Ulgi odroczenia umorzenia

2019 rok

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa  w art. 60 Ustawy o finansach publicznych: I kwartał,

 

2018 rok:

Ulgi w spłacie zobowiązań w zakresie rozłożenia na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł pdf

Ulgi w spłacie zobowiązań w zakresie umorzenia w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł pdf

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku pdf

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 Ustawy o finansach publicznych: I kwartał, II kwartał, III kwartał, IV kwartał

 

2017 rok:

Ulgi w spłacie zobowiązań w zakresie odroczenia terminu płatności w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł pdf

Ulgi w spłacie zobowiązań w zakresie rozłożenia na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł pdf

Ulgi w spłacie zobowiązań w zakresie umorzenia w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł pdf

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku pdf

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 Ustawy o finansach publicznych: I kwartał, II kwartał, III kwartał, IV kwartał


2016 rok:
Ulgi
w spłacie zobowiązań w zakresie odroczenia terminu płatności w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zl. pdf
Ulgi
w spłacie zobowiązań w zakresie rozłożenia na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zl. pdf
Ulgi
w spłacie zobowiązań w zakresie umorzenia terminu płatności w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zl. pdf
Wykaz
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku. pdf 

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 Ustawy o finansach publicznych: I kwartał, II kwartał, III kwartał, IV kwartał

2015 rok:
Ulgi w spłacie zobowiązań w zakresie odroczenia terminu płatności w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zl. pdf
Ulgi w spłacie zobowiązań w zakresie rozłożenia na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zl. pdf
Ulgi w spłacie zobowiązań w zakresie umorzenia terminu płatności w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zl. pdf
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku. pdf       

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 Ustawy o finansach publicznych: I kwartał, II kwartał, III kwartał, IV kwartał


2014 rok:

Ulgi w spłacie zobowiązań w zakresie odroczenia terminu płatności w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zl. pdf

Ulgi w spłacie zobowiązań w zakresie rozłożenia na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zl. pdf

Ulgi w spłacie zobowiązań w zakresie umorzenia terminu płatności w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zl. pdf

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku. pdf   

 

2013 rok:

Ulgi w splacie zobowiazan w zakresie odroczenia terminu platnosci w kwocie przewyzszajacej lacznie 500,00 zl. pdf

Ulgi w splacie zobowiazan w zakresie rozlozenia na raty w kwocie przewyzszajacej lacznie 500,00 zl. pdf

Ulgi w splacie zobowiazan w zakresie umorzenia terminu platnosci w kwocie przewyzszajacej lacznie 500,00 zl. pdf

Wykaz osob prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowosci prawnej, ktorym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku. pdf   2012 rok:

Ulgi w splacie zobowiazan w zakresie odroczenia terminu platnosci w kwocie przewyzszajacej lacznie 500,00 zl. pdf

Ulgi w splacie zobowiazan w zakresie rozlozenia na raty w kwocie przewyzszajacej lacznie 500,00 zl. pdf

Ulgi w splacie zobowiazan w zakresie umorzenia terminu platnosci w kwocie przewyzszajacej lacznie 500,00 zl. pdf

Wykaz osob prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowosci prawnej, ktorym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku. pdf

  

2011 rok:

Ulgi w splacie zobowiazan w zakresie odroczenia terminu platnosci w kwocie przewyzszajacej lacznie 500,00 zl. pdf

Ulgi w splacie zobowiazan w zakresie rozlozenia na raty w kwocie przewyzszajacej lacznie 500,00 zl. pdf

Ulgi w splacie zobowiazan w zakresie umorzenia terminu platnosci w kwocie przewyzszajacej lacznie 500,00 zl. pdf

Wykaz osob prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowosci prawnej, ktorym udzielono pomocy publicznej w 2011 roku. pdf

 

2010 rok:
Ulga w splacie zobowiazan w zakresie umorzenia w kwocie przewyzszajace lacznie 500,00 zł pdf

Ulgi w splacie zobowiazan w zakresie odroczenia terminu platnosci w kwocie przewyzszajacej lacznie 500,00 zl pdf

Ulgi w splacie zobowiazan w zakresie rozlozenia na raty w kwocie przewyzszajacej lacznie 500,00 zl pdf

Wykaz osob prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowosci prawnej, ktorym udzielono pomocy publicznej w 2010 roku pdf

Informacja o wykonaniu budzetu Gminy Nysa za 2010 rok pdf

 

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 30.05.2019
Opublikowana przez Łukasz Burmiński dnia 20.05.2020. Odsłon 11898, Wersja 50drukuj
Wersja : lewy  40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
Początek strony