu budżetowego Gminy Nysa.

Załączniki:
xxviii_457_12.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 03.01.2013.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 03.01.2013 , wersja 1
Numer: XXVIII/456/2012, Z dnia: 27.12.2012, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVIII/456/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/134/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Nysa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Załączniki:
xxviii_456_12.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 03.01.2013.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 03.01.2013 , wersja 1
Numer: XXVIII/454/2012, Z dnia: 27.12.2012, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVIII/454/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2012 rok.

Załączniki:
xxviii_454_12.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 03.01.2013.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 03.01.2013 , wersja 1
Numer: XXVIII/455/2012, Z dnia: 27.12.2012, Zmieniana: XV/250/12
Uchwała Nr XXVIII/455/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/250/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Załączniki:
xxviii_455_12.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 03.01.2013.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 03.01.2013 , wersja 1
Numer: XXVII/452/2012, Z dnia: 19.12.2012, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVII/452/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Załączniki:
xxvii_452_12.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 03.01.2013.
Opublikowana przez Łukasz Burmiński dnia 03.01.2013 , wersja 1
Numer: XXVII/441/2012, Z dnia: 19.12.2012, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVII/441/12  Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/250/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Załączniki:
xxvii_441_12.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 19.12.2012.
Opublikowana przez Łukasz Burmiński dnia 03.01.2013 , wersja 2
Numer: XXVII/453/2012, Z dnia: 19.12.2012, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVII/453/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Nysa  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
Załączniki:
xxvii_453_12.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 03.01.2013.
Opublikowana przez Łukasz Burmiński dnia 03.01.2013 , wersja 1
Numer: XXVII/450/2012, Z dnia: 19.12.2012, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVII/450/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
xxvii_450_12.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 03.01.2013.
Opublikowana przez Łukasz Burmiński dnia 03.01.2013 , wersja 1
Numer: XXVII/444/2012, Z dnia: 19.12.2012, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVII/444/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie w formie wkładu niepieniężnego (aportu) prawa własności nieruchomości na rzecz Wodociągów
i Kanalizacji „AKWA” spółka z o.o. w Nysie
Załączniki:
xxvii_444_12.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 03.01.2013.
Opublikowana przez Łukasz Burmiński dnia 03.01.2013 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 21  prawy
Początek strony