Konkursy ofert


Konkurs ofert na zakup i dostawę materiałów biurowych

Nazwa projektu: „Sudety – wspólna przestrzeń“

Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik ogłasza konkurs ofert na zakup i dostawę materiałów biurowych  na potrzeby realizacji projektu pn. „Sudety – wspólna przestrzeń".

Szczegółowy zestaw materiałów w załączniku.

Oferta winna zawierać:

-          dane oferenta

-          cenę za wykonanie usługi  brutto

-          kopia wyciągu z KRS lub innego dokumentu potwierdzająca prowadzenie działalności gospodarczej oraz pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu - w przypadku podmiotów gospodarczych

Oferty w zaklejonych kopertach z napisem „Sudety  - współna przestrzeń (materiały biurowe)“  należy składać w sekretariacie Nyskiego Domu Kultury lub przesłać pocztą, kurierem, itd. na adres:

Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik,

48-300 Nysa, ul. Wałowa 7

do dnia 25 lutego 2015r. do godz. 14:00 (liczy się data wpływu). Otwarcie kopert nastąpi tego samego dnia o godz. 14:30.

Odpowiedzi na pytania udziela Sekretariat  Nyskiego Domu Kultury - nr telefonu 774333337.

Ogłoszenie o wynikach konkursu ukaże się na stronie internetowej Nyskiego Domu Kultury w dziale „BIP“.

 

Nysa, dnia 17.02.2015 r.

Załączniki:

- zestawienie materiałów biurowych

 

Ogłoszenie o wyniku konkursu:

Wybrano ofertę : "ARTIM" Sp. z o.o.

                                                                                                                                                                                 Nysa,dnia 25.02.2015r.

 

 

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Kamila Kopeć dnia 25.02.2015
Opublikowana przez Lidia Galewska dnia 25.02.2015. Odsłon 8451, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony