2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 49/2018, Z dnia: 31.12.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 49/2018 Burmistrza Nysy z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w naborze na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora w Wydziale Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Nysie.
Załączniki:
IMG_20190102_0001.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Janicka dnia 03.01.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 03.01.2019 , wersja 1
Numer: 50/2018, Z dnia: 31.12.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 50/2018 Burmistrza Nysy z dnia 31 grudnia 2018 r.w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za przyjęcie odpadów do Zakładu Unieszkodliwiania i Odzysku Odpadów w Domaszkowicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 31.12.2018.
Opublikowana przez Łukasz Burmiński dnia 31.12.2018 , wersja 2
Numer: 52/2018, Z dnia: 31.12.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 52/2018 Burmistrza Nysy z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany dotychczasowych zarządzeń dotyczących udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Nysa na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Robert Giblak dnia 09.01.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 09.01.2019 , wersja 1
Numer: 51/2018, Z dnia: 31.12.2018, Zmieniana: 127/2015
Zarządzenie Nr 51/2018 Burmistrza Nysy z dnia 31.12.2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 127/2015 Burmistrza Nysy z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nysie.
Załączniki:
zarzadzenie_51_2018.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zofia Kajling-Rudzka dnia 02.01.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 02.01.2019 , wersja 1
Numer: 47/2018, Z dnia: 28.12.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 47/2018 Burmistrza Nysy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Nysa na rok 2019.
Załączniki:
zarzadzenie 47_2018.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anatol Bukała dnia 31.12.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 31.12.2018 , wersja 1
Numer: 48/2018, Z dnia: 28.12.2018, Zmieniana: 1919/2018
Zarządzenie nr 48/2018 Burmistrza Nysy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1919/2018 Burmistrza Nysy z dnia 2 listopada 2018 roku w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
Załączniki:
zarzadzenie 48.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anatol Bukała dnia 03.01.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 03.01.2019 , wersja 1
Numer: 46/2018, Z dnia: 28.12.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 46/2018 Burmistrza Nysy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1890/2018 Burmistrza Nysy z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i Zespołów Spisowych do przeprowadzenia Inwentaryzacji Gminy Nysa na dzień 31 grudnia 2018 r.
Załączniki:
46_2018.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Dygas-Wandzel dnia 08.01.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 08.01.2019 , wersja 1
Numer: 45/2018, Z dnia: 24.12.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 45/2018 Burmistrza Nysy z dnia 24 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2019 – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym półkolonii.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zofia Kajling-Rudzka dnia 31.12.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 31.12.2018 , wersja 1
Numer: 43/2018, Z dnia: 21.12.2018, Zmieniana: 1528/2018
Zarządzenie nr 43/2018 Burmistrza Nysy z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1528/2018 Burmistrza Nysy z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie utworzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nysie na kadencję 2018-2020.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zofia Kajling-Rudzka dnia 24.12.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 24.12.2018 , wersja 1
Numer: 44/2018, Z dnia: 21.12.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 44/2018 Burmistrza Nysy z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków Gminy Nysa na 2018 rok.
Załączniki:
44.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 28.12.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 31.12.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 46  prawy
Początek strony