Konkursy na realizację zadań publicznych

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 31.05.2019, Z dnia: 31.05.2019
Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Stowarzyszenie Nasza Lipowa, Lipowa 83, 48-303 Nysa złożyło ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2019 – półkolonie letnie pt.: „Talenciarnia” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferta w załączniku nr 1). Zgodnie z art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15 oraz na stronie Urzędu www.nysa.eu. Uwagi do zakresu oferty można zgłaszać do dnia 7 czerwca 2019 r. w formie pisemnej na adres Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa lub drogą elektroniczną (scan z podpisem) na adres: m.majdanska@www.nysa.pl na załączonym formularzu.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Łukasz Burmiński dnia 31.05.2019.
Opublikowana przez Łukasz Burmiński dnia 31.05.2019 , wersja 1
Numer: 253/2019, Z dnia: 27.05.2019
Zarządzenie Nr 253/2019 Burmistrza Nysy z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 2019.
Załączniki:
zarzadzenie 253_2019.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Robert Giblak dnia 29.05.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 29.05.2019 , wersja 1
Numer: 22.05.2019, Z dnia: 22.05.2019
Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Regulicach, Regulice 127, 48-300 Nysa złożyło ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2019 – półkolonie letnie pt.: „Zakręcone lato 2019” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferta w załączniku nr 1). Zgodnie z art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15 oraz na stronie Urzędu www.nysa.eu. Uwagi do zakresu oferty można zgłaszać do dnia 6 czerwca 2019 r. w formie pisemnej na adres Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa lub drogą elektroniczną (scan z podpisem) na adres: m.majdanska@www.nysa.pl na załączonym formularzu.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zofia Kajling-Rudzka dnia 30.05.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 30.05.2019 , wersja 1
Numer: 240/2019, Z dnia: 20.05.2019
Zarządzenie Nr 240/2019 Burmistrza Nysy z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 2019.
Załączniki:
240_2019.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Robert Giblak dnia 22.05.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 22.05.2019 , wersja 1
Numer: 237/2019, Z dnia: 17.05.2019
Zarządzenie nr 237/2019 Burmistrza Nysy z dnia 17.05.2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2019 - organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym półkolonii - II nabór.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zofia Kajling-Rudzka dnia 22.05.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 22.05.2019 , wersja 1
Numer: PS.PR.525.2.2019, Z dnia: 16.05.2019
Oferta złożona w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Stowarzyszenie Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego, ul. Armii Krajowej 21, 48 – 300 Nysa złożyło ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pt. „II Złaz Gwiaździsty – zlot pod zdrowie” w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferta w załączniku nr 1). Zgodnie z art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15 oraz na stronie Urzędu www.nysa.eu. Uwagi do zakresu oferty można zgłaszać do dnia 30 maja 2019 roku w formie pisemnej na adres Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48 – 300 Nysa lub drogą elektroniczną (scan z podpisem) na adres: k.kedzierska@www.nysa.pl na załączonym formularzu.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zofia Kajling-Rudzka dnia 23.05.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 23.05.2019 , wersja 1
Numer: 224/2019, Z dnia: 06.05.2019
Zarządzenie nr 224/2019 Burmistrza Nysy z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2019 – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym półkolonii – II nabór.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zofia Kajling-Rudzka dnia 07.05.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 07.05.2019 , wersja 1
Numer: 208/2019, Z dnia: 17.04.2019
Zarządzenie nr 208/2019 Burmistrza Nysy z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 2019.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Robert Giblak dnia 18.04.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 18.04.2019 , wersja 1
Numer: 189/2019, Z dnia: 05.04.2019
Zarządzenie nr 189/2019 Burmistrza Nysy z dnia 05 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2019 – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym półkolonii.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zofia Kajling-Rudzka dnia 08.04.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 08.04.2019 , wersja 1
Numer: 169/2019, Z dnia: 18.03.2019
Zarządzenie Nr 169/2019 Burmistrza Nysy z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2019.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anatol Bukała dnia 18.03.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 18.03.2019 , wersja 1
 1 2 3 
Początek strony