Zamówienia publiczne - ogłoszenia o zamówieniach

Brak aktualnych przetargów. Poniższe pochodzą z archiwum
Budowa zbiornika retencyjnego w ulicy Kaczkowskiego w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 12.06.2019 Utworzono: 12.06.2019
Wykonanie i dostawa 70 szt. ławek
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.06.2019 Utworzono: 10.06.2019
Utworzenie kuchni w Szkole Podstawowej nr 5 w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.06.2019 Utworzono: 10.06.2019
Modernizacja dachu w Przedszkolu nr 9 w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.06.2019 Utworzono: 10.06.2019
Doposażenie placu zabaw w Domaszkowicach
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 07.06.2019 Utworzono: 07.06.2019
Budowa dróg i uzbrojenia terenu Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE "INVEST-PARK"
na terenie Gminy Nysa, w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice - etap II - PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 04.06.2019 Utworzono: 04.06.2019
Koncepcja pasów zieleni przyulicznych w sołectwie Niwnica
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.06.2019 Utworzono: 03.06.2019
Doposażenie placu zabaw w Domaszkowicach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 28.05.2019 Utworzono: 28.05.2019
Oświetlenie w mieście i gminie – budowa oświetlenia i iluminacji bulwarów nad Nysą Kłodzką przy ul.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 28.05.2019 Utworzono: 28.05.2019
Modernizacja elewacji w Przedszkolu nr 6 w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 24.05.2019 Utworzono: 24.05.2019
Wyprodukowanie i dostawa 2 sztuk farbrycznie nowych autobusów wraz z ładowarkami zajezdniowymi
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 24.05.2019 Utworzono: 15.03.2019
Zakup zestawów biesiadnych dla sołectwa Podkamień – zakup namiotu plenerowego oraz stołów z ławkami
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.05.2019 Utworzono: 14.05.2019
Modernizacja elewacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niwnicy
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 17.05.2019 Utworzono: 15.05.2019
Urządzenie placu zabaw w Hanuszowie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.05.2019 Utworzono: 16.05.2019
Przebudowa drogi w ulicy Plebiscytowej w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 15.05.2019 Utworzono: 15.05.2019
Doposażenie placu zabaw w Goświnowicach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 08.05.2019 Utworzono: 08.05.2019
Budowa kaplicy pogrzebowej w sołectwie Kępnica – III etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2019 Utworzono: 17.04.2019
Wykonanie i utrzymanie letniej obsady kwiatowej na wskazanych terenach Nysy w 2019 r.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.04.2019 Utworzono: 23.04.2019
Wymiana urządzeń placu zabaw oraz budowa tężni solankowej przy Alei Lompy w Nysie – wymiana urządzeń
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.04.2019 Utworzono: 18.04.2019
Urządzenie placu zabaw w Hanuszowie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2019 Utworzono: 18.04.2019
Budowa zjazdu z ulicy Jagiellońskiej
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2019 Utworzono: 18.04.2019
Obsługa techniczna, eksploatacja i konserwacja urządzeń fontann
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 12.04.2019 Utworzono: 12.04.2019
Przebudowa drogi w ul. Ujejskiego (dz. nr 13/4) w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.04.2019 Utworzono: 28.03.2019
Urządzenie placu zabaw w Hanuszowie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2019 Utworzono: 03.04.2019
Doraźne koszenie chwastów i traw na terenach gminnych
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 09.04.2019 Utworzono: 01.04.2019
Budowa dróg na obszarach wiejskich – Jędrzychów - etap II
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 04.04.2019 Utworzono: 20.03.2019
Dostawa pomocy dydaktycznych
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 03.04.2019 Utworzono: 21.03.2019
Doposażenie placu zabaw w Goświnowicach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.04.2019 Utworzono: 03.04.2019
Naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w latach 2019-2022
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 03.04.2019 Utworzono: 19.03.2019
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu : Przebudowa drogi w ul. Ujejskiego (dz. nr 13/4) w Ny
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 02.04.2019 Utworzono: 02.04.2019
Budowa dróg na obszarach wiejskich – Jędrzychów -etap II
- zaproszenie do złożenia ofert
więcej...
Aktualizacja: 01.04.2019 Utworzono: 01.04.2019
Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego
-PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 29.03.2019 Utworzono: 21.03.2019
Dostawa wraz z montażem mebli biurowych do budynku Urzędu Miejskiego w Nysie.
- zaproszenie do złożemia oferty
więcej...
Aktualizacja: 20.03.2019 Utworzono: 20.03.2019
Budowa placu zabaw oraz wykonanie siłowni zewnętrznej w Kopernikach
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 19.03.2019 Utworzono: 14.03.2019
Dostawa i montaż 12 szt. ławek.
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 15.03.2019 Utworzono: 15.03.2019
Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew rosnących wzdłuż Alei Lompy w Nysie.
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 14.03.2019 Utworzono: 14.03.2019
Doposażenie placu zabaw w Goświnowicach
- zaproszenie do złozenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 14.03.2019 Utworzono: 14.03.2019
Remont bocznej klatki schodowej w budynku Urzędu Miejskiego w Nysie.
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 14.03.2019 Utworzono: 14.03.2019
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Budowa drogi w Niwnicy– droga za przys
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 13.03.2019 Utworzono: 13.03.2019
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego i koordynacja projektu nad zadaniem pn. : „Centrum pr
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.03.2019 Utworzono: 01.03.2019
Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 08.03.2019 Utworzono: 01.03.2019
Utrzymanie czystości poprzez zamiatanie mechaniczne lub ręczne ulic, chodników, parkingów, placów or
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 08.03.2019 Utworzono: 27.02.2019
Doposażenie placu zabaw w Jędrzychowie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 07.03.2019 Utworzono: 07.03.2019
Budowa Remizy strażackiej w Regulicach – Etap III.
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 06.03.2019 Utworzono: 06.03.2019
Remont bocznej klatki schodowej w budynku Urzędu Miejskiego w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 01.03.2019 Utworzono: 01.03.2019
Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem: „Budowa drogi w ulicy Kaczkowskiego i Brodzińskiego w
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 27.02.2019 Utworzono: 27.02.2019
Budowa drogi w ulicy Kaczkowskiego i Brodzińskiego w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 22.02.2019 Utworzono: 01.02.2019
Ochrona bioróżnorodności w Subregionie Południowym, w graniach gmin Nysa i Prudnik w zakresie komple
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 22.02.2019 Utworzono: 22.02.2019
Doposażenie placu zabaw w Goświnowicach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 21.02.2019 Utworzono: 19.02.2019
Budowa placu zabaw oraz wykonanie siłowni zewnętrznej w Kopernikach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 20.02.2019 Utworzono: 18.02.2019
Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew rosnących wzdłuż Alei Lompy w
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 19.02.2019 Utworzono: 19.02.2019
Dostawa materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 19.02.2019 Utworzono: 19.02.2019
Dostawa materiałów biurowych oraz druków
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 19.02.2019 Utworzono: 19.02.2019
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu : Przebudowa drogi w ul. Miłosza w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 19.02.2019 Utworzono: 19.02.2019
Przebudowa drogi w ul. Miłosza w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 29.01.2019
Przebudowa drogi w ul. Miłosza w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 29.01.2019
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego
obejmującego nadzór konserwatorski w ramach zadania : „Zabezpieczenie obszarów chronionych Gminy Nysa poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego – Obszar Natura 2000 Forty Nyskie” - zapytanie ofertowe prowadzone zgodnie z z
więcej...
Aktualizacja: 30.01.2019 Utworzono: 30.01.2019
Świadczenie usług polegających na doręczaniu korespondencji w obrocie krajowym i zagranicznym
-PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 25.01.2019 Utworzono: 22.01.2019
Utrzymanie czystości poprzez zamiatanie mechaniczne lub ręczne ulic, chodników, parkingów, placów or
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 23.01.2019 Utworzono: 15.01.2019
Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew rosnących wzdłuż Alei Lompy w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 22.01.2019 Utworzono: 22.01.2019
Bieżące utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miasta i gminy Nysa
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2019 Utworzono: 18.01.2019
Utrzymanie szaletów miejskich w Nysie
-zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2019 Utworzono: 18.01.2019
Ochrona bioróżnorodności w Subregionie Południowym, w granicach gmin Nysa i Prudnik – Sucha fosa w N
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 17.01.2019 Utworzono: 28.12.2018
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego obejmującego nadzór konserwatorski w ramach zadania :
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.01.2019 Utworzono: 10.01.2019
Zakup paliw i materiałów eksploatacyjnych do samochodów Gminy Nysa-zapewnienie ciągłości działania
PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 02.01.2019 Utworzono: 24.12.2018
Ochrona bioróżnorodności w Subregionie Południowym, w granicach gmin Nysa i Prudnik – Sucha fosa w N
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 24.12.2018 Utworzono: 07.12.2018
Zabezpieczenie obszarów chronionych Gminy Nysa poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego – Obszar N
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 24.12.2018 Utworzono: 07.12.2018
Świadczenie usług polegających na doręczaniu korespondencji w obrocie krajowym i zagranicznym
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 24.12.2018 Utworzono: 13.12.2018
Utrzymania czystości na podwórkach gminnych w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 21.12.2018 Utworzono: 13.12.2018
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie I części parku miejskiego Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 21.12.2018 Utworzono: 21.12.2018
Utrzymanie czystości w obrębie 202 szt. przystanków komunikacyjnych i 89 szt. wiat przystankowych po
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 21.12.2018 Utworzono: 12.12.2018
Ochrona bioróżnorodności- Park Miejski w Nysie - pielęgnacja drzewostanu cz. II Parku Miejskiego w N
-w zakresie ochrony in situ chrząszcza pachnicy dębowej oraz reintrodukcji cisa pospolitego - PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 20.12.2018 Utworzono: 20.11.2018
Świadczenie profilaktycznej opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy dla pracowników Urzędu Miejs
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 19.12.2018 Utworzono: 19.12.2018
Odbieranie nieczystości z koszy ulicznych
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 19.12.2018 Utworzono: 11.12.2018
Utrzymanie czystości poprzez zamiatanie mechaniczne lub ręczne ulic, chodników, parkingów, pla
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 19.12.2018 Utworzono: 11.12.2018
Roboty budowlane etap II realizowane w ramach zadania: „Budowa dróg i uzbrojenia podziemnego
Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE „Invest-Park” na terenie Gminy Nysa, w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice – Etap I” - PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 17.12.2018 Utworzono: 13.11.2018
Pełnienie stałego nadzoru weterynaryjnego nad Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowe
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 12.12.2018 Utworzono: 12.12.2018
Świadczenie usług w zakresie interwencji i opieki weterynaryjnej
- zaprosznie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 12.12.2018 Utworzono: 12.12.2018
Utrzymanie szaletów miejskich w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.12.2018 Utworzono: 10.12.2018
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie Rejonu Nr I w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.12.2018 Utworzono: 10.12.2018
Przebudowa drogi w Niwnicy – droga za przystankiem PKS – etap I
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 10.12.2018 Utworzono: 22.11.2018
Zakup zestawów komputerowych
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2018 Utworzono: 07.12.2018
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hajdukach Nyskich – dostawa wyposażenia świetlicy; krzesła, stoły
- zaproszenie do zożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 05.12.2018 Utworzono: 05.12.2018
Zakup modułowej podłogi tanecznej dla sołectwa Niwnica – dostawa
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 04.12.2018 Utworzono: 04.12.2018
Dostawa sprzętu ratowniczego na wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Niwnicy i Ruso
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 30.11.2018 Utworzono: 22.11.2018
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego i koordynacji projektu nad zadaniem pn. Roboty budowl
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 30.11.2018 Utworzono: 22.11.2018
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
z terenu Gminy Nysa i zagospodarowanie tych odpadów - PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 27.11.2018 Utworzono: 19.10.2018
Zakup 1 512 kg suchej karmy (JOSERA JosiCAT ) przeznaczonej na dokarmianie w okresie zimy półdziko
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2018 Utworzono: 23.11.2018
Wymiana wyeksploatowanych 8 szt. opraw typu Retro na słupach nr 114,115,116 i 117 zlokalizowanych pr
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 22.11.2018 Utworzono: 21.11.2018
Wyprodukowanie i dostawa 2 sztuk farbrycznie nowych autobusów wraz z ładowarkami zajezdniowymi
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 21.11.2018 Utworzono: 22.10.2018
Komputeryzacja (informatyzacja) Urzędu Miejskiego – wymiana przełączników sieciowych.
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 21.11.2018 Utworzono: 19.11.2018
Nauka przez eksperyment – doposażenie Międzyszkolnej Pracowni Przedmiotowej Eksperymentownia w Gimna
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 20.11.2018 Utworzono: 20.11.2018
Utworzenie kuchni w Szkole Podstawowej nr 3 w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 19.11.2018 Utworzono: 19.11.2018
Zakup samochodu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (mikrobus)
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 15.11.2018 Utworzono: 07.11.2018
Dostawa wraz z montażem mebli biurowychdo budynku Urzędu Miejskiego w Nysie.
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 09.11.2018 Utworzono: 09.11.2018
Zabezpieczenie obszarów chronionych Gminy Nysa poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego
– Obszar Natura 2000 Forty Nyskie - PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 08.11.2018 Utworzono: 24.10.2018
Budowa dróg w mieście – Aleja Wojska Polskiego - XI etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 05.11.2018 Utworzono: 12.10.2018
Roboty budowlane etap II realizowane w ramach zadania: „Budowa dróg i uzbrojenia podziemnego
Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE „Invest-Park” na terenie Gminy Nysa, w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice – Etap I” - PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 30.10.2018 Utworzono: 21.09.2018
Przebudowa placu zabaw w Kubicach – montaż ogrodzenia
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 30.10.2018 Utworzono: 30.10.2018
Budowa dróg na obszarach wiejskich - budowa drogi w Sękowicach– I etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 26.10.2018 Utworzono: 12.10.2018
Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań w sołectwie Iława – utwardzenie terenu
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 25.10.2018 Utworzono: 25.10.2018
Przebudowa nawierzchni działki nr 98/9 w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 25.10.2018 Utworzono: 25.10.2018
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników w okresie od 15.11.2018r. do 15.04.2019r.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 25.10.2018 Utworzono: 08.10.2018
Budowa drogi w ulicy Kaczkowskiego i Brodzińskiego w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 19.10.2018 Utworzono: 01.10.2018
W jedności siła-wyposażenie, modernizacja terenów rekreacyjno- sportowych oraz modernizacja i wyposa
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.10.2018 Utworzono: 16.10.2018
Przebudowa placu zabaw w Kubicach – montaż ogrodzenia
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.10.2018 Utworzono: 16.10.2018
Montaż łapaczy piłek na boisku sportowym w Goświnowicach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.10.2018 Utworzono: 16.10.2018
Roboty budowlane etap I obejmujące wykonanie kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Radzikowickiej
w Jędrzychowie (łącznie z wykonaniem tablic promocyjnych) oraz rozbudowa sieci wodociągowej - PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 15.10.2018 Utworzono: 08.09.2018
EKO PRACOWNIA” - doposażenie pracowni edukacji ekologiczno – przyrodniczej w Zespole Szkół Sportowyc
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 15.10.2018 Utworzono: 11.10.2018
Budowa dróg na obszarach wiejskich - budowa drogi w Sękowicach– I etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 11.10.2018 Utworzono: 26.09.2018
Nasadzenie drzew na terenach gminnych
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.10.2018 Utworzono: 10.10.2018
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników w okresie od 15.11.2018r. do 15.04.2019r.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 08.10.2018 Utworzono: 08.10.2018
Pomiar okien, dostawa i montaż wewnętrznych rolet okiennych w czterech pracowniach przedmiotowych w
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 05.10.2018 Utworzono: 02.10.2018
Wystawienie spektaklu teatralno-edukacyjnego o tematyce ekologicznej dla dzieci z placówek oświatowy
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 02.10.2018 Utworzono: 02.10.2018
Organizacja wyjazdu edukacyjnego do Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis oraz Kolejkowo-makieta
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 02.10.2018 Utworzono: 02.10.2018
Zakup wyposażenia pracowni oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nauka przez eksperyment – do
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 02.10.2018 Utworzono: 02.10.2018
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego i koordynacji projektu nad zadaniem pn. Roboty budowl
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 28.09.2018 Utworzono: 28.09.2018
Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań w sołectwie Iława – utwardzenie terenu.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 27.09.2018 Utworzono: 27.09.2018
Dostawa sprzętu ratowniczego na wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Niwnicy i Ruso
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 26.09.2018 Utworzono: 14.09.2018
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportow
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 24.09.2018 Utworzono: 24.09.2018
Budowa dróg na obszarach wiejskich - budowa drogi w ulicy KasztanoweJ w Skorochowie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 20.09.2018 Utworzono: 05.09.2018
Zakup i wdrożenie licencji i oprogramowania z uruchomieniem e-usług publicznych
wraz z zakupem niezbędnego sprzętu oraz szkoleń dla pracowników UM w Nysie w ramach projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Urzędzie Miejskim w Nysie”  - PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 17.09.2018 Utworzono: 10.08.2018
Dostawa sprzętu ratowniczego na wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Niwnicy i Ruso
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 14.09.2018 Utworzono: 14.09.2018
Budowa dróg w mieście – odcinki ulicy Kukułczej, Jastrzębiej, Orlej
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 14.09.2018 Utworzono: 14.09.2018
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 29.000.000,00 zł.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.09.2018 Utworzono: 06.08.2018
Zabezpieczenie obszarów chronionych Gminy Nysa poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego
– Obszar Natura 2000 Forty Nyskie - PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 11.09.2018 Utworzono: 27.08.2018
Doposażenie placu zabaw w Regulicach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.09.2018 Utworzono: 10.09.2018
Budowa placu zabaw w sołectwie Przełęk
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.09.2018 Utworzono: 10.09.2018
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Nysie, ob
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 05.09.2018 Utworzono: 05.09.2018
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Nysie, ob
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 05.09.2018 Utworzono: 05.09.2018
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Nysie - u
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 05.09.2018 Utworzono: 05.09.2018
Kontrola okresowa (roczna) zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 2 Prawa budowlanego – obiektów budowlanych –
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 04.09.2018 Utworzono: 04.09.2018
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa dróg na obszarach wiejskich – K
- Zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 30.08.2018 Utworzono: 30.08.2018
Kompleksowy Nadzór Inwestorski nad zadaniem: Budowa dróg na obszarach wiejskich – Koperniki-etap I
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 28.08.2018 Utworzono: 22.08.2018
Zakup kontenera magazynowego dla sołectwa Goświnowice.
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 27.08.2018 Utworzono: 22.08.2018
Zakup kontenera magazynowego dla sołectwa Hajduki Nyskie.
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 27.08.2018 Utworzono: 22.08.2018
Dokumentacja projektowa zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Nyskim w Głębinowie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 24.08.2018 Utworzono: 24.08.2018
Boisko w sołectwie Jędrzychów.
zagospodarowanie terenów sportowo - wypoczynkowych w sołectwach Wyszków Śląski,
Kubice, Jędrzychów, Rusocin – realizacja budżetu obywatelskiego - zaproszenie do złożenia oferty

więcej...
Aktualizacja: 22.08.2018 Utworzono: 22.08.2018
Kontrola okresowa - obiektów budowlanych – obiektów mostowych,
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 21.08.2018 Utworzono: 21.08.2018
Rewitalizacja Rynku w Nysie – I etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 16.08.2018 Utworzono: 31.07.2018
Dokumentacja projektowa budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.08.2018 Utworzono: 10.08.2018
Interaktywne oznakowanie przejść dla pieszych na ulicy Chodowieckiego i Powstańców Śląskich
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 13.08.2018 Utworzono: 13.08.2018
Budowa kaplicy pogrzebowej w sołectwie Kępnica
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 09.08.2018 Utworzono: 09.08.2018
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla linii komunikacyjnej regularnej
relacji Nysa ul. Racławicka Centrum przesiadkowe – ul. Piłsudskiego Vendo Park i z powrotem - PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 09.08.2018 Utworzono: 29.06.2018
Budowa 4- torowej bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 07.08.2018 Utworzono: 07.08.2018
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rusocin
- PRZERTARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 03.08.2018 Utworzono: 26.07.2018
Realizacja budżetu obywatelskiego – doposażenie placu zabaw w Wyszkowie Śląskim
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.08.2018 Utworzono: 03.08.2018
Zakup kontenera magazynowego dla sołectwa Hajduki Nyskie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.08.2018 Utworzono: 03.08.2018
Zakup kontenera magazynowego dla sołectwa Goświnowice
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.08.2018 Utworzono: 03.08.2018
Budowa placów zabaw w mieście i gminie Nysa – budowa placu zabaw przy ul. Brodzińskiego
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.08.2018 Utworzono: 03.08.2018
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 9 w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 02.08.2018 Utworzono: 02.08.2018
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 31.07.2018 Utworzono: 31.07.2018
Zagospodarowanie terenów sportowo - wypoczynkowych - boisko w sołectwie Jędrzychów.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 31.07.2018 Utworzono: 31.07.2018
Budowa placów zabaw w mieście i gminie Nysa – budowa placu zabaw przy ul. Grodkowskiej.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 31.07.2018 Utworzono: 31.07.2018
Budowa dróg na obszarach wiejskich – droga za przystankiem PKS w Niwnicy – etap I
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 31.07.2018 Utworzono: 31.07.2018
Budowa dróg w mieście – budowa drogi w ulicy Chabrów i Niezapominajek – II etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 31.07.2018 Utworzono: 31.07.2018
Zagospodarowanie terenów sportowo - wypoczynkowych w sołectwach Wyszków Śląski, Kubice, Jędrzychów,R
-zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 30.07.2018 Utworzono: 17.07.2018
Rewitalizacja Rynku w Nysie – I etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 30.07.2018 Utworzono: 10.07.2018
„Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, w tym zag
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 26.07.2018 Utworzono: 26.07.2018
Wykonanie robót budowlanych: „Przebudowa ciągów pieszo – rowerowych na terenie Parku Miejskiego w Ny
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 26.07.2018 Utworzono: 25.07.2018
Dokumentacja projektowa budowy sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goświnowicach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 25.07.2018 Utworzono: 25.07.2018
Budowa Przedszkola przy ul. 11 Listopada w Nysie –dostawa zabawek
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 24.07.2018 Utworzono: 24.07.2018
Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, w tym zagos
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 24.07.2018 Utworzono: 24.07.2018
Budowa Remizy strażackiej w Regulicach – etap II
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 24.07.2018 Utworzono: 09.07.2018
Budowa dróg na obszarach wiejskich -Koperniki – etap I
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 24.07.2018 Utworzono: 09.07.2018
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Goświnowicach
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 23.07.2018 Utworzono: 03.07.2018
Zarządzanie nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu komunalnego Gminy Nysa
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 20.07.2018 Utworzono: 12.07.2018
Budowa placów zabaw w mieście i gminie Nysa – budowa placu zabaw przy ul. Słowiańskiej - W. Pawlik
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 20.07.2018 Utworzono: 20.07.2018
Dokumentacja projektowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych - ul. Bramy Grodkowskiej 4
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 19.07.2018 Utworzono: 19.07.2018
Budowa placów zabaw w mieście i gminie Nysa – budowa placu zabaw przy ul. Grodkowskiej
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2018 Utworzono: 18.07.2018
Zagospodarowanie terenów sportowo - wypoczynkowych w sołectwach Wyszków Śląski, Kubice, Jędrzychów,
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.07.2018 Utworzono: 17.07.2018
Budowa placów zabaw w mieście i gminie Nysa – budowa placu zabaw przy ul. Brodzińskiego
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.07.2018 Utworzono: 17.07.2018
Nyska Strefa Biegacza – realizacja budżetu obywatelskiego – budowa 4- torowej bieżni lekkoatletyczne
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.07.2018 Utworzono: 17.07.2018
Budowa placów zabaw w mieście i gminie Nysa – budowa placu zabaw przy ul. Brodzińskiego
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.07.2018 Utworzono: 10.07.2018
Dokumentacja projektowa budowy stacji elektroenergetycznej 110/15 kV „GPZ Radzikowice”
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 16.07.2018 Utworzono: 07.06.2018
Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, w tym zagos
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.07.2018 Utworzono: 16.07.2018
Zakup kontenera magazynowego dla sołectwa Hajduki Nyskie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.07.2018 Utworzono: 16.07.2018
Zakup kontenera magazynowego dla sołectwa Goświnowice.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.07.2018 Utworzono: 16.07.2018
Budowa dróg na obszarach wiejskich – droga za przystankiem PKS w Niwnicy – etap I
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 13.07.2018 Utworzono: 13.07.2018
Przebudowa ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu,
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.07.2018 Utworzono: 27.06.2018
Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Nysie przy ul. Prusa
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 12.07.2018 Utworzono: 12.07.2018
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych w Nysie przy ul. Bramy Grodkowskiej – wykonanie izolac
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 12.07.2018 Utworzono: 12.07.2018
Budowa dróg w mieście – ul. M. Konopnickiej – sięgacz do budynku nr 8A
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2018 Utworzono: 11.07.2018
Doradztwo i pełnienie nadzoru nad realizacją zadania polegającego na opracowaniu „Dokumentacji proje
- zaproszenie do skladania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.07.2018 Utworzono: 10.07.2018
Wykonanie i montaż bramy wjazdowej na podwórko gminne przy ul. Ligonia w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.07.2018 Utworzono: 10.07.2018
Budowa dróg w mieście – budowa drogi w ulicy Chabrów i Niezapominajek – II etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 10.07.2018 Utworzono: 10.07.2018
Zagospodarowanie terenów sportowo-wypoczynkowych w sołectwach Wyszków Śląski, Kubice, Jędrzychów, Ru
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2018 Utworzono: 06.07.2018
Zakup i montaż siedzisk dla kibiców na boisku sportowym w Kopernikach.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2018 Utworzono: 06.07.2018
Budowa placów zabaw w mieście i gminie Nysa – budowa placu zabaw przy ul. Brodzińskiego.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2018 Utworzono: 06.07.2018
Zagospodarowanie terenów sportowo - wypoczynkowych w sołectwach Wyszków Śląski, Kubice, Jędrzychów,
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2018 Utworzono: 06.07.2018
Nyska Strefa Biegacza – realizacja budżetu obywatelskiego – budowa 4- torowej bieżni lekkoatletyczne
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2018 Utworzono: 06.07.2018
Dostawa sprzętu komputerowego
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2018 Utworzono: 06.07.2018
Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, w tym zagos
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 02.07.2018 Utworzono: 02.07.2018
Zakup kontenera magazynowego dla sołectwa Hajduki Nyskie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 02.07.2018 Utworzono: 02.07.2018
Zakup kontenera magazynowego dla sołectwa Goświnowice
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 02.07.2018 Utworzono: 02.07.2018
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa dróg na obszarach wiejskich – Ję
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 02.07.2018 Utworzono: 02.07.2018
Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, w tym zagos
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 29.06.2018 Utworzono: 26.06.2018
Budowa placów zabaw w mieście i gminie Nysa – budowa placu zabaw na terenie ogródków działkowych prz
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 28.06.2018 Utworzono: 28.06.2018
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nysa
- DIALOG KONKURENCYJNY
więcej...
Aktualizacja: 27.06.2018 Utworzono: 13.06.2018
Doposażenie placu zabaw w Goświnowicach.
-zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 27.06.2018 Utworzono: 27.06.2018
Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nysa – w roku 2018
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 26.06.2018 Utworzono: 26.06.2018
Poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych: Remont mieszkań komunalnych przy ul. Podolskiej 2/2
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 26.06.2018 Utworzono: 26.06.2018
Linia komunikacyjna regularna
- ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania
więcej...
Aktualizacja: 26.06.2018 Utworzono: 26.05.2017
Dokumentacja projektowa budowy drogi publicznej na terenie byłego poligonu przy ul. Orląt Lwowskich
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 26.06.2018 Utworzono: 26.06.2018
Nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośred
bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa  - zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 25.06.2018 Utworzono: 14.06.2018
Budowa obiektów sportowych w placówkach edukacyjnych Gminy Nysa- budowa wielofunkcjonalnego boiska
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 21.06.2018 Utworzono: 04.06.2018
Utworzenie Klubu Senior + w gminie Nysa
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 19.06.2018 Utworzono: 12.06.2018
Budowa sceny w sołectwie Przełęk
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2018 Utworzono: 18.06.2018
Zagospodarowanie terenów sportowo-wypoczynkowych w sołectwach Wyszków Śląski, Kubice,Jędrzychów, Rus
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2018 Utworzono: 18.06.2018
Zagospodarowanie terenów sportowo - wypoczynkowych w sołectwach Wyszków Śląski, Kubice, Jędrzychów,
- zaproszenie do skladania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2018 Utworzono: 18.06.2018
Zagospodarowanie boiska sportowego przy ul. Brodzińskiego w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2018 Utworzono: 08.06.2018
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Goświnowicach.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2018 Utworzono: 01.06.2018
Budowa parkingu przy ul. Zwycięstwa – Kusocińskiego w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2018 Utworzono: 30.05.2018
Budowa dróg na obszarach wiejskich – droga za przystankiem PKS w Niwnicy
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 15.06.2018 Utworzono: 15.06.2018
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w Nysie.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2018 Utworzono: 14.06.2018
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 14 w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 13.06.2018 Utworzono: 13.06.2018
Budowa dróg na obszarach wiejskich -Koperniki – etap I
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 13.06.2018 Utworzono: 13.06.2018
Budowa dróg w mieście – ul. M. Konopnickiej – sięgacz do budynku nr 8A
- zaproszenie do skladania ofert
więcej...
Aktualizacja: 12.06.2018 Utworzono: 12.06.2018
Przebudowa boiska sportowego w Lipowej – droga dojazdowa i plac manewrowy
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 12.06.2018 Utworzono: 12.06.2018
Zagospodarowanie terenów sportowo - wypoczynkowych w sołectwach Wyszków Śląski, Kubice, Jędrzychów,
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 12.06.2018 Utworzono: 12.06.2018
Zakup systemu nagłośnienia sali konferencyjnej
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 11.06.2018 Utworzono: 08.06.2018
Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hajdukach Nyskich
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 11.06.2018 Utworzono: 11.06.2018
Zagospodarowanie terenów sportowo - wypoczynkowych w sołectwach Wyszków Śląski,Kubice, Jędrzychów, R
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 11.06.2018 Utworzono: 07.06.2018
Budowa dróg w mieście– budowa drogi w ulicy Opawskiej i w ulicy Zbaraskiej w Nysie – etapy robót
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 08.06.2018 Utworzono: 24.05.2018
Budowa dróg na obszarach wiejskich – Jędrzychów -etap II
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 07.06.2018 Utworzono: 23.05.2018
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż makiety fary kościoła pw św. Jakuba w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2018 Utworzono: 06.06.2018
Opracowanie analizy przedrealizacyjnej oraz doradztwo prawne, organizacyjne i ekonomiczno - finansow
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2018 Utworzono: 05.06.2018
Budowa dróg w mieście – budowa ekranów akustycznych przy ulicy Krasińskiego
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2018 Utworzono: 22.05.2018
Dokumentacja projektowa budowy żłobka przy ul. 11 Listopada w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 05.06.2018 Utworzono: 28.05.2018
Zagospodarowanie terenów sportowo - wypoczynkowych w sołectwach Wyszków Śląski, Kubice, Jędrzychów,
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 05.06.2018 Utworzono: 05.06.2018
Przebudowa ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu
- PRZETARG NIEOGRANICOZNY
więcej...
Aktualizacja: 04.06.2018 Utworzono: 09.05.2018
Budowa dróg w mieście – ul. M. Konopnickiej – sięgacz do budynku nr 8A
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 04.06.2018 Utworzono: 04.06.2018
Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Siestrzechowicach.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 30.05.2018 Utworzono: 30.05.2018
Modernizacja placu przed szkołą w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Białej Nyskiej
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 30.05.2018 Utworzono: 30.05.2018
Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 29.05.2018 Utworzono: 15.05.2018
Budowa placów zabaw w mieście i gminie Nysa – budowa placu zabaw przy ul. Sudeckiej- Piłsudskiego- K
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 28.05.2018 Utworzono: 28.05.2018
Budowa placów zabaw w mieście i gminie Nysa – budowa placu zabaw przy ul. Zwycięstwa
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 25.05.2018 Utworzono: 25.05.2018
Zagospodarowanie terenów sportowo - wypoczynkowych w sołectwach Wyszków Śląski, Kubice, Jędrzychów,
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 25.05.2018 Utworzono: 25.05.2018
Budowa Przedszkola przy ul. 11 Listopada w Nysie – dostawa i montaż umeblowania
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 24.05.2018 Utworzono: 16.05.2018
Doposażenie placu zabaw w Skorochowie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 24.05.2018 Utworzono: 24.05.2018
Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, w tym zagos
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.05.2018 Utworzono: 23.05.2018
Zakup i montaż kontenera szatniowego na boisku sportowym w Siestrzechowicach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.05.2018 Utworzono: 18.05.2018
Budowa dróg w mieście– budowa drogi w ulicy Opawskiej i w ulicy Zbaraskiej w Nysie – etapy robót
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 23.05.2018 Utworzono: 08.05.2018
Zagospodarowanie terenów sportowo - wypoczynkowych w sołectwach Wyszków Śląski, Kubice, Jędrzychów,
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 22.05.2018 Utworzono: 22.05.2018
Oznakowanie poziome -utrzymanie oznakowania poziomego dróg gminnych w latach 2018-2021
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 22.05.2018 Utworzono: 08.05.2018
Przebudowa boiska sportowego w Domaszkowicach
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 21.05.2018 Utworzono: 21.05.2018
Dostawa sprzętu ratowniczego na wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Niwnicy i Ruso
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2018 Utworzono: 10.05.2018
Oferta w trybie zaproszenia do złożenia oferty na: integrujemy i zwiększamy aktywność mieszkańców Bi
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.05.2018 Utworzono: 11.05.2018
Doposażenie placu zabaw w Skorochowie.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.05.2018 Utworzono: 16.05.2018
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Nysie – wykonanie izolacji pionowej fundamentów.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 15.05.2018 Utworzono: 15.05.2018
Odtworzenie nawierzchni ciągu pieszo – rowerowego przy ulicy Saperskiej w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.05.2018 Utworzono: 14.05.2018
Budowa siłowni zewnętrznej w rejonie ulic W. Jagiełły oraz B. Śmiałego w Nysie.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 11.05.2018 Utworzono: 08.05.2018
Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Siestrzechowicach.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 11.05.2018 Utworzono: 11.05.2018
Integrujemy i zwiększamy aktywność fizyczną mieszkańców Białej Nyskiej, Goświnowic, Iławy, Morowa i
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 11.05.2018 Utworzono: 11.05.2018
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi w ulicach Kasztanowej i Orzechowej w Skorochowie”. - Budow
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2018 Utworzono: 10.05.2018
Wyburzenie budynku zlokalizowanego przy ul. Morcinka w Nysie
- zaproszenie do skladania ofert
więcej...
Aktualizacja: 09.05.2018 Utworzono: 04.05.2018
Budowa dróg na obszarach wiejskich – Goświnowice, ul. Szkolna – III etap
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 09.05.2018 Utworzono: 08.05.2018
Doposażenie placu zabaw w Domaszkowicach.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 07.05.2018 Utworzono: 07.05.2018
Dostawa sprzętu ratowniczego na wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Niwnicy i Ruso
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 07.05.2018 Utworzono: 06.04.2018
Dostawa i montaż mebli biurowych do budynku Urzędu Miejskiego w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 30.04.2018 Utworzono: 30.04.2018
Dostawa i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, leżaki, donice).
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 30.04.2018 Utworzono: 27.04.2018
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hajdukach Nyskich
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 30.04.2018 Utworzono: 12.04.2018
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nysie – modernizacja korytarzy, wymiana drzwi wewnętrznych
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 30.04.2018 Utworzono: 20.04.2018
Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 27.04.2018 Utworzono: 06.04.2018
Budowa Przedszkola przy ul. 11 Listopada w Nysie – dostawa i montaż wyposażenia kuchni
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 26.04.2018 Utworzono: 18.04.2018
Modernizacja elewacji budynku Przedszkola nr 9 w Nysie.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 24.04.2018 Utworzono: 24.04.2018
Oznakowanie poziome -utrzymanie oznakowania poziomego dróg gminnych w latach 2018-2021
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 24.04.2018 Utworzono: 24.04.2018
Budowa dróg na obszarach wiejskich na obszarach wiejskich -Hajduki Nyskie - droga na osiedlu domów j
-PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 24.04.2018 Utworzono: 24.04.2018
Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu „Nauka przez eksperyment – doposażenie Międzyszkol
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 24.04.2018 Utworzono: 24.04.2018
Poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych: Remont mieszkań socjalnych – ul. Kordeckiego 34/5, u
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.04.2018 Utworzono: 23.04.2018
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nysie – modernizacja korytarzy, wymiana drzwi wewnętrznych
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 20.04.2018 Utworzono: 05.04.2018
Zakup i wyposażenie sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2018 Utworzono: 08.03.2018
Budowa dróg na obszarach wiejskich – Goświnowice, ul. Szkolna – III etap
- zaproszenie do składanioa ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.04.2018 Utworzono: 17.04.2018
Utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej w latach 2018-2021
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 16.04.2018 Utworzono: 30.03.2018
Obsługa techniczna, eksploatacja i konserwacja urządzeń fontanny Tryton przy ul. Brackiej oraz fonta
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.04.2018 Utworzono: 29.03.2018
Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Siestrzechowicach.
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 13.04.2018 Utworzono: 13.04.2018
Oznakowanie poziome -utrzymanie oznakowania poziomego dróg gminnych w latach 2018-2021
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 13.04.2018 Utworzono: 13.04.2018
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hajdukach Nyskich
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.04.2018 Utworzono: 28.03.2018
Opróżnienie z odpadów budynku położonego w Goświnowicach przy ul. Nyskiej 31 (działka nr 137/1 k.m.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2018 Utworzono: 10.04.2018
Doraźne koszenie chwastów i traw na terenach gminnych
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 06.04.2018 Utworzono: 29.03.2018
Utrzymanie terenów zielonych pasa drogowego dróg gminnych w latach 2018-2021
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 06.04.2018 Utworzono: 29.03.2018
Utrzymanie chodników w drogach gminnych w latach 2018-2021
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 06.04.2018 Utworzono: 29.03.2018
Utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni niebitumicznej w latach 2018-2021
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 04.04.2018 Utworzono: 27.03.2018
Budowa dróg w mieście – Aleja Wojska Polskiego - XI etap
PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 04.04.2018 Utworzono: 19.03.2018
Wykonanie i utrzymanie letniej obsady kwiatowej na wskazanych terenach Nysy w 2018 r.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 04.04.2018 Utworzono: 04.04.2018
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia ulicy Kowalskiej w Nysie.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 04.04.2018 Utworzono: 04.04.2018
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi w ulicach Kasztanowej i Orzechowej w Skorochowie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 03.04.2018 Utworzono: 03.04.2018
Przebudowa ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 30.03.2018 Utworzono: 08.03.2018
Doposażenie placów zabaw na osiedlu Podzamcze sektor A i sektor C.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 30.03.2018 Utworzono: 30.03.2018
Utrzymanie obiektów inżynierskich w drogach gminnych w latach 2018-2021
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 29.03.2018 Utworzono: 14.03.2018
Budowa wiaty grillowej na boisku w Jędrzychowie – II etap
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2018 Utworzono: 28.03.2018
Budowa dróg w mieście – ul. Wiosenna IV etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2018 Utworzono: 09.03.2018
Podział geodezyjny działek nr 51/1, 51/2, 51/3,7/2,14,17,18 k.m. 50, położonych w Nysie – obręb ewi
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 23.03.2018 Utworzono: 23.03.2018
Wykonanie 36 szt. tablic z nazwami ulic
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 23.03.2018 Utworzono: 23.03.2018
Wykonanie i utrzymanie letniej obsady kwiatowej na wskazanych terenach Nysy w 2018 r.
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 23.03.2018 Utworzono: 23.03.2018
Kompleksowa organizacja masowej imprezy plenerowej artystyczno-rozrywkowej, niebiletowanej pn. „Dni
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 21.03.2018 Utworzono: 13.03.2018
Oprawa Dożynek Gminnych w Sołectwie Lipowa w dniu 25.08.2018r.
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 21.03.2018 Utworzono: 21.03.2018
Budowa dróg na obszarach wiejskich – Goświnowice, ul. Szkolna – III etap
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 20.03.2018 Utworzono: 20.03.2018
Budowa dróg w mieście - ul. Morcinka – etap III
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 20.03.2018 Utworzono: 26.02.2018
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu : Budowa dróg w mieście – ul. Wiosenna IV etap
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 16.03.2018 Utworzono: 16.03.2018
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ROWU FORTECZNEGO ORAZ KANAŁU MŁYNÓWKA W NYSIE
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 13.03.2018 Utworzono: 13.03.2018
Zakup namiotu biesiadnego dla sołectwa Wyszków Śląski.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 02.03.2018 Utworzono: 02.03.2018
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia na osiedlu po lewej stronie w Głębinowie – II
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 02.03.2018 Utworzono: 02.03.2018
Budowa dróg w mieście – budowa drogi w ulicy Nowowiejskiej w Nysie – I etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 01.03.2018 Utworzono: 14.02.2018
Sporządzenie opracowania ekofizjograficznego w granicach administracyjnych gminy Nysa
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 21.02.2018 Utworzono: 21.02.2018
Opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 21.02.2018 Utworzono: 21.02.2018
Siłownia zewnętrzna w sołectwie Jędrzychów - wykonanie nawierzchni pod urządzenia siłowni plenerowej
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 20.02.2018 Utworzono: 20.02.2018
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Nysie, ob
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 19.02.2018 Utworzono: 19.02.2018
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonych w Niwnicy
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 19.02.2018 Utworzono: 19.02.2018
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Hanuszowi
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 19.02.2018 Utworzono: 19.02.2018
Zorganizowanie w dniach 17-18.04.2018r. seminarium
- dwudniowego spotkania z zakresu wielokryterialnej analizy ryzyka – wspólne planowanie dla 20 ekspertów partnerskiego, transgranicznego projektu pn. „Wspólne zarządzanie konkretnymi zagrożeniami w regionie Jesen
więcej...
Aktualizacja: 16.02.2018 Utworzono: 16.02.2018
Budowa osiedla zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.Franciszkańskiej w Nysie
- postępowanie prowadzone jest przez Agencję Rozwoju Nysy Sp.z o.o. 
więcej...
Aktualizacja: 15.02.2018 Utworzono: 15.02.2018
Siłownia zewnętrzna w sołectwie Jędrzychów - wykonanie nawierzchni pod urządzenia siłowni plenerowej
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2018 Utworzono: 09.02.2018
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia drogi od WDK do posesji nr 60 w Lipowej – II
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2018 Utworzono: 14.02.2018
Oprawa Dożynek Gminnych w Sołectwie Lipowa w dniu 25.08.2018r.
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 13.02.2018 Utworzono: 13.02.2018
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie I części parku miejskiego Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 13.02.2018 Utworzono: 12.02.2018
Organizacja wyjazdu edukacyjnego do Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie oraz ZOO Afrykarium we Wroc
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 13.02.2018 Utworzono: 13.02.2018
Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sudeckiej w Nysie – budowa boiska treningowego – wykonanie ogro
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.02.2018 Utworzono: 25.01.2018
Budowa dróg na obszarach wiejskich – budowa drogi w Przełęku
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.02.2018 Utworzono: 26.01.2018
Kastracja półdziko żyjących kotów (kocurów/kotek) z terenu Gminy Nysa
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 09.02.2018 Utworzono: 09.02.2018
Budowa ogrodu społecznego w ramach programu „Zielone podwórka” przy udziale Wspólnoty Mieszkaniowej
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 08.02.2018 Utworzono: 08.02.2018
Dokonywanie napraw urządzeń zabawowych zlokalizowanych na terenach zielonych w Nysie, będących własn
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 08.02.2018 Utworzono: 08.02.2018
Wykonanie 34 szt. tablic z nazwami ulic
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 08.02.2018 Utworzono: 26.01.2018
Wykonanie robót związanych z utrzymaniem tablic z nazwami ulic
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 08.02.2018 Utworzono: 26.01.2018
Wykonanie serwisu urządzeń klimatyzacyjnych
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 08.02.2018 Utworzono: 31.01.2018
Dostawa materiałów biurowych oraz druków
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 07.02.2018 Utworzono: 31.01.2018
Naprawa istniejących opraw oświetleniowych w ilości 22 szt. oświetlających drzewka przy ul. Krzywous
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 06.02.2018 Utworzono: 31.01.2018
Doposażenie placu zabaw w Jędrzychowie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 05.02.2018 Utworzono: 31.01.2018
Zagospodarowanie Placu Paderewskiego w Nysie - Centrum Działań Wspólnych – sieć kooperacyjna samorz
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 01.02.2018 Utworzono: 16.01.2018
Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne w ramach programu „Zielone podwórka” przy udziale
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 31.01.2018 Utworzono: 25.01.2018
Wykonanie zabezpieczenia konstrukcji mostu drogowego nad ciekiem wodnym Kamienica w pasie drogowym w
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 31.01.2018 Utworzono: 31.01.2018
Bieżące utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miasta i gminy Nysa
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 26.01.2018 Utworzono: 26.01.2018
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu : „Budowa dróg na terenie osiedla przy ul. Mickiewicza –
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 25.01.2018 Utworzono: 25.01.2018
Budowa placu zabaw w ramach programu „Zielone podwórka”
- przy udziale Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk ul. Jagiellońska 19-33 w Nysie - zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 24.01.2018 Utworzono: 24.01.2018
Budowa placu zabaw w Kępnicy w ramach programu „Zielone podwórka”
- przy udziale Spółdzielni Mieszkaniowej Wigor w Kępnicy - zaproszenie do złozenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 24.01.2018 Utworzono: 24.01.2018
Budowa ogrodu społecznego w ramach programu „Zielone podwórka”
- przy udziale Wspólnoty Mieszkaniowej nr 28 z ul. Piastowskiej 28-36 w Nysie -  zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 24.01.2018 Utworzono: 24.01.2018
Budowa dróg w mieście – boczna do ulicy 11 Listopada w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 24.01.2018 Utworzono: 24.01.2018
Budowa dróg w mieście - osiedle przy ul. Mickiewicza – Powstańców Śląskich w Nysie – IV etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 19.01.2018 Utworzono: 22.12.2017
Przeprowadzenie wraz z Zamawiającym kontroli nieruchomości na terenie Gminy Nysa z możliwością pobor
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2018 Utworzono: 11.01.2018
Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem: „Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Sudeckiej w Nys
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.01.2018 Utworzono: 10.01.2018
Dostawa materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.01.2018 Utworzono: 10.01.2018
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kępnicy
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 22.12.2017 Utworzono: 14.12.2017
Utrzymanie czystości i porządku w obrębie 202 szt.przystanków komunikacyjnych i 70 wiat
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 22.12.2017 Utworzono: 14.12.2017
Dokumentacja projektowa rewitalizacji Rynku w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 22.12.2017 Utworzono: 14.12.2017
Utrzymanie czystości poprzez zamiatanie mechaniczne lub ręczne ulic, chodników, parkingów, placów or
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 20.12.2017 Utworzono: 12.12.2017
Nauka przez eksperyment – doposażenie Międzyszkolnej Pracowni Przedmiotowej Eksperymentownia w Gimna
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 19.12.2017 Utworzono: 19.12.2017
Odbieranie nieczystości z koszy ulicznych w roku 2018
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 15.12.2017 Utworzono: 07.12.2017
Utrzymanie czystości na podwórkach gminnych w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 15.12.2017 Utworzono: 15.12.2017
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie II części parku miejskiego Nysie
- zaproszenie do złozenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 14.12.2017 Utworzono: 14.12.2017
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie I części parku miejskiego Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 14.12.2017 Utworzono: 14.12.2017
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych po by
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 13.12.2017 Utworzono: 04.12.2017
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie Rejonu nr I w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 12.12.2017 Utworzono: 06.12.2017
Utrzymanie szaletów miejskich w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty

więcej...
Aktualizacja: 12.12.2017 Utworzono: 12.12.2017
Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Sudeckiej w Nysie – budowa boiska treningowego
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 11.12.2017 Utworzono: 23.11.2017
Zakup kontenera magazynowego dla sołectwa Hajduki Nyskie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2017 Utworzono: 07.12.2017
Centrum Działań Wspólnych – sieć kooperacyjna samorządów i NGO miast partnerskich – zagospodarowanie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 06.12.2017 Utworzono: 21.11.2017
Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego- SPP na terenie miasta Ny
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 06.12.2017 Utworzono: 27.10.2017
Budowa hali widowiskowo sportowej w Nysie – zakup i dostawa wyposażenia siłowni
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 04.12.2017 Utworzono: 22.11.2017
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rusocin
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 01.12.2017 Utworzono: 01.12.2017
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Koperniki
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 01.12.2017 Utworzono: 01.12.2017
Zakup i dostawa sześciu bud oraz sześciu drewnianych podestów do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
- zproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 29.11.2017 Utworzono: 29.11.2017
Centrum Działań wspólnych – sieć kooperacyjna samorządów i NGO miast partnerskich. Remont pomieszcze
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 28.11.2017 Utworzono: 10.11.2017
Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne w ramach programu „Zielone podwórka” przy udzial
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 22.11.2017 Utworzono: 22.11.2017
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hajdukach Nyskich – dostawa i montaż drzwi wewnętrznych
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 22.11.2017 Utworzono: 15.11.2017
Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Hajduki Nyskie – dostawa i montaż wyposażenia
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 21.11.2017 Utworzono: 15.11.2017
Zakup 1 500 kg suchej karmy (KITKAT lub JOSERA JosiCAT ) przeznaczonej na dokarmianie w okresie zimy
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 21.11.2017 Utworzono: 16.11.2017
Komputeryzacja (informatyzacja) Urzędu Miejskiego - wymiana centrali telefonicznej, modernizacja i
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 20.11.2017 Utworzono: 10.11.2017
Zakup i dostawa sześciu bud oraz sześciu drewnianych podestów do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 17.11.2017 Utworzono: 17.11.2017
Pełnienie stałego nadzoru weterynaryjnego nad Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej w
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.11.2017 Utworzono: 17.11.2017
Świadczenie usług w zakresie interwencji i opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi i wolnożyjącymi (w t
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.11.2017 Utworzono: 17.11.2017
Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem: Budowa Przedszkola nr w Nysie przy ulicy 11 Listopada –
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.11.2017 Utworzono: 09.11.2017
Dostawa i montaż wkładu kominowego ( komin c.o. – kotłownia) zgodnie przedmiarem robót.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 15.11.2017 Utworzono: 15.11.2017
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonych w Niwnicy
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 15.11.2017 Utworzono: 15.11.2017
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonych w Niwnicy
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 15.11.2017 Utworzono: 15.11.2017
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonych w Niwnicy
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 15.11.2017 Utworzono: 15.11.2017
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Niwnicy
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 15.11.2017 Utworzono: 15.11.2017
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.11.2017 Utworzono: 14.11.2017
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.11.2017 Utworzono: 14.11.2017
Wyposażenie w urządzenia małej architektury w ramach programu „Zielone podwórka” przy udziale Spółd
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.11.2017 Utworzono: 14.11.2017
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.11.2017 Utworzono: 14.11.2017
Wykonanie zabezpieczenia konstrukcji mostu drogowego nad ciekiem wodnym Kamienica w pasie drogowym w
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 09.11.2017 Utworzono: 09.11.2017
Utwardzenie placu w rejonie ulicy Sudeckiej i ulicy 11 Listopada w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 09.11.2017 Utworzono: 09.11.2017
Budowa dróg na obszarach wiejskich – Sękowice, dz. nr 179.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 09.11.2017 Utworzono: 06.11.2017
Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem: „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.11.2017 Utworzono: 06.11.2017
Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Kusocińskiego w Nysie w ramach programu „Zielone podwórka” pr
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.11.2017 Utworzono: 06.11.2017
Budowa placu zabaw w ramach programu „Zielone podwórka” przy udziale Spółdzielni Mieszkaniowej Energ
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.11.2017 Utworzono: 06.11.2017
Przebudowa drogi w Kępnicy – II etap
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.11.2017 Utworzono: 03.11.2017
Budowa Przedszkola w Nysie przy ulicy 11 Listopada – III etap
-PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 27.10.2017 Utworzono: 12.10.2017
Wykonanie zabezpieczenia konstrukcji mostu drogowego nad ciekiem wodnym Kamienica w pasie drogowym w
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 26.10.2017 Utworzono: 26.10.2017
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nysa i jej jednostek organizacyj
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 26.10.2017 Utworzono: 18.09.2017
Odtworzenie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Saperskiej w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 24.10.2017 Utworzono: 09.10.2017
Przebudowa drogi w Kępnicy – II etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 23.10.2017 Utworzono: 06.10.2017
Budowa dróg na terenie osiedla przy ul. Mickiewicza – Powstańców Śląskich w Nysie – III etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 20.10.2017 Utworzono: 05.10.2017
Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Złotogłowicach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 19.10.2017 Utworzono: 17.10.2017
Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt – Etap II
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.10.2017 Utworzono: 18.10.2017
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników
-PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 18.10.2017 Utworzono: 10.10.2017
Nasadzenie drzew i krzewów na terenach gminnych
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.10.2017 Utworzono: 17.10.2017
Budowa dróg w mieście – budowa drogi w ulicy Chabrów i Niezapominajek – I etap
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.10.2017 Utworzono: 13.10.2017
Centrum Działań Wspólnych – sieć kooperacyjna samorządów i NGO miast partnerskich – zagospodarowanie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 16.10.2017 Utworzono: 28.09.2017
Termomodernizacja Żłobka nr 1 w Nysie - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na tereni
- PRZETARG NIEOGRANICZONY.  Zadanie jest dofinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
więcej...
Aktualizacja: 16.10.2017 Utworzono: 29.09.2017
Zagospodarowanie boiska sportowego przy ul. Brodzińskiego w Nysie – etap III
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 13.10.2017 Utworzono: 28.09.2017
Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt – Etap II
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 12.10.2017 Utworzono: 05.10.2017
Urządzenie placu zabaw w Regulicach
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 11.10.2017 Utworzono: 11.10.2017
Budowa Przedszkola w Nysie przy ulicy 11 Listopada – III etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 06.10.2017 Utworzono: 19.09.2017
Modernizacja budynku Noclegowni dla bezdomnych w Nysie przy ul. Baligrodzkiej
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 05.10.2017 Utworzono: 05.10.2017
Przebudowa chodnika wraz z zatoką parkingowa w Nysie przy ulicy Mariackiej
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 04.10.2017 Utworzono: 04.10.2017
Wykonanie robót budowlanych: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych – budowa zjazdu z DK 46 w G
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.10.2017 Utworzono: 03.10.2017
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych po byłym terenie FSD w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICOZNY
więcej...
Aktualizacja: 02.10.2017 Utworzono: 01.09.2017
Budowa dróg na obszarach wiejskich – budowa drogi w ulicy Szkolnej w Goświnowicach- etap II
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 29.09.2017 Utworzono: 14.09.2017
Nasadzenie drzew na terenie gminnym
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 29.09.2017 Utworzono: 29.09.2017
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 14.500.000,00 zł
- PRZETARG OGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 28.09.2017 Utworzono: 29.08.2017
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem - Budowa sali gimnastycznej w Zespole Sz
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 28.09.2017 Utworzono: 25.09.2017
Centrum Działań Wspólnych – sieć kooperacyjna samorządów i NGO miast partnerskich – zagospodarowanie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 22.09.2017 Utworzono: 06.09.2017
Zakup materiałów na ocieplenie budynku Remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowej.
-zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 22.09.2017 Utworzono: 22.09.2017
Dzierżawa urządzenia/urządzeń do optymalizacji zużycia energii elektrycznej w budynku Urzędu Miejski
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 21.09.2017 Utworzono: 15.09.2017
Budowa remizy strażackiej w Regulicach – etap I.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 20.09.2017 Utworzono: 20.09.2017
Budowa kaplicy pogrzebowej w sołectwie Kępnica – etap I
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 20.09.2017 Utworzono: 20.09.2017
Budowa dróg w mieście – osiedle przy ul. Mickiewicza – Powstańców Śląskich w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 19.09.2017 Utworzono: 01.09.2017
Odtworzenie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Saperskiej w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 14.09.2017 Utworzono: 14.09.2017
Przebudowa chodnika wraz z zatoką parkingowa w Nysie przy ulicy Mariackiej
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.09.2017 Utworzono: 14.09.2017
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi relacji Złotogłowice - Rusocin
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 13.09.2017 Utworzono: 13.09.2017
Urządzenie placu zabaw w Rusocinie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 13.09.2017 Utworzono: 13.09.2017
Oświetlenie w mieście i gminie – budowa oświetlenia dróg na osiedlu domków jednorodzinnych w Hajduka
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 08.09.2017 Utworzono: 08.09.2017
Wykonanie robót budowlanych: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych – budowa zjazdu z DK 46 w G
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 08.09.2017 Utworzono: 08.09.2017
Bieżące utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miasta i gminy Nysa
- zaproszenie do skladania ofert
więcej...
Aktualizacja: 05.09.2017 Utworzono: 05.09.2017
Kontrola okresowa (roczna) zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 2 Prawa budowlanego – obiektów budowlanych –
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 04.09.2017 Utworzono: 04.09.2017
Budowa ścieżki od ul. Kadłubka do ul. Słowiańskiej w Nysie
-PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 01.09.2017 Utworzono: 26.07.2017
Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku Urzędu Miejskiego w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 01.09.2017 Utworzono: 01.09.2017
Wykonanie robót budowlanych: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych – budowa zjazdu w ulicy Rey
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 01.09.2017 Utworzono: 01.09.2017
Zabezpieczenie i odbudowa ciągu pieszego przylegającego do tzw. Kanału Bielawskiego
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 31.08.2017 Utworzono: 31.08.2017
Szkolenia/warsztaty dla 60 nauczycieli wychowania przedszkolnego
w ramach realizacji projektu „Wszystko zaczyna się w przedszkolu” w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 - zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 31.08.2017 Utworzono: 31.08.2017
Studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli
w ramach realizacji projektu „Wszystko zaczyna się w przedszkolu” w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 - zaproszenie do złożenia oferty

więcej...
Aktualizacja: 31.08.2017 Utworzono: 31.08.2017
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych po byłym terenie FSD w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 25.08.2017 Utworzono: 10.08.2017
Dostawa pomocy dydaktycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat)
w ramach realizacji projektu „Wszystko zaczyna się w przedszkolu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego - zapr
więcej...
Aktualizacja: 25.08.2017 Utworzono: 22.08.2017
Sprawdzenie warunków widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych Gminy Nysa
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 25.08.2017 Utworzono: 24.08.2017
Kontrola okresowa - obiektów budowlanych –obiektów mostowych,
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 24.08.2017 Utworzono: 24.08.2017
Urządzenie placu zabaw w Iławie oraz zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań – wyrównanie i utwar
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 24.08.2017 Utworzono: 24.08.2017
Dostawa pomocy dydaktycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat)
w ramach realizacji projektu „Wszystko zaczyna się w przedszkolu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego - zapr
więcej...
Aktualizacja: 22.08.2017 Utworzono: 14.08.2017
Budowa dróg w mieście – osiedle przy ul. Mickiewicza – Powstańców Śląskich w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 18.08.2017 Utworzono: 18.07.2017
Urządzenie placu zabaw w Hanuszowie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.08.2017 Utworzono: 17.08.2017
Modernizacja kuchni przedszkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Białej Nyskiej
- zaproszenie do złożeia oferty
więcej...
Aktualizacja: 11.08.2017 Utworzono: 11.08.2017
Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku Urzędu Miejskiego w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 11.08.2017 Utworzono: 11.08.2017
Przykrycie rowu w Iławie - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją robót.
- zaproszenie do zlożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 11.08.2017 Utworzono: 11.08.2017
Urządzenie placu zabaw w Iławie - wyrównanie i utwardzenie nawierzchni zjazdu
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 11.08.2017 Utworzono: 11.08.2017
Opracowanie dokumentacji projektowej
do działań związanych z realizacją prac budowlanych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń w ramach projektu pn. Zabezpieczenie obszarów chronionych Gminy Nysa - obszar Natura 2000 Forty Nyskie - poprzez ukierunkowanie ruchu
więcej...
Aktualizacja: 10.08.2017 Utworzono: 27.07.2017
Rozbudowa oświetlenia drogi do posesji 111 i 113 w Domaszkowicach
- zaprpszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 09.08.2017 Utworzono: 09.08.2017
Rozbudowa oświetlenia przy ul. Radzikowickiej w Jędrzychowie
- zproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 08.08.2017 Utworzono: 08.08.2017
Urządzenie placu zabaw w Hanuszowie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 08.08.2017 Utworzono: 01.08.2017
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.08.2017 Utworzono: 03.08.2017
Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku Urzędu Miejskiego w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.08.2017 Utworzono: 01.08.2017
Urządzenie placu zabaw w Goświnowicach. Siłownia zewnętrzna w Goświnowicach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 01.08.2017 Utworzono: 01.08.2017
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niwnicy
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 31.07.2017 Utworzono: 03.07.2017
Modernizacja kuchni w Przedszkolu integracyjnym nr 5 w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 27.07.2017 Utworzono: 25.07.2017
Modernizacja kuchni przedszkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Białej Nyskiej
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 27.07.2017 Utworzono: 25.07.2017
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Wyszkowie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 26.07.2017 Utworzono: 19.07.2017
Dostawa i montaż mebli biurowych do budynku Urzędu Miejskiego w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 25.07.2017 Utworzono: 25.07.2017
W jedności siła – wyposażenie terenów rekreacyjno-sportowych w sołectwach Wierzbięcice i Koperniki –
- zaproszenie do skladania ofert
więcej...
Aktualizacja: 25.07.2017 Utworzono: 25.07.2017
Doposażenie placu zabaw w Domaszkowicach.
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 20.07.2017 Utworzono: 20.07.2017
Urządzenie placu zabaw w Hanuszowie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 20.07.2017 Utworzono: 20.07.2017
Urządzenie placu zabaw w Goświnowicach. Siłownia zewnętrzna w Goświnowicach
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 20.07.2017 Utworzono: 20.07.2017
Budowa wielofunkcjonalnego boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej Nyskiej - e
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 20.07.2017 Utworzono: 03.07.2017
Adaptacja poddasza na urządzenie pracowni lekcyjnych w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Goświnowicach
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 19.07.2017 Utworzono: 03.07.2017
Modernizacja nawierzchni (plac apelowy) przed budynkiem Gimnazjum Nr 1 w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.07.2017 Utworzono: 17.07.2017
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Siestrzechowicach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.07.2017 Utworzono: 14.07.2017
Budowa dróg w mieście – Budowa drogi w ulicy Marii Konopnickiej w Nysie
-PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2017 Utworzono: 21.06.2017
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Niwnicy,
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2017 Utworzono: 11.07.2017
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Niwnicy
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2017 Utworzono: 11.07.2017
Urządzenie placu zabaw w Hanuszowie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2017 Utworzono: 11.07.2017
Budowa dróg na obszarach wiejskich – Jędrzychów – I etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 10.07.2017 Utworzono: 23.06.2017
Budowa ścieżki od ul. Kadłubka do ul. Słowiańskiej w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 10.07.2017 Utworzono: 21.06.2017
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Niwnicy
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2017 Utworzono: 06.07.2017
Dostawa materiałów budowlanych na modernizację elewacji budynku remizy dla Ochotniczej Straży Pożarn
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2017 Utworzono: 06.07.2017
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Siestrzechowicach.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 05.07.2017 Utworzono: 05.07.2017
Urządzenia do ćwiczeń przy świetlicy wiejskiej w Podkamieniu
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 05.07.2017 Utworzono: 05.07.2017
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi w ulicy Miłosza w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 04.07.2017 Utworzono: 04.07.2017
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi w Niwnicy – droga za przystankiem PKS
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2017 Utworzono: 03.07.2017
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi w ulicy Batalionów Chłopskich w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2017 Utworzono: 03.07.2017
Urządzenie placu zabaw w Hanuszowie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 30.06.2017 Utworzono: 30.06.2017
Organizacja wyjazdu edukacyjnego do Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie oraz ZOO Afrykarium we Wroc
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 28.06.2017 Utworzono: 28.06.2017
Oświetlenie w mieście i gminie – budowa oświetlenia z wykorzystaniem lamp hybrydowych a osiedlu budy
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 27.06.2017 Utworzono: 21.06.2017
Szkolenie grupy nauczycieli
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 26.06.2017 Utworzono: 26.06.2017
Budowa dróg w mieście – ul. Wiosenna – budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej – et
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 23.06.2017 Utworzono: 08.06.2017
Urządzenie placu zabaw w Wyszkowie Śląskim.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.06.2017 Utworzono: 23.06.2017
Organizacja zajęć i zawodów sportowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.06.2017 Utworzono: 23.06.2017
Wiata grillowa w Kopernikach – oświetlenie terenu
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 22.06.2017 Utworzono: 22.06.2017
Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nysa – VIII nabór
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 22.06.2017 Utworzono: 22.06.2017
Doposażenie Międzyszkolnej Pracowni Przedmiotowej Eksperymentownia w Gimnazjum nr 2 w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 20.06.2017 Utworzono: 12.06.2017
Wykonanie sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 1 w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 19.06.2017 Utworzono: 19.06.2017
Budowa obiektów sportowych w placówkach edukacyjnych Gminy Nysa- budowa sali gimnastycznej w Zesp
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 19.06.2017 Utworzono: 26.05.2017
Urządzenie placu zabaw w Wyszkowie Śląskim
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.06.2017 Utworzono: 13.06.2017
Modernizacja nawierzchni (plac apelowy) przed budynkiem Gimnazjum Nr 1 w Nysie
- zaproszenie do składanioa ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.06.2017 Utworzono: 16.06.2017
Utrzymanie szaletów miejskich w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2017 Utworzono: 14.06.2017
Szkolenie grupy nauczycieli.
- zaprosenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2017 Utworzono: 14.06.2017
Opracowanie projektu strony internetowej, wykup domeny internetowej/adresu internetowego, hosting st
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 13.06.2017 Utworzono: 13.06.2017
Poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych: Remont mieszkania socjalnego przy ul. Głuchołaskiej
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 08.06.2017 Utworzono: 08.06.2017
Oświetlenie w mieście i gminie – budowa oświetlenia drogi do posesji 105 w Lipowej
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 08.06.2017 Utworzono: 08.06.2017
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Skorochowie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 07.06.2017 Utworzono: 23.05.2017
W jedności siła – wyposażenie terenów rekreacyjno-sportowych w sołectwach Wierzbięcice i
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 07.06.2017 Utworzono: 02.06.2017
Wykonanie i dostawa 20 ławek.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 05.06.2017 Utworzono: 05.06.2017
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Niwnicy
- Zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 29.05.2017 Utworzono: 29.05.2017
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Niwnicy
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 29.05.2017 Utworzono: 29.05.2017
Dokumentacja projektowa budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego w Goświnowicach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 26.05.2017 Utworzono: 23.05.2017
Utrzymanie szaletów miejskich w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 24.05.2017 Utworzono: 24.05.2017
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi w Niwnicy– część działki nr 85
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 22.05.2017 Utworzono: 22.05.2017
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nysa
- DIALOG KONKURENCYJNY
więcej...
Aktualizacja: 17.05.2017 Utworzono: 27.04.2017
Kto się rusza całe życie, ten się czuje znakomicie” siłownie zewnętrzne w sołectwach: Wyszków Śląski
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.05.2017 Utworzono: 11.05.2017
Poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych:Remont mieszkań komunalnych - ul. Poniatowskiego 9/8a
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 15.05.2017 Utworzono: 15.05.2017
Kompleksowa organizacja V Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin 3+ w dniach 16–18.06.2017r.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.05.2017 Utworzono: 04.05.2017
Budowa sensorycznego placu zabaw przy Integracyjnym Przedszkolu nr 5 w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 11.05.2017 Utworzono: 26.04.2017
Ekspert ds. Monitoringu działań ochronnych i efektów ekologicznych
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 09.05.2017 Utworzono: 28.04.2017
Konserwacja i utrzymanie rowu Fortecznego oraz kanału Młynówka
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 08.05.2017 Utworzono: 08.05.2017
Budowa obiektów sportowych w placówkach edukacyjnych Gminy Nysa
- budowa wielofunkcjonalnego boiska sportowego, skoczni w dal i trójskoku sprawnościowego, placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej Nyskiej - etap I - PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 04.05.2017 Utworzono: 14.04.2017
Ekspert ds. Monitoringu działań ochronnych i efektów ekologicznych
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 28.04.2017 Utworzono: 12.04.2017
Kompleksowa organizacja V Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin 3+ w dniach 16–18.06.2017r.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 28.04.2017 Utworzono: 19.04.2017
Budowa dróg w mieście – osiedle przy ul. Mickiewicza – Powstańców Śląskich – II etap – ul. Bursztyno
- PRZETRAG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 28.04.2017 Utworzono: 13.04.2017
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Nysy w rejonie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 25.04.2017 Utworzono: 25.04.2017
Doposażenie placu zabaw na osiedlu Podzamcze sektor „C” w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 24.04.2017 Utworzono: 18.04.2017
Modernizacja sanitariatów przy Sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 20.04.2017 Utworzono: 20.04.2017
Doraźne koszenie chwastów i traw na terenach gminnych
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 19.04.2017 Utworzono: 07.04.2017
Oświetlenie w mieście i gminie – budowa oświetlenia drogi za Białym Domkiem w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 19.04.2017 Utworzono: 19.04.2017
Dokonywanie napraw urządzeń zabawowych zlokalizowanych na terenach zielonych w Nysie, będących własn
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 19.04.2017 Utworzono: 19.04.2017
Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Niwnicy
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 19.04.2017 Utworzono: 13.04.2017
Doposażenie placu zabaw w obrębie ulicy Kossaka w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2017 Utworzono: 18.04.2017
Dostawa i montaż urządzeń dla: „Siłowni zewnętrznej przy ulicy Gałczyńskiego w Nysie"
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2017 Utworzono: 18.04.2017
Obsługa techniczna, eksploatacja i konserwacja urządzeń fontanny Tryton przy ul. Brackiej oraz fonta
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2017 Utworzono: 13.04.2017
Dokonywanie napraw urządzeń zabawowych zlokalizowanych na terenach zielonych w Nysie, będących własn
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 13.04.2017 Utworzono: 07.04.2017
Wykonanie i utrzymanie letniej obsady kwiatowej na wskazanych terenach Nysy w 2017 r.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 11.04.2017 Utworzono: 11.04.2017
Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część mi
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 11.04.2017 Utworzono: 11.04.2017
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotogłowice
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 11.04.2017 Utworzono: 11.04.2017
Zmiana lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej oraz energetycznej na dz. nr 25/6 obręb Górna Wieś.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2017 Utworzono: 10.04.2017
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu : „Budowa dróg w mieście – osiedle przy ul. Mickiewicza
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2017 Utworzono: 10.04.2017
Dokumentacja projektowa remontu pomieszczeń po Gimnazjum nr 3 w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 07.04.2017 Utworzono: 07.04.2017
Wynajem sceny z zadaszeniem, nagłośnienia, oświetlenia, płotków oraz stojaków na flagi wraz z flagam
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.04.2017 Utworzono: 29.03.2017
Łączymy pokolenia – aktywna strefa integracji dzieci, młodzieży i seniorów w Białej Nyskiej i Morowi
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.04.2017 Utworzono: 29.03.2017
Ekspert ds. Monitoringu działań ochronnych i efektów ekologicznych
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 31.03.2017 Utworzono: 31.03.2017
Kto się rusza całe życie, ten się czuje znakomicie, siłownie zewnętrzne w sołectwach: Wyszków Śląski
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2017 Utworzono: 23.03.2017
Budowa hali widowiskowo – sportowej w Nysie - wykonanie instalacji kontroli dostępu do stref hali,
- wykonanie systemu obsługi klienta - dwa stanowiska sprzedaży z monitorami z wizualizacją areny dla kibica, - wykonanie nagłośnienia w sali konferencyjnej.  PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 27.03.2017 Utworzono: 10.03.2017
Poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych: Remont mieszkań socjalnych ul. Głuchołaskiej 27a/2,
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 24.03.2017 Utworzono: 24.03.2017
Świadczenie ciągłe całodobowo (24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu) usługi ochrony fizycznej mienia
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 24.03.2017 Utworzono: 16.03.2017
Modernizacja placów zabaw Przedszkola nr 6 i Przedszkola nr 12 – Realizacja budżetu obywatelskieg
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.03.2017 Utworzono: 21.03.2017
Budowa dróg na obszarach wiejskich – budowa drogi w Regulicach – II etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 22.03.2017 Utworzono: 07.03.2017
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia drogi bocznej przy ul. Traugutta 37, 37a,b,c
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 22.03.2017 Utworzono: 22.03.2017
Przebudowa drogi w Kępnicy – I etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 21.03.2017 Utworzono: 06.03.2017
Budowa dróg w mieście – budowa ulicy Opawskiej – II etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 21.03.2017 Utworzono: 06.03.2017
Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem: „Budowa dróg na obszarach wiejskich - budowa drogi w R
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.03.2017 Utworzono: 16.03.2017
Dostawa i naprawa koszy ulicznych wraz z ich montażem uwzględnionym w cenie kosza
- zaproszenie do skladania ofert
więcej...
Aktualizacja: 15.03.2017 Utworzono: 15.03.2017
Oświetlenie w mieście i gminie-rozbudowa oświetlenia drogi przy wiacie grillowej w Przełęku
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.03.2017 Utworzono: 14.03.2017
Opracowanie graficzne, skład, druk, korekta oraz kolportaż kwartalnika pt. „TAK! Biuletyn Informacyj
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.03.2017 Utworzono: 09.03.2017
Budowa dróg na obszarach wiejskich – Budowa drogi w Konradowej – III etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 14.03.2017 Utworzono: 27.02.2017
Zakup i montaż zestawu kontenerowego na stadionie Polonii w Nysie- dokumentacja projektowa + realiza
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 09.03.2017 Utworzono: 09.03.2017
Oświetlenie w mieście i gminie-rozbudowa oświetlenia drogi przy posesji 62b w Kopernikach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 09.03.2017 Utworzono: 09.03.2017
Budowa drogi w Wyszkowie Śląskim
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 09.03.2017 Utworzono: 21.02.2017
Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Hajduki Nyskie
- zaproszenie do skladania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.03.2017 Utworzono: 03.03.2017
Przebudowa drogi w Siestrzechowicach
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 03.03.2017 Utworzono: 14.02.2017
Oświetlenie w mieście i gminie – budowa oświetlenia przy placu rekreacyjnym w Konradowej
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 02.03.2017 Utworzono: 02.03.2017
Oświetlenie w mieście i gminie – budowa oświetlenia drogi do posesji 81 w Domaszkowicach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 01.03.2017 Utworzono: 27.02.2017
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie Rejonu nr I w Nysie
- zaproszenie do skladania ofert
więcej...
Aktualizacja: 27.02.2017 Utworzono: 17.02.2017
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego (funkcji Inżyniera Projektu) nad zadaniem „Budowa dro
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 24.02.2017 Utworzono: 24.02.2017
Dostawa materiałów biurowych oraz druków
- zaproszenie do złożenia ofrty
więcej...
Aktualizacja: 24.02.2017 Utworzono: 17.02.2017
Utrzymanie szaletów miejskich w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.02.2017 Utworzono: 21.02.2017
Rozbudowa oświetlenia podwórka przy ul. Wita Stwosza 16-20 w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 20.02.2017 Utworzono: 15.02.2017
Koncepcja pasów zieleni przyulicznych w sołectwie Niwnica- etap robót
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 15.02.2017 Utworzono: 15.02.2017
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu:„Przebudowa drogi w Siestrzechowicach”
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 15.02.2017 Utworzono: 15.02.2017
Wykonanie w terenie inwentaryzacji dendrologicznej
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 15.02.2017 Utworzono: 15.02.2017
Poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych: Remont mieszkań socjalnych ul. Zamojskiego 1/1, ul.
- Zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.02.2017 Utworzono: 10.02.2017
Oświetlenie w mieście i gminie – budowa oświetlenia podwórka przy Pl. Staromiejskim 3, 4 w Nysie
- Zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.02.2017 Utworzono: 10.02.2017
Utrzymanie czystości na podwórkach gminnych.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.02.2017 Utworzono: 31.01.2017
Modernizacja szatni sportowej w Kopernikach – etap II
- Zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.02.2017 Utworzono: 06.02.2017
Sterylizacja/kastracja bezpańskich kotów z terenu Gminy Nysa
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 03.02.2017 Utworzono: 03.02.2017
Zakup i montaż zestawu kontenerowego na stadionie Polonii w Nysie- dokumentacja projektowa + realiza
- zaproszenie do skladania ofert
więcej...
Aktualizacja: 02.02.2017 Utworzono: 25.01.2017
Utrzymanie czystości poprzez zamiatanie mechaniczne lub ręczne ulic, chodników, parkingów, placów or
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 01.02.2017 Utworzono: 24.01.2017
Utwardzenie i zadaszenie placu przy placu tanecznym na boisku sportowym w sołectwie Wierzbięcice
- Zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 31.01.2017 Utworzono: 31.01.2017
Koncepcja pasów zieleni przyulicznych w sołectwie Niwnica- etap robót
- Zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 31.01.2017 Utworzono: 31.01.2017
Odbieranie odpadów komunalnych z koszy ulicznych na terenie miasta i gminy Nysa
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 27.01.2017 Utworzono: 18.01.2017
Budowa parkingu ul. Kusocińskiego w Nysie – budowa zjazdu na ul. Prusa.
- Zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.01.2017 Utworzono: 18.01.2017
Budowa wiaty grillowej i placu tanecznego na boisku w Przełęku- etap II
- Zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 19.01.2017 Utworzono: 17.01.2017
Bezgotówkowa sprzedaż paliw płynnych na potrzeby samochodów i sprzętu, stanowiących własność Gminy N
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2017 Utworzono: 10.01.2017
Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Nys
- Zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 13.01.2017 Utworzono: 13.01.2017
Zakup i montaż zestawu kontenerowego na stadionie Polonii w Nysie- dokumentacja projektowa + realiza
- Zaproszenie do składania ofwert
więcej...
Aktualizacja: 13.01.2017 Utworzono: 13.01.2017
Dostawa materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
- Zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2017 Utworzono: 11.01.2017
Wycinka i pielęgnacja drzew na terenie Gminy Nysa
- Zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.01.2017 Utworzono: 10.01.2017
Bieżące utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miasta i gminy Nysa
- Zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.01.2017 Utworzono: 10.01.2017
Świadczenie usług polegających na doręczaniu korespondencji w obrocie krajowym i zagranicznym
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 21.12.2016 Utworzono: 05.12.2016
Bezgotówkowa sprzedaż paliw płynnych na potrzeby samochodów i sprzętu, stanowiących własność Gminy N
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 20.12.2016 Utworzono: 08.12.2016
OPS w Nysie - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓBZ ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 14.12.2016 Utworzono: 06.12.2016
Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 14.12.2016 Utworzono: 03.11.2016
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym uchwał
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 09.12.2016 Utworzono: 06.12.2016
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym uchwał
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 09.12.2016 Utworzono: 06.12.2016
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym uchwał
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 09.12.2016 Utworzono: 06.12.2016
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym uchwał
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 09.12.2016 Utworzono: 06.12.2016
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym uchwał
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 09.12.2016 Utworzono: 06.12.2016
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym uchwał
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 09.12.2016 Utworzono: 06.12.2016
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym uchwał
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 09.12.2016 Utworzono: 06.12.2016
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym uchwał
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 09.12.2016 Utworzono: 06.12.2016
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym uchwał
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 09.12.2016 Utworzono: 06.12.2016
Remont mieszkań komunalnych ul. Strzelców Bytomskich 6/3 i 6/5 – połączenie lokali oraz remont centr
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2016 Utworzono: 07.12.2016
Pełnienie stałego nadzoru weterynaryjnego nad Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej w
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 02.12.2016 Utworzono: 02.12.2016
Świadczenie usług w zakresie interwencji i opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi i wolno żyjącymi (w
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 02.12.2016 Utworzono: 02.12.2016
Opracowanie Kodeksu Krajobrazowego dla Gminy Nysa
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 28.11.2016 Utworzono: 28.11.2016
Pełnienie stałego nadzoru weterynaryjnego nad Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej w r
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 28.11.2016 Utworzono: 23.11.2016
Wykonanie 6 (sześciu) poczwórnych bud w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 28.11.2016 Utworzono: 24.11.2016
Wykonanie prac rozbiórkowych i ogólnobudowlanych w toalecie oraz instalacji elektrycznej w pomieszcz
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 25.11.2016 Utworzono: 25.11.2016
Remont podłogi w mieszkaniu komunalnym przy ul. Szkolnej 28/4 w Goświnowicach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2016 Utworzono: 23.11.2016
Świadczenie usług w zakresie interwencji i opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi i wolno żyjącymi (w
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2016 Utworzono: 23.11.2016
Poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych – Remont mieszkań socjalnych Siestrzechowice 32/4 i 3
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 22.11.2016 Utworzono: 18.11.2016
Przebudowa i Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lipowej.
- zaproszemnie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 21.11.2016 Utworzono: 21.11.2016
Opracowanie Kodeksu krajobrazowego dla Gminy Nysa
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.11.2016 Utworzono: 17.11.2016
Nasadzenie drzew i krzewów na terenach gminnych
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.11.2016 Utworzono: 16.11.2016
Zakup dekoracji świątecznych wraz z dostawą.
- PRZETRG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 14.11.2016 Utworzono: 04.11.2016
Zakup 1 500 kg suchej karmy (KITKAT lub JOSERA JosiCAT ) przeznaczonej na dokarmianie w okresie zimy
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.11.2016 Utworzono: 14.11.2016
Wykonanie 6 (sześciu) poczwórnych bud w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.11.2016 Utworzono: 10.11.2016
Budowa świetlicy wiejskiej w Siestrzechowicach – wykonanie ogrodzenia
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 09.11.2016 Utworzono: 09.11.2016
Poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych: Docieplenie ściany szczytowej w budynku komunalnym p
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 07.11.2016 Utworzono: 07.11.2016
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Szkole Podstawowej nr 5 w Nysie wraz z zagospodarowanie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 07.11.2016 Utworzono: 07.11.2016
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 03.11.2016 Utworzono: 25.10.2016
Wykonanie przez biegłego rewidenta usługi polegającej na zbadaniu i rekomendacji sprawozdania z real
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.11.2016 Utworzono: 03.11.2016
Zagospodarowanie podwórka przy ulicy Bohaterów Warszawy, Ligonia i Batalionów Chłopskich
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.11.2016 Utworzono: 03.11.2016
Komputeryzacja (informatyzacja) Urzędu Miejskiego w Nysie – zakup przełączników sieciowych.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 26.10.2016 Utworzono: 26.10.2016
Montaż siedzisk na boisku sportowym w Rusocinie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 25.10.2016 Utworzono: 25.10.2016
Zagospodarowanie podwórka przy ulicy Bohaterów Warszawy, Ligonia i Batalionów Chłopskich
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 25.10.2016 Utworzono: 25.10.2016
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku od Głębinowa do g
- Zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 24.10.2016 Utworzono: 21.10.2016
Budowa Przedszkola w Nysie przy ulicy 11 Listopada – II etap (zakup i dostawa materiałów na potrzeb
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 21.10.2016 Utworzono: 13.10.2016
Budowa dróg na obszarach wiejskich - budowa drogi w ulicy Szkolnej w Goświnowicach – I etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 20.10.2016 Utworzono: 04.10.2016
Zakup czterech laptopów wraz z akcesoriami i oprogramowaniem biurowym
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 19.10.2016 Utworzono: 19.10.2016
PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW (USŁUGA CATERINGOWA) DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
PN. „CIS W NYSIE – NOWE MIEJSCA REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ” OD DNIA 01.11.2016 R. DO DNIA 31.07.2017 R., W DNIACH, W KTÓRYCH PRACUJE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W NYSIE - zaproszenie do złożenia oferty

więcej...
Aktualizacja: 14.10.2016 Utworzono: 14.10.2016
Zagospodarowanie boiska sportowego przy ul. Brodzińskiego w Nysie – etap I
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 13.10.2016 Utworzono: 13.10.2016
Przebudowa boiska w Jędrzychowie - dostawa i montaż dwóch kontenerów
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 11.10.2016 Utworzono: 06.10.2016
Poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 10.10.2016 Utworzono: 06.10.2016
Komputeryzacja (informatyzacja) Urzędu Miejskiego w Nysie – zakup stanowisk komputerowych
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 10.10.2016 Utworzono: 30.09.2016
Modernizacja szatni sportowej w Kopernikach – etap I
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.10.2016 Utworzono: 06.10.2016
Wykonanie pierwszego etapu prac konserwatorskich zabytkowej lokomotywy Ty2 -140 (parowozu i tendra)
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 05.10.2016 Utworzono: 05.10.2016
Utrzymanie obiektów inżynierskich w drogach gminnych”. Naprawa muru oddzielającego kanał Bielawski p
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 04.10.2016 Utworzono: 04.10.2016
Przebudowa boiska w Jędrzychowie - dostawa i montaż dwóch kontenerów
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 28.09.2016 Utworzono: 19.09.2016
Opracowanie kompleksowego MASTERPLANU na potrzeby modernizacji oświetlenia ulicznego
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 23.09.2016 Utworzono: 23.09.2016
Budowa dróg w mieście – budowa ulicy Opawskiej – I etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 23.09.2016 Utworzono: 08.09.2016
Adaptacja i modernizacja budynku w Nysie przy ul. Moniuszki 9-10 - Remont pomieszczeń wraz z instal
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 21.09.2016 Utworzono: 06.09.2016
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 19.900.000,00 zł.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 19.09.2016 Utworzono: 18.08.2016
Komputeryzacja (informatyzacja) Urzędu Miejskiego w Nysie - Zakup 20 licencji Microsoft Office Home
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.09.2016 Utworzono: 12.09.2016
Wykonanie robót budowlanych oraz dostawa i montaż wyposażenia dla zadania realizowanego w Gimnazjum
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 15.09.2016 Utworzono: 31.08.2016
Oświetlenie w mieście i gminie – wymiana wyeksploatowanych opraw oświetleniowych przy ul. Otmuchowsk
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 12.09.2016 Utworzono: 08.09.2016
Kontrola okresowa (pięcioletnia) zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 2 Prawa budowlanego – obiektów budowlan
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 12.09.2016 Utworzono: 12.09.2016
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Szkole Podstawowej nr 5 w Nysie wraz z zagospodarowaniem
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 09.09.2016 Utworzono: 05.09.2016
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia na osiedlu po lewej stronie w Głębinowie – I
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 05.09.2016 Utworzono: 05.09.2016
Remont toalety na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 01.09.2016 Utworzono: 01.09.2016
Modernizacja boiska sportowego stadionu Polonii w Nysie – dostawa i montaż krzesełek na trybunie boi
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 01.09.2016 Utworzono: 25.08.2016
Kontrola okresowa zgodnie z Art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego - obiektów budowlanych –obiektów mostow
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 25.08.2016 Utworzono: 25.08.2016
Jednorazowa konserwacja rowu Baranówka oraz rowu G
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 10.08.2016 Utworzono: 10.08.2016
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi do posesji nr 111 i 113 w Domaszkowicach
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 10.08.2016 Utworzono: 10.08.2016
Pełnienie dozoru inwestorskiego robót związanych z „Budową przedszkola przy ulicy 11 Listopada w Nys
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 10.08.2016 Utworzono: 10.08.2016
Remont lokali mieszkalnych zasiedlonych przez rodziny romskie – Realizacja programu „Mieszkać lepie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 09.08.2016 Utworzono: 09.08.2016
Zagospodarowanie podwórka na osiedlu przy ul. Zwycięstwa w Nysie
– dokumentacja projektowa + realizacja kontenerów podziemnych na śmieci - zaproszenie do złożenia ferty

więcej...
Aktualizacja: 29.07.2016 Utworzono: 29.07.2016
Wykonanie robót budowlanych oraz dostawa i montaż wyposażenia dla zadania realizowanego w Gimnazjum
PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 26.07.2016 Utworzono: 26.07.2016
Pełnienie funkcji biegłego rewidenta - eksperta zewnętrznego wspomagającego opracowanie Gminnego P
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 21.07.2016 Utworzono: 21.07.2016
Budowa Przedszkola nr w Nysie przy ulicy 11 Listopada – I etap (zakup i dostawa materiałów)
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 19.07.2016 Utworzono: 14.07.2016
Zagospodarowanie podwórka na osiedlu przy ul. Zwycięstwa w Nysie
 – dokumentacja projektowa + realizacja kontenerów podziemnych na śmieci - zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 19.07.2016 Utworzono: 19.07.2016
Budowa bieżni w Gimnazjum Nr 1 w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 19.07.2016 Utworzono: 19.07.2016
Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Hajduki Nyskie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2016 Utworzono: 18.07.2016
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nysa - PRZETARG NIEOGRANICZONY

więcej...
Aktualizacja: 12.07.2016 Utworzono: 12.07.2016
Utwardzenie i zadaszenie placu przy placu tanecznym na boisku sportowym w sołectwie Wierzbięcice
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 12.07.2016 Utworzono: 12.07.2016
Dokumentacja projektowa budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niwnicy
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2016 Utworzono: 11.07.2016
Pełnienie funkcji biegłego rewidenta - eksperta zewnętrznego wspomagającego opracowanie Gminnego Pro
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2016 Utworzono: 11.07.2016
Wymiana okien na okna o lepszych parametrach w Gimnazjum nr 2 w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 08.07.2016 Utworzono: 04.07.2016
Pełnienie funkcji biegłego rewidenta - eksperta zewnętrznego wspomagającego opracowanie Gminnego P
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 07.07.2016 Utworzono: 07.07.2016
Zagospodarowanie terenu przy SP Nr 3 w Nysie -realizacja budżetu obywatelskiego- budowa małego miast
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2016 Utworzono: 06.07.2016
Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Hajduki Nyskie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2016 Utworzono: 06.07.2016
Urządzenie placów zabaw w mieście i gminie -doposażenie placu zabaw w Nysie na osiedlu Podzamcze sek
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 05.07.2016 Utworzono: 05.07.2016
Wariantowa koncepcja programowo-przestrzenna rewitalizacji terenu po byłej FSD w Nysie
wraz z Redutą Kapucyńską - PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 04.07.2016 Utworzono: 29.06.2016
Utwardzenie i zadaszenie placu przy placu tanecznym na boisku sportowym w sołectwie Wierzbięcice
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 04.07.2016 Utworzono: 04.07.2016
Altana grillowa na boisku w Konradowej – utwardzenie nawierzchni placu wokół altany
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 04.07.2016 Utworzono: 04.07.2016
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 01.07.2016 Utworzono: 01.07.2016
Zagospodarowanie boiska sportowego w Goświnowicach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 30.06.2016 Utworzono: 30.06.2016
Wykonanie robót budowlanych oraz dostawa i montaż wyposażenia dla zadania realizowanego w Gimnazjum
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 29.06.2016 Utworzono: 29.06.2016
Budowa bieżni w Gimnazjum Nr 1 w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 27.06.2016 Utworzono: 24.06.2016
Usunięcie gruzu betonowego z dz. nr 11/5 k.m. 58 przy ulicy Morcinka w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 27.06.2016 Utworzono: 27.06.2016
Sprawdzenie warunków widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych oraz opracowanie projektów docelo
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2016 Utworzono: 24.06.2016
Opracowanie Kodeksu Krajobrazowego dla Gminy Nysa
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2016 Utworzono: 24.06.2016
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 23.06.2016 Utworzono: 23.06.2016
Wariantowa koncepcja programowo-przestrzenna rewitalizacji terenu po byłej Fabryce Samochodów Dostaw
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 20.06.2016 Utworzono: 15.06.2016
Dostawa urn wyborczych dla Gminy Nysa
- zaproszenie do złożenie oferty
więcej...
Aktualizacja: 17.06.2016 Utworzono: 17.06.2016
Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nysa – VII nabór
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 15.06.2016 Utworzono: 15.06.2016
Dokumentacja projektowa budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niwnicy
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 15.06.2016 Utworzono: 14.06.2016
Dokumentacja projektowa budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niwnicy
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 15.06.2016 Utworzono: 14.06.2016
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa
PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2016 Utworzono: 14.06.2016
Wykonanie elewacji budynku Przedszkola nr 1 w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 13.06.2016 Utworzono: 13.06.2016
Poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych
- remont mieszkania komunalnego przy ul. Kadłubka 1/6, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej przy ul. Głuchołaskiej 27a - zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 10.06.2016 Utworzono: 10.06.2016
Budowa wiaty grillowej i placu tanecznego na boisku w Przełęku
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.06.2016 Utworzono: 10.06.2016
Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Hajduki Nyskie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 09.06.2016 Utworzono: 09.06.2016
Konserwacja rowu „strzelniczego” zlokalizowanego na działce nr ew. 2/48, obręb Radoszyn, m. Nysa
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2016 Utworzono: 06.06.2016
Dokumentacja projektowa adaptacji budynku byłego przedszkola na mieszkaniowa socjalne w Kępnicy” – P
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2016 Utworzono: 01.06.2016
Wykonanie elewacji budynku Przedszkola nr 1 w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 01.06.2016 Utworzono: 01.06.2016
Budowa wiaty grillowej i placu tanecznego na boisku w Przełęku
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 31.05.2016 Utworzono: 31.05.2016
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nysa - PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 27.05.2016 Utworzono: 08.04.2016
Poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych: Remont mieszkań komunalnych
-ul. Grodkowska 50a/22, ul. Zjednoczenia 5b/6, A ul. Baligrodzka 28/3, ul. Ściegiennego 11/1, Kępnica 31b/4- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 25.05.2016 Utworzono: 19.05.2016
Zagospodarowanie i doposażenie miejsc realizacji programów
-i zatrudnienie animatorów podwórkowych i pedagogów ulicy
- Urządzenie placu zabaw przy ul. Nowowiejskiej w Nysie

więcej...
Aktualizacja: 25.05.2016 Utworzono: 25.05.2016
Koncepcja pasów zieleni przyulicznych w sołectwie Niwnica
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.05.2016 Utworzono: 17.05.2016
Koncepcja pasów zieleni przyulicznych w sołectwie Niwnica
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.05.2016 Utworzono: 17.05.2016
Doposażenie placu zabaw na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej z ul Ujejskiego 10-10a w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.05.2016 Utworzono: 23.05.2016
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 20.05.2016 Utworzono: 20.05.2016
Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Piłsudskiego w Nysie – na działce nr 17/7
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 20.05.2016 Utworzono: 20.05.2016
Zagospodarowanie i doposażenie miejsc realizacji programów i zatrudnienie animatorów
- podwórkowychi pedagogów ulicy– plac zabaw przy Szkole Podstawowej - nr 10 w Nysie -dokumentacja projektowa wrazz dostawą i montażem urządzeń.- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 20.05.2016 Utworzono: 17.05.2016
Doposażenie placu zabaw przy ul. Wandy Pawlik na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własno
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.05.2016 Utworzono: 17.05.2016
Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem:
-Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Szkole Podstawowej nr 5 w Nysie
  wraz z zagospodarowaniem terenu – I etap
- zaproszenie do składania ofert

więcej...
Aktualizacja: 16.05.2016 Utworzono: 16.05.2016
Urządzenie placu zabaw w Jędrzychowie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 11.05.2016 Utworzono: 11.05.2016
Remont dachów na terenie schroniska dla zwierząt w Konradowej
- zaproszenie do złożena oferty
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2016 Utworzono: 10.05.2016
Konserwacja i utrzymanie rowu Fortecznego oraz kanału Młynówka
wraz z rowem doprowadzającym wodę do Stawu Łabędziowego w Nysie
- zaproszenie do składania ofert

więcej...
Aktualizacja: 10.05.2016 Utworzono: 10.05.2016
Wariantowa Koncepcja programowo-przestrzenna rewitalizacji terenu
po byłej Fabryce Samochodów Dostawczych w Nysie wraz z Redutą Kapucyńską- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 28.04.2016 Utworzono: 21.04.2016
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi w ulicy Szkolnej w Goświnowicach
Budowa dróg na obszarach wiejskich.
- zaproszenie do składania ofert

więcej...
Aktualizacja: 27.04.2016 Utworzono: 27.04.2016
Opracowanie i wykonanie Systemu Identyfikacji Wizualnej dla Gminy Nysa
- konkurs
więcej...
Aktualizacja: 25.04.2016 Utworzono: 21.04.2016
Wymiana urządzeń ochrony brzegowej sieci teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 25.04.2016 Utworzono: 21.04.2016
Wymiana urządzeń ochrony brzegowej sieci teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 25.04.2016 Utworzono: 21.04.2016
Urządzenie placu zabaw w Jędrzychowie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 22.04.2016 Utworzono: 22.04.2016
Komputeryzacja (informatyzacja) Urzędu Miejskiego w Nysie – zakup stanowisk komputerowych
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 21.04.2016 Utworzono: 21.04.2016
Komputeryzacja (informatyzacja) Urzędu Miejskiego w Nysie – zakup stanowisk komputerowych
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2016 Utworzono: 12.04.2016
Dokumentacja projektowa przebudowy dróg w pasie ulic Kolejowej i Wrocławskiej w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2016 Utworzono: 13.04.2016
Dokumentacja projektowa przebudowy dworca PKP w Nysie na Centrum Przesiadkowe
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2016 Utworzono: 12.04.2016
Budowa dróg w mieście – zagospodarowanie osiedla przy ulicy Słowiańskiej - IV etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2016 Utworzono: 06.04.2016
Zakup 45 licencji Microsoft Office Home and Business 2016 Polish (T5D02439)
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2016 Utworzono: 01.04.2016
Zakup 45 licencji Microsoft Office Home and Business 2016 Polish (T5D02439)
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2016 Utworzono: 01.04.2016
Zakup 45 licencji Microsoft Office Home and Business 2016 Polish (T5D02439)
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2016 Utworzono: 01.04.2016
W jedności siła- wyposażenie terenów rekreacyjno–sportowych w sołectwach Kępnica, Wierzbięcice, Lipo
(dokumentacja projektowa wraz  z dostawą i montażem urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej) - zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2016 Utworzono: 14.04.2016
Oświetlenie w mieście i gminie – budowa oświetlenia przy ul. Orląt Lwowskich w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.04.2016 Utworzono: 13.04.2016
Budowa Przedszkola nr 10 w Nysie przy ul. 11 Listopada – obsługa geodezyjna inwestycji
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 15.04.2016 Utworzono: 15.04.2016
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Urzędu Miejskiego w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2016 Utworzono: 14.04.2016
Budowa Przedszkola nr 10 w Nysie przy ul. 11 Listopada: dostawa materiałów dla organizacji placu bud
- Zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2016 Utworzono: 12.04.2016
Urządzenie placów zabaw w Rusocinie, Sękowicach, Radzikowicach, Głębinowie i Goświnowicach
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2016 Utworzono: 14.04.2016
Urządzenie placów zabaw w Morowie, Domaszkowicach, Iławie oraz w Podkamieniu
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2016 Utworzono: 14.04.2016
Siłownie pod wiejską chmurką – realizacja budżetu obywatelskiego
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 08.04.2016 Utworzono: 04.04.2016
Doraźne koszenie chwastów i traw na terenach gminnych
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 07.04.2016 Utworzono: 07.04.2016
Wymiana urządzeń ochrony brzegowej sieci teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Nysie.
- zaproszenie do złożenia oferty, wyjaśnienia treści zaproszenia
więcej...
Aktualizacja: 05.04.2016 Utworzono: 30.03.2016
Budowa dróg w mieście – dzielnica Górna Wieś ul. Zbaraska – etap II
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 04.04.2016 Utworzono: 14.03.2016
Świadczenie pomocy prawnej na rzecz Gminy Nysa i Urzędu Miejskiego w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 01.04.2016 Utworzono: 01.04.2016
Obsługa techniczna, eksploatacja i konserwacja urządzeń fontann
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 01.04.2016 Utworzono: 30.03.2016
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości
 - zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 30.03.2016 Utworzono: 30.03.2016
Wykonanie letniej obsady na wskazanych terenach Nysy w roku 2016r.
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 29.03.2016 Utworzono: 25.03.2016
Pełnienie nadzoru inwestorskiego: Budowa drogi ul. Zbaraska – etap II”.
- Zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 25.03.2016 Utworzono: 14.03.2016
Dokonywanie napraw urządzeń zabawowych zlokalizowanych na terenach zielonych w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 25.03.2016 Utworzono: 25.03.2016
Dostawa materiałów biurowych oraz druków
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 25.03.2016 Utworzono: 25.03.2016
Przebudowa strzelnicy w Nysie przy ul. Grodkowskiej
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 23.03.2016 Utworzono: 11.03.2016
Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Wyszkowie Śląskim- etap I
- Zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 22.03.2016 Utworzono: 22.03.2016
Realizacja w 2016 roku działań w ramach gminnego programu przeciwdziałania narkomanii
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 18.03.2016 Utworzono: 18.03.2016
Budowa zadaszenia sceny przy placu tanecznym w Hajdukach Nyskich
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 17.03.2016 Utworzono: 17.03.2016
Poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych: Remont mieszkań komunalnych
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.03.2016 Utworzono: 16.03.2016
Wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych
- zaproszenie do złożenia oferty-wyjaśnienie treści zaproszenia
więcej...
Aktualizacja: 15.03.2016 Utworzono: 08.03.2016
Budowa dróg na obszarach wiejskich - budowa drogi w Regulicach – etap I
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 14.03.2016 Utworzono: 14.03.2016
Wykonanie w terenie inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu w zabytkowym Parku Miejskim w Nysie
części I i II oraz zabytkowych plant miejskich na obszarze zaznaczonym zieloną linią na mapie stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia   -   zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 14.03.2016 Utworzono: 11.03.2016
Nasadzenie i przesadzenie drzew na terenach gminnych
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 11.03.2016 Utworzono: 11.03.2016
Przebudowa boiska w Jędrzychowie - dostawa i montaż dwóch kontenerów
- zaproszenie do składania ofert - wyjaśnienie treści zaproszenia
więcej...
Aktualizacja: 09.03.2016 Utworzono: 03.03.2016
Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Kopernikach
- zaproszenie do składania ofert/zmiana treści zaproszenia
więcej...
Aktualizacja: 08.03.2016 Utworzono: 26.02.2016
Doraźne koszenie chwastów i traw na terenach gminnych
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 07.03.2016 Utworzono: 07.03.2016
Dokumentacja projektowa zagospodarowania boiska sportowego przy ul. Brodzińskiego w Nysie
- zaproszenie do składania ofert - zmiana treści zaproszenia
więcej...
Aktualizacja: 03.03.2016 Utworzono: 02.03.2016
Opracowanie analiz i wstępnej diagnozy,o których mowa w art. 4 oraz do których nawiązuje art. 9 ust.
ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015r. (zwanej dalej ustawą)   -   zaproszenie do składania ofert.
więcej...
Aktualizacja: 02.03.2016 Utworzono: 02.03.2016
Informacja i promocja projektu „Partnerstwo Nyskie 2020” - Prelekcje (wykłady) – Nysa
- „Narzędzia wspomagające działania sektorowe w zakresie zadań własnych JST w ramach działań OF. Diagnoza stanu obecnego oraz kierunki rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020” - zapytanie ofertowe
więcej...
Aktualizacja: 01.03.2016 Utworzono: 01.03.2016
Informacja i promocja projektu „Partnerstwo Nyskie 2020” - Prelekcje (wykłady) – Nysa
- „Dobre praktyki - modele tworzenia efektywnego podziału pracy oraz wzmacniania zaangażowania partnerów” - zapytanie ofertowe
więcej...
Aktualizacja: 01.03.2016 Utworzono: 01.03.2016
Poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych: Remont mieszkań socjalnych
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 29.02.2016 Utworzono: 29.02.2016
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w SP Nr 5 w Nysie wraz z zagospodarowaniem terenu – I etap
-PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 29.02.2016 Utworzono: 16.02.2016
Dostawa materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 26.02.2016 Utworzono: 26.02.2016
Przebudowa boiska w Jędrzychowie - dostawa i montaż dwóch kontenerów z wyposażeniem
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.02.2016 Utworzono: 12.02.2016
Wykonanie wiązań elastycznych typu Cobra, lub porównywalnych.
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 19.02.2016 Utworzono: 15.02.2016
Budowa drogi w ulicy Prusa w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
więcej...
Aktualizacja: 19.02.2016 Utworzono: 04.02.2016
Budowa wiaty grillowej na boisku w Hanuszowie – etap II
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.02.2016 Utworzono: 12.02.2016
Opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy bądź projektu decyzji o odmowie ustalenia warunków
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 18.02.2016 Utworzono: 18.02.2016
Dokumentacja projektowa zagospodarowania boiska sportowego przy ul. Brodzińskiego w Nysie
- zaproszenie do składania ofert, wyjaśnienia treści zaproszenia
więcej...
Aktualizacja: 18.02.2016 Utworzono: 12.02.2016
Bieżące usuwanie zatorów oraz spiętrzeń na rowie melioracyjnym B (Potoku Pluta, dz. nr ew. 38) obrę
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.02.2016 Utworzono: 11.02.2016
Sterylizacja/kastracja bezpańskich kotów z terenu Gminy Nysa wraz z 2 dniową rekonwalescencją po zab
- zaproszenie do skladania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.02.2016 Utworzono: 01.02.2016
Dokumentacja projektowa budowy drogi w ulicy Opawskiej w Nysie - Budowa dróg w mieście
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.02.2016 Utworzono: 17.02.2016
Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lipowej – wzmocnienie stropu
- Zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 04.02.2016 Utworzono: 04.02.2016
Wykonanie w terenie uproszczonego planu gospodarki drzewostanem w zabytkowym Parku Miejskim
w Nysie części I i II oraz zabytkowych plant miejskichZaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.02.2016 Utworzono: 01.02.2016
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości
Zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 02.02.2016 Utworzono: 02.02.2016
Budowa sceny przy zadaszeniu placu spotkań przy wiacie grillowej w sołectwie Iława – etap II
Zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 02.02.2016 Utworzono: 02.02.2016
Opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy bądź projektu decyzji o odmowie ustalenia warunków
Zaproszenie do skladania ofert
więcej...
Aktualizacja: 01.02.2016 Utworzono: 01.02.2016
Naprawa bram (stalowe) wjazdowych na parking Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15 oraz mo
Zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 01.02.2016 Utworzono: 01.02.2016
Informacja i promocja projektu „Partnerstwo Nyskie 2020” - Prelekcje (wykłady) – Nysa
- „Dobre praktyki - modele tworzenia efektywnego podziału pracy oraz wzmacniania zaangażowania partnerów” - zapytanie ofertowe
więcej...
Aktualizacja: 19.01.2016 Utworzono: 19.01.2016
Informacja i promocja projektu „Partnerstwo Nyskie 2020” - Prelekcje (wykłady) – Nysa
- „Narzędzia wspomagające działania sektorowe w zakresie zadań własnych JST w ramach działań OF. Diagnoza stanu obecnego oraz kierunki rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020” - zapytanie ofertowe
więcej...
Aktualizacja: 19.01.2016 Utworzono: 19.01.2016
Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Nysa
Zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 19.01.2016 Utworzono: 19.01.2016
Bieżące utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miasta i gminy Nysa
Zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 15.01.2016 Utworzono: 15.01.2016
Odbieranie odpadów komunalnych z koszy ulicznych na terenie miasta i gminy Nysa
PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 23.12.2015 Utworzono: 22.12.2015
Utrzymanie szaletów miejskich w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 21.12.2015 Utworzono: 10.12.2015
„Utrzymanie czystości poprzez zamiatanie mechaniczne i uzupełniająco ręczne
ulic, chodników,  parkingów i placów oraz zmywanie i polewanie ulic”.
PRZETARG NIEOGRANICZONY

więcej...
Aktualizacja: 17.12.2015 Utworzono: 17.12.2015
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie Rejonu nr II w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 11.12.2015 Utworzono: 11.12.2015
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie Rejonu nr I w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 11.12.2015 Utworzono: 11.12.2015
Bezgotówkowa sprzedaż paliw płynnych na potrzeby samochodów i sprzętu, stanowiących własność Gminy N
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 10.12.2015 Utworzono: 10.12.2015
Poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych : Remont toalet wspólnych oraz wykonanie przyłącza
kanalizacji sanitarnej w budynku komunalnym przy ul. Kordeckiego 30  -   zaproszenie do złożenia oferty .
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2015 Utworzono: 10.11.2015
Bezgotówkowa sprzedaż paliw płynnych na potrzeby samochodów i sprzętu, stanowiących własność Gminy N
- Zaproszenie do złożenia ofert
więcej...
Aktualizacja: 02.12.2015 Utworzono: 02.12.2015
Pełnienie stałego nadzoru weterynaryjnego nad Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 01.12.2015 Utworzono: 01.12.2015
Świadczenie usług w zakresie interwencji i opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi i wolno żyjącymi
- (w tym dzikimi) zwierzętami na terenie Gminy Nysa w dni wolne od pracy, oraz po godzinach pracy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej w roku 2016 - zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 01.12.2015 Utworzono: 01.12.2015
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nysie – Montaż i zasilanie 2 szlabanów na terenie parkingu
- Zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 30.11.2015 Utworzono: 30.11.2015
OPS Nysa - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 27.11.2015 Utworzono: 27.11.2015
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nysie – Montaż i zasilanie 2 szlabanów na terenie parkingu
- Zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 24.11.2015 Utworzono: 24.11.2015
Zakup nowych stanowisk komputerowych
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.11.2015 Utworzono: 16.11.2015
Poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych:Remont mieszkania komunalnego w Nysie ul.Krawiecka 8/
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 16.11.2015 Utworzono: 16.11.2015
Remont pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 16.11.2015 Utworzono: 16.11.2015
Restauracja parowozu zlokalizowanego na stacji kolejowej Nysa i tendra
zlokalizowanego na stacji kolejowej Nowy Świętów (wykonanie dokumentacji wraz z kosztorysem inwestorskim oraz przedmiarem robót) - zaproszenie do składania ofert. 
więcej...
Aktualizacja: 16.11.2015 Utworzono: 16.11.2015
OPS NYSA - Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków dla podopiecznych OPS w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 13.11.2015 Utworzono: 13.11.2015
Remont świetlicy wiejskiej w Skorochowie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 10.11.2015 Utworzono: 09.11.2015
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 8.000.000,00 zł.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 04.11.2015 Utworzono: 09.10.2015
Restauracja parowozu zlokalizowanego na stacji kolejowej Nysa i tendra zlokalizowanego na stacji kol
 - (wykonanie dokumentacji wraz z kosztorysem inwestorskim oraz przedmiarem robót)  - zaproszenie do składania ofert. 
więcej...
Aktualizacja: 04.11.2015 Utworzono: 04.11.2015
Dokumentacja projektowa budowy zjazdu z drogi krajowej nr 46 na drogę gminną w Głębinowie
- Zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.11.2015 Utworzono: 03.11.2015
Wykonanie audytów energetycznych dla budynków: Szkoły Podstawowej nr 10,
Przedszkola nr 9, Gimnazjum nr 1 i Żłobka Miejskiego nr 1 w Nysie
-Wyjaśnienie treści zaproszenia

więcej...
Aktualizacja: 26.10.2015 Utworzono: 26.10.2015
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 23.10.2015 Utworzono: 23.10.2015
Usunięcie pęknięć na ścianach kominowych w budynku komunalnym przy ul. Armii Krajowej 1.
- Zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 22.10.2015 Utworzono: 22.10.2015
Usunięcie pęknięć na ścianach kominowych w budynku komunalnym przy ul. Armii Krajowej 1.
- Zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 22.10.2015 Utworzono: 22.10.2015
Wykonanie audytów energetycznych dla budynków: Szkoły Podstawowej nr 10, Przedszkola nr 9, Gimnazjum
-Zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 20.10.2015 Utworzono: 20.10.2015
Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu - kompleksowy nadzór inwestorski
nad zadaniem pod nazwą: „Budowa hali widowiskowo – sportowej w Nysie” - PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 19.10.2015 Utworzono: 12.10.2015
Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu kompleksowy nadzór inwestorski
nad zadaniem pod nazwą: „Budowa hali widowiskowo – sportowej w Nysie” - WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 19.10.2015 Utworzono: 16.10.2015
Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu - kompleksowy nadzór inwestorski
nad zadaniem pod nazwą: „Budowa hali widowiskowo – sportowej w Nysie” - ZMIANA  OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU W ZWIĄZKU Z WYJAŚNIENIAMI TREŚCI SIWZ - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 
więcej...
Aktualizacja: 19.10.2015 Utworzono: 19.10.2015
Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 15.10.2015 Utworzono: 15.10.2015
Poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych - Wykonanie prac ogólnobudowlanych w budynkach komuna
- Zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 09.10.2015 Utworzono: 09.10.2015
Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lipowej – wykonanie instalacji elektrycznej i wentylacj
- Zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 08.10.2015 Utworzono: 08.10.2015
Remont mieszkań komunalnych: ul. Krawiecka 3/6, ul. Krawiecka 3/7
- Zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 08.10.2015 Utworzono: 08.10.2015
Siłownia na wolnym powietrzu w Goświnowicach
- wyjaśnienie treści zaproszenia
więcej...
Aktualizacja: 06.10.2015 Utworzono: 06.10.2015
Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej - Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy G
- wyjaśnienie treści zaproszenia
więcej...
Aktualizacja: 06.10.2015 Utworzono: 06.10.2015
Przeprowadzenie 28 prelekcji na temat ochrony i pielęgnacji drzew
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 05.10.2015 Utworzono: 05.10.2015
Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej - Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy G
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 05.10.2015 Utworzono: 05.10.2015
Siłownia na wolnym powietrzu w Goświnowicach
 - zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 01.10.2015 Utworzono: 01.10.2015
Nasadzenie drzew i krzewów na terenach gminnych
- WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA
więcej...
Aktualizacja: 01.10.2015 Utworzono: 01.10.2015
Urządzenie placów zabaw w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 01.10.2015 Utworzono: 01.10.2015
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Radzikowi
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 30.09.2015 Utworzono: 30.09.2015
Nasadzenie drzew i krzewów na terenach gminnych
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 30.09.2015 Utworzono: 30.09.2015
Modernizacja budynku gminnego w Domaszkowicach – wykonanie elewacji budynku.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 22.09.2015 Utworzono: 22.09.2015
Modernizacja budynku gminnego w Domaszkowicach – wykonanie elewacji budynku.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 22.09.2015 Utworzono: 22.09.2015
Zakup i montaż 2 wiat przystankowych dla sołectwa Wyszków Śląski
-Zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.09.2015 Utworzono: 17.09.2015
Budowa wiaty grilowej w Hanuszowie-etapI
-WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA
więcej...
Aktualizacja: 18.09.2015 Utworzono: 18.09.2015
Opracowanie projektu graficznego, wydruk i dostawa ulotek dotyczących
m.in. zasad pielęgnacji, ochrony i wycinki drzew w łącznym nakładzie 20.000 egzemplarzy-Zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.09.2015 Utworzono: 17.09.2015
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącej działkę
-Wyjasnienie treści zaproszenia
więcej...
Aktualizacja: 15.09.2015 Utworzono: 15.09.2015
Budowa dróg w mieście – budowa drogi w ulicy Kaczkowskiego i Brodzińskiego – II etap – wykonanie się
-wyjaśnienie treści zaproszenia
więcej...
Aktualizacja: 14.09.2015 Utworzono: 14.09.2015
Odtworzenie krzyża przy altanie Eichendorffa w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 11.09.2015 Utworzono: 11.09.2015
Modernizacja budynku po byłym przedszkolu w Kopernikach na Wiejskie Centrum Kultury” zgodnie z koszt
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.09.2015 Utworzono: 10.09.2015
Budowa wiaty grillowej w Hanuszowie - etap I
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.09.2015 Utworzono: 10.09.2015
Kontrola okresowa (roczna) zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 Prawa budowlanego
– obiektów budowlanych – dróg gminnych publicznych- Zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 09.09.2015 Utworzono: 07.09.2015
Budowa dróg w mieście – budowa drogi w ulicy Kaczkowskiego i Brodzińskiego – II etap
– wykonanie sięgacza do ulicy Brodzińskiego
- zaproszenie do składania ofert

więcej...
Aktualizacja: 07.09.2015 Utworzono: 07.09.2015
Wykonanie i montaż 10 szt. tablic informacyjnych o treści: „Miejski Internet Nysa”
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 03.09.2015 Utworzono: 03.09.2015
Kontrola okresowa - obiektów budowlanych –obiektów mostowych
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 02.09.2015 Utworzono: 02.09.2015
Przeprowadzenie 30 półtoragodzinnych zajęć terenowych na temat ochrony przyrody
- dla uczniów i uczennic klas I-III i klas IV-VI szkół podstawowych z terenu gminy Nysa
- zaproszenie do złożenia oferty.

więcej...
Aktualizacja: 02.09.2015 Utworzono: 02.09.2015
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości
stanowiącej działkę nr 31/1 k.m.18, o powierzchni 0,4391 ha, położoną przy ulicy Kadłubka w Nysie
-Zaproszenie do złożenia oferty

więcej...
Aktualizacja: 02.09.2015 Utworzono: 02.09.2015
Budowa dróg w mieście – połączenie ul. Fredry z ul. Długosza
- Zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 02.09.2015 Utworzono: 02.09.2015
Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem: „Budowa dróg na obszarach wiejskich – budowa drogi w Ko
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 12.08.2015 Utworzono: 12.08.2015
Wdrożenie systemu wspomagającego obsługę Rady Miejskiej w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 07.08.2015 Utworzono: 07.08.2015
Wykonanie oraz montaż tablicy pamiątkowej z granitu szarego
 WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA
więcej...
Aktualizacja: 06.08.2015 Utworzono: 06.08.2015
Budowa dróg na obszarach wiejskich – droga w Konradowej – II etap
-WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 04.08.2015 Utworzono: 04.08.2015
Kompleksowy nadzór inwestorski na zadaniu:
„Budowa dróg na obszarach wiejskich-Budowa drogi gminnej w Kubicach – etap II ”- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.08.2015 Utworzono: 31.07.2015
Budowa hali widowiskowo-sportowej w Nysie
- PRZETARG OGRANICZONY, OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU, ZMIANA TERINU SKŁADANIA WNIOSKÓW
więcej...
Aktualizacja: 31.07.2015 Utworzono: 24.07.2015
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nysie
- ZAWIADOMIENIE   O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
więcej...
Aktualizacja: 31.07.2015 Utworzono: 31.07.2015
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nysa
- WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA
więcej...
Aktualizacja: 29.07.2015 Utworzono: 29.07.2015
Kompleksowy nadzór inwestorski na zadaniu: Budowa dróg na obszarach wiejskich-Budowa drogi w Hajduka
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 29.07.2015 Utworzono: 23.07.2015
Wykonanie oraz montaż tablicy pamiątkowej poświęconej polskim ofiarom ludobójstwa
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 28.07.2015 Utworzono: 28.07.2015
Budowa dróg w mieście – ul. Zygmuntowska
- WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2
więcej...
Aktualizacja: 28.07.2015 Utworzono: 28.07.2015
Budowa dróg w mieście – ul. Zygmuntowska
- WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 27.07.2015 Utworzono: 27.07.2015
Budowa dróg w mieście - ul.Zygmuntowska
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 27.07.2015 Utworzono: 27.07.2015
Zagospodarowanie podwórka w rejonie ulic: Piastowska, Krzywoustego, Armii Krajowej, Wincentego Pola
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 24.07.2015 Utworzono: 24.07.2015
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi w ulicy Żwirki i Wigury w Nysie” - Budowa dróg w mieście
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 24.07.2015 Utworzono: 24.07.2015
Koncepcja pasów zieleni przyulicznych w sołectwie Niwnica
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 24.07.2015 Utworzono: 24.07.2015
Remont mieszkań komunalnych: ul. Bohaterów W-wy 4/9, Przełęk 8/5
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 23.07.2015 Utworzono: 23.07.2015
Wykonanie ekspertyzy technicznej masztu stalowego przy ul. Kolejowej w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 23.07.2015 Utworzono: 23.07.2015
„Budowa placu zabaw w Zespole Szkół Sportowych w Nysie ” ( projekt + realizacja )
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.07.2015 Utworzono: 23.07.2015
Budowa dróg na obszarach wiejskich – droga w Konradowej – II etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 23.07.2015 Utworzono: 23.07.2015
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nysa
- zaproszenie do złożenie oferty
więcej...
Aktualizacja: 23.07.2015 Utworzono: 23.07.2015
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 23.07.2015 Utworzono: 22.07.2015
Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Domaszkowicach
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 22.07.2015 Utworzono: 22.07.2015
Dokumentacja projektowa zagospodarowania podwórka w rejonie ulic Zjednoczenia, Mariacka, Prudnicka,
- Moniuszki w Nysie - Realizacja zadań wynikających z budżetu obywatelskiego  - zaproszenie do składania ofert.
więcej...
Aktualizacja: 21.07.2015 Utworzono: 21.07.2015
Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Parku Miejskiego w Nysie
oraz parku w Białej Nyskiej wraz z budową wybrnych
odcinków ścieżek rowerowych od Morowa do Reduty Kardynalskiej w Nysie.
- wyjaśnienie treści zaproszenia

więcej...
Aktualizacja: 21.07.2015 Utworzono: 17.07.2015
Urządzenie placu zabaw w Jędrzychowie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 20.07.2015 Utworzono: 20.07.2015
Budowa dróg na obszarach wiejskich – budowa drogi gminnej w Kubicach - etap II
- ZMIANA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 20.07.2015 Utworzono: 20.07.2015
Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem: Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Siestrzechowice
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 20.07.2015 Utworzono: 16.07.2015
Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego urządzeń zabawowych na placach zabaw zlokalizowanych
- wyjasnienie treści zaproszenia
więcej...
Aktualizacja: 17.07.2015 Utworzono: 17.07.2015
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w ulicy Czterech Pancernych w Białej Nyskiej- Budo
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.07.2015 Utworzono: 17.07.2015
Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Siestrzechowice - IV etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 16.07.2015 Utworzono: 16.07.2015
Remont pomieszczenia kuchennego w budynku świetlicy wiejskiej w Morowie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.07.2015 Utworzono: 16.07.2015
Dokumentacja projektowa rewitalizacji Parku Miejskiego w Nysie oraz parku w Białej Nyskiej wraz z bu
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 15.07.2015 Utworzono: 15.07.2015
Dokumentacja projektowa budowy parkingu przy ul. Zwycięstwa - Kusocińskiego w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 13.07.2015 Utworzono: 10.07.2015
Koncepcja pasów zieleni przyulicznych w sołectwie Niwnica
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.07.2015 Utworzono: 10.07.2015
Wykonanie i montaż 10 szt. tablic informacyjnych o treści: „Miejski Internet Nysa”, zgodnie z załącz
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.07.2015 Utworzono: 10.07.2015
Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego urządzeń zabawowych na placach zabaw zlokalizowanych
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.07.2015 Utworzono: 10.07.2015
Budowa dróg na obszarach wiejskich – budowa drogi gminnej w Kubicach - etap II”.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 09.07.2015 Utworzono: 09.07.2015
Budowa dróg na obszarach wiejskich – Budowa i przebudowa drogi w Hajdukach Nyskich
- ZAWIADOMIENIE   O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
więcej...
Aktualizacja: 09.07.2015 Utworzono: 09.07.2015
Wykonanie flag narodowych (biało-czerwonych)
- wyjaśnienie treści zaproszenia
więcej...
Aktualizacja: 07.07.2015 Utworzono: 07.07.2015
Dokumentacja projektowa przebudowy strzelnicy przy ul. Grodkowskiej w Nysie - Realizacja zadań wyn
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 07.07.2015 Utworzono: 07.07.2015
Dokumentacja projektowa przebudowy dróg w Rusocinie - Budowa dróg na obszarach wiejskich.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 07.07.2015 Utworzono: 07.07.2015
Oświetlenie w mieście i gminie – budowa oświetlenia przy ul. Wesołej w Białej Nyskiej
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2015 Utworzono: 06.07.2015
Jednorazowa konserwacja rowu Baranówka oraz rowu G
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2015 Utworzono: 06.07.2015
Budowa placu zabaw w Zespole Szkół Sportowych w Nysie ( projekt + realizacja )
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2015 Utworzono: 06.07.2015
Wykonanie flag narodowych (biało-czerwonych)
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2015 Utworzono: 03.07.2015
Wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej „Cmentarz Garnizonowy”
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2015 Utworzono: 03.07.2015
Dokumentacja projektowa rewitalizacji Parku Miejskiego w Nysie oraz parku w Białej Nyskiej wraz z bu
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2015 Utworzono: 03.07.2015
Wymiana okien w budynku Gimnazjum nr 2 w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2015 Utworzono: 30.06.2015
Wymiana okien w budynku Gimnazjum nr 2 w Nysie.
- wyjaśnienie treści zaproszenia
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2015 Utworzono: 03.07.2015
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia przy przystanku w Goświnowicach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2015 Utworzono: 02.07.2015
Adaptacja pomieszczeń po byłym Gimnazjum nr 3 w Nysie na potrzeby Centrum Integracji Społecznej
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 02.07.2015 Utworzono: 02.07.2015
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącej działki
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 02.07.2015 Utworzono: 02.07.2015
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącej działki
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 02.07.2015 Utworzono: 02.07.2015
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącej działki
- zaproszenie do skladania ofert
więcej...
Aktualizacja: 02.07.2015 Utworzono: 02.07.2015
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącej działkę
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 02.07.2015 Utworzono: 02.07.2015
ZAKUP KRZESEŁEK KUBEŁKOWYCH NA BOISKO SPORTOWE W SOŁECTWIE JĘDRZYCHÓW
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 01.07.2015 Utworzono: 01.07.2015
Remont wylotu z rurociągu we wsi Złotogłowice (dz. nr ewid. 367/10)
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 29.06.2015 Utworzono: 10.06.2015
Dokumentacja projektowa przebudowy strzelnicy przy ul. Grodkowskiej w Nysie - Realizacja zadań wynik
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 29.06.2015 Utworzono: 29.06.2015
Budowa dróg na obszarach wiejskich – Budowa i przebudowa drogi w Hajdukach Nyskich
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 29.06.2015 Utworzono: 29.06.2015
Dokumentacja projektowa rewitalizacji Reduty Kardynalskiej na Centrum Kulturalno – Wystawiennicze Tw
- wyjaśnienie treści zaproszenia
więcej...
Aktualizacja: 26.06.2015 Utworzono: 26.06.2015
Dokumentacja projektowa rewitalizacji Reduty Kardynalskiej na Centrum Kulturalno – Wystawiennicze Tw
- wyjaśnienie treści zaproszenia
więcej...
Aktualizacja: 26.06.2015 Utworzono: 26.06.2015
Urządzenie placu zabaw w Jędrzychowie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 26.06.2015 Utworzono: 26.06.2015
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia drogi przy posesji 94a w Kępnicy
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2015 Utworzono: 24.06.2015
Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem: „Budowa dróg w mieście – zagospodarowanie osiedla
przy ulicy Słowiańskiej - III etap  - zaproszenie do składania ofert  
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2015 Utworzono: 24.06.2015
Dokumentacja projektowa rewitalizacji Reduty Kardynalskiej Centrum Kulturalno–Wystawiennicze
Twierdzy Nysa wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2015 Utworzono: 24.06.2015
Wykonanie nowej elewacji budynku Przedszkola nr 12 – wykonanie II etapu
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 22.06.2015 Utworzono: 19.06.2015
Poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych – Remont dachów w budynkach komunalnych - ul. Baligr
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 19.06.2015 Utworzono: 19.06.2015
Utwardzenie placu pod śmietnik w rejonie ulic: Celna – Miarki – Kramarska – Sobieskiego w Nysie: -
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 19.06.2015 Utworzono: 19.06.2015
Budowa dróg w mieście – zagospodarowanie osiedla przy ulicy Słowiańskiej – III etap
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2015 Utworzono: 18.06.2015
Zabezpieczenie rowu przydrożnego przy drodze gminnej w Wierzbięcicach –(opracowanie dokumentacji pro
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2015 Utworzono: 15.06.2015
Wykonanie teczki ofertowej Gminy Nysa
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.06.2015 Utworzono: 16.06.2015
Określenie wartości nieruchomości (100 sztuk), położonych w Nysie w celu aktualizacji opłat za użyt
- wyjaśnienie treści zaproszenia
więcej...
Aktualizacja: 15.06.2015 Utworzono: 15.06.2015
Dokumentacja projektowa przebudowy strzelnicy przy ul. Grodkowskiej w Nysie” - Realizacja zadań wyni
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 15.06.2015 Utworzono: 11.06.2015
Opracowanie Koncepcji systemu zintegrowanego transportu publicznego dla OF Partnerstwo Nyskie 2020.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 11.06.2015 Utworzono: 11.06.2015
Określenie wartości nieruchomości ( 100 sztuk) położonych w Nysie w celu aktualizacji opłat za użytk
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 11.06.2015 Utworzono: 11.06.2015
Remont mieszkań komunalnych: ul. Baligrodzka 7a/1, ul. Armii Krajowej 10/1, Goświnowice ul. Szkolna
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 11.06.2015 Utworzono: 11.06.2015
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Budowa dróg w mieście - budowa drogi w
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 11.06.2015 Utworzono: 11.06.2015
Utwardzenie placu pod śmietnik w rejonie ulic: Celna – Miarki – Kramarska – Sobieskiego w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.06.2015 Utworzono: 01.06.2015
Rozbudowa macierzy dyskowej – zakup macierzy dyskowej wraz z przełącznikami SAN
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.06.2015 Utworzono: 10.06.2015
Budowa dróg w mieście – budowa drogi w ulicy Wiosennej w Nysie – etap I
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 09.06.2015 Utworzono: 09.06.2015
Poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych – Dobudowa przewodów kominowych w budynkach komunaln
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 09.06.2015 Utworzono: 09.06.2015
Budowa dróg w mieście – zagospodarowanie osiedla przy ulicy Słowiańskiej – III etap.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 09.06.2015 Utworzono: 08.06.2015
Poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych - Remont elewacji budynków komunalnych
- ul. Krawiecka 7, ul. Zamojskiego 1 - zaproszenie do złożenia oferty   
więcej...
Aktualizacja: 08.06.2015 Utworzono: 08.06.2015
Przebudowa ogrodzenia przy Żłobku Miejskim Nr 1 w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 05.06.2015 Utworzono: 05.06.2015
Przebudowa świetlicy wiejskiej – wymiana stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w Hajdukac
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 03.06.2015 Utworzono: 03.06.2015
Zagospodarowanie terenu boiska w Przełęku
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 03.06.2015 Utworzono: 03.06.2015
Informacja i promocja projektu „Partnerstwo Nyskie 2020” Prelekcje (wykłady) – Prudnik
- zapytanie ofertowe
więcej...
Aktualizacja: 03.06.2015 Utworzono: 03.06.2015
Dostawa i montaż regaów do archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Nysie
- wyjaśnienia treści zaproszenia do składania ofert nr 2
więcej...
Aktualizacja: 03.06.2015 Utworzono: 03.06.2015
Dostawa i montaż regaów do archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Nysie
 - wyjaśnienia treści zaproszenia do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 02.06.2015 Utworzono: 02.06.2015
Budowa dróg w mieście – Budowa drogi w Alei Wojska Polskiego w Nysie- X etap
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 01.06.2015 Utworzono: 29.05.2015
Docieplenie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Wyszkowie Śląskim
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 01.06.2015 Utworzono: 01.06.2015
Zabezpieczenie rowu przydrożnego przy drodze gminnej w Wierzbięcicach –(opracowanie dokumentacji pro
- zaproszenie do składania ofert

więcej...
Aktualizacja: 29.05.2015 Utworzono: 29.05.2015
Dostawa i montaż regałów dla archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Nysie do pomieszczenia archiwum posia
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 29.05.2015 Utworzono: 29.05.2015
Dokumentacja projektowa budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu S
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 28.05.2015 Utworzono: 28.05.2015
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia przy ul. Wolności-Kolejowa w Nysie – etap I.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 28.05.2015 Utworzono: 28.05.2015
Usługi doradcze w przeprowadzeniu procesu emisji obligacji przychodowych.
- wyjaśnienia treści zaproszenia do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 26.05.2015 Utworzono: 26.05.2015
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi w ulicy Sienkiewicza w Nysie - Budowa dróg w mieście.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 26.05.2015 Utworzono: 26.05.2015
Budowa dróg w mieście – Budowa drogi w Alei Wojska Polskiego w Nysie - X etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 26.05.2015 Utworzono: 26.05.2015
Budowa dróg na obszarach wiejskich – Niwnica – droga do cmentarza
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 22.05.2015 Utworzono: 22.05.2015
Wykonanie kompletnego projektu budowlanego wraz z częścią kosztorysowąpełnowymiarowej hali sportowe
- wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert.
więcej...
Aktualizacja: 22.05.2015 Utworzono: 22.05.2015
Remont Wieży Ziębickiej w Nysie – etap I.
- wyjaśnienia treści zaproszenia do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 22.05.2015 Utworzono: 22.05.2015
Dokumentacja projektowa budowy przedszkola przy ul. 11 Listopada w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 21.05.2015 Utworzono: 21.05.2015
Usługi doradcze w przeprowadzeniu procesu emisji obligacji przychodowych
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 21.05.2015 Utworzono: 21.05.2015
Remont Wieży Ziębickiej w Nysie – etap I.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 20.05.2015 Utworzono: 20.05.2015
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu : „Budowa dróg na obszarach wiejskich – Niwnica – droga
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 20.05.2015 Utworzono: 20.05.2015
Urządzenie placów zabaw w Domaszkowicach, Sękowicach, Rusocinie oraz przy świetlicy wiejskiej w Pod
- wyjaśnienie treści zaproszenia
więcej...
Aktualizacja: 19.05.2015 Utworzono: 19.05.2015
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu : „Budowa dróg w mieście – osiedle przy ul. Mickiewicza
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 19.05.2015 Utworzono: 19.05.2015
Wykonanie kompletnego projektu budowlanego wraz z częścią kosztorysową pełnowymiarowej
hali sportowej w Nysie - zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2015 Utworzono: 18.05.2015
Bieżące usuwanie zatorów oraz spiętrzeń na rowie melioracyjnym B (Potoku Pluta) oraz na Kanale Biela
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2015 Utworzono: 18.05.2015
Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem: „Budowa dróg w mieście
– skarpa przy ulicy Otmuchowskiej w Nysie- IV etap” - zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2015 Utworzono: 18.05.2015
Utwardzenie placu pod śmietnik w rejonie ulic: Celna – Miarki – Kramarska – Sobieskiego w Nysie: -
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 15.05.2015 Utworzono: 15.05.2015
Wykonanie opinii/ekspertyzy biegłego w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub mel
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.05.2015 Utworzono: 14.05.2015
Urządzenie placów zabaw w Domaszkowicach, Sękowicach, Rusocinie oraz przy świetlicy wiejskiej w Pod
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 12.05.2015 Utworzono: 12.05.2015
Budowa dróg w mieście – skarpa przy ulicy Otmuchowskiej w Nysie- IV etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.05.2015 Utworzono: 12.05.2015
Przebudowa placu tanecznego wraz z zadaszeniem w Wierzbięcicach dz. Nr 24/1
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 12.05.2015 Utworzono: 12.05.2015
Budowa dróg w mieście – dzielnica Górna Wieś ul. Zbaraska – etap I
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.05.2015 Utworzono: 12.05.2015
Ogrodzenie i utwardzenie placu pod śmietnik w rejonie ulic Zjednoczenia, Prudnicka, Mariacka, Moniu
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 12.05.2015 Utworzono: 12.05.2015
Opracowanie Strategii Gospodarki Niskoemisyjnej dla Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
- WYJAŚNIENIA, ZMIANA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 12.05.2015 Utworzono: 12.05.2015
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości, położonych w Nysie p
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 11.05.2015 Utworzono: 11.05.2015
Opracowanie Koncepcji systemu zintegrowanego transportu publicznego dla OF Partnerstwo Nyskie 2020
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 08.05.2015 Utworzono: 08.05.2015
Budowa dróg w mieście – osiedle przy ul. Mickiewicza – Powstańców Śląskich – etap I
- wyjaśnienie treści SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 08.05.2015 Utworzono: 08.05.2015
Wykonanie kompletnego projektu budowlanego wraz z częścią kosztorysową pełnowymiarowej hali sportow
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 07.05.2015 Utworzono: 07.05.2015
Kompleksowy nadzór inwestorski na zadaniu - Budowa i przebudowa ul. Morcinka w Nysie – etap II
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 07.05.2015 Utworzono: 07.05.2015
Opracowanie Strategii Gospodarki Niskoemisyjnej dla Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 07.05.2015 Utworzono: 07.05.2015
Doraźne koszenie chwastów i traw na terenach gminnych
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 29.04.2015 Utworzono: 29.04.2015
Budowa dróg w mieście – osiedle przy ul. Mickiewicza – Powstańców Śląskich – etap I
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 29.04.2015 Utworzono: 29.04.2015
Oświetlenie w mieście i gminie – opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia przy ul
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 28.04.2015 Utworzono: 28.04.2015
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu : „Budowa dróg w mieście – osiedle przy ul. Mickiewicza
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 24.04.2015 Utworzono: 24.04.2015
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.04.2015 Utworzono: 23.04.2015
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonych w obrębie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.04.2015 Utworzono: 23.04.2015
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonych w obrębie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.04.2015 Utworzono: 23.04.2015
Dokumentacja projektowa budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu S
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 22.04.2015 Utworzono: 22.04.2015
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 21.04.2015 Utworzono: 21.04.2015
Konserwacja kanału Młynówka wraz z utrzymaniem oraz konserwacja i utrzymanie rowu doprowadzającego w
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 21.04.2015 Utworzono: 21.04.2015
Urządzenie placów zabaw w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 21.04.2015 Utworzono: 21.04.2015
ZAKUP PIĘCIU DONIC KASKADOWYCH WRAZ Z OBSADĄ I DOSTAWĄ
- wyjaśnienie treści zaproszenia
więcej...
Aktualizacja: 21.04.2015 Utworzono: 21.04.2015
Konserwacja kanału Bielawka na odcinku od ul. Racławickiej do II bramy Ogródków Działkowych
- wyjaśnienie treści zaproszenia
więcej...
Aktualizacja: 21.04.2015 Utworzono: 21.04.2015
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia na osiedlu po lewej stronie w Głębinowie – I
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 21.04.2015 Utworzono: 21.04.2015
Konserwacja i utrzymanie rowu fortecznego
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 20.04.2015 Utworzono: 20.04.2015
Konserwacja kanału Bielawka na odcinku od ul. Racławickiej do II bramy Ogródków Działkowych
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 20.04.2015 Utworzono: 20.04.2015
Remont rowu melioracyjnego na działce nr ewid. 285 w Iławie
- Wyjaśnienie treści zaproszenia
więcej...
Aktualizacja: 17.04.2015 Utworzono: 17.04.2015
Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem: Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 17.04.2015 Utworzono: 17.04.2015
Oświetlenie w miescie i gminie - rozbudowa oświetlenia drogi od WDK do posesji nr 60 w Lipowej - I e
- wyjaśnienie treści zaproszenia
więcej...
Aktualizacja: 16.04.2015 Utworzono: 16.04.2015
Dostawa materiałów biurowych oraz druków
- wyjaśnienie treści zaproszenia
więcej...
Aktualizacja: 16.04.2015 Utworzono: 16.04.2015
Naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w latach 2015-2018
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 16.04.2015 Utworzono: 16.04.2015
DOSTAWA KOSZY ULICZNYCH LUB ICH ELEMENTÓW WRAZ Z MONTAŻEM
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 15.04.2015 Utworzono: 15.04.2015
Infrastruktura parkingowa i drogowa Jeziora Nyskiego
- wyjaśnienie treści SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 15.04.2015 Utworzono: 15.04.2015
Dostawa materiałów biurowych oraz druków
- wyjaśnienia treści zaproszenia
więcej...
Aktualizacja: 15.04.2015 Utworzono: 15.04.2015
ZAKUP PIĘCIU DONIC KASKADOWYCH WRAZ Z OBSADĄ I DOSTAW
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 15.04.2015 Utworzono: 15.04.2015
Kompleksowa obsługa stoiska informacyjno-edukacyjnego w plenerze
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 15.04.2015 Utworzono: 15.04.2015
NAPRAWA KOSZY ULICZNYCH LUB ICH ELEMENTÓW WRAZ Z MONTAŻEM
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 15.04.2015 Utworzono: 15.04.2015
Budowa sceny na boisku sportowym w sołectwie Iława- etap I
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2015 Utworzono: 14.04.2015
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia drogi od WDK do posesji nr 60 w Lipowej – I e
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2015 Utworzono: 14.04.2015
Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego – etap II
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 13.04.2015 Utworzono: 13.04.2015
Remont rowu melioracyjnego na działce nr ewid. 285 w Iławie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 13.04.2015 Utworzono: 13.04.2015
Dostawa materiałów biurowych oraz druków
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 13.04.2015 Utworzono: 13.04.2015
Poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych – Remont mieszkań komunalnych: ul. Boha
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 08.04.2015 Utworzono: 08.04.2015
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Wyszkowie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 08.04.2015 Utworzono: 08.04.2015
Zamówienie dotyczy: zaprojektowania, wykonania oraz dostawy promocyjnych zakładek do książki projekt
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 08.04.2015 Utworzono: 08.04.2015
Przebudowa drogi w Kopernikach
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 07.04.2015 Utworzono: 07.04.2015
Dokumentacja projektowa przebudowy dróg w Regulicach
- wyjaśnienie treści zaproszenia
więcej...
Aktualizacja: 03.04.2015 Utworzono: 03.04.2015
Dokumentacja projektowa przebudowy dróg w Hajdukach Nyskich
- WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA
więcej...
Aktualizacja: 03.04.2015 Utworzono: 03.04.2015
Infrastruktura parkingowa i drogowa Jeziora Nyskiego
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 03.04.2015 Utworzono: 03.04.2015
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Nysie
- wyjaśnienie treści SIWZ nr 2
więcej...
Aktualizacja: 03.04.2015 Utworzono: 03.04.2015
Zaprojektowania, wykonania, montażu oraz demontażu tablicy pamiątkowej projektu pn. Termomodernizacj
- zaprosenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 02.04.2015 Utworzono: 02.04.2015
Rozbudowa oświetlenia przy ul. Wiejskiej od nr 58 do 138 w Jędrzychowie – II etap - Oświetlenie w m
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 01.04.2015 Utworzono: 01.04.2015
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Wyszkowie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 01.04.2015 Utworzono: 01.04.2015
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Nysie.
- Wyjaśnienie treści SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 31.03.2015 Utworzono: 31.03.2015
Dokumentacja projektowa przebudowy dróg w Hajdukach Nyskich
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 30.03.2015 Utworzono: 30.03.2015
Dokumentacja projektowa przebudowy dróg w Regulicach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 30.03.2015 Utworzono: 30.03.2015
Przebudowa drogi w Kopernikach
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 27.03.2015 Utworzono: 27.03.2015
Dokumentacja projektowa przebudowy strzelnicy przy ul. Grodkowskiej w Nysie
- wyjaśnienie treści zaproszenia
więcej...
Aktualizacja: 27.03.2015 Utworzono: 27.03.2015
Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Złotogłowicach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 27.03.2015 Utworzono: 27.03.2015
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego (funkcji Inżyniera Projektu) na zadaniu :
„Przebudowa drogi w Kopernikach” - wyjaśnienie treści zaproszenia.
więcej...
Aktualizacja: 26.03.2015 Utworzono: 26.03.2015
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 26.03.2015 Utworzono: 26.03.2015
DORAŻNE KOSZENIE CHWASTÓW I TRAW NA TERENACH GMINNYCH
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 26.03.2015 Utworzono: 26.03.2015
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi w Kępnicy
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 25.03.2015 Utworzono: 25.03.2015
Kompleksowa organizacja masowej imprezy plenerowej artystyczno-rozrywkowej, niebiletowanej pn. „Dn
- zmiana treści SIWZ, zmiana terminu składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 25.03.2015 Utworzono: 25.03.2015
Kompleksowa organizacja masowej imprezy plenerowej artystyczno - rozrywkowej, niebiletowanej pn. „Dn
- wyjaśnienie treści SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 24.03.2015 Utworzono: 24.03.2015
Dokumentacja projektowa przebudowy strzelnicy przy ul. Grodkowskiej w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 24.03.2015 Utworzono: 24.03.2015
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia drogowego na nowym osiedlu w Głębinowie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 24.03.2015 Utworzono: 24.03.2015
Dokumentacja projektowa budowy drogi w ulicy Prusa w Nysie
- wyjaśnienie treści zaproszenia
więcej...
Aktualizacja: 23.03.2015 Utworzono: 23.03.2015
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Niwnicy
- wyjaśnienie treści zaproszenia
więcej...
Aktualizacja: 23.03.2015 Utworzono: 23.03.2015
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Niwnicy
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.03.2015 Utworzono: 23.03.2015
Wykonanie letniej obsady kwiatowej na terenie miasta Nysa w roku 2015
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.03.2015 Utworzono: 23.03.2015
Przeprowadzenie 40 półtoragodzinnych warsztatów dotyczących gospodarki odpadami we wskazanych placów
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.03.2015 Utworzono: 23.03.2015
Budowa dróg w mieście – budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Wiosennej w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 20.03.2015 Utworzono: 20.03.2015
Nasadzenie drzew i krzewów na terenach gminnych
- wyjaśnienie treści zaproszenia
więcej...
Aktualizacja: 20.03.2015 Utworzono: 20.03.2015
Kompleksowa organizacja masowej imprezy plenerowej artystyczno-rozrywkowej, niebiletowanej pn. „Dni
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 20.03.2015 Utworzono: 20.03.2015
Budowa dróg w mieście – budowa i przebudowa drogi w ul. Morcinka w Nysie- etap II
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2
więcej...
Aktualizacja: 20.03.2015 Utworzono: 20.03.2015
Oświetlenie placu zabaw i boiska w Hanuszowie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 20.03.2015 Utworzono: 20.03.2015
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Niwnicy
- Zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 19.03.2015 Utworzono: 19.03.2015
Nasadzenie drzew i krzewów na terenach gminnnych.
- Zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.03.2015 Utworzono: 18.03.2015
Budowa dróg na obszarach wiejskich – Przełęk – etap V
- Wyjaśnienie treści SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 18.03.2015 Utworzono: 18.03.2015
Dokumentacja projektowa budowy drogi w ulicy Prusa w Nysie
- Zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.03.2015 Utworzono: 18.03.2015
Budowa dróg w mieście – budowa i przebudowa drogi w ul. Morcinka w Nysie- etap II
- Wyjaśninie treści SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 18.03.2015 Utworzono: 18.03.2015
Obsługa techniczna, eksploatacja i konserwacja urządzeń fontanny Trytona przy ulicy Brackiej oraz fo
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.03.2015 Utworzono: 17.03.2015
Utrzymanie urządzeń wodnych na terenie I i II części Parku Miejskiego w Nysie w 2015r.
- Zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 16.03.2015 Utworzono: 16.03.2015
Sześciokrotne wykonanie spektaklu teatralnego w charakterze bajki o tematyce ekologicznej dla około
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 13.03.2015 Utworzono: 13.03.2015
Dostawa materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 13.03.2015 Utworzono: 13.03.2015
Kompleksowa organizacja masowej imprezy plenerowej artystyczno-rozrywkowej, niebiletowanej pn. „Dni
- UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU
więcej...
Aktualizacja: 13.03.2015 Utworzono: 13.03.2015
Budowa dróg na obszarach wiejskich – Przełęk – etap V
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.03.2015 Utworzono: 12.03.2015
Budowa dróg w mieście – budowa i przebudowa drogi w ul. Morcinka w Nysie- etap II
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.03.2015 Utworzono: 12.03.2015
„Kompleksowa organizacja masowej imprezy plenerowej artystyczno rozrywkowej,niebiletowanej pn. „Dni
-wyjaśnienie treści SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 11.03.2015 Utworzono: 11.03.2015
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego (funkcji Inżyniera Projektu) na zadaniu : „Przebudowa
-zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.03.2015 Utworzono: 10.03.2015
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia placu zabaw w Wyszkowie Śląskim
-zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.03.2015 Utworzono: 10.03.2015
wyłonienia Wykonawcy na realizację zadania pn.: „sześciokrotne wykonanie spektaklu teatralneg w char
-unieważnienie postępowania
więcej...
Aktualizacja: 10.03.2015 Utworzono: 10.03.2015
Kompleksowa organizacja masowej imprezy plenerowej artystyczno-rozrywkowej, niebiletowanej pn. „Dni
-przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 09.03.2015 Utworzono: 09.03.2015
Zagospodarowanie terenu boiska w Przełęku – budowa zasilania i oświetlenia boiska
- wyjaśnienie treści zaproszenia
więcej...
Aktualizacja: 09.03.2015 Utworzono: 09.03.2015
Zagospodarowanie placu sportowo-rekreacyjnego w Goświnowicach- etap
-wyjasnienia treści zaproszenia
więcej...
Aktualizacja: 06.03.2015 Utworzono: 06.03.2015
Dostawa samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 05.03.2015 Utworzono: 05.03.2015
Przeprowadzenie szkolenia na temat: "Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie"
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 05.03.2015 Utworzono: 05.03.2015
Plac taneczny z zadaszeniem przy Wiejskim Centrum Kultury w Kopernikach – zakończenie zadania
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.03.2015 Utworzono: 03.03.2015
Zagospodarowanie placu sportowo-rekreacyjnego w Goświnowicach – etap
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 03.03.2015 Utworzono: 03.03.2015
Zagospodarowanie terenu boiska w Przełęku – budowa zasilania i oświetlenia boiska
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 02.03.2015 Utworzono: 02.03.2015
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Konradowej – remont pokrycia dachu
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 27.02.2015 Utworzono: 27.02.2015
Sześciokrotne wykonanie spektaklu teatralnego w charakterze bajki o tematyce ekologicznej
dla około 1800 dzieci w wieku 5 - 10 lat- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 27.02.2015 Utworzono: 27.02.2015
Niszczenie barszczu sosnowskiego oraz rdestowca z wyznaczonych terenów Gminy Nysa
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 13.02.2015 Utworzono: 13.02.2015
Zakup/dostawa trzech laptopów wraz z wyposażeniem dodatkowym
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 10.02.2015 Utworzono: 10.02.2015
Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Nysa
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 09.02.2015 Utworzono: 09.02.2015
Zakup/dostawa 10-ciu stanowisk komputerowych DELL 3020MT
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 09.02.2015 Utworzono: 09.02.2015
Bieżące utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miasta i gminy Nysa
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 09.02.2015 Utworzono: 09.02.2015
Sterylizacja/kastracja bezpańskich kotów z terenu Gminy Nysa
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 09.02.2015 Utworzono: 09.02.2015
Budowa systemu kamer internetowych na terenie Nyskiego Ośrodka Rekreacji
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 14.01.2015 Utworzono: 14.01.2015
Świadczenie usług polegających na doręczaniu korespondencji w obrocie krajowym i zagranicznym
- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT na 31.12.2014
więcej...
Aktualizacja: 29.12.2014 Utworzono: 29.12.2014
Świadczenie usług polegających na doręczaniu korespondencji w obrocie krajowym i zagranicznym
- ZMIANA SIWZ i ZMIANA TERMIU SKŁADANIA OFERT na 29-12-2014
więcej...
Aktualizacja: 22.12.2014 Utworzono: 22.12.2014
Konkurs na psychologa
- który przeprowadzi indywidualne zajęcia opieki psychologiczno-pedagogicznej dla 24 uczniów i uczennic trzech nyskich gimnazjów - zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 19.12.2014 Utworzono: 19.12.2014
Świadczenie usług polegających na doręczaniu korespondencji w obrocie krajowym i zagranicznym.
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ I ZMIANA TERMINU SKLADANIA OFERT
więcej...
Aktualizacja: 19.12.2014 Utworzono: 19.12.2014
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie Rejonu nr I, II i III oraz na terenie I i II
części parku miejskiego w Nysie - WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 17.12.2014 Utworzono: 17.12.2014
Utrzymanie czystości poprzez zamiatanie mechaniczne lub ręczne ulic, chodników, parkingów
placów oraz terenów zielonych nie pozostających w stałym utrzymaniu - PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 17.12.2014 Utworzono: 17.12.2014
Utrzymanie czystości na podwórkach gminnych w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 16.12.2014 Utworzono: 16.12.2014
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie I części parku miejskiego w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 15.12.2014 Utworzono: 15.12.2014
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie II części parku miejskiego w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 15.12.2014 Utworzono: 15.12.2014
Świadczenie usług polegających na doręczaniu korespondencji w obrocie krajowym i zagranicznym
- ZMAIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
więcej...
Aktualizacja: 15.12.2014 Utworzono: 15.12.2014
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie Rejonu nr III w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.12.2014 Utworzono: 12.12.2014
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie Rejonu nr I w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.12.2014 Utworzono: 12.12.2014
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie Rejonu nr II w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.12.2014 Utworzono: 12.12.2014
Utrzymanie szaletów miejskich w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 10.12.2014 Utworzono: 10.12.2014
Świadczenie usług polegających na doręczaniu korespondencji w obrocie krajowym i zagranicznym
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 09.12.2014 Utworzono: 09.12.2014
Konkurs na psychologa, który przeprowadzi indywidualne zajęcia opieki psychologiczno-pedagogicznej
- zaproszenie do składania ofert.
więcej...
Aktualizacja: 08.12.2014 Utworzono: 08.12.2014
Zaproszenie do złożenia oferty
Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie:
„Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego – kontynuacja etapu I”

więcej...
Aktualizacja: 19.11.2014 Utworzono: 19.11.2014
Sprzedaż /dostwa 1 tony suchej karmy dla kotów.
- zaproszenie do zlożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 12.11.2014 Utworzono: 12.11.2014
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
- PRZETARG OGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 10.11.2014 Utworzono: 10.11.2014
Budowa drogi bocznej do ulicy Szkolnej w Goświnowicach
PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 10.11.2014 Utworzono: 10.11.2014
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY NYSA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZA
- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
więcej...
Aktualizacja: 07.11.2014 Utworzono: 07.11.2014
Sporządzenie MPZP terenów przemysłowych wsi Głębinów i Goświnowice wraz z terenami przyległymi
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.11.2014 Utworzono: 06.11.2014
OPS NYSA - Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków dla podopiecznych OPS w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 06.11.2014 Utworzono: 06.11.2014
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników
- zmiana treści SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 04.11.2014 Utworzono: 04.11.2014
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 29.10.2014 Utworzono: 29.10.2014
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY NYSA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZA
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 28.10.2014 Utworzono: 28.10.2014
OPS NYSA - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 28.10.2014 Utworzono: 28.10.2014
Wykonanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości w celu ustalenia jedn
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 22.10.2014 Utworzono: 22.10.2014
Nasadzenie drzew i krzewów na terenach gminnych
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 20.10.2014 Utworzono: 20.10.2014
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy
w rejonie ulic Grodkowskiej, Zygmunta Kaczkowskiego i Alei Wojska Polskieg - zaproszenie do składania ofert.
więcej...
Aktualizacja: 09.10.2014 Utworzono: 09.10.2014
Informacja i promocja projektu „Partnerstwo Nyskie 2020” - Prelekcje (wykłady) – Nysa
zapytanie ofertowe
więcej...
Aktualizacja: 03.10.2014 Utworzono: 03.10.2014
Informacja i promocja projektu „Partnerstwo Nyskie 2020” - Prelekcje (wykłady) – Głubczyce
- zapytanie ofertowe
więcej...
Aktualizacja: 03.10.2014 Utworzono: 03.10.2014
Informacja i promocja projektu „Partnerstwo Nyskie 2020” - Prelekcje (wykłady) – Prudnik
zapytanie ofertowe
więcej...
Aktualizacja: 03.10.2014 Utworzono: 03.10.2014
Budowa parkingu przy ul Kusocińskiego w Nysie
- zaproszenie do złożenia ofert


więcej...
Aktualizacja: 01.10.2014 Utworzono: 01.10.2014
Budowa dróg w mieście – budowa ulicy Zygmuntowskiej - wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.09.2014 Utworzono: 18.09.2014
Informacja i promocja projektu Partnerstwo Nyskie 2020 - Prelekcje i wykłady
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 16.09.2014 Utworzono: 16.09.2014
Dostawa materiałów papierniczych
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 03.09.2014 Utworzono: 03.09.2014
Zaprojektowanie , wykonanie i wdrożenie do użytku informatora miejskiego o Nysie będącego częścią sy
- zaproszenie do złożenia oferty - WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA
więcej...
Aktualizacja: 25.08.2014 Utworzono: 25.08.2014
Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie do użytku informatora miejskiego o Nysie będącego częścią sys
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 20.08.2014 Utworzono: 20.08.2014
Informacja i promocja projektu Partnerstwo Nyskie 2020 - Prelekcje i wykłady
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 20.08.2014 Utworzono: 20.08.2014
Opracowanie Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 14.08.2014 Utworzono: 14.08.2014
Budowa dróg w mieście – ul. Ściegiennego – droga boczna.
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 14.08.2014 Utworzono: 14.08.2014
Dostawa materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.08.2014 Utworzono: 14.08.2014
Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie do użytku informatora miejskiego o Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 06.08.2014 Utworzono: 06.08.2014
Informacja i promocja projektu Partnerstwo Nyskie 2020 - Prelekcje i wykłady
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 05.08.2014 Utworzono: 05.08.2014
Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego- SPP na terenie miasta N
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 3. PRZETARG NIEOGRANICZONY.
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2014 Utworzono: 18.07.2014
Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego- SPP na terenie miasta N
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 2. PRZETRARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2014 Utworzono: 18.07.2014
Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego- SPP na terenie miasta N
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ. PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 16.07.2014 Utworzono: 16.07.2014
Informacja i promocja projektu Partnerstwo Nyskie 2020
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 15.07.2014 Utworzono: 15.07.2014
Opracowanie Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.07.2014 Utworzono: 12.07.2014
Opracowanie Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.07.2014 Utworzono: 12.07.2014
Opracowanie Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.07.2014 Utworzono: 12.07.2014
Opracowanie Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.07.2014 Utworzono: 12.07.2014
Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego- SPP na terenie miasta N
- ZMIANA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2014 Utworzono: 11.07.2014
Przewóz mieszkańców i wojsk w dniu 26.07.2014 r. - „Dni Twierdzy Nysa 2014”
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 08.07.2014 Utworzono: 08.07.2014
Budowa dróg wiejskich - budowa drogi w Niwnicy - budowa zatoki autobusowej i przebudowa ogrodzenia
- PRZETARG NIEOGRANICZONY.
więcej...
Aktualizacja: 04.07.2014 Utworzono: 04.07.2014
Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Konradowej
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 04.07.2014 Utworzono: 04.07.2014
Rozbudowa macierzy dyskowej – modernizacja infrastruktury wirtualnej
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2014 Utworzono: 03.07.2014
Informacja i promocja projektu Partnerstwo Nyskie 2020
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - przedmiot zamówienia CZĘŚĆ nr 2
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2014 Utworzono: 03.07.2014
Informacja i promocja projektu Partnerstwo Nyskie 2020
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 27.06.2014 Utworzono: 27.06.2014
Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego- SPP na terenie miasta Ny
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 27.06.2014 Utworzono: 27.06.2014
Budowa dróg na obszarach wiejskich - droga w Konradowej - etap I
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 25.06.2014 Utworzono: 25.06.2014
Prace porządkowe (koszenie, cięcia pielęgnacyjne, oprysk) - teren Fortu II
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2014 Utworzono: 18.06.2014
Dostwa (zakup) skanera Fujitsu fi-6670 w ramach realizacji zadania „Komputeryzacja (informatyzacja)
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2014 Utworzono: 18.06.2014
Budowa dróg wiejskich - budowa drogi w Niwnicy - budowa zatoki autobusowej i przebudowa ogrodzenia
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 13.06.2014 Utworzono: 13.06.2014
NZN Sp. z.o.o. - DODATKOWA POZYCJA DO PRZEDMIARU - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dawnej WK
- ZMIANA SIWZ dodatkowa pozycja do przedmiaru z dnia 10-06-2014.


więcej...
Aktualizacja: 11.06.2014 Utworzono: 11.06.2014
Budowa dróg w mieście - budowa chodnika przy budynku OPS.
- zaproszenie do złożenia oferty


więcej...
Aktualizacja: 11.06.2014 Utworzono: 11.06.2014
NZN Sp. z.o.o. - KOTEKTA PRZEDMIARU ROBÓT - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dawnej WKU
- ZMIANA SIWZ KOREKTA PRZEDMIARU ROBÓT. Wykonawcy zobowiazani są sporządzić kosztorys ofert na podstawie załączonego przedmiaru z dnia 10-06-2014.
więcej...
Aktualizacja: 10.06.2014 Utworzono: 10.06.2014
Zagospodarowanie terenu przy pawilonie sportowym w sołectwie Goświnowice - etap
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.06.2014 Utworzono: 10.06.2014
Obsługa logistyczna i infrastruktura imprezy „Dni Twierdzy Nysa 2014”
- zmiana treści zapytania
więcej...
Aktualizacja: 09.06.2014 Utworzono: 09.06.2014
Obsługa artystyczna imprezy „Dni Twierdzy Nysa 2014” organizowanej w dniach 25-27 lipca 2014 r. w Ny
na Rynku oraz na terenie Fortu II przy ul. Orląt Lwowskich - zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 09.06.2014 Utworzono: 09.06.2014
Konserwacja kanału BARANÓWKA w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 09.06.2014 Utworzono: 09.06.2014
NZN Sp. z o.o. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dawnej Wojskowej Komendy Uzupełnień
- ZMIANA SIWZ I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.
więcej...
Aktualizacja: 09.06.2014 Utworzono: 09.06.2014
NZN Sp. z o.o. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dawnej Wojskowej Komendy Uzupełnień
na obiekt usługowo-administracyjny ul. K. Marcinkowskiego 2-4, 48-300 Nysa - OSTATECZNE WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2014 Utworzono: 06.06.2014
Kompleksowa ochrona imprezy masowej „Dni Twierdzy Nysa 2014” organizowanej w dniach 25-27 lipca 2014
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 05.06.2014 Utworzono: 05.06.2014
Opracowanie projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
w gminnych przewozach pasażerskich na obszarze Gminy Nysa i Gminy Otmuchów - zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 04.06.2014 Utworzono: 04.06.2014
Obsługa logistyczna i infrastruktura imprezy Dni Twierdzy Nysa 2014
- organizowanej w dniach 25-27 lipca 2014 r. na terenie Fortu II w Nysie przy ul. Orląt Lwowskich - zaproszenie do złożenia oferty.

więcej...
Aktualizacja: 04.06.2014 Utworzono: 04.06.2014
NZN Sp. z o.o. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dawnej Wojskowej Komendy Uzupełnień
na obiekt usługowo-administracyjny ul. K. Marcinkowskiego 2-4, 48-300 Nysa - ZMIANA TERMINÓW W POSTĘPOWANIU
więcej...
Aktualizacja: 29.05.2014 Utworzono: 29.05.2014
Organizacja obozu i inscenizacji bitwy podczas imprezy „Dni Twierdzy Nysa 2014” w dniach 25-27 lipca
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 28.05.2014 Utworzono: 28.05.2014
Naprawę nawierzchni bitumicznej alejek na terenie parku w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 28.05.2014 Utworzono: 28.05.2014
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia drogi łączącej ul.Bończyka z ul.Korfantego w
- zaproszenie do złozenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 26.05.2014 Utworzono: 26.05.2014
Budowa dróg na obszarach wiejskich - Skorochów ciąg pieszo-rowerowy etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 26.05.2014 Utworzono: 26.05.2014
Naprawa nawierzchni bitumicznej na terenie boiska w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 26.05.2014 Utworzono: 26.05.2014
NZN Sp. z o.o. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dawnej Wojskowej Komendy Uzupełnień
na obiekt usługowo-administracyjny ul. K. Marcinkowskiego 2-4, 48-300 Nysa - WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
więcej...
Aktualizacja: 23.05.2014 Utworzono: 23.05.2014
Budowa dróg na obszarach wiejskich - budowa drogi w Kępnicy - II etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 14.05.2014 Utworzono: 14.05.2014
Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Siestrzechowice -III etap robót
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 13.05.2014 Utworzono: 13.05.2014
Budowa dróg w mieście – skarpa przy ulicy Otmuchowskiej w Nysie
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 12.05.2014 Utworzono: 12.05.2014
NZN Sp. z o.o. - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dawnej Wojskowej Komendy Uzupełnień
na obiekt usługowo-administracyjny ul. K. Marcinkowskiego 2-4, 48-300 Nysa - PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.05.2014 Utworzono: 12.05.2014
Ścieżki rowerowe - budowa ścieżki w ul. Powstańców Śląskich w Nysie - I etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2014 Utworzono: 06.05.2014
OPS NYSA - Usługi szkoleń zawodowych w ramach projektu pn. Aktywizacja społeczno- zawodowa klientów
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 30.04.2014 Utworzono: 30.04.2014
Budowa dróg w mieście - skarpa przy ulicy Otmuchowskiej w Nysie- III etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 28.04.2014 Utworzono: 28.04.2014
Wykonanie systemu klimatyzacji świetlica wiejskiej w Domaszkowicach
- zaproszenie do złozenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 28.04.2014 Utworzono: 28.04.2014
Fort Prusy w Nysie – zasilanie energetyczne
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 28.04.2014 Utworzono: 28.04.2014
Wykonanie opinii dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie działki nr ew. 270/9, obręb Jędrzychów
- zaproszene do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 22.04.2014 Utworzono: 22.04.2014
Utrzymanie terenów zielonych pasa drogowego dróg gminnych w latach 2014-2017.
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 16.04.2014 Utworzono: 16.04.2014
Urządzenie placu zabaw w Jędrzychowie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 15.04.2014 Utworzono: 15.04.2014
Boisko sportowe w Kopernikach – budowa oświetlenia boiska
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 15.04.2014 Utworzono: 15.04.2014
Budowa drogi do Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszkowicach.
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 15.04.2014 Utworzono: 15.04.2014
Budowa dróg w mieście - budowa oświetlenia przy ul. Wiosennej w Nysie - II etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 11.04.2014 Utworzono: 11.04.2014
Budowa dróg w mieście - zagospodarowanie osiedla przy ulicy Słowiańskiej- II etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 11.04.2014 Utworzono: 11.04.2014
Doraźne koszenie chwastów i traw na terenach gminnych
- ZMIANA SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 11.04.2014 Utworzono: 11.04.2014
Utrzymanie terenów zielonych pasa drogowego dróg gminnych w latach 2014-2017
-PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2014 Utworzono: 10.04.2014
Utrzymanie oznakowania poziomego dróg gminnych w latach 2014-2017
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 09.04.2014 Utworzono: 09.04.2014
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Budowa drogi do RCGO w Domaszkowica
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 08.04.2014 Utworzono: 08.04.2014
Podmiot odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ
zadanie nr 1) projektu p.n.Partnerstwo Nyskie 2020 realizowanego w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedsta
więcej...
Aktualizacja: 08.04.2014 Utworzono: 08.04.2014
Doraźne koszenie chwastów i traw na terenach gminnych
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 08.04.2014 Utworzono: 08.04.2014
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejo
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 07.04.2014 Utworzono: 07.04.2014
Budowa drogi do Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszkowicach
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 03.04.2014 Utworzono: 03.04.2014
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia przy ul. Radzikowickiej od nr 9 do 29 w Jędr
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.04.2014 Utworzono: 03.04.2014
Obsługa techniczna, eksploatacja i konserwacja urządzeń fontanny „TRYTON” przy ul. Brackiej oraz f
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 02.04.2014 Utworzono: 02.04.2014
Podmiot odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji przetargowej tym SIWZ (zadanie nr 1) projektu p.
- ZMIANA TREŚCI SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 02.04.2014 Utworzono: 02.04.2014
Budowa dróg w mieście - budowa oświetlenia na osiedlu przy ul. Mickiewicza - Powstańców Śl. w Nysie-
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 31.03.2014 Utworzono: 31.03.2014
Podmiot odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ (zadanie nr 1) projektu
Partnerstwo Nyskie 2020 realizowanego w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa oby
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2014 Utworzono: 28.03.2014
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia drogowego na nowym osiedlu w Głębinowie (po p
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 27.03.2014 Utworzono: 27.03.2014
Organizacja imprezy promocyjnej województwa opolskiego w dniach 3-4.05.2014r. na Bastionie św. Jadwi
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 27.03.2014 Utworzono: 27.03.2014
Rozbudowa świetlicy w Kępnicy o obiekt przedszkolny – III etap
- ZMIANA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 26.03.2014 Utworzono: 26.03.2014
Budowa dróg w mieście – budowa i przebudowa drogi w ul. Morcinka w Nysie- etap I
- ZMIANA SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 25.03.2014 Utworzono: 25.03.2014
Dostawa maty gimnastycznej do Zespołu Szkół Sportowych w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 21.03.2014 Utworzono: 21.03.2014
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia przy ul. Zygmuntowskiej w Nysie
(od istniejących punktów świetlnych do ul. Opawskiej) – I etap - zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 20.03.2014 Utworzono: 20.03.2014
Dokumentacja projektowa budowy dróg i uzbrojenia terenu Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE INVEST
w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice - WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 19.03.2014 Utworzono: 19.03.2014
Wykonanie trzech operatów szacunkowych dla określenia wzrostu wartości nieruchomości
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 17.03.2014 Utworzono: 17.03.2014
Rozbudowa świetlicy w Kępnicy o obiekt przedszkolny - III etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 17.03.2014 Utworzono: 17.03.2014
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia przy ul. Wiejskiej od nr 58 do 138 w Jędrzyc
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 13.03.2014 Utworzono: 13.03.2014
Budowa dróg na obszarach wiejskich - przebudowa drogi gminnej w Kubicach - etap I.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 13.03.2014 Utworzono: 13.03.2014
Dokumentacja projektowa budowy dróg i uzbrojenia terenu Regionalnego Parku Przemysłowego
WSSE INVEST-PARK na terenie Gminy Nysa, w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice
- PRZETARG NIEOGRANICZONY.

więcej...
Aktualizacja: 11.03.2014 Utworzono: 11.03.2014
Budowa dróg w mieście - budowa i przebudowa drogi w ul. Morcinka w Nysie- etap I
- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
więcej...
Aktualizacja: 11.03.2014 Utworzono: 11.03.2014
Budowa dróg wiejskich – budowa drogi w Niwnicy – V etap - odcinek A-B
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 10.03.2014 Utworzono: 10.03.2014
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia drogi za boiskiem w Jędrzychowie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 07.03.2014 Utworzono: 07.03.2014
Budowa dróg na obszarach wiejskich - przebudowa drogi w Domaszkowicach
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 05.03.2014 Utworzono: 05.03.2014
Zagospodarowanie placu sportowo- rekreacyjnego w Morowie - etap II
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 05.03.2014 Utworzono: 05.03.2014
Budowa dróg na obszarach wiejskich- Hanuszów przykrycie rowu –etap I
- zaproszenie do złożeni oferty
więcej...
Aktualizacja: 03.03.2014 Utworzono: 03.03.2014
Budowa dróg wiejskich - budowa drogi w Niwnicy - V etap - odcinek A-B
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 27.02.2014 Utworzono: 27.02.2014
Budowa dróg w mieście - budowa i przebudowa drogi w ul. Morcinka w Nysie- etap I
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 27.02.2014 Utworzono: 27.02.2014
Budowa dróg w mieście - chodniki w ul. Żeromskiego - Sienkiewicza - Osmańczyka-Mickiewicza w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 27.02.2014 Utworzono: 27.02.2014
Budowa dróg na obszarach wiejskich - przebudowa drogi w Białej Nyskiej ul. Kamienna - etap II
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 25.02.2014 Utworzono: 25.02.2014
Budowa dróg na obszarach wiejskich - przebudowa drogi w Jędrzychowie ul. Wiejska - II etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 25.02.2014 Utworzono: 25.02.2014
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
realizację w 2014 roku zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Nysa na lata 2012 – 2016,
więcej...
Aktualizacja: 21.02.2014 Utworzono: 21.02.2014
Utrzymanie chodników w drogach gminnych w latach 2014-2017
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 19.02.2014 Utworzono: 19.02.2014
Zakup stanowisk komputerowych
- zaproszenie do składaia ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.02.2014 Utworzono: 18.02.2014
Utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych w latach 2014-2017
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.
więcej...
Aktualizacja: 18.02.2014 Utworzono: 18.02.2014
Utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych w latach 2014-2017
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.02.2014 Utworzono: 12.02.2014
Wspólna kampania promocyjna projektu pn. FortFan
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (2)
więcej...
Aktualizacja: 12.02.2014 Utworzono: 12.02.2014
Budowa dróg w mieście - budowa drogi w ulicy Stawowej w Nysie
- PRZETARG OGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.02.2014 Utworzono: 12.02.2014
Sterylizacja/kastracja bezpańskich kotów z terenu Gminy Nysa
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 11.02.2014 Utworzono: 11.02.2014
Sterylizacja/kastracja bezpańskich kotów z terenu Gminy Nysa
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 11.02.2014 Utworzono: 11.02.2014
Utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej w latach 2014-2017
-PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 10.02.2014 Utworzono: 10.02.2014
Wspólna kampania promocyjna projektu pn. FortFan
- ZMIANA TREŚCI SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 10.02.2014 Utworzono: 10.02.2014
Utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni niebitumicznej w latach 2014-2017
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 10.02.2014 Utworzono: 10.02.2014
Utrzymanie obiektów inżynierskich w drogach gminnych w latach 2014-2017
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 10.02.2014 Utworzono: 10.02.2014
Nasadzenie drzew i krzewów na terenach gminnych
- zaproszenie do złożenia oferty


więcej...
Aktualizacja: 07.02.2014 Utworzono: 07.02.2014
Utrzymanie chodników w drogach gminnych w latach 2014-2017
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 07.02.2014 Utworzono: 07.02.2014
Wspólna kampania promocyjna projektu pn. FortFan
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 06.02.2014 Utworzono: 06.02.2014
Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Nysa
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 04.02.2014 Utworzono: 04.02.2014
Bieżące utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miasta i gminy Nysa
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 04.02.2014 Utworzono: 04.02.2014
Wykonanie oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia przy ul.Grodkowskiej 56b,c,d w Nys
- zaproszenie do skłądania ofert
więcej...
Aktualizacja: 04.02.2014 Utworzono: 04.02.2014
Zaproszenie do złożenia oferty
„Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Nysa na lata 2012-2017
z perspektywą na lata 2018-2020 wraz z prognoza oddziaływania”.

więcej...
Aktualizacja: 21.01.2014 Utworzono: 21.01.2014
Zaproszenie do złożenia oferty
na zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej
więcej...
Aktualizacja: 21.01.2014 Utworzono: 21.01.2014
Zaproszenie do złożenia oferty
organizacja i realizacja 42 dwugodzinnych warsztatów
ekologicznych we wskazanych placówkach oświatowych na terenie Gminy Nysa, w ramach
„Kampanii edukacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami”

więcej...
Aktualizacja: 09.01.2014 Utworzono: 09.01.2014
Zaproszenie do złożenia oferty
oferta na usuwanie roślin inwazyjnych
więcej...
Aktualizacja: 08.01.2014 Utworzono: 08.01.2014
Utrzymanie czystości poprzez zamiatanie mechaniczne lub ręczne ulic, chodników, parkingów, placów or
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 16.12.2013 Utworzono: 16.12.2013
Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 16.12.2013 Utworzono: 16.12.2013
Wykonanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2014 roku
- zaproszenie do złożena oferty
więcej...
Aktualizacja: 13.12.2013 Utworzono: 13.12.2013
Opracowanie projektów decyzji : o warunkach zabudowy , zmieniających decyzję o warunkach zabudowy o
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 13.12.2013 Utworzono: 13.12.2013
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie I części parku miejskiego w Nysie
-PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.12.2013 Utworzono: 12.12.2013
SP Nr 3 w Nysie - Przygotowanie i wydawanie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY SIWZ i zmiana SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 12.12.2013 Utworzono: 12.12.2013
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie II części parku miejskiego w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.12.2013 Utworzono: 12.12.2013
Utrzymanie czystości na podwórkach gminnych w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.12.2013 Utworzono: 12.12.2013
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie Rejonu nr III w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 11.12.2013 Utworzono: 11.12.2013
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie Rejonu nr II w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 11.12.2013 Utworzono: 11.12.2013
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie Rejonu nr I w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 11.12.2013 Utworzono: 11.12.2013
Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Nysa - zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 10.12.2013 Utworzono: 10.12.2013
Budowa i wdrożenie systemu informacji przestrzennej.
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 06.12.2013 Utworzono: 06.12.2013
OPS Nysa - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2013 Utworzono: 03.12.2013
Projekt, druk i transport materiałów informacyjno-edukacyjnych – ulotki, plakaty,
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2013 Utworzono: 03.12.2013
Utrzymanie szaletów miejskich w Nysie.
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 02.12.2013 Utworzono: 02.12.2013
Zapraszam do złożenia oferty
Zakup dziesięciu stanowisk komputerowych Dell OptiPlex 3010DT i3-3240/ 4GB/ 1TB/ W7PRO64/ 3YNBD/ MS Office Home and Business 2013 32-bit/x64 Polish wraz z monitorami Dell P2214H 21,5' – W ramach realizacji zadania „Komputeryzacja (informatyzacja) Urzędu
więcej...
Aktualizacja: 29.11.2013 Utworzono: 29.11.2013
Zaproszenie do złożenia oferty
Zakup jednej licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition One – licencja CPU - bez wsparcia technicznego. Na potrzeby uruchomienia serwera testowego ZSI UrządNT. W ramach realizacji zadania „Zakup oprogramowania”
więcej...
Aktualizacja: 29.11.2013 Utworzono: 29.11.2013
Odnowienie mieszkania komunalnego w Nysie przy ul. Słowiańskiej 27a/2
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 27.11.2013 Utworzono: 27.11.2013
Odnowienie mieszkania komunalnego w Nysie ul.Zjednoczenia 13/28.”
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 27.11.2013 Utworzono: 27.11.2013
Wycinka drzew i karczowanie pni - Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Sudeckiej w Nysie – I etap
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 25.11.2013 Utworzono: 25.11.2013
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 8.889.000,00 zł.
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (2) - PRZETARG OGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 25.11.2013 Utworzono: 25.11.2013
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 8.889.000,00 zł.
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - PRZETARG OGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 25.11.2013 Utworzono: 25.11.2013
Konserwacja rowu Strzelniczego położonego w Skorochowie przy ul. Saperskiej
- zaproszenie do złożena oferty
więcej...
Aktualizacja: 22.11.2013 Utworzono: 22.11.2013
OPS NYSA - Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków dla podopiecznych OPS w Nysie
- PRZETARG OGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 15.11.2013 Utworzono: 15.11.2013
Pełnienie stałego nadzoru weterynaryjnego nad Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej w
- zaproszenie do składania ofert.
więcej...
Aktualizacja: 12.11.2013 Utworzono: 12.11.2013
Świadczenie usług w zakresie interwencji i opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi i wolno żyjącymi
zwierzętami na terenie Gminy Nysa w dni wolne od pracy, oraz po godzinach pracy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej ".
więcej...
Aktualizacja: 12.11.2013 Utworzono: 12.11.2013
Przebudowa boiska w Jędrzychowie – zakup i montaż dwóch segmentów kontenerów szatniowych
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 07.11.2013 Utworzono: 07.11.2013
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Głębinów
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 07.11.2013 Utworzono: 07.11.2013
Przebudowa boiska w Jędrzychowie - zakup i montaż dwóch segmentów kontenerów szatniowych
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 06.11.2013 Utworzono: 06.11.2013
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 8.889.000,00 zł.
- PRZETRARG OGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 30.10.2013 Utworzono: 30.10.2013
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nysie – budowa windy osobowej – likwidacja barier architekt
- WYJASNIENIA TREŚCI SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 28.10.2013 Utworzono: 28.10.2013
Zekup energii elektrycznej
- ZMIANA SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 28.10.2013 Utworzono: 28.10.2013
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 24.10.2013 Utworzono: 24.10.2013
Przebudowa boiska w Jędrzychowie – budowa przyłączy wod.-kan. oraz elektrycznego do budynku szatniow
- ZMIANA SIWZ>
więcej...
Aktualizacja: 23.10.2013 Utworzono: 23.10.2013
Rozbudowę świetlicy w Kępnicy o obiekt przedszkolny – II etap
- zaproszenie do składania ofert.
więcej...
Aktualizacja: 21.10.2013 Utworzono: 21.10.2013
Sprzedaż i dostawa 4 t. węgla -Kostka- na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 21.10.2013 Utworzono: 21.10.2013
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nysie
- ZMIANA SIWZ i ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.
więcej...
Aktualizacja: 17.10.2013 Utworzono: 17.10.2013
Dostawa stoisk (kramów) oraz sceny (estrady)
- w ramach realizowanej operacji „Jarmarki – nowym produktem wzmacniającym tożsamość nyskich sołectw oraz szansą na rozwój i zachowanie tradycji ludowych" - WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 17.10.2013 Utworzono: 17.10.2013
Przebudowa boiska w Jędrzychowie - budowa przyłączy wod.-kan. oraz elektrycznego do budynku szatniow
oraz wykonanie fundamentów pod budynek kontenerowy szatni - PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 17.10.2013 Utworzono: 17.10.2013
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nysie - budowa windy osobowej - likwidacja barier architekt
-PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 16.10.2013 Utworzono: 16.10.2013
Zakup energii elektrycznej
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 15.10.2013 Utworzono: 15.10.2013
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nysie
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (2)
więcej...
Aktualizacja: 15.10.2013 Utworzono: 15.10.2013
Dostawa stoisk (kramów) oraz sceny (estrady)
- w ramach realizowanej operacji Jarmarki - nowym produktem wzmacniającym tożsamość nyskich sołectw oraz szansą na rozwój i zachowanie tradycji ludowych- działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na tata 2007-2013. PRZETARG NIEOGRA
więcej...
Aktualizacja: 14.10.2013 Utworzono: 14.10.2013
Budowa dróg w mieście – przebudowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wrocławskiej, Kolejowej, Parkowej i
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.10.2013 Utworzono: 10.10.2013
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nysie
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 09.10.2013 Utworzono: 09.10.2013
Fort II w Nysie – budowa zasilania elektrycznego Fortu II
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 07.10.2013 Utworzono: 07.10.2013
Przebudowa boiska w Jędrzychowie
- budowa przyłączy wod.-kan. oraz elektrycznego do budynku szatniowego oraz wykonanie fundamentów pod budynek kontenerowy szatni. PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 03.10.2013 Utworzono: 03.10.2013
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 01.10.2013 Utworzono: 01.10.2013
Zaproszenie do złożenia oferty
Dostawa i prawa autorskie do projekcji filmów
więcej...
Aktualizacja: 24.09.2013 Utworzono: 24.09.2013
Zaproszenie do złożenia oferty
opracowanie i druk plakatów i ulotek
więcej...
Aktualizacja: 24.09.2013 Utworzono: 24.09.2013
Wykonanie drogi tymczasowej na terenie byłego poligonu
Wyjaśnienia do SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 24.09.2013 Utworzono: 24.09.2013
Zaproszenie do złożenia oferty
Świadczenie usługi telekomunikacyjnej - dostęp do sieci Internet.
więcej...
Aktualizacja: 24.09.2013 Utworzono: 24.09.2013
Zaproszenie do złożenia oferty
Zakup pakietów przedłużenia wsparcia technicznego
więcej...
Aktualizacja: 24.09.2013 Utworzono: 24.09.2013
Zapraszam do złożenia oferty
Pakiety przedłużenia wsparcia technicznego
więcej...
Aktualizacja: 24.09.2013 Utworzono: 24.09.2013
Przebudowa boiska w Jędrzychowie – zakup i montaż kontenerów szatniowych wraz z infrastrukturą to
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 18.09.2013 Utworzono: 18.09.2013
Nasadzenie drzew i krzewów na terenach zieleni miasta i Gminy Nysa
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 18.09.2013 Utworzono: 18.09.2013
Przebudowa boiska w Jędrzychowie - zakup i montaż kontenerów szatniowych wraz z infrastrukturą towar
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 13.09.2013 Utworzono: 13.09.2013
Wykonanie drogi tymczasowej na terenie byłego poligonu
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 13.09.2013 Utworzono: 13.09.2013
Wykonanie elewacji wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych w Przedszkolu Nr 8 w Nysie
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 12.09.2013 Utworzono: 12.09.2013
Wykonanie promocyjnego kalendarza ściennego Urzędu Miejskiego w Nysie na 2014 rok
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 12.09.2013 Utworzono: 12.09.2013
Modernizacja sanitariatów w budynku Gimnazjum nr 2 w Nysie.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 09.09.2013 Utworzono: 09.09.2013
Konserwację rowu G przy ul. Orzeszkowej w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 04.09.2013 Utworzono: 04.09.2013
Konserwacja rowu A na terenie parku miejskiego w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 04.09.2013 Utworzono: 04.09.2013
Wykonanie elewacji wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych w Przedszkolu Nr 8 w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 03.09.2013 Utworzono: 03.09.2013
Plac zabaw na osiedlu Rodziewiczówny w Nysie - zakup i montaż nowych urządzeń
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 30.08.2013 Utworzono: 30.08.2013
Przebudowa boiska w Jędrzychowie – zakup i montaż kontenerów szatniowych wraz z infrastrukturą towa
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
więcej...
Aktualizacja: 23.08.2013 Utworzono: 23.08.2013
Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lipowej - wykonanie sanitariatów na parterze oraz przeb
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 22.08.2013 Utworzono: 22.08.2013
Przebudowa boiska w Jędrzychowie - zakup i montaż kontenerów szatniowych wraz z infrastrukturą towar
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 19.08.2013 Utworzono: 19.08.2013
Wymiana maty gimnastycznej w Zespole Szkół Sportowych w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.08.2013 Utworzono: 12.08.2013
Budowa dróg w mieście - budowa drogi w ulicy Stawowej w Nysie
- PRZETARG OGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.08.2013 Utworzono: 12.08.2013
Przebudowa boiska w Jędrzychowie - zakup i montaż kontenerów szatniowych wraz z infrastrukturą towar
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 09.08.2013 Utworzono: 09.08.2013
OPS Nysa - Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 07.08.2013 Utworzono: 07.08.2013
Budowa dróg w mieście - rozbudowa skrzyżowania w obrębie ulic Asnyka i Kraszewskiego oraz przebudow
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (3)
więcej...
Aktualizacja: 07.08.2013 Utworzono: 07.08.2013
Budowa dróg w mieście - rozbudowa skrzyżowania w obrębie ulic Asnyka i Kraszewskiego oraz przebudow
- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT, WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (2)
więcej...
Aktualizacja: 05.08.2013 Utworzono: 05.08.2013
Budowa dróg w mieście - rozbudowa skrzyżowania w obrębie ulic Asnyka i Kraszewskiego oraz przebudow
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1)
więcej...
Aktualizacja: 02.08.2013 Utworzono: 02.08.2013
Wymiana maty gimnastycznej w Zespole Szkół Sportowych w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 02.08.2013 Utworzono: 02.08.2013
Kompleksowy nadzór inwestorski na zadaniu - budowa dróg w mieście – rozbudowa skrzyżowania w obrębi
- zaproszenie do skłądania ofert
więcej...
Aktualizacja: 30.07.2013 Utworzono: 30.07.2013
Budowa dróg w mieście - rozbudowa skrzyżowania w obrębie ulic Asnyka i Kraszewskiego oraz przebudowa
- PRZETARG NIEOGRANICZONTY
więcej...
Aktualizacja: 24.07.2013 Utworzono: 24.07.2013
Budowa dróg na obszarach wiejskich - Przełęk - etap IV
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2013 Utworzono: 18.07.2013
Budowa dróg obszarach wiejskich – przebudowa drogi w Białej Nyskiej ul. Kamienna – etap
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 17.07.2013 Utworzono: 17.07.2013
Konserwacja rowu Baranówka w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.07.2013 Utworzono: 17.07.2013
Budowa dróg na obszarach wiejskich - budowa drogi w Kępnicy - I etap.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 16.07.2013 Utworzono: 16.07.2013
Budowa ulicy Strzelców Bytomskich wraz z odwodnieniem oraz przełożeniem odcinków sieci elektrycznej
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (2).
więcej...
Aktualizacja: 15.07.2013 Utworzono: 15.07.2013
Budowa dróg na obszarach wiejskich - Radzikowice
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.07.2013 Utworzono: 12.07.2013
Malowanie klatek schodowych w budynku Gimnazjum nr 1 w Nysie przy ul. Chodowieckiego 7
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2013 Utworzono: 11.07.2013
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej przed budynkiem, wykonanie cokołu oraz remont podłogi i pos
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2013 Utworzono: 11.07.2013
Budowa dróg w mieście – budowa ulicy Strzelców Bytomskich
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2013 Utworzono: 11.07.2013
Remont sanitariatów znajdujących się w budynku Zespołu Szkół Sportowych w Nysie przy ul. Bramy Grod
- zaproszenie do złożenie oferty
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2013 Utworzono: 11.07.2013
Malowanie ścian i sufitu Sali gimnastycznej oraz wykonanie prac modernizacyjnych w toaletach uczniow
-zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2013 Utworzono: 11.07.2013
Wymiana pionu sanitarnego i wodnego wraz z montażem 13 umywalek w Szkole Podstawowej nr 1 w Nysie p
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2013 Utworzono: 11.07.2013
Budowa dróg wiejskich - budowa drogi w Niwnicy - IV etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2013 Utworzono: 11.07.2013
Budowa dróg na obszarach wiejskich - przebudowa drogi w Białej Nyskiej ul. Kamienna - etap I
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 09.07.2013 Utworzono: 09.07.2013
Budowa dróg w mieście - budowa ulicy Strzelców Bytomskich
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 05.07.2013 Utworzono: 05.07.2013
Sporządzenie MPZP obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Orląt Lwowskich.
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2013 Utworzono: 03.07.2013
Sporządzenie MPZP obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Jana Długosza.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2013 Utworzono: 03.07.2013
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia przy ul. Radzikowickiej od nr 9 do 29 w Jędrz
- zaproszenie do składania ofert.
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2013 Utworzono: 03.07.2013
Sporządzenie MPZP obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Jana Długosza, Augustowskiej, Stawow
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2013 Utworzono: 03.07.2013
Wykonanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2013 Utworzono: 24.06.2013
Dostawa materiałów biurowych
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 19.06.2013 Utworzono: 19.06.2013
Konserwacja całości kanału Bielawka oraz utrzymanie w ciągu roku odcinka od ul. Racławickiej do I br
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2013 Utworzono: 18.06.2013
Budowa zadaszenia placu spotkań przy wiacie grillowej w Iławie – etap I
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2013 Utworzono: 14.06.2013
Budowa dróg w mieście - budowa drogi w Alei Wojska Polskiego - IX etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2013 Utworzono: 14.06.2013
Wykonanie odprowadzenie wód opadowych z budynku przedszkola nr12 przy ul. Podolskiej
- zaproszenie do złożenia ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2013 Utworzono: 14.06.2013
Remont instalacji elektrycznej, wymiana oświetlenia oraz malowanie ścian i sufitów Sali gimnastyczne
- zaproszenie do składania ofeert
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2013 Utworzono: 14.06.2013
Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Siestrzechowice -II etap robót
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 11.06.2013 Utworzono: 11.06.2013
Budowa i przebudowa drogi w ulicy Chodowieckiego w Nysie
– budowa zatoki autobusowej i przebudowa ogrodzenia przy Gimnazjum Nr 1. PRZETARG NIEOGRANICZONY.
więcej...
Aktualizacja: 05.06.2013 Utworzono: 05.06.2013
Budowa i przebudowa drogi w ulicy Chodowieckiego w Nysie
- – budowa zatoki autobusowej i przebudowa ogrodzenia przy Gimnazjum Nr 1. ZMIANA TREŚCI SIWZ.

więcej...
Aktualizacja: 03.06.2013 Utworzono: 03.06.2013
Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023
- zapytanie ofertowe
więcej...
Aktualizacja: 03.06.2013 Utworzono: 03.06.2013
Kompleksowy nadzór inwestorski - budowa drogi wraz z odwodnieniem i zjazdami do posesji w Wierzbięc
- złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 03.06.2013 Utworzono: 03.06.2013
Budowa dróg w mieście – zagospodarowanie osiedla przy ulicy Słowiańskiej- I etap
- WYJAŚNIEIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 03.06.2013 Utworzono: 03.06.2013
Oświetlenie w mieście i gminie - rozbudowa oświetlenia przy ul.11 Listopada w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 27.05.2013 Utworzono: 27.05.2013
Budowa i przebudowa drogi w ulicy Chodowieckiego w Nysie
- budowa zatoki autobusowej i przebudowa ogrodzenia przy Gimnazjum Nr 1. PRZETARG NIEOGRANICZONY

więcej...
Aktualizacja: 27.05.2013 Utworzono: 27.05.2013
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi w Kubicach
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 24.05.2013 Utworzono: 24.05.2013
Budowa dróg w mieście - zagospodarowanie osiedla przy ulicy Słowiańskiej- I etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 24.05.2013 Utworzono: 24.05.2013
OPS Nysa - usługi szkoleń zawodowych. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 23.05.2013 Utworzono: 23.05.2013
Budowa wiaty gilowej oraz wybrukowanie podłogi wiaty na obiekcie sportowym w sołectwie Jędrzychów
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 21.05.2013 Utworzono: 21.05.2013
OPS Nysa - Usługi szkoleń zawodowych
- w ramach projektu pn. Aktywizacja społeczno- zawodowa klientów OPS w Nysie. PRZETARG NIEOGRANICZONY

więcej...
Aktualizacja: 20.05.2013 Utworzono: 20.05.2013
Wykonanie konserwacji rowu R-5 w Niwnicy
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 16.05.2013 Utworzono: 16.05.2013
Wybrukowanie placu wejściowego do budynku gminnego w Domaszkowicach - ZMIANA ZAKRESU I TERMINU
- zaproszenie do składania ofert.
więcej...
Aktualizacja: 16.05.2013 Utworzono: 16.05.2013
Budowę dróg na obszarach wiejskich– przebudowa drogi w Jędrzychwie ul.Wiejska–I etap- WYJAŚNIENIA SI
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 16.05.2013 Utworzono: 16.05.2013
Odbieranie odpadów komunalnych - WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nysa - PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 14.05.2013 Utworzono: 14.05.2013
Oświetlenie w mieście i gminie - rozbudowa oświetlenia przy ul. Zawiszy Czarnego w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 13.05.2013 Utworzono: 13.05.2013
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- zaproszenie do złożenia
więcej...
Aktualizacja: 13.05.2013 Utworzono: 13.05.2013
Wybrukowanie placu wejściowego do budynku gminnego w Domaszkowicach
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2013 Utworzono: 10.05.2013
WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO W CELU USTALENIA OPŁATY PLANISTYCZNEJ – ul.Otmuchowska
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2013 Utworzono: 10.05.2013
WYKONANIE 2 OPERATÓW SZACUNKOWYCH W CELU USTALENIA OPŁATY PLANISTYCZNEJ – SKOROCHÓW
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2013 Utworzono: 10.05.2013
Wykonanie opinii dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie działki nr 25 w Hajdukach Nyskich
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2013 Utworzono: 10.05.2013
WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO W CELU USTALENIA OPŁATY PLANISTYCZNEJ – ul.Żwirki i Wigury
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2013 Utworzono: 10.05.2013
Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023,
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2013 Utworzono: 10.05.2013
Budowa sceny i utwardzenie placu rekreacyjnego przy świetlicy w Wyszkowie Śląskim – II etap
- zaproszenie do złozenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 08.05.2013 Utworzono: 08.05.2013
Budowa dróg na obszarach wiejskich - przebudowa drogi w Jędrzychowie ul. Wiejska - I etap.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 07.05.2013 Utworzono: 07.05.2013
Budowa oświetlenia na osiedlu przy ul. Mickiewicza - Powstańców Śl. w Nysie-I etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2013 Utworzono: 06.05.2013
Budowa drogi wraz z odwodnieniem i zjazdami do posesji w Wierzbięcicach - etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2013 Utworzono: 06.05.2013
Modernizacja budynku po byłym przedszkolu w Kopernikach na Wiejskie Centrum Kultury
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2013 Utworzono: 06.05.2013
Wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasów komunalnych
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 02.05.2013 Utworzono: 02.05.2013
Uzupełnienie placu zabaw dla dzieci w Złotogłowicach
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 30.04.2013 Utworzono: 30.04.2013
Dostawa papieru kserograficznego
- zaproszenie do składania ofert.
więcej...
Aktualizacja: 29.04.2013 Utworzono: 29.04.2013
Przebudowa boiska sportowego w Niwnicy – montaż siedzisk
-zaproszenie do złożenia ofert
więcej...
Aktualizacja: 26.04.2013 Utworzono: 26.04.2013
Budowa dróg w mieście - budowa oświetlenia przy ul. Wiosennej w Nysie - I etap
- ZMIANA TREŚCI SIWZ, ZMIANA TERMINÓW
więcej...
Aktualizacja: 25.04.2013 Utworzono: 25.04.2013
Dokumentacja projektowa budowy drogi w Konradowej - Budowa dróg na obszarach wiejskich
- zaproszenie do złożenia ofety
więcej...
Aktualizacja: 24.04.2013 Utworzono: 24.04.2013
Budowa dróg w mieście - skarpa przy ul. Otmuchowskiej w Nysie - II etap:
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 22.04.2013 Utworzono: 22.04.2013
Budowa dróg w mieście - budowa oświetlenia przy ul. Wiosennej w Nysie - I etap:
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 19.04.2013 Utworzono: 19.04.2013
Odbieranie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nysa - PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 17.04.2013 Utworzono: 17.04.2013
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia drogi w Radzikowicach
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 15.04.2013 Utworzono: 15.04.2013
Budowa dróg w mieście - budowa oświetlenia przy ul. Wiosennej w Nysie - I etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.04.2013 Utworzono: 12.04.2013
Budowa dróg na obszarach wiejskich - Skorochów - ciąg pieszo-rowerowy etap I
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.04.2013 Utworzono: 12.04.2013
Doraźne koszenie chwastów i traw na terenach gminnych
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.04.2013 Utworzono: 12.04.2013
Ścieżki rowerowe - II etap robót
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.04.2013 Utworzono: 12.04.2013
Budowa dróg w mieście - skarpa przy ulicy Otmuchowskiej w Nysie- II etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2013 Utworzono: 10.04.2013
Uzupełnienie uzbrojenia terenu - odcinek ks do budynku mieszkalnego Nysa ul. Piłsudskiego 57
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2013 Utworzono: 10.04.2013
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu :Budowa dróg w mieście –przebudowa ulicy 2
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2013 Utworzono: 10.04.2013
Budowa drogi w ulicy Krasińskiego w Nysie
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 05.04.2013 Utworzono: 05.04.2013
Budowa drogi w ulicy Krasińskiego w Nysie
- PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
więcej...
Aktualizacja: 02.04.2013 Utworzono: 02.04.2013
Obsługa techniczna, eksploatacja i konserwacja urządzeń fontanny TRYTON przy ul. Brackiej oraz fonta
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 02.04.2013 Utworzono: 02.04.2013
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu : Budowa drogi w ulicy Krasińskiego w Nysi
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 27.03.2013 Utworzono: 27.03.2013
Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych zadrzewienia
- znajdujące się na terenie Cmentarza Garnizonowego przy ul. Krasickiego w Nysie - PRZETARG NIEOGRANICZONY

więcej...
Aktualizacja: 26.03.2013 Utworzono: 26.03.2013
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia przy ul. Berberysowej w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 25.03.2013 Utworzono: 25.03.2013
Budowa oświetlenia w mieście i gminie - zasilanie i oświetlenie boiska sportowego w Iławie.
- wyjaśneinia treści SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 25.03.2013 Utworzono: 25.03.2013
Rozbudowa świetlicy w Kępnicy o obiekt przedszkolny - I etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 22.03.2013 Utworzono: 22.03.2013
Nasadzenie drzew i krzewów na terenach zieleni miasta i Gminy Nysa
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 21.03.2013 Utworzono: 21.03.2013
Budowa drogi w ulicy Krasińskiego w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 21.03.2013 Utworzono: 21.03.2013
Budowa oświetlenia w mieście i gminie - zasilanie i oświetlenie boiska sportowego w Iławie
- wyjaśnienia treści SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 15.03.2013 Utworzono: 15.03.2013
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy
- dla działek nr 118, 119, 120, 121, 122 i 81/2 zlokalizowanych w rejonie ulic Mickiewicza, Bazaltowej i Powstańców Śląskich - zaproszenie do złożenia oferty

więcej...
Aktualizacja: 15.03.2013 Utworzono: 15.03.2013
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Nysy
- w rejonie ulic Ujejskiego i Saperskiej - zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 15.03.2013 Utworzono: 15.03.2013
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy
w rejonie ulic Stanisława Dubois, Nowowiejskiej i Karpackiej- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 15.03.2013 Utworzono: 15.03.2013
Oświetlenie w mieście i gminie - zasilanie i oświetlenie boiska sportowego w Iławie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 13.03.2013 Utworzono: 13.03.2013
Wykonanie opinii dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie działki nr 25 w Hajdukach Nyskich
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 13.03.2013 Utworzono: 13.03.2013
Budowa dróg w mieście -przebudowa ulicy 22 Stycznia w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 08.03.2013 Utworzono: 08.03.2013
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia przy ul. Osmańczyka 24-40 w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 08.03.2013 Utworzono: 08.03.2013
Wykonanie letniej obsady kwiatowej na terenie miasta Nysa
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 08.03.2013 Utworzono: 08.03.2013
Wyczyszczenie i konserwacja dwóch gniazd bocianich
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 05.03.2013 Utworzono: 05.03.2013
Pokaz sztucznych ogni o okazji Dni Nysy 2013
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 04.03.2013 Utworzono: 04.03.2013
Przeprowadzenie 5 – letniego przeglądu elektrycznego obiektów Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w K
- Zaproszenie do złożenia oferty


więcej...
Aktualizacja: 01.03.2013 Utworzono: 01.03.2013
Zaproszenie do złożenia oferty
Na wykonanie opinii dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie działki nr 25 w Hajdukach Nyskich.
więcej...
Aktualizacja: 22.02.2013 Utworzono: 22.02.2013
Sterylizacja (kastracja) bezpańskich kotów z terenu Gminy Nysa wraz z 2 dniową rekonwalescencją po z
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 18.02.2013 Utworzono: 18.02.2013
Wykonanie 2 operatów szacunkowych dla określenia wzrostu wartości nieruchomości w celu ustalenia jed
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 18.02.2013 Utworzono: 18.02.2013
Wykonanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości w celu ustalenia jednor
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 18.02.2013 Utworzono: 18.02.2013
Sprzedaż drewna
- pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż
więcej...
Aktualizacja: 15.02.2013 Utworzono: 15.02.2013
Ogrodzenie boiska w Jędrzychowie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 12.02.2013 Utworzono: 12.02.2013
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia drogi do cmentarza w Złotogłowicach
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 12.02.2013 Utworzono: 12.02.2013
Obsługa sanitarna imprezy plenerowej organizowanej przez Gminę Nysa w 2013r. -DNI NYSY 2013-.
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 11.02.2013 Utworzono: 11.02.2013
Kompleksowa ochrona imprezy plenerowej organizowanej przez Gminę Nysa -DNI NYSY 2013-.
- zaproszenie do złożenia oferty


więcej...
Aktualizacja: 11.02.2013 Utworzono: 11.02.2013
Sprzedaż drewna
- pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż drewna
więcej...
Aktualizacja: 05.02.2013 Utworzono: 05.02.2013
Niszczenie Barszczu Sosnowskiego
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 31.01.2013 Utworzono: 31.01.2013
Opracowanie projektu graficznego ulotki i kalendarza
- zaproszenie do składania ofert.
więcej...
Aktualizacja: 15.01.2013 Utworzono: 15.01.2013
Wycinka, pielęgnacja i nasadzenie drzew na ternie gminy Nysa
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 15.01.2013 Utworzono: 15.01.2013
Bieżące utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miasta i gminy Nysa
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 14.01.2013 Utworzono: 14.01.2013
Sprzedaż i dostawa 3 t. węgla „Kostka” na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 14.01.2013 Utworzono: 14.01.2013
Odbieranie odpadów komunalnych z koszy ulicznych na terenie miasta i gminy Nysa
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 21.12.2012 Utworzono: 21.12.2012
Zaproszenie do złożenia oferty
- Wykonanie „projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2013 roku”
więcej...
Aktualizacja: 20.12.2012 Utworzono: 20.12.2012
Utrzymanie czystości poprzez - zamiatanie mechaniczne lub ręczne ulic, chodników i parkingów w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 20.12.2012 Utworzono: 20.12.2012
Opracowanie projektów decyzji
o warunkach zabudowy , zmieniających decyzję o warunkach zabudowy o odmowie ustalenia warunków zabudowy oraz o umorzeniu postępowania - PRZETARG NIEOGRANICZONY

więcej...
Aktualizacja: 20.12.2012 Utworzono: 20.12.2012
Świadczenie usług polegających na doręczaniu korespondencji w obrocie krajowym i zagranicznym
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 19.12.2012 Utworzono: 19.12.2012
OPS Nysa - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 19.12.2012 Utworzono: 19.12.2012
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie I części parku miejskiego w Nysie
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 19.12.2012 Utworzono: 19.12.2012
OPS Nysa - Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 19.12.2012 Utworzono: 19.12.2012
Zaproszenie do złożenia oferty.
Wykonanie „projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2013 roku”
więcej...
Aktualizacja: 18.12.2012 Utworzono: 18.12.2012
Zaproszenie do złożenia oferty
Wykonanie „projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2013 roku”
więcej...
Aktualizacja: 18.12.2012 Utworzono: 18.12.2012
Bezgotówkowa sprzedaż paliw płynnych
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 17.12.2012 Utworzono: 17.12.2012
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie II części parku miejskiego w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 14.12.2012 Utworzono: 14.12.2012
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie I części parku miejskiego w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 14.12.2012 Utworzono: 14.12.2012
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie rejonu nr III w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 13.12.2012 Utworzono: 13.12.2012
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie rejonu nr II w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 13.12.2012 Utworzono: 13.12.2012
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie rejonu nr I w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 13.12.2012 Utworzono: 13.12.2012
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 12.12.2012 Utworzono: 12.12.2012
Utrzymanie czystości na podwórkach gminnych
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 11.12.2012 Utworzono: 11.12.2012
Świadczenie usług polegających na doręczaniu korespondencji w obrocie krajowym i zagranicznym
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 10.12.2012 Utworzono: 10.12.2012
Bezgotówkowa sprzedaż paliw płynnych
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2012 Utworzono: 07.12.2012
Utrzymanie szaletów miejskich w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.12.2012 Utworzono: 06.12.2012
Sprzedaż i dostawa 1 tony suchej karmy dla kotów.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2012 Utworzono: 03.12.2012
Dostawa stanowisk komputerowych
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 21.11.2012 Utworzono: 21.11.2012
Zaproszenie do złożenia oferty
\" Pełnienie stałego nadzoru weterynaryjnego nad Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej w roku 2013\".
więcej...
Aktualizacja: 19.11.2012 Utworzono: 19.11.2012
Zaproszenie do złożenia oferty
Sprzedaż i dostawa 3 t. węgla „Kostka” na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej
więcej...
Aktualizacja: 19.11.2012 Utworzono: 19.11.2012
Zaproszenie do złożenia oferty
Świadczenie usług w zakresie interwencji i opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Nysa w dni wolne od pracy oraz po godzinach pracy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej w roku 2013
więcej...
Aktualizacja: 19.11.2012 Utworzono: 19.11.2012
Zaproszenie do złożenia oferty.
Burmistrz Nysy, zaprasza do złożenia oferty na sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa”
więcej...
Aktualizacja: 15.11.2012 Utworzono: 15.11.2012
ZAPYTANIE OFERTOWE
Oferty cenowej na opracowanie Analizy Wykonalności
więcej...
Aktualizacja: 15.11.2012 Utworzono: 15.11.2012
Zaproszenie do złożenia oferty
Zakup pakietów przedłużenia wsparcia technicznego na kolejne 12 m-cy dla
użytkowanego przez Urząd Miejski w Nysie oprogramowania VMware

więcej...
Aktualizacja: 13.11.2012 Utworzono: 13.11.2012
Dostawa stanowisk komputerowych
- UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
więcej...
Aktualizacja: 13.11.2012 Utworzono: 13.11.2012
Kredyt długoterminowy do wysokości 9.000.000,00 PLN.
zmiana treści SIWZ - przedłużenie terminu składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 09.11.2012 Utworzono: 09.11.2012
Kredyt długoterminowy do wysokości 9.000.000,00 PLN.
Wyjaśnienia treści SIWZ
w przetargu nieograniczonym pn. Kredyt długoterminowy do wysokości 9.000.000,00 PLN.
W załączeniu pełna treść wyjaśnień wraz z załącznikami.

więcej...
Aktualizacja: 08.11.2012 Utworzono: 08.11.2012
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY NYSA
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 07.11.2012 Utworzono: 07.11.2012
Remont częściowy pomieszczeń 028 i 205 w budynku Urzędu Miejskiego w Nysie.
remont pomieszczeń biurowych
więcej...
Aktualizacja: 07.11.2012 Utworzono: 07.11.2012
Zaproszenie do złożenia ofert „Świetlica wiejska w Domaszkowicach
„Świetlica wiejska w Domaszkowicach - budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej”
więcej...
Aktualizacja: 07.11.2012 Utworzono: 07.11.2012
Dostawa stanowisk komputerowych
Dostawa stanowisk komputerowych
więcej...
Aktualizacja: 06.11.2012 Utworzono: 06.11.2012
Dostawa 5 szt. interaktywnych tablic z oprogramowaniem, 5 szt. komputerów przenośnych z oprogramowan
- zapytanie ofertowe
więcej...
Aktualizacja: 02.11.2012 Utworzono: 02.11.2012
Dostawa stanowisk komputerowych
- WYJAŚNIENIA I ZMIANA SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 31.10.2012 Utworzono: 31.10.2012
Kredyt długoterminowy do wysokości 9.000.000,00 PLN.
- WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ (2)


więcej...
Aktualizacja: 31.10.2012 Utworzono: 31.10.2012
Kredyt długoterminowy do wysokości 9.000.000,00 PLN.
- WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 29.10.2012 Utworzono: 29.10.2012
Dostawa stanowisk komputerowych
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 26.10.2012 Utworzono: 26.10.2012
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 26.10.2012 Utworzono: 26.10.2012
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY NYSA
WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGAZNIZACYJNYMI, O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 200 000 EURO - PRZETARG NIEOGRANICZONY

więcej...
Aktualizacja: 26.10.2012 Utworzono: 26.10.2012
Zakup pakietów przedłużenia wsparcia technicznego
- zaproszenie do złżenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 26.10.2012 Utworzono: 26.10.2012
Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych
biorących udział w projekcie systemowym pn. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Nysa, współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego - PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 19.10.2012 Utworzono: 19.10.2012
WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO W CELU USTALENIA OPŁATY PLANISTYCZNEJ - RADZIKOWICE
- zaproszenie do złozoenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 08.10.2012 Utworzono: 08.10.2012
WYKONANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH W CELU USTALENIA OPŁATY PLANISTYCZNEJ - PIŁSUDSKIEGO
- zaposzenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 08.10.2012 Utworzono: 08.10.2012
Dostawa materiałów biurowych oraz druków
- zaproszenie
więcej...
Aktualizacja: 08.10.2012 Utworzono: 08.10.2012
Kredyt długoterminowy do wysokości 9.000.000,00 PLN.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 05.10.2012 Utworzono: 05.10.2012
Usługa edukacyjna - ZMIANA SIWZ poprawa oczywistej omyłki.
- Usługa edukacyjna polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu określonych zajęć indywidualizujących proces nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Nysa w okresie od 01.11.2012 r. do 30.06.2013 r.w ramach projektu systemo
więcej...
Aktualizacja: 04.10.2012 Utworzono: 04.10.2012
Usługa edukacyjna - ZMIANA SIWZ I TERMINÓW W POSTĘPOWANIU
- Usługa edukacyjna polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu określonych zajęć indywidualizujących proces nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Nysa w okresie od 01.11.2012 r. do 30.06.2013 r.w ramach projektu systemo
więcej...
Aktualizacja: 03.10.2012 Utworzono: 03.10.2012
Kontrola okresowa - obiektów budowlanych – obiektów mostowych
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.10.2012 Utworzono: 03.10.2012
Usługa edukacyjna
polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu określonych zajęć indywidualizujących proces nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Nysa w okresie od 01.11.2012 do 30.06.2013r. - PRZETARG NIEOGRANICZONY

więcej...
Aktualizacja: 27.09.2012 Utworzono: 27.09.2012
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
zmieniających decyzję o warunkach zabudowy o odmowie ustalenia warunków zabudowy oraz o umorzeniu postępowania - PRZETARG NIEOGRANICZONY

więcej...
Aktualizacja: 27.09.2012 Utworzono: 27.09.2012
Sporzązenie opracowania „Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Nysa na lata 2013-2016”.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 27.09.2012 Utworzono: 27.09.2012
Dostawa serwera oraz zintegrowanej konsoli KVM
- wyjaśnienia treści SIWZ, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.
więcej...
Aktualizacja: 26.09.2012 Utworzono: 26.09.2012
Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu dobudówki w budynku komunalnym nr15 w Przełęku -szkoła
- zaproszenei do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 26.09.2012 Utworzono: 26.09.2012
Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lipowej
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 25.09.2012 Utworzono: 25.09.2012
Budowa i przebudowa drogi w ulicy Chodowieckiego w Nysie – wykonanie zieleni izolującej planty miejs
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 25.09.2012 Utworzono: 25.09.2012
Dokumentacja projektowa adaptacji byłej szkoły na potrzeby
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 25.09.2012 Utworzono: 25.09.2012
Budowa i przebudowa drogi w ulicy Chodowieckiego w Nysie - budowa dodatkowych miejsc postojowych
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 25.09.2012 Utworzono: 25.09.2012
Dostawa serwera oraz zintegrowanej konsoli KVM
- wyjasnienia tyreści SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 25.09.2012 Utworzono: 25.09.2012
Dostawa serwera oraz zintegrowanej konsoli KVM
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 20.09.2012 Utworzono: 20.09.2012
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia drogi na nowym osiedlu koło cmentarza w Hajdu
-zaproszenie do złożenia oferty

więcej...
Aktualizacja: 19.09.2012 Utworzono: 19.09.2012
Dostawa pomocy dydaktycznych
w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła - PRZETARG NIEOGRANICZONY

więcej...
Aktualizacja: 12.09.2012 Utworzono: 12.09.2012
Budowa Fitness Parku przy Al. Lompy w Nysie - I etap
- ZMIANA SIWZ (ZMIANA PRZEDMIARU ROBÓT)
więcej...
Aktualizacja: 11.09.2012 Utworzono: 11.09.2012
Dostawa pomocy dydaktycznych
- w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła

więcej...
Aktualizacja: 07.09.2012 Utworzono: 07.09.2012
Dokumentacja projektowa rozbudowy świetlicy w Kępnicy o obiekt przedszkolny
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 07.09.2012 Utworzono: 07.09.2012
Kontrola okresowa (roczna) zgodnie z Art. 62 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego - obiektów budowlanych –
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 05.09.2012 Utworzono: 05.09.2012
Dostawa pomocy dydaktycznych
w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła - PRZETARG NIEOGRANICZONY

więcej...
Aktualizacja: 03.09.2012 Utworzono: 03.09.2012
Budowa Fitness Parku przy Al. Lompy w Nysie - I etap
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 30.08.2012 Utworzono: 30.08.2012
Aktualizacja dokumentacji projektowej drogi wraz z odwodnieniem w Wierzbięcicach
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 24.08.2012 Utworzono: 24.08.2012
Wyżywienie uczestników Kongresu Turystyki w dniach 6-7.09.2012 r.
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 22.08.2012 Utworzono: 22.08.2012
Rozbudowa oświetlenia przy ul.B.Prusa w Nysie (od skrzyż. z ul.Kusocińskiego do garaży)
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 20.08.2012 Utworzono: 20.08.2012
Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy ulic dojazdowych
wraz z kanalizacja deszczową i oświetleniem we wsi Niwnica gm. Nysa”– Budowa dróg na obszarach wiejskich - zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 14.08.2012 Utworzono: 14.08.2012
Uszczelnienie pokrycia dachu, naprawa posadzki galerii sali gimnastycznej w Gimnazjum nr2 w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 14.08.2012 Utworzono: 14.08.2012
Naprawa nawierzchni schodów zewnętrznych, wymiana rynien i rur spustowych, naprawa pokrycia dachów
w gimnazjum nr 1 w Nysie, ul. Chodowieckiego 7 - PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 10.08.2012 Utworzono: 10.08.2012
Naprawa schodów i klombów podestu na działce nr 98/1 Nysa ul. Piastowska
- aproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 08.08.2012 Utworzono: 08.08.2012
Wykonanie promocyjnego kalendarza ściennego Urzędu Miejskiego w Nysie na 2013 rok
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 03.08.2012 Utworzono: 03.08.2012
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia drogi do cmentarza w Kępnicy
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 03.08.2012 Utworzono: 03.08.2012
Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Nysa na lata 2012-2015 zperspektywą na lata 2016
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.08.2012 Utworzono: 03.08.2012
Budowa wiaty grillowej w Złotogłowicach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 31.07.2012 Utworzono: 31.07.2012
Budowa chodnika w ulicy Zwycięstwa w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 30.07.2012 Utworzono: 30.07.2012
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu - Budowa pomieszczenia gospodarczego przy
- zaproszenie od złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 30.07.2012 Utworzono: 30.07.2012
Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy drogi w Hajdukach Nyskich dz. nr 286/7 i 279” – Budowa
- zaproszenie do złożenia oferty


więcej...
Aktualizacja: 27.07.2012 Utworzono: 27.07.2012
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi w ulicy Wiejskiej w Jędrzychowie - Budowa dróg na obszarach
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 23.07.2012 Utworzono: 23.07.2012
Budowa drogi bocznej do ulicy Mickiewicza w Nysie
- ZMIANA TREŚCI SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 20.07.2012 Utworzono: 20.07.2012
Opracowanie ekofizjograficzne obszaru gminy Nysa
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 16.07.2012 Utworzono: 16.07.2012
Dokumentacja projektowa budowy i przebudowy drogi w ul. Morcinka w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 16.07.2012 Utworzono: 16.07.2012
Wyżywienie wojsk w czasie trwania „Dni Twierdzy Nysa 2012
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 13.07.2012 Utworzono: 13.07.2012
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi w ulicy Wiejskiej w Jędrzychowie
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 13.07.2012 Utworzono: 13.07.2012
Budowa wiaty grillowej w Złotogłowicach
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 13.07.2012 Utworzono: 13.07.2012
Budowa drogi bocznej do ulicy Mickiewicza w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.07.2012 Utworzono: 12.07.2012
Remont dwóch sanitariatów w Zespole Szkół Sportowych w Nysie przy ul. Bramy Grodkowskiej 4
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2012 Utworzono: 11.07.2012
Budowa dróg w dzielnicy Górna Wieś w Nysie - budowa drogi w ulicy Herlinga Grudzińskiego
- OGŁOSZENIE O ZNIANIE OGŁOSZENIA
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2012 Utworzono: 11.07.2012
Wykonanie utwardzenia placu szkolnego, chodnika i schodów w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Niwnicy
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2012 Utworzono: 11.07.2012
Budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Skorochów
- zaproszenie do złożenia ofery
więcej...
Aktualizacja: 09.07.2012 Utworzono: 09.07.2012
Budowa dróg w dzielnicy Górna Wieś w Nysie - budowa drogi w ulicy Herlinga Grudzińskiego
- PRZETARG OGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 05.07.2012 Utworzono: 05.07.2012
Budowa dróg w mieście – skarpa przy ulicy Otmuchowskiej w Nysie- I etap.
-WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2012 Utworzono: 03.07.2012
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2012 Utworzono: 03.07.2012
Dostawa pomostu pływającego
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2012 Utworzono: 03.07.2012
Wykonanie koszeń na terenie Fortu II oraz terenów przyleglych
- Zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 29.06.2012 Utworzono: 29.06.2012
Budowa dróg w mieście -przebudowa ulicy 22 Stycznia w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 28.06.2012 Utworzono: 28.06.2012
Budowa dróg w mieście - skarpa przy ulicy Otmuchowskiej w Nysie- I etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 26.06.2012 Utworzono: 26.06.2012
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia przy ul. Grunwaldzkiej w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 21.06.2012 Utworzono: 21.06.2012
Ogrodzenie tylne i boczne posesji Przedszkola nr 6 w Nysie ul. Armii Krajowej 9
- zaproszenie do składania ofert.
więcej...
Aktualizacja: 21.06.2012 Utworzono: 21.06.2012
Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej Nr 3
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2012 Utworzono: 18.06.2012
Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynków Gimnazjum Nr 2 w Nysie, ul. Bolesław Prusa 14
- zaproszenie do składania ofert

więcej...
Aktualizacja: 18.06.2012 Utworzono: 18.06.2012
Monitoring miejski – budowa systemu monitoringu wizyjnego centrum miasta Nysa – etap II – etap reali
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ z dnia 12-06-2012r.
więcej...
Aktualizacja: 12.06.2012 Utworzono: 12.06.2012
monitoring miejski – budowa systemu monitoringu wizyjnego centrum miasta Nysa – etap II – etap reali
- ZMIANA SIWZ !!!
więcej...
Aktualizacja: 08.06.2012 Utworzono: 08.06.2012
Monitoring miejski - budowa systemu monitoringu wizyjnego centrum miasta Nysa - etap II - etap reali
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2012 Utworzono: 06.06.2012
Wariantowa koncepcja programowo-przestrzenna budowy dróg i uzbrojenia terenu
Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE „INVEST-PARK” na terenie Gminy Nysa, w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice - zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2012 Utworzono: 06.06.2012
Naprawa pokrycia dachu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 10 w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 05.06.2012 Utworzono: 05.06.2012
Dostawa nagród dla laureatów VI Małej Olimpiady Ekologicznej.
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 05.06.2012 Utworzono: 05.06.2012
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia przy Alei Duńczyków w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 05.06.2012 Utworzono: 05.06.2012
Monitoring miejski - budowa systemu monitoringu wizyjnego centrum miasta Nysa - etap II - etap reali
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 01.06.2012 Utworzono: 01.06.2012
Dostawa wieży ratowniczej
- dostawa urządzeń w ramach projektu -Wzbogacenie potencjału usług turystycznych w Skorochowie- współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej - PRZETARG NIEOGRANICZONY.

więcej...
Aktualizacja: 30.05.2012 Utworzono: 30.05.2012
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi dojazdowej do budynków wielorodzinnych w Kępnicy
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 30.05.2012 Utworzono: 30.05.2012
Budowa świetlicy wiejskiej w Siestrzechowicach - I etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 29.05.2012 Utworzono: 29.05.2012
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi dojazdowej do RCGO w Domaszkowicach
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 28.05.2012 Utworzono: 28.05.2012
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia przy ul. Wolności-Kolejowa w Nysie
- Zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 24.05.2012 Utworzono: 24.05.2012
Budowa dróg na obszarach wiejskich – budowa drogi w Sękowicach – IV etap.
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 23.05.2012 Utworzono: 23.05.2012
Budowa sceny i utwardzenie placu rekreacyjnego przy świetlicy w Wyszkowie Śląskim – I etap
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 22.05.2012 Utworzono: 22.05.2012
Budowa wiaty grillowej w Rusocinie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 22.05.2012 Utworzono: 22.05.2012
Wykonanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości
- zaproszenie do złzoenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2012 Utworzono: 18.05.2012
Dokumentacja projektowa zasilania i oświetlenia boiska sportowego w Iławie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2012 Utworzono: 18.05.2012
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia przy ul.Orzeszkowej w Nysie
- zaproszenie do złozenia ofarty.
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2012 Utworzono: 18.05.2012
Rmont nadproży i części stropów, montaż wkładu kominowego, Nysa ul. Armii Krajowej 1.
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2012 Utworzono: 18.05.2012
Konserwacja jednorazowa całości kanału Bielawka
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 16.05.2012 Utworzono: 16.05.2012
Zaproszenie do złożenia oferty
- zaproszenie
więcej...
Aktualizacja: 16.05.2012 Utworzono: 16.05.2012
Utwardzenie placu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Przełęku
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 15.05.2012 Utworzono: 15.05.2012
Budowa dróg na obszarach wiejskich – odwodnienie dróg w Iławie – I etap
- wyjaśnienia treści siwz.
więcej...
Aktualizacja: 15.05.2012 Utworzono: 15.05.2012
Budowa dróg na obszarach wiejskich - budowa drogi w Sękowicach - IV etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 15.05.2012 Utworzono: 15.05.2012
Dostawa urządzeń w ramach projektu -Wzbogacenie potencjału usług turystycznych w Skorochowie
- współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej. PRZETARG NIEOGRANICZONY

więcej...
Aktualizacja: 15.05.2012 Utworzono: 15.05.2012
Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 11.05.2012 Utworzono: 11.05.2012
Dostawa papieru kserograficznego
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 11.05.2012 Utworzono: 11.05.2012
Urządzenie placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Białej Nyskiej
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 11.05.2012 Utworzono: 11.05.2012
Oświetlenie w mieście i gminie - dokumentacja projektowa zasilania i oświetlenia boiska sportowego w
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 09.05.2012 Utworzono: 09.05.2012
Odwodnienie boiska sportowego w Kopernikach – I etap
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 09.05.2012 Utworzono: 09.05.2012
Budowa dróg na obszarach wiejskich - odwodnienie dróg w Iławie - I etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 04.05.2012 Utworzono: 04.05.2012
Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej - budowa drogi w ulicy Karpackiej w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 02.05.2012 Utworzono: 02.05.2012
Dokumentacja projektowa rozbudowy oświetlenia przy ul.Radzikowickiej od nr 9 do 29 w Jędrzychowie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 02.05.2012 Utworzono: 02.05.2012
Budowa drogi w ulicy Piotra Skargi w Nysie.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 02.05.2012 Utworzono: 02.05.2012
Doraźne koszenie chwastów i traw na terenach gminnych
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 26.04.2012 Utworzono: 26.04.2012
Dostawa urządzeń w ramach projektu -Wzbogacenie potencjału usług turystycznych w Skorochowie-
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej - PRZETARG NIEOGRANICZONY.

więcej...
Aktualizacja: 25.04.2012 Utworzono: 25.04.2012
Naprawa pokrycia dachu w budynku komunalnym w Nysie przy ul. Słowiańskiej 29-29a
- zaproszenie do złozoenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 25.04.2012 Utworzono: 25.04.2012
Naprawa pokrycia dachu w budynku komunalnym w Przełęku 34
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 24.04.2012 Utworzono: 24.04.2012
Budowa drogi w ulicy Karpackiej w Nysie – wykonanie robót naprawczych
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 24.04.2012 Utworzono: 24.04.2012
Remont pokrycia dachu szatni sportowej przy boisku w Domaszkowicach
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 23.04.2012 Utworzono: 23.04.2012
Uzupełnienie placów zabaw dla dzieci
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 23.04.2012 Utworzono: 23.04.2012
Oświetlenie w mieście i gminie – opracowanie DP rozbudowy oświetlenia przy ul.Zygmuntowskiej w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 06.04.2012 Utworzono: 06.04.2012
Oświetlenie w mieście i gminie – opracowanie DP rozbudowy oświetlenia przy ul.Zawiszy Czarnego w Ny
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 06.04.2012 Utworzono: 06.04.2012
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 06.04.2012 Utworzono: 06.04.2012
Wyposażenie pomieszczenia Centrum Przetwarzania Danych - instalacja klimatyzacji II etap.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 05.04.2012 Utworzono: 05.04.2012
Oświetlenie w mieście i gminie – opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia drogi na
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 01.04.2012 Utworzono: 01.04.2012
Oświetlenie w mieście i gminie – opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia przy ul.
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 01.04.2012 Utworzono: 01.04.2012
Sprzedaż drewna
- MODYFIKACJA FORMULARZA OFERTY DLA CZĘŚCI 1
więcej...
Aktualizacja: 27.03.2012 Utworzono: 27.03.2012
Sprzedaż drewna
- pisemny przetarg ofertowy
więcej...
Aktualizacja: 23.03.2012 Utworzono: 23.03.2012
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia przy ul.Strzelców Bytomskich w Nysie (posesje
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 23.03.2012 Utworzono: 23.03.2012
Urządzenie placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Białej Nyskiej – przygotowanie terenu
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 23.03.2012 Utworzono: 23.03.2012
Kompleksowa ochrona imprez plenerowych organizowanych przez Gminę Nysa w 2012 roku
- Zaprasza do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 22.03.2012 Utworzono: 22.03.2012
Rozbudowa oświetlenia skweru przy ul.Wyspiańskiego 1 w Nysie
- Zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 21.03.2012 Utworzono: 21.03.2012
Dokumentacja projektowa rozbudowy oświetlenia przy ul.Radzikowickiej od nr 9 do 29 w Jędrzychowie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 16.03.2012 Utworzono: 16.03.2012
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia ulicznego przy posesji nr 55
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 15.03.2012 Utworzono: 15.03.2012
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia ulicznego przy posesji nr 62
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 15.03.2012 Utworzono: 15.03.2012
Wykonanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 14.03.2012 Utworzono: 14.03.2012
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia ulicznego skrzyżowania ścieżki rowerowej z ul
- Zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 09.03.2012 Utworzono: 09.03.2012
Nasadzenie drzew na terenach zieleni miasta i gminy Nysa oraz przekazanie krzewów sołectwom Gminy Ny
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 08.03.2012 Utworzono: 08.03.2012
Sterylizacja bezpańskich kotów z terenu Gminy Nysa
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 05.03.2012 Utworzono: 05.03.2012
Promocja Gminy Nysa przez ludowe kluby sportowe
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 28.02.2012 Utworzono: 28.02.2012
Budowa i przebudowa drogi w ulicy Chodowieckiego w Nysie.
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 23.02.2012 Utworzono: 23.02.2012
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu : Budowa i przebudowa drogi w ulicy Chodow
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 21.02.2012 Utworzono: 21.02.2012
Rozbudowa oświetlenia ulicznego podwórka osiedlowego w zabudowie ulic: Sudecka, Piłsudskiego, Korcz
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 20.02.2012 Utworzono: 20.02.2012
Rozbudowa oświetlenia ulicznego podwórka osiedlowego w zabudowie ulic: Wita Stwosza, Emilii Giercza
- zaproszenie do złożenia oferety
więcej...
Aktualizacja: 17.02.2012 Utworzono: 17.02.2012
Budowa i przebudowa drogi w ulicy Chodowieckiego w Nysie
- ZMIANA TREŚCI SIWZ (UZUPEŁNIENIE)
więcej...
Aktualizacja: 17.02.2012 Utworzono: 17.02.2012
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi w ul. 22 stycznia w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 15.02.2012 Utworzono: 15.02.2012
Utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miasta i gminy Nysa
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 15.02.2012 Utworzono: 15.02.2012
Budowa i przebudowa drogi w ulicy Chodowieckiego w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 13.02.2012 Utworzono: 13.02.2012
Sporządzenie projektu graficznego logotypu „Fortecznej Wieży Ciśnień”
- zapytanie ofertowe
więcej...
Aktualizacja: 07.02.2012 Utworzono: 07.02.2012
Usunięcie wiatrołomu z gat. topola czarna o ø pnia 120 cm długości ok. 17 m
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 02.02.2012 Utworzono: 02.02.2012
Niszczenie Barszczu Sosnowskiego
- zaproszenie do złożenia oferty


więcej...
Aktualizacja: 02.02.2012 Utworzono: 02.02.2012
Opracowanie koncepcji zagospodarowania Rynku w Nysie wraz z terenami przyległymi
- konkurs
więcej...
Aktualizacja: 30.01.2012 Utworzono: 30.01.2012
Opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w tym decyzji odmownych i decyzji zmieni
- przetarg nieograniczonym
więcej...
Aktualizacja: 23.01.2012 Utworzono: 23.01.2012
Wykonanie operatów szacunkowych dla określenia wzrostu wartości nieruchomości
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 20.01.2012 Utworzono: 20.01.2012
Sprzedaż i dostawa 3 t. węgla „Kostka” na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej
- zaproszenie do złożenia of
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2012 Utworzono: 18.01.2012
Wykonanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2012 roku
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 16.01.2012 Utworzono: 16.01.2012
Wykonanie monitoringu na obiekcie: wieża ciśnień w Nysie przy ul. Obrońców Tobruku
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2012 Utworzono: 12.01.2012
Dostawa rocznych pakietów serwisowych dla urządzenia ochrony sieci Juniper SSG520
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 09.01.2012 Utworzono: 09.01.2012
Opracowanie i wykonanie ski-passów, breloków z latarką LED, i koszulek
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 28.12.2011 Utworzono: 28.12.2011
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie I części parku miejskiego w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 28.12.2011 Utworzono: 28.12.2011
opracowanie projektu graficznego, skład, korektę, druk oraz dostawę ulotki Kalendarz Imprez Kultural
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 23.12.2011 Utworzono: 23.12.2011
Insert (wkładka) i kolportaż ulotki Kalendarz Imprez Kulturalnych do gazety lub czasopisma o zasięgu
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 23.12.2011 Utworzono: 23.12.2011
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie rejonu nr I w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 16.12.2011 Utworzono: 16.12.2011
Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów na terenie Gminy Nysa
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 16.12.2011 Utworzono: 16.12.2011
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie rejonu nr II Nysie.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 16.12.2011 Utworzono: 16.12.2011
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie I części parku miejskiego w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY.
więcej...
Aktualizacja: 16.12.2011 Utworzono: 16.12.2011
Modernizacja budynku po byłym przedszkolu w Kopernikach na Wiejskie Centrum Kultury
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 15.12.2011 Utworzono: 15.12.2011
Utrzymanie czystości poprzez - zamiatanie mechaniczne lub ręczne ulic, chodników i parkingów w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 14.12.2011 Utworzono: 14.12.2011
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W ICH MIEJSCU ZAMIESZKANIA
- OPS Nysa - PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 14.12.2011 Utworzono: 14.12.2011
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie II części parku miejskiego w Nysie
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 12.12.2011 Utworzono: 12.12.2011
Modernizacja budynku po byłym przedszkolu w Kopernikach na Wiejskie Centrum Kultury
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 12.12.2011 Utworzono: 12.12.2011
Przeprowadzenie spotkania z gwiazdą (pisarzem-podróżnikiem) w ramach projektu pn. „Jestem z Wenus”
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 12.12.2011 Utworzono: 12.12.2011
utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie II części parku miejskiego w Nysie
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - ZMIANA
więcej...
Aktualizacja: 12.12.2011 Utworzono: 12.12.2011
Bezgotówkową sprzedaż paliw płynnych
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 09.12.2011 Utworzono: 09.12.2011
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie rejonu nr II Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 08.12.2011 Utworzono: 08.12.2011
Wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia kursów nauki jazdy na nartach i snowbordzie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 08.12.2011 Utworzono: 08.12.2011
dokończenie prac wycinkowych i koszeń traw rosnących na ziemnej konstrukcji Fortu – Reduta Kardynal
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 08.12.2011 Utworzono: 08.12.2011
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie rejonu nr I w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY.
więcej...
Aktualizacja: 08.12.2011 Utworzono: 08.12.2011
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie rejonu nr III Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 08.12.2011 Utworzono: 08.12.2011
Przygotowanie i wydawanie posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie
- OPS wyjaśnienia treści SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2011 Utworzono: 07.12.2011
Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów na terenie Gminy Nysa
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2011 Utworzono: 07.12.2011
Modernizacja budynku po byłym przedszkolu w Kopernikach na Wiejskie Centrum Kultury
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2011 Utworzono: 07.12.2011
Dostawa zestawów komputerowych
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2011 Utworzono: 07.12.2011
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie II części parku miejskiego w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY.
więcej...
Aktualizacja: 06.12.2011 Utworzono: 06.12.2011
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie I części parku miejskiego w Nysie.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 06.12.2011 Utworzono: 06.12.2011
Wyposażenie pomieszczenia Centrum Przetwarzania Danych – instalacja kontroli dostępu
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.12.2011 Utworzono: 06.12.2011
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W ICH MIEJSCU ZAMIESZKANIA - OPS NYSA - PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 06.12.2011 Utworzono: 06.12.2011
Utrzymanie czystości na podwórkach gminnych
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 05.12.2011 Utworzono: 05.12.2011
Zakup oprogramowania Axence nVision Professional
- zaproszenie do złożenia oferty

więcej...
Aktualizacja: 05.12.2011 Utworzono: 05.12.2011
Utrzymanie czystości poprzez - zamiatanie mechaniczne lub ręczne ulic, chodników i parkingów w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 05.12.2011 Utworzono: 05.12.2011
Modernizacja budynku po byłym przedszkolu w Kopernikach na Wiejskie Centrum Kultury
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 02.12.2011 Utworzono: 02.12.2011
Przygotowanie i wydawanie posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie
OPS NYSA - PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 02.12.2011 Utworzono: 02.12.2011
Utrzymanie szaletów miejskich w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 01.12.2011 Utworzono: 01.12.2011
Konserwacja rowu R-B1 znajdującego się na działce nr ew. 63/4, obręb Średnia Wieś, Nysa
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 01.12.2011 Utworzono: 01.12.2011
Świadczenie usług w zakresie wywozu i unieszkodliwiania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 01.12.2011 Utworzono: 01.12.2011
Pełnienie stałego nadzoru weterynaryjnego nad Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt położonym w Konra
- zaproszenie do składania ofert.
więcej...
Aktualizacja: 30.11.2011 Utworzono: 30.11.2011
Świadczenie usług w zakresie interwencji i opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami na teren
w dni wolne od pracy oraz po godzinach pracy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej - zaproszenie do złożenia oferty

więcej...
Aktualizacja: 30.11.2011 Utworzono: 30.11.2011
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników od 01 stycznia do 15 kwietnia 2012r.
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 25.11.2011 Utworzono: 25.11.2011
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY NYSA
- wyjaśnienia treści SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2011 Utworzono: 23.11.2011
Wariantowa koncepcja uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 21.11.2011 Utworzono: 21.11.2011
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY NYSA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGAZNIZ
- PRZETARG NIEOGRANICZONY.
więcej...
Aktualizacja: 18.11.2011 Utworzono: 18.11.2011
Opracowanie analiz architektoniczno-urbanistycznych oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy (w t
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
więcej...
Aktualizacja: 18.11.2011 Utworzono: 18.11.2011
Zakup oprogramowania Axence nVision Professional – pięć modułów funkcjonalnych
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 17.11.2011 Utworzono: 17.11.2011
Remont rowu znajdującego się w miejscowości Lipowa na działce o nr ew. 688
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 16.11.2011 Utworzono: 16.11.2011
Opracowanie analiz architektoniczno-urbanistycznych oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy (w
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 14.11.2011 Utworzono: 14.11.2011
Modernizacja ogrzewania w Wiejskim Domu Kultury w Lipowej–II etap–zakup i montaż pieca
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 14.11.2011 Utworzono: 14.11.2011
Konserwacja rowu strzelniczego
- przedmiar robót
więcej...
Aktualizacja: 10.11.2011 Utworzono: 10.11.2011
Konserwacja rowu strzelniczego
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 08.11.2011 Utworzono: 08.11.2011
Kredyt długoterminowy do wysokości 9.000.000,00PLN
- informacja do przetargu
więcej...
Aktualizacja: 08.11.2011 Utworzono: 08.11.2011
Kredyt długoterminowy do wysokości 9.000.000,00 PL
- informacja do przetargu.
więcej...
Aktualizacja: 04.11.2011 Utworzono: 04.11.2011
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY NYSA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGAZNIZ
- zmiana siwz, wyjaśnienia treści siwz
więcej...
Aktualizacja: 03.11.2011 Utworzono: 03.11.2011
Obwoźna zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu AGD i RTV z terenu miasta Nysy
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 03.11.2011 Utworzono: 03.11.2011
Wyposażenie pomieszczenia Centrum Przetwarzania Danych - instalacja klimatyzacji - I etap
- wyjaśnienia treści siwz
więcej...
Aktualizacja: 03.11.2011 Utworzono: 03.11.2011
Kredyt długoterminowy do wysokości 9.000.000,00 PLN.
- informacje do przetargu
więcej...
Aktualizacja: 03.11.2011 Utworzono: 03.11.2011
Obwoźna zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu AGD i RTV
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 26.10.2011 Utworzono: 26.10.2011
Kredyt długoterminowy do wysokości 9.000.000,00 PLN.
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 26.10.2011 Utworzono: 26.10.2011
Przeprowadzenie spotkania warsztatowego z reżyserem/aktorem w ramach projektu pn. „Jestem z Wenus”
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 26.10.2011 Utworzono: 26.10.2011
Wyposażenie pomieszczenia Centrum Przetwarzania Danych - instalacja klimatyzacji - I etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 25.10.2011 Utworzono: 25.10.2011
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY NYSA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGAZNIZ
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 21.10.2011 Utworzono: 21.10.2011
Zakup pakietów przedłużenia wsparcia technicznego
na kolejne 12 m-cy dla dwóch serwerów HP DL380G5, macierzy dyskowej HP EVA4400 (z wyposażeniem) wraz z oprogramowaniem - użytkowanych przez Urząd Miejski w Nysie - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY.
więcej...
Aktualizacja: 20.10.2011 Utworzono: 20.10.2011
Zakup pakietów przedłużenia wsparcia technicznego oprogramowania VMware
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 18.10.2011 Utworzono: 18.10.2011
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 18.10.2011 Utworzono: 18.10.2011
Mechaniczne niszczenie Barszczu Sosnowskiego występującego na terenie wsi Skorochów na obszarze 5 ha
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 17.10.2011 Utworzono: 17.10.2011
Wykonanie plenerowego podestu pod scenę na plaży Jeziora Nyskiego
o wymiarach 16m x 16 m i wysokości ok. 1 m z 85 szt. płyt drogowych o wymiarach 3m x 1 m stabilizowanego kęsami kamiennymi nie związanego trwale z gruntem - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY.

więcej...
Aktualizacja: 17.10.2011 Utworzono: 17.10.2011
Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego
na remont rowu znajdującego się w miejscowości Lipowa na działce o nr ew. 688 - zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 17.10.2011 Utworzono: 17.10.2011
Wykonanie i montaż tablic informacyjno - promocyjnych
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 10.10.2011 Utworzono: 10.10.2011
Kredyt długoterminowy do wysokości 9 000 000,00 PLN.
- przetarg nieograniczoy
więcej...
Aktualizacja: 10.10.2011 Utworzono: 10.10.2011
Budowę konstrukcji nośnych banerów informacyjno-promocyjnych w śródmieściu Nysy w rejonie ulic: Cel
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.10.2011 Utworzono: 10.10.2011
Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu przy realizacji inwestycji: „Budowa stadionu lekkoatletycznego
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 03.10.2011 Utworzono: 03.10.2011
Wykonanie koncepcji zagospodarowania wraz z uproszczoną kalkulacją kosztów terenu zielonego
położonego w Nysie przy ul. Celna/Moniuszki o powierzchni 0,097 ha (działka nr 25/49 k.m. 32)- zaproszenie do złożenia oferty


więcej...
Aktualizacja: 30.09.2011 Utworzono: 30.09.2011
Pełnienie funkcji Asystenta/ki ds. monitoringu projektu „Jestem z Wenus”
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 30.09.2011 Utworzono: 30.09.2011
Pełnienie funkcji Asystent/-ki d.s budżetu „Jestem z Wenus”
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 30.09.2011 Utworzono: 30.09.2011
Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej zakończonej inwestycji: „Przebudowa drogi w pasie ulic Baligrod
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 29.09.2011 Utworzono: 29.09.2011
Dokumentacja projektowa odwodnienia boiska w Kopernikach
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 28.09.2011 Utworzono: 28.09.2011
Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Nysie
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 26.09.2011 Utworzono: 26.09.2011
Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Nysie
- DRUK DO POBRANIA - załącznik nr 5 do SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 26.09.2011 Utworzono: 26.09.2011
Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu
przy realizacji inwestycji: Budowa stadionu lekkoatletycznego w Nysie - PRZETARG NIEOGRANICZONY

więcej...
Aktualizacja: 26.09.2011 Utworzono: 26.09.2011
Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Nysie
- WYJAŚNIENIA I ZMIANA SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 23.09.2011 Utworzono: 23.09.2011
Wykonanie, dostawa i montaż strażnicy WOPR
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 22.09.2011 Utworzono: 22.09.2011
Zakup i dostawa lekkiej, przenośnej, demontowanej sceny typu muszla koncertowa
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 22.09.2011 Utworzono: 22.09.2011
Zakup i dostawę samobieżnego urządzenia do czyszczenia plaży piaszczystej o powierzchni 2 ha.
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 22.09.2011 Utworzono: 22.09.2011
Przedbudowa stadionu lekkoatletycznego w Nysie
- ZMIANA SIWZ, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
więcej...
Aktualizacja: 21.09.2011 Utworzono: 21.09.2011
Nasadzenie drzew i krzewów na terenach zieleni miasta i gminy Nysa
- zaproszenie do złożenia oferty

więcej...
Aktualizacja: 14.09.2011 Utworzono: 14.09.2011
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportoweg
- zaproszenie do złożenia oferty.


więcej...
Aktualizacja: 13.09.2011 Utworzono: 13.09.2011
Przebudowa komunikacji zewnętrznej przy domu pogrzebowym w Lipowej
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 12.09.2011 Utworzono: 12.09.2011
Wykonanie promocyjnego kalendarza ściennego Urzędu Miejskiego w Nysie na 2012 rok
- zaproszenie do złozonea oferty
więcej...
Aktualizacja: 12.09.2011 Utworzono: 12.09.2011
Wykonanie bramy wjazdowej do budynku remizy OSP Domaszkowice i OSP Wyszków Śląski
-zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 08.09.2011 Utworzono: 08.09.2011
Konserwacja Potoku Horynka na odcinku od przepustu na ul. Karpackiej do ujścia do Potoku Miejskiego
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 07.09.2011 Utworzono: 07.09.2011
Naprawa pokrycia dachu Przedszkola nr 6 w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 07.09.2011 Utworzono: 07.09.2011
Naprawa pokrycia dachu Szkoły Podstawowej nr 1 w Nysie.
- zaproszenie do złozoenuia
więcej...
Aktualizacja: 07.09.2011 Utworzono: 07.09.2011
Dokumentacja projektowa rozbudowy oświetlenia ulicznego podwórka osiedlowego w zabudowie ulic: Sude
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 05.09.2011 Utworzono: 05.09.2011
Dokumentacja projektowa rozbudowy oświetlenia ulicznego podwórka osiedlowego w zabudowie ulic: W.St
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 05.09.2011 Utworzono: 05.09.2011
Utworzenie szkolnego placu zabaw w SP Nr 1 w Nysie w ramach programu Radosna Szkoła
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 02.09.2011 Utworzono: 02.09.2011
Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Nysie
- ZMIANA TREŚCI SIWZ (UZUPEŁNIENIE)
więcej...
Aktualizacja: 01.09.2011 Utworzono: 01.09.2011
Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 30.08.2011 Utworzono: 30.08.2011
Dokumentacja projektowa remontu Wieży Ziębickiej w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 30.08.2011 Utworzono: 30.08.2011
Remont drogi gminnej nr 106732 O - ul. Wincentego Pola w Nysie.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 26.08.2011 Utworzono: 26.08.2011
Remont wewnętrznej drogi gminnej bocznej do ul. Bohaterów Warszawy - dz. nr 12/1, 12/2 i 77 k.m. 31
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 26.08.2011 Utworzono: 26.08.2011
Dostawa 3 sztuk klatek samołapek do wyłapywania i transportu kotów
- zaproszenie do złozenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 25.08.2011 Utworzono: 25.08.2011
Oświetlenie w mieście i gminie – oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul.Podolskiej w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 19.08.2011 Utworzono: 19.08.2011
Wycinka drzew i zakrzaczeń, wykoszenie traw rosnących na ziemnej konstrukcji Fortu - Reduta Kardynal
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 19.08.2011 Utworzono: 19.08.2011
Utworzenie szkolnego placu zabaw w SP Nr 1 w Nysie w ramach programu Radosna Szkoła.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 19.08.2011 Utworzono: 19.08.2011
Dostawa wyposażenia do oddziału żłobkowego Przedszkola nr 14 w Nysie
– zadanie realizowane w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY.

więcej...
Aktualizacja: 05.08.2011 Utworzono: 05.08.2011
Przebudowa części obiektu Przedszkola nr 14 w Nysie, ul. Grodkowska 30
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 05.08.2011 Utworzono: 05.08.2011
Naprawa schodów wejściowych i nawierzchni terenu przy bocznym wejściu do budynku Szkoły Podstawowej
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 05.08.2011 Utworzono: 05.08.2011
Wyposażenie pomieszczenia Centrum Przetwarzania Danych – rozbudowa instalacji elektrycznej
- ZMIANA SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 04.08.2011 Utworzono: 04.08.2011
Wykoszenie traw oraz wycinka drzew i zakrzaczeń z terenu o pow.ok. 5 ha - w obrębie wsi Skorochów
- PRZETARG NIEOGRANICZONY.
więcej...
Aktualizacja: 02.08.2011 Utworzono: 02.08.2011
Oświetlenie w mieście i gminie – oświetlenie placu zabaw w Wyszkowie Śląskim
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 02.08.2011 Utworzono: 02.08.2011
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nysie
- etap: nawierzchnie placów i mała architektura. - PRZETARG NIEOGRANICZONY

więcej...
Aktualizacja: 01.08.2011 Utworzono: 01.08.2011
Oświetlenie w mieście i gminie - rozbudowa oświetlenia drogi gminnej w ulicy Kruczkowskiego w Nysie
- PRETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 01.08.2011 Utworzono: 01.08.2011
Wyposażenie pomieszczenia Centrum Przetwarzania Danych - rozbudowa instalacji elektrycznej
-PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 01.08.2011 Utworzono: 01.08.2011
Utworzenie szkolnego placu zabaw w SP Nr 1 w Nysie w ramach programu „Radosna Szkoła”
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 26.07.2011 Utworzono: 26.07.2011
Modernizacja Targowiska Miejskiego w Nysie - II etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2011 Utworzono: 18.07.2011
Utworzenie szkolnego placu zabaw w SP Nr 1 w Nysie w ramach programu Radosna Szkoła
- PERZETARG NIEOGRANICZONY.
więcej...
Aktualizacja: 15.07.2011 Utworzono: 15.07.2011
Wykonanie raportu dot. poziomu satysfakcji klientów z usług Urzędu Miejskiego w Nysie
- WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
więcej...
Aktualizacja: 13.07.2011 Utworzono: 13.07.2011
Organizacja szkoleń dla pracowników Urzędu Miejskiego w Nysie
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2011 Utworzono: 11.07.2011
Modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniach świetlicy w Konradowej
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 07.07.2011 Utworzono: 07.07.2011
Rozbudowa oświetlenia odcinka drogi powiatowej nr 1607 (w dz.783) w Hajdukach Nyskich
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 07.07.2011 Utworzono: 07.07.2011
Świadczenie usługi telekomunikacyjnej - dostęp do sieci Internet
- zaproszenie do żłożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2011 Utworzono: 06.07.2011
Organizacja szkoleń dla pracowników Urzędu Miejskiego w Nysie w ramach projektu : Po(d)stawa urzędni
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2011 Utworzono: 06.07.2011
Wykonanie raportu dot. poziomu satysfakcji klientów z usług Urzędu Miejskiego w Nysie
oraz metodologii przeprowadzania kolejnych, cyklicznych pomiarów wraz ze wskazaniem częstotliwości ich powtarzania. Raport oraz badanie przeprowadzone zostaną w ramach projektu pn. „Po(d)stawa urzędnika – wiedza i etyka” realizowanego w ramach Programu Op
więcej...
Aktualizacja: 04.07.2011 Utworzono: 04.07.2011
Modernizacja instalacji elektrycznej, naprawa stropu i podłogi w świetlicy wiejskiej w Kubicach
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 04.07.2011 Utworzono: 04.07.2011
Wykonanie prac budowlano – wykończeniowych w celu przygotowania do zasiedlenia mieszkania komunalneg
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 04.07.2011 Utworzono: 04.07.2011
Rozbudowa oświetlenia drogowego dróg gminnych w miejscowości Niwnica
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 17.06.2011 Utworzono: 17.06.2011
Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na osiedlu przy ulicy Orzeszkowej w Nysie - II etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 17.06.2011 Utworzono: 17.06.2011
Dostawa ( zakup) i montaż wyposażenia pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Domaszowicach – meble kuche
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 16.06.2011 Utworzono: 16.06.2011
Kompleksowa ochrona imprezy masowej - Dni Twierdzy Nysa 2011
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 16.06.2011 Utworzono: 16.06.2011
Odnowienie pomieszczeń w obrębie oddziału żłobkowego w budynku Przedszkola nr 14 w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 16.06.2011 Utworzono: 16.06.2011
Przebudowa drogi bocznej do ulicy Głuchołaskiej w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2011 Utworzono: 14.06.2011
Opracowanie dokumentacji technicznej remontu kaponiery wejściowej Foru nr 2 przy ul. Orląt Lwowskic
- zaproszenie do składania ofert.
więcej...
Aktualizacja: 10.06.2011 Utworzono: 10.06.2011
Modernizacje instalacji elektrycznej w pomieszczeniach świetlicy w Konradowej
- zaproszenie do składania ofert.
więcej...
Aktualizacja: 10.06.2011 Utworzono: 10.06.2011
Wyżywienie wojsk w czasie trwania „Dni Twierdzy Nysa 2011”
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 09.06.2011 Utworzono: 09.06.2011
Koszenie Fortu II
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 09.06.2011 Utworzono: 09.06.2011
Przygotowanie sceny i nagłośnienia na nyskim rynku na występy gwiazd w dniach 14-17.06.2011rok
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2011 Utworzono: 06.06.2011
Wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym i bieżni przy Szkole P
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2011 Utworzono: 06.06.2011
Opracowanie i druk ulotki projektu pn. „DROGOWSKAZY”
- zaproszenie do złożenia oferty.więcej...
Aktualizacja: 06.06.2011 Utworzono: 06.06.2011
Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu na zadaniu : „Zagospodarowanie fortecznej wieży ciśnień w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2011 Utworzono: 06.06.2011
Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 03.06.2011 Utworzono: 03.06.2011
Wykoszenie traw, kosiarką bijakową, porastających Zabytkowy Park w Białej Nyskiej o powierzchni ok.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 02.06.2011 Utworzono: 02.06.2011
Zagospodarowanie fortecznej Wieży Ciśnień w Nysie wraz z terenem przyległym
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 30.05.2011 Utworzono: 30.05.2011
Zagospodarowanie fortecznej Wieży Ciśnień w Nysie wraz z terenem przyległym.
- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
więcej...
Aktualizacja: 30.05.2011 Utworzono: 30.05.2011
Remont rowu (dz. nr 17/7) przy ul. Piłsudskiego w Nysie, obręb Średnia Wieś
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 27.05.2011 Utworzono: 27.05.2011
Remont tarasów i nawierzchni terenu w Żłobku nr 1 w Nysie.
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 25.05.2011 Utworzono: 25.05.2011
Wykonanie bramy wjazdowej do budynku OSP Domaszkowice
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 25.05.2011 Utworzono: 25.05.2011
Wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym i bieżni przy Szkole Pod
- PRZETARG NIEOGRANICZONY.
więcej...
Aktualizacja: 24.05.2011 Utworzono: 24.05.2011
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W ICH MIEJSCU ZAMIESZKANIA.
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 20.05.2011 Utworzono: 20.05.2011
Dostawa materiałów biurowych oraz druków
- ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
więcej...
Aktualizacja: 20.05.2011 Utworzono: 20.05.2011
Remont dróg gminnych: ul. Mariackiej (nr 106858 O) i ul. Sucharskiego (nr 106737 O) w Nysie - Etap I
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2011 Utworzono: 18.05.2011
Wykonanie przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej
- adaptacja budynku przy Gimnazjum nr 2 w Nysie na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej oraz inkubatora organizacji społecznych.
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2011 Utworzono: 18.05.2011
Remont elementów elewacji i pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 10 w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 13.05.2011 Utworzono: 13.05.2011
Budowa ścieżki rowerowej w Nysie - I etap robót
-PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 13.05.2011 Utworzono: 13.05.2011
Remont sanitariatów w oddziale Zespołu Szkół Sportowych przy Al. Wojska Polskiego 4 w Nysie.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 13.05.2011 Utworzono: 13.05.2011
Dokumentacja projektowa budowy drogi w ulicy Krasińskiego w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 13.05.2011 Utworzono: 13.05.2011
Zagospodarowanie fortecznej Wieży Ciśnień w Nysie wraz z terenem przyległym
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 13.05.2011 Utworzono: 13.05.2011
Konserwacja rowu przy ul.Tarnopolskiej w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 11.05.2011 Utworzono: 11.05.2011
Pielęgnacja i utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miasta i gminy Nysa.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY.
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2011 Utworzono: 06.05.2011
Dokumentacji geotechnicznej z rozpoznania warunków podłoża gruntowego terenu lokalizacji Regionalneg
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2011 Utworzono: 06.05.2011
Usunięcie z terenu Parku Miejskiego w Nysie wiatrołomów: topola o obwodzie pnia 410 cm (dł. ok. 20 m
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 05.05.2011 Utworzono: 05.05.2011
Wykonanie jednokrotnego oprysku preparatem chwastobójczym terenu zielonego położonego na terenie For
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 04.05.2011 Utworzono: 04.05.2011
Konserwacja fosy doprowadzającej wodę do fortu wodnego w Nysie
- zaproszenie dozłożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 04.05.2011 Utworzono: 04.05.2011
Wywóz nieczystości stałych z placówek oświatowych Gminy Nysa.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 04.05.2011 Utworzono: 04.05.2011
Utrzymanie obiektów inżynierskich w drogach gminnych w latach 2011-2013
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 28.04.2011 Utworzono: 28.04.2011
Dostawa używanego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopernikach
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 27.04.2011 Utworzono: 27.04.2011
Wywóz nieczystości stałych z placówek oświatowych Gminy Nysa
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 21.04.2011 Utworzono: 21.04.2011
Rozbudowa oświetlenia drogowego odcinków dróg w Jędrzychowie – ulice Radzikowicka i Chełmońskiego
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2011 Utworzono: 18.04.2011
Przebudowa dróg bocznych do ulicy Orląt Lwowskich w Nysie
Numer ogłoszenia 118159 - 2011; data zamieszczenia:18.04.2011r. - PRZETARG NIEOGRANICZONY, WYJAŚMNIENIA TREŚCI SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2011 Utworzono: 02.05.2011
Naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w latach 2011- 2014
- ZMIANA TREŚCI SIWZ nr 2.
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2011 Utworzono: 18.04.2011
Konserwacja kanału Bielawka oraz utrzymanie w ciągu roku odcinka od ul. Racławickiej do II bramy og
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 15.04.2011 Utworzono: 15.04.2011
Naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w latach 2011-2014
- ZMIANA SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 15.04.2011 Utworzono: 15.04.2011
Podium sceny z zadaszeniem w Kopernikach - II etap
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2011 Utworzono: 14.04.2011
Remont schodów wejściowych do budynku Przedszkola nr 8 w Nysie, ul. Tkacka
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 12.04.2011 Utworzono: 12.04.2011
Naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w latach 2011-2014.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 08.04.2011 Utworzono: 08.04.2011
Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów na terenie Gminy Nysa
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 07.04.2011 Utworzono: 07.04.2011
Rozbudowa oświetlenia drogowego odcinków dróg w Jędrzychowie - ulice Radzikowicka i Chełmońskiego
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 07.04.2011 Utworzono: 07.04.2011
Nasadzenie drzew na terenach zieleni miasta i gminy Nysa oraz przekazanie krzewów sołectwom Gminy Ny
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 07.04.2011 Utworzono: 07.04.2011
Odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Przełęku.
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 07.04.2011 Utworzono: 07.04.2011
Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na osiedlu przy ulicy Orzeszkowej – etap robót
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 06.04.2011 Utworzono: 06.04.2011
Usługi szkoleń zawodowych w ramach projektu pn. Aktywizacja społeczno- zawodowa klientów OPS w Nysi
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 06.04.2011 Utworzono: 06.04.2011
Świadczenie usług w zakresie bezpiecznego usypiania agresywnych, rannych, chorych i stwarzających za
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 05.04.2011 Utworzono: 05.04.2011
Świadczenie usług w zakresie interwencji i opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami na teren
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 05.04.2011 Utworzono: 05.04.2011
Utrzymanie terenów zielonych pasa drogowego dróg gminnych w latach 2011-2013
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 01.04.2011 Utworzono: 01.04.2011
Usługi szkoleń zawodowych w ramach projektu pn. Aktywizacja społeczno- zawodowa klientów OPS w Nysie
- OPS NYSA - przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 31.03.2011 Utworzono: 31.03.2011
Remont nawierzchni utwardzonych na terenie Gimnazjum Nr 1 w Nysie w celu likwidacji barier architekt
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 29.03.2011 Utworzono: 29.03.2011
Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów na terenie Gminy Nysa
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 29.03.2011 Utworzono: 29.03.2011
Nasadzenie drzew na terenach zieleni miasta i gminy Nysa oraz przekazanie krzewów sołectwom Gminy Ny
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2011 Utworzono: 28.03.2011
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu
- "Rewitalizacja Rynku w Nysie –przebudowa odcinka ul. Krzywoustego od Rynku do Wieży Ziębickiej” - zaproszenie do złożenia oferty

więcej...
Aktualizacja: 22.03.2011 Utworzono: 22.03.2011
Dostawa materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 21.03.2011 Utworzono: 21.03.2011
Wyposażenie placów zabaw
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 18.03.2011 Utworzono: 18.03.2011
Rewitalizacja Rynku w Nysie - przebudowa odcinka ul.Krzywoustego od Rynku do Wieży Ziębickiej
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ i ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
więcej...
Aktualizacja: 17.03.2011 Utworzono: 17.03.2011
Budowa przepustu drogowego na cieku Cielnica w ciągu drogi transportu rolnego w Goświnowicach
-PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 15.03.2011 Utworzono: 15.03.2011
Budowa sceny przy kortach w Białej Nyskiej – wykonanie i montaż zadaszenia
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 15.03.2011 Utworzono: 15.03.2011
Utrzymanie oznakowania poziomego dróg gminnych w latach 2011-2013
-PRETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 11.03.2011 Utworzono: 11.03.2011
Niszczenie Barszczu Sosnowskiego występującego na terenie nieczynnego Składowiska Odpadów w Goświnow
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 11.03.2011 Utworzono: 11.03.2011
Doraźne koszenie chwastów i traw na terenach gminnych łącznie ze zbieraniem nieczystości, wygrabieni
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 10.03.2011 Utworzono: 10.03.2011
Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu w zabytkowym Parku w Białej Nyskiej poprzez usunięcie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 04.03.2011 Utworzono: 04.03.2011
Rewitalizacja Rynku w Nysie - przebudowa odcinka ul. Krzywoustego od Rynku do Wieży Ziębickiej
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 03.03.2011 Utworzono: 03.03.2011
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Chełmońskiego w Nysie – I etap
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 22.02.2011 Utworzono: 22.02.2011
Wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym i bieżni przy Szkole Pod
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 21.02.2011 Utworzono: 21.02.2011
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chełmońskiego w Nysie - I etap.
-PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 11.02.2011 Utworzono: 11.02.2011
Wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym i bieżni przy Szkole Pod
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 11.02.2011 Utworzono: 11.02.2011
Przebudowa drogi w ulicy Wita Stwosza i Placu Staromiejskim w Nysie.
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 08.02.2011 Utworzono: 08.02.2011
Utrzymanie obiektów inżynierskich w drogach gminnych w latach 2011-2013
- PRZETARG NIEOGRANICZONY.
więcej...
Aktualizacja: 07.02.2011 Utworzono: 07.02.2011
Przebudowa drogi w ulicy Wita Stwosza i Placu Staromiejskim w Nysie
- PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT.
więcej...
Aktualizacja: 07.02.2011 Utworzono: 07.02.2011
Utrzymanie chodników w drogach gminnych w latach 2011-2013
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 07.02.2011 Utworzono: 07.02.2011
Przebudowa drogi w ulicy Wita Stwosza i Placu Staromiejskim w Nysie
-zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 27.01.2011 Utworzono: 27.01.2011
Przebudowa drogi w ulicy Wita Stwosza i Placu Staromiejskim w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 24.01.2011 Utworzono: 24.01.2011
Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nysie
zgodnie z założeniami do projektu -Opolska E-szkoła, szkołą ku przyszłości- PRZETARG NIEOGRANICZONY.
więcej...
Aktualizacja: 19.01.2011 Utworzono: 19.01.2011
Modernizacja instalacji elektrycznej w Gimnazjum nr 3 w Nysie,
zgodnie z założeniami do projektu -Opolska E-szkoła, szkołą ku przyszłości-. PRZETARG NIEOGRANICZONY.

więcej...
Aktualizacja: 19.01.2011 Utworzono: 19.01.2011
Opracowanie analiz architektoniczno-urbanistycznych oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy (w t
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2011 Utworzono: 18.01.2011
Opracowanie analiz architektoniczno-urbanistycznych oraz projektów decyzji o lokalizacji inwestycji
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 14.01.2011 Utworzono: 14.01.2011
Utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej w latach 2011-2013.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 14.01.2011 Utworzono: 14.01.2011
Naprawa dróg gminnych utwardzonych o nawierzchni niebitumicznej w latach 2011-2013
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 13.01.2011 Utworzono: 13.01.2011
Utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych w latach 2011-2013
- PRZETARG NIEOGRANICZONY.
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2011 Utworzono: 12.01.2011
Modernizacja instalacji elektrycznej w Gimnazjum nr1 w Nysie, zgodnie z założeniami do projektu
"Opolska E-szkoła, szkołą ku przyszłości" - PRZETARG OGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 07.01.2011 Utworzono: 07.01.2011
Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Nysie, zgodnie z założeniami do pro
"Opolska E-szkoła, szkołą ku przyszłości" - PRZETARG OGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 07.01.2011 Utworzono: 07.01.2011
Usługi prasowe tj. usługi w zakresie publikacji informacji o działalności Gminy Nysa i jej organów
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 29.12.2010 Utworzono: 29.12.2010
Utrzymanie czystości poprzez - zamiatanie mechaniczne lub ręczne ulic, chodników i parkingów w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 20.12.2010 Utworzono: 20.12.2010
Usługi prasowe t. usługi w zakresie publikacji informacji o działalności Gminy Nysa i jej organów
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 16.12.2010 Utworzono: 16.12.2010
Świadczenie usług w zakresie wywozu i unieszkodliwiania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 08.12.2010 Utworzono: 08.12.2010
Pełnienie stałego nadzoru weterynaryjnego nad Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt położonym w Konra
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 08.12.2010 Utworzono: 08.12.2010
Utrzymanie czystości na podwórkach gminnych w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2010 Utworzono: 03.12.2010
Przeprowadzenie weryfikacji dokumentacji projektowej Sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 3 w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2010 Utworzono: 03.12.2010
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie rejonu nr II w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 02.12.2010 Utworzono: 02.12.2010
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie II części parku miejskiego w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 02.12.2010 Utworzono: 02.12.2010
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie rejonu nr III w Nysie.
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 02.12.2010 Utworzono: 02.12.2010
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie rejonu nr I w Nysie.
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 02.12.2010 Utworzono: 02.12.2010
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie I części parku miejskiego w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 02.12.2010 Utworzono: 02.12.2010
Przygotowanie i wydawanie posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 01.12.2010 Utworzono: 01.12.2010
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Nysie.
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 01.12.2010 Utworzono: 01.12.2010
Przygotowanie i wydawanie posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie
- OPS Nysa - przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 25.11.2010 Utworzono: 25.11.2010
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Nysie
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 25.11.2010 Utworzono: 25.11.2010
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W ICH MIEJSCU ZAMIESZKANIA
- OPS Nysa przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 24.11.2010 Utworzono: 24.11.2010
Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów na terenie Gminy Nysa
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 19.11.2010 Utworzono: 19.11.2010
Usunięcie zakrzaczeń i młodych drzew oraz wykoszenie traw z terenu gminnego o powierzchni 5 ha położ
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 18.11.2010 Utworzono: 18.11.2010
Utrzymanie szaletów miejskich w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 18.11.2010 Utworzono: 18.11.2010
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W ICH MIEJSCU ZAMIESZKANIA
- OPS Nysa - przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 16.11.2010 Utworzono: 16.11.2010
Zakup i nasadzenie drzew i krzewów na terenach gminy Nysa
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 15.11.2010 Utworzono: 15.11.2010
Przeprowadzenie weryfikacji dokumentacji projektowej Sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 3 w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 05.11.2010 Utworzono: 05.11.2010
Remont samochodu pożarniczego typu GCBA na podwoziu Jelcz 004 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruso
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 04.11.2010 Utworzono: 04.11.2010
Kredyt długoterminowy w wysokości 9.700.000,00 PLN
- INFORMACJA O MIEJSCU SKŁADANIA WNIOSKÓW
więcej...
Aktualizacja: 29.10.2010 Utworzono: 29.10.2010
Przeprowadzenie weryfikacji dokumentacji projektowej Sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 3 w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 26.10.2010 Utworzono: 26.10.2010
Kredyt długoterminowy w wysokości 9.700.000,00 PLN.
- przetarg ograniczony
więcej...
Aktualizacja: 25.10.2010 Utworzono: 25.10.2010
Opracowanie analiz architektoniczno-urbanistycznych oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy
w tym decyzji odmownych) wraz z załącznikami graficznymi w ilości 135 sztuk), - przetarg nieograniczony.

więcej...
Aktualizacja: 19.10.2010 Utworzono: 19.10.2010
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników w sezonie 2010-2011
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 19.10.2010 Utworzono: 19.10.2010
Konserwacja odcinka rowu B (Potok Pluta) w Nysie w dzielnicy Dolna Wieś
- zaproszenie do złożenia oferty


więcej...
Aktualizacja: 14.10.2010 Utworzono: 14.10.2010
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nysie- etap II
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 24.09.2010 Utworzono: 24.09.2010
Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Domaszkowicach - WYJAŚNIENIA I ZMIANA SIWZ.
- wyjaśnienia i zmiana siwz oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
więcej...
Aktualizacja: 20.09.2010 Utworzono: 20.09.2010
Dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu DROGOWSKAZY
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 16.09.2010 Utworzono: 16.09.2010
Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu w Parku Miejskim cz.1 w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 16.09.2010 Utworzono: 16.09.2010
Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Domaszkowicach
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 14.09.2010 Utworzono: 14.09.2010
Sprzedaż opału dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie
- przetarg nieograniczony OPS NYSA
więcej...
Aktualizacja: 09.09.2010 Utworzono: 09.09.2010
Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Domaszkowicach
-przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 08.09.2010 Utworzono: 08.09.2010
Remont pokrycia dachu i sanitariatów w oddziale przedszkolnym w Kępnicy
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 23.08.2010 Utworzono: 23.08.2010
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Modernizacja ogrzewania w wiejskim
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 20.08.2010 Utworzono: 20.08.2010
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Budowa dróg w dzielnicy Górna Wieś – I e
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 18.08.2010 Utworzono: 18.08.2010
Uzupełnienie do zaproszenia do złożenia oferty z dnia 16.08.2010 r. na wykonanie dokumentacji projek
- remontu, przebudowy i budowy ulic: Kaczkowskiego i Brodzińskiego w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 18.08.2010 Utworzono: 18.08.2010
Dokumentacja projektowa remontu, przebudowy i budowy ulic:Kaczkowskiego i Brodzińskiego w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 13.08.2010 Utworzono: 13.08.2010
Modernizacja ogrzewania w wiejskim domu kultury w Złotogłowicach
- ZMIANA TREŚCI SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 12.08.2010 Utworzono: 12.08.2010
Remont dróg gminnych : ul. Mariacka (nr 106858 O ) i ul. Sucharskiego ( nr 106737 O ) w Nysie – etap
- ZMIANA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 12.08.2010 Utworzono: 12.08.2010
Remont drogi równoległej do ulicy Piastowskiej w Nysie Dz. Nr 50 , 54 km 15.
- ZMIANA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 12.08.2010 Utworzono: 12.08.2010
Modernizacja ogrzewania w wiejskim domu kultury w Złotogłowicach.
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 11.08.2010 Utworzono: 11.08.2010
Remont dróg gminnych : ul. Mariacka (nr 106858 O ) i ul. Sucharskiego ( nr 106737 O ) w Nysie - etap
- przetarg nieograniczony

więcej...
Aktualizacja: 04.08.2010 Utworzono: 04.08.2010
Remont drogi równoległej do ulicy Piastowskiej w Nysie
-przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 03.08.2010 Utworzono: 03.08.2010
Wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 w Nysie ul. Bolesława Prusa 14.
-WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 02.08.2010 Utworzono: 02.08.2010
Wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 w Nysie ul. Bolesława Prusa 14.
-WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 02.08.2010 Utworzono: 02.08.2010
Przeprowadzenie weryfikacji dokumentacji projektowej rewitalizacji Wieży Ciśnień przy ul. Obrońców T
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 30.07.2010 Utworzono: 30.07.2010
Modernizacja ogrzewania w Wiejskim Domu Kultury w Złotogłowicach
- przetarg nieograniczony

więcej...
Aktualizacja: 30.07.2010 Utworzono: 30.07.2010
Wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 w Nysie ul. Bolesława Prusa 14.
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 29.07.2010 Utworzono: 29.07.2010
Wyprodukowanie i dostarczenie 7 szt. fabrycznie nowych autobusów w ramach projektu „Zakup taboru au
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 23.07.2010 Utworzono: 23.07.2010
Wymiana stolarki okiennej sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 w Nysie ul. Bolesława Prusa 14
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 23.07.2010 Utworzono: 23.07.2010
Remont nawierzchni utwardzonych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 10 w Nysie w celu likwidacji barier
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 23.07.2010 Utworzono: 23.07.2010
Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 3 w Nysie w ramach programu Radosna Szkoła
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 23.07.2010 Utworzono: 23.07.2010
Pielęgnacja i utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miasta i gminy Nysa.
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 22.07.2010 Utworzono: 22.07.2010
Dostawa sieci bezprzewodowej na potrzeby wyznaczonych stref w budynku Urzędu Miejskiego w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 21.07.2010 Utworzono: 21.07.2010
Pielęgnacja i utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miasta i gminy Nysa
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 19.07.2010 Utworzono: 19.07.2010
Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 15.07.2010 Utworzono: 15.07.2010
Wyżywienie wojsk w czasie trwania „Dni Twierdzy Nysa 2010”
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.07.2010 Utworzono: 14.07.2010
Budowa dróg w dzielnicy Górna Wieś w Nysie - I etap
- przetarg ograniczony
więcej...
Aktualizacja: 14.07.2010 Utworzono: 14.07.2010
Przygotowanie terenów zielonych na Dni Twierdzy Nysa
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 13.07.2010 Utworzono: 13.07.2010
Dostawa samochodu osobowego dla Straży Miejskiej w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 12.07.2010 Utworzono: 12.07.2010
Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego-SPP na terenie miasta Nys
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 12.07.2010 Utworzono: 12.07.2010
Modernizacja ogrzewania w Wiejskim Domu Kultury w Lipowej
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 09.07.2010 Utworzono: 09.07.2010
Dokumentacja projektowa budowy drogi w ulicy Wiosennej w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 09.07.2010 Utworzono: 09.07.2010
Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 3 w Nysie w ramach programu -Radosna Szkoła-
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 08.07.2010 Utworzono: 08.07.2010
Wyprodukowanie i dostarczenie 7 szt. fabrycznie nowych autobusów w ramach projektu „Zakup taboru aut
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 07.07.2010 Utworzono: 07.07.2010
Budowa drogi do cmentarza w Domaszkowicach
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 07.07.2010 Utworzono: 07.07.2010
Kompleksowa ochrona imprezy masowej - „Dni Twierdzy Nysa 2010”,
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2010 Utworzono: 06.07.2010
Pełnienie funkcji - Asystenta/ki Koordynatora/ki Projektu „Drogowskazy"
- zaproszenie do złożonia oferty
więcej...
Aktualizacja: 01.07.2010 Utworzono: 01.07.2010
Pełnienie funkcji Księgowego/ej Projektu „Drogowskazy”
- zaproszenie do składania ofert.
więcej...
Aktualizacja: 01.07.2010 Utworzono: 01.07.2010
Pełnienie funkcji Koordynatora/ki Projektu „Drogowskazy”
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 01.07.2010 Utworzono: 01.07.2010
Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego- SPP na terenie miasta Ny
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 25.06.2010 Utworzono: 25.06.2010
Dokumentacja projektowa drogi w działce nr 290 oraz odwodnienia dróg w działkach 298, 299, 254 w Ił
- zaproszenie do składania ofert.
więcej...
Aktualizacja: 23.06.2010 Utworzono: 23.06.2010
Dokumentacja projektowa budowy drogi w ulicy Piotra Skargi w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 23.06.2010 Utworzono: 23.06.2010
Wykonanie przystanku w Radzikowicach: montaż wiaty przystankowej oraz utwardzenie nawierzchni pod wi
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 16.06.2010 Utworzono: 16.06.2010
Dostawa zestawu do prezentacji multimedialnych: laptop + projektor w ramach projektu „Aktywny lider
- zaproszenie do złożenie oferty
więcej...
Aktualizacja: 16.06.2010 Utworzono: 16.06.2010
Budowa ulicy bocznej do ulicy Kolejowej w Goświnowicach
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 15.06.2010 Utworzono: 15.06.2010
Budowa ulicy bocznej do ulicy Kolejowej w Goświnowicach
ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT.
więcej...
Aktualizacja: 11.06.2010 Utworzono: 11.06.2010
Wykonanie i uzupełnienie placów zabaw dla dzieci
- zaproszenie do złożenia ofert.

więcej...
Aktualizacja: 02.06.2010 Utworzono: 02.06.2010
Budowa ulicy bocznej do ulicy Kolejowej w Goświnowicach
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 28.05.2010 Utworzono: 28.05.2010
wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu w Parku Miejskim cz.1 w Nysie
- ZMAIANA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 28.05.2010 Utworzono: 28.05.2010
Zaproszenie do złożenia oferty
Zaproszenie do złożenia oferty na \"Utwardzenie terenu na placu rekreacyjnym w Regulicach\"
więcej...
Aktualizacja: 27.05.2010 Utworzono: 27.05.2010
Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu w Parku Miejskim cz.1 w Nysie
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 26.05.2010 Utworzono: 26.05.2010
Usługi szkoleń zawodowych w ramach projektu pn. Aktywizacja społeczno- zawodowa klientów OPS w Nysie
- - Prawo jazdy kategorii C - przetarg nieograniczony.

więcej...
Aktualizacja: 24.05.2010 Utworzono: 24.05.2010
Przeprowadzenie lokalnej diagnozy problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla Gminy Nysa
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 20.05.2010 Utworzono: 20.05.2010
Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży
- zaproszenie do złożenia ofert
więcej...
Aktualizacja: 20.05.2010 Utworzono: 20.05.2010
Odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Przełęku.
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 19.05.2010 Utworzono: 19.05.2010
Prowadzenie obsługi bankowej budżetu GMINY NYSA
- ZMIANA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2010 Utworzono: 18.05.2010
Prowadzenie obsługi bankowej budżetu GMINY NYSA - WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
- WYJAŚNIENIA
więcej...
Aktualizacja: 17.05.2010 Utworzono: 17.05.2010
Prowadzenie obsługi bankowej budżetu GMINY NYSA
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 12.05.2010 Utworzono: 12.05.2010
wykonanie i uzupełnienie placów zabaw dla dzieci
- zaproszenie do złożenaoferty
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2010 Utworzono: 06.05.2010
Konserwacja jednorazowa całości kanału Bielawka oraz utrzymanie w ciągu roku odcinka od ul. Racławic
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2010 Utworzono: 06.05.2010
Ocena warunków geotermalnych na podstawie badań geofizycznych - magnetotellurycznych oraz termiki po
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 05.05.2010 Utworzono: 05.05.2010
Ścieżka przyrodniczo edukacyjna we wsi Siestrzechowice
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 28.04.2010 Utworzono: 28.04.2010
Adaptacja budynku przy Gimnazjum Nr 2 w Nysie
na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Inkubatora Organizacji Społecznych - WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 27.04.2010 Utworzono: 27.04.2010
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym oraz biurowym
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 23.04.2010 Utworzono: 23.04.2010
Koszenie chwastów i traw na różnych terenach gminnych
łącznie ze zbieraniem nieczystości, wygrabieniem terenu po skoszeniu i wywozem na SOK - przetarg nieograniczony

więcej...
Aktualizacja: 22.04.2010 Utworzono: 22.04.2010
Dostawa materiałów biurowych oraz druków
- zaproszenie do złozenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 22.04.2010 Utworzono: 22.04.2010
Konserwacja jednorazowa całości kanału Fortecznego
- zaproszenie do składania ofert.
więcej...
Aktualizacja: 21.04.2010 Utworzono: 21.04.2010
Wykonanie trzykrotnego oprysku preparatem chwastobójczym terenu zielonego terenie Fortu II w Nysie o
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 21.04.2010 Utworzono: 21.04.2010
Zaproszenie do złożenia oferty
- na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu „Aktywny lider filarem odnowy wsi”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej...
Aktualizacja: 19.04.2010 Utworzono: 19.04.2010
Adaptacja budynku przy Gimnazjum Nr 2 w Nysie
na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Inkubatora Organizacji Społecznych - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
więcej...
Aktualizacja: 15.04.2010 Utworzono: 15.04.2010
Zaproszenie do złożenia oferty
- zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży
więcej...
Aktualizacja: 15.04.2010 Utworzono: 15.04.2010
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nysie
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2010 Utworzono: 14.04.2010
Konserwacja odcinka rowu B 2 w Dzielnicy Dolna Wieś
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 13.04.2010 Utworzono: 13.04.2010
Budowa skateparku w Nysie
- uzupełnienie dokumentacji
więcej...
Aktualizacja: 09.04.2010 Utworzono: 09.04.2010
Adaptacja budynku przy Gimnazjum Nr 2 w Nysie na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej
- unieważnienie postępowania o udzieleniu zamówienia.
więcej...
Aktualizacja: 09.04.2010 Utworzono: 09.04.2010
Dostawa aparatów oddechowych nadciśnieniowych
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 08.04.2010 Utworzono: 08.04.2010
Wykonanie ścieżki przyrodniczo edukacyjnej we wsi Siestrzechowice
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 08.04.2010 Utworzono: 08.04.2010
Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu na inwestycji
- Adaptacja budynku przy Gimnazjum nr 2 w Nysie na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej oraz inkubatora organizacji społecznych - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Prog
więcej...
Aktualizacja: 06.04.2010 Utworzono: 06.04.2010
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 06.04.2010 Utworzono: 06.04.2010
Budowa skateparku w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 01.04.2010 Utworzono: 01.04.2010
Przebudowa drogi w ulicy Gałczyńskiego w Nysie.
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 30.03.2010 Utworzono: 30.03.2010
Adaptacja budynku przy Gimnazjum Nr 2 w Nysie na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Inkubatora
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 25.03.2010 Utworzono: 25.03.2010
Remont schroniska dla zwierząt w Konradowej
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 24.03.2010 Utworzono: 24.03.2010
Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Karpackiej w Nysie
- przetarg nieograniczony

więcej...
Aktualizacja: 24.03.2010 Utworzono: 24.03.2010
Usługi szkoleń zawodowych
- ZMIANA SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 22.03.2010 Utworzono: 22.03.2010
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg na terenie osiedla przy ul. Mickiewicza - Powstańcó
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 22.03.2010 Utworzono: 22.03.2010
Usługi szkoleń zawodowych
- w ramach projektu pn. Aktywizacja społeczno- zawodowa klientów OPS w Nysie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Rozwój
więcej...
Aktualizacja: 19.03.2010 Utworzono: 19.03.2010
Dokumentacja projektowa budowy drogi w Hanuszowie wraz z przykryciem rowu
- zaproszenie do złożonia oferty
więcej...
Aktualizacja: 19.03.2010 Utworzono: 19.03.2010
Budowa skateparku w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 17.03.2010 Utworzono: 17.03.2010
Adaptacja budynku przy Gimnazjum Nr 2 w Nysie na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej
oraz Inkubatora Organizacji Społecznych - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Inwestujemy w Twoją przyszło
więcej...
Aktualizacja: 17.03.2010 Utworzono: 17.03.2010
WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012
- zmienia tresć siwz (uzupełnienie rys.branża elektryczna)

więcej...
Aktualizacja: 11.03.2010 Utworzono: 11.03.2010
WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012
- wyjaśnienie treści siwz.
więcej...
Aktualizacja: 10.03.2010 Utworzono: 10.03.2010
WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012
- zmiana specyfikacji istotnych watrunków zamówienia.
więcej...
Aktualizacja: 09.03.2010 Utworzono: 09.03.2010
WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 08.03.2010 Utworzono: 08.03.2010
Dostawa materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
- zaproszenie do składania oferty
więcej...
Aktualizacja: 08.03.2010 Utworzono: 08.03.2010
Dostawa materiałów biurowych oraz druków
- zaproszenie do składania ofert.
więcej...
Aktualizacja: 08.03.2010 Utworzono: 08.03.2010
WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012
- zmiana siwz - poprawa omyłki w treści swiz.


więcej...
Aktualizacja: 03.03.2010 Utworzono: 03.03.2010
Zakup i nasadzenie drzew i krzewów na terenach gminy Nysa
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 02.03.2010 Utworzono: 02.03.2010
Budowa budynku Bazy Ośrodka Szkolno – Treningowego WOPR w Nysie
- UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
więcej...
Aktualizacja: 01.03.2010 Utworzono: 01.03.2010
WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012
- zmiana treści siwz (uzupełnienie)
więcej...
Aktualizacja: 01.03.2010 Utworzono: 01.03.2010
WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 26.02.2010 Utworzono: 26.02.2010
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego (funkcji Inżyniera Projektu)
nad zadaniem: „Budowa ulicy Dubois i Nowowiejskiej w Nysie”- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 26.02.2010 Utworzono: 26.02.2010
Budowa budynku Bazy Ośrodka Szkolno – Treningowego WOPR w Nysie
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 25.02.2010 Utworzono: 25.02.2010
Budowa budynku Bazy Ośrodka Szkolno – Treningowego WOPR w Nysie
- PRZEDŁUZENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT, ZMIANA SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 22.02.2010 Utworzono: 22.02.2010
Budowa budynku Bazy Ośrodka Szkolno – Treningowego WOPR w Nysie
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 16.02.2010 Utworzono: 16.02.2010
Opracowanie analiz architektoniczno-urbanistycznych (...)
- ZMIANA SIWZ, OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.
więcej...
Aktualizacja: 12.02.2010 Utworzono: 12.02.2010
Opracowanie analiz architektoniczno-urbanistycznych oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 09.02.2010 Utworzono: 09.02.2010
Remont Wieży Wrocławskiej w Nysie - II etap
- przetarg nieograniczony.

więcej...
Aktualizacja: 28.01.2010 Utworzono: 28.01.2010
Remont i konserwacja reliktów muru obronnego przy ul Chodowieckiego w Nysie
przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 28.01.2010 Utworzono: 28.01.2010
Budowa oświetlenia drogowego ulicy Otmuchowskiej w Nysie -VII etap
(oświetlenie odcinka drogi krajowej od wjazdu do Skorochowa do parkingu NOR)przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 28.01.2010 Utworzono: 28.01.2010
Budowa budynku Bazy Ośrodka Szkolno - Treningowego WOPR w Nysie
- przetarg nieograniczony ogłoszony przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego Oddział Rejonowy w Nysie.
więcej...
Aktualizacja: 28.01.2010 Utworzono: 28.01.2010
Budowa drogi w ulicy Andersa i Kołłątaja w Nysie
przetarg nieograniczony.

więcej...
Aktualizacja: 28.01.2010 Utworzono: 28.01.2010
Budowa ulicy Dubois i Nowowiejskiej w Nysie.
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 25.01.2010 Utworzono: 25.01.2010
Gościniec Skorochowski
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 21.01.2010 Utworzono: 21.01.2010
Usługi prasowe tj. usługi w zakresie publikacji informacji o działalności Gminy Nysa i jej organów
Zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2010 Utworzono: 11.01.2010
Budowa ulicy Dubois i Nowowiejskiej w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 08.01.2010 Utworzono: 08.01.2010
Gościniec Skorochowski
- w zakresie: (zagospodarowania terenu przy świetlicy: utwardzenie placu, wiata grillowa; budowa parkingu dla samochodów osobowych, ciągów pieszych i pieszo rowerowych; sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi wody opadowe; oświe
więcej...
Aktualizacja: 08.01.2010 Utworzono: 08.01.2010
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 24.12.2009 Utworzono: 24.12.2009
Odbieranie odpadów komunalnych z koszy ulicznych na terenie miasta i gminy Nysa
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 23.12.2009 Utworzono: 23.12.2009
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 17.12.2009 Utworzono: 17.12.2009
Odbieranie odpadów komunalnych z koszy ulicznych na terenie miasta i gminy Nysa
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 14.12.2009 Utworzono: 14.12.2009
Utrzymanie czystości poprzez - zamiatanie mechaniczne lub ręczne ulic, chodników i parkingów w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 11.12.2009 Utworzono: 11.12.2009
Utrzymanie czystości na podwórkach gminnych w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 11.12.2009 Utworzono: 11.12.2009
Usługa wykonywania badań laboratoryjnych
- na potrzeby WSPL SPZOZ w Nysie

więcej...
Aktualizacja: 09.12.2009 Utworzono: 09.12.2009
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie rejonu nr III w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 09.12.2009 Utworzono: 09.12.2009
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie rejonu nr II w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 09.12.2009 Utworzono: 09.12.2009
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie II części parku miejskiego w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 09.12.2009 Utworzono: 09.12.2009
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie I części parku miejskiego w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 09.12.2009 Utworzono: 09.12.2009
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie rejonu nr I w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 09.12.2009 Utworzono: 09.12.2009
Kredyt długoterminowy w wysokości 14.000.000,00 zł
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (6)
więcej...
Aktualizacja: 27.11.2009 Utworzono: 27.11.2009
Utrzymanie szaletów miejskich w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 25.11.2009 Utworzono: 25.11.2009
Kredyt długoterminowy w wysokości 14.000.000,00 zł
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (5)
więcej...
Aktualizacja: 20.11.2009 Utworzono: 20.11.2009
Kredyt długoterminowy w wysokości 14.000.000,00 zł
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (4)

więcej...
Aktualizacja: 18.11.2009 Utworzono: 18.11.2009
Kredyt długoterminowy w wysokości 14.000.000,00 zł
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (3)

więcej...
Aktualizacja: 12.11.2009 Utworzono: 12.11.2009
Kredyt długoterminowy w wysokości 14.000.000,00 zł
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (2)
więcej...
Aktualizacja: 06.11.2009 Utworzono: 06.11.2009
Kredyt długoterminowy w wysokości 14 000 000 PLN
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 05.11.2009 Utworzono: 05.11.2009
Świadczenie usług lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta i gminy Nysa.
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 30.10.2009 Utworzono: 30.10.2009
pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu : „Budowa dróg w ulicach: Iwaszkiewicza, K
Kisielewskiego, Gombrowicza, Staffa, Tetmajera i Grunwaldzka – II etap” - zaproszenie do złożenia oferty.

więcej...
Aktualizacja: 30.10.2009 Utworzono: 30.10.2009
Budowa oświetlenia ulicznego osiedla mieszkaniowego domków jednorodzinnych przy Reducie Króliczej
w Nysie - II etap w ulicach : Azaliowej, Kalinowej Leszczynowej i Berberysowej - przetarg nieograniczony.

więcej...
Aktualizacja: 30.10.2009 Utworzono: 30.10.2009
Kredyt długoterminowy w wysokości 14 000 000 PLN
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 27.10.2009 Utworzono: 27.10.2009
Wykonanie wentylacji pomieszczeń świetlicy w Kępnicy
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 26.10.2009 Utworzono: 26.10.2009
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników w sezonie 2009-2010
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 23.10.2009 Utworzono: 23.10.2009
Budowa ciągu pieszego usytuowanego przy ulicy Sudeckiej w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 19.10.2009 Utworzono: 19.10.2009
Dostawa sprzętu mechanicznego do obsługi sezonowego przenośnego lodowiska.
-ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU
więcej...
Aktualizacja: 08.10.2009 Utworzono: 08.10.2009
Dostawa sprzętu mechanicznego do obsługi sezonowego przenośnego lodowiska
- INFORMACJA O WNIESIENIU PROTESTU
więcej...
Aktualizacja: 08.10.2009 Utworzono: 08.10.2009
Wykonanie kominka w świetlicy w Kopernikach
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 07.10.2009 Utworzono: 07.10.2009
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego nr 86 w Przełęku – I etap
- zaproszenie do złożenia ofety
więcej...
Aktualizacja: 07.10.2009 Utworzono: 07.10.2009
Budowa ciągu pieszego usytuowanego przy ulicy Sudeckiej w Nysie
- zaprosze
więcej...
Aktualizacja: 07.10.2009 Utworzono: 07.10.2009
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulic Kraszewskiego i Asnyka
oraz budowy drogi łączącej ulicę Asnyka z ulicą Racławicką w Nysie - przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 07.10.2009 Utworzono: 07.10.2009
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do pawilonu sportowego w Goświnowicach
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 07.10.2009 Utworzono: 07.10.2009
Budowa dróg w ulicach: Iwaszkiewicza, Kisielewskiego, Gombrowicza, Staffa, Tetmajera i Grunwaldzka w
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 06.10.2009 Utworzono: 06.10.2009
Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nysa
i zarządzanie lokalami stanowiącymi własność gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych - WYJŚNIENIA TREŚCI SIWZ.

więcej...
Aktualizacja: 06.10.2009 Utworzono: 06.10.2009
Dostawa sprzętu mechanicznego do obsługi sezonowego przenośnego lodowiska.
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 02.10.2009 Utworzono: 02.10.2009
Przebudowa rowu melioracyjnego w Iławie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 30.09.2009 Utworzono: 30.09.2009
Zakup 3 zestawów 2 pojemnikowych do selektywnej zbiórki odpadów na tereny rekreacyjne Gminy Nysa o p
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 30.09.2009 Utworzono: 30.09.2009
Wymiana stolarki okiennej na okna PCV w lokalach mieszkalnych, użytkowych, klatkach schodowych
i magazynach w budynku mieszkalno – usługowym położonym w Nysie przy ul. Słowiańskiej 21-23 - WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.

więcej...
Aktualizacja: 28.09.2009 Utworzono: 28.09.2009
Roboty związane z powiększeniem płyty boiska w Kępnicy
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 25.09.2009 Utworzono: 25.09.2009
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulic Kraszewskiego i Asnyka oraz budowy
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 22.09.2009 Utworzono: 22.09.2009
Roboty związane z powiększeniem płyty boiska w Kępnicy
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 17.09.2009 Utworzono: 17.09.2009
Remont sali zabaw w świetlicy w Rusocinie
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 17.09.2009 Utworzono: 17.09.2009
Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nysa i zarządzanie lokalami stanowiącymi wł
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 15.09.2009 Utworzono: 15.09.2009
Wymiana stolarki okiennej na okna PCV
w lokalach mieszkalnych, użytkowych, klatkach schodowych i magazynach w budynku mieszkalno - usługowym położonym w Nysie przy ul. Słowiańskiej 21-23 - przetarg nieograniczony.

więcej...
Aktualizacja: 10.09.2009 Utworzono: 10.09.2009
Uzupełnienie tynków, okładzin i elementów elewacji budynku świetlicy w Konradowej
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 09.09.2009 Utworzono: 09.09.2009
Wykonanie uproszczonego planu gospodarki drzewostanem w Parku Miejskim w Nysie cz. I oraz Parku w Bi
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 08.09.2009 Utworzono: 08.09.2009
Dokumentacja projektowa zagospodarowania ulicy Krzywoustego w Nysie na odcinku od Rynku do Wieży Zię
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 08.09.2009 Utworzono: 08.09.2009
Pobór na terenie miasta Nysy opłaty targowej w drodze inkasa
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 01.09.2009 Utworzono: 01.09.2009
Dostawa oraz konfiguracja przełączników sieciowych wraz z osprzętem
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 2.
więcej...
Aktualizacja: 27.08.2009 Utworzono: 27.08.2009
Opracowanie analiz architektoniczno-urbanistycznych oraz projektów decyzji
o warunkach zabudowy ( w tym decyzji odmownych) i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikami graficznymi w ilości 50 sztuk - przetarg nieograniczony.

więcej...
Aktualizacja: 27.08.2009 Utworzono: 27.08.2009
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Kompleksowe uzbrojenie terenów prze
Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Nysie w rejonie ulic Dubois - Karpacka – etap Ib – budowa drogi w ulicy Karpackiej- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 27.08.2009 Utworzono: 27.08.2009
Opracowanie analiz architektoniczno-urbanistycznych oraz projektów decyzji
o warunkach zabudowy ( w tym decyzji odmownych) i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikami graficznymi w ilości 50 sztuk
- przetarg nieograniczony

więcej...
Aktualizacja: 27.08.2009 Utworzono: 27.08.2009
Dostawa oraz konfiguracja przełączników sieciowych wraz z osprzętem
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
więcej...
Aktualizacja: 26.08.2009 Utworzono: 26.08.2009
Budowa oświetlenia ulicznego osiedla mieszkaniowego domków jednorodzinnych przy Reducie Króliczej w
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 25.08.2009 Utworzono: 25.08.2009
Dostawa oraz konfiguracja przełączników sieciowych wraz z osprzętem
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 21.08.2009 Utworzono: 21.08.2009
Remont dróg gminnych wewnętrznych dz. nr 33/112; 33/108, 33/147, 33/143 k.m. 4 na osiedlu przy ul. P
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 19.08.2009 Utworzono: 19.08.2009
Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku B wraz z dostosowaniem do wymogów zaw
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Nysie - przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 13.08.2009 Utworzono: 13.08.2009
Budowa oświetlenia ulicznego osiedla mieszkaniowego domków jednorodzinnych przy Reducie Króliczej w
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
więcej...
Aktualizacja: 12.08.2009 Utworzono: 12.08.2009
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nysie – II etap
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 11.08.2009 Utworzono: 11.08.2009
Budowa oświetlenia ulicznego osiedla mieszkaniowego domków jednorodzinnych przy Reducie Króliczej w
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 11.08.2009 Utworzono: 11.08.2009
Sprzedaż opału dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 11.08.2009 Utworzono: 11.08.2009
Dokumentacji projektowej zmiany sposobu zagospodarowania Cmentarza Komunalnego przy ul. Złotogłowick
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 07.08.2009 Utworzono: 07.08.2009
Rewitalizacja kamienic przy ulicy Kramarskiej 12/14 w Nysie
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 07.08.2009 Utworzono: 07.08.2009
Konserwacja rowu R – B od ujścia do Potoku Miejskiego do torów kolejowych Nysa
- zaproszenie do złożenia oferty

więcej...
Aktualizacja: 06.08.2009 Utworzono: 06.08.2009
Konserwacja Potoku Horynka Nysa - Konradowa
- zaproszenie do złożenia oferty

więcej...
Aktualizacja: 06.08.2009 Utworzono: 06.08.2009
Roboty malarskie, uszczelnienie tarasu, uzupełnienie okładzin ściennych i posadzkowych w Przedszkol
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 04.08.2009 Utworzono: 04.08.2009
Dokumentacja projektowa chodnika w drodze gminnej w Kopernikach
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 03.08.2009 Utworzono: 03.08.2009
Dokumentacja projektowa uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie Gimnazjum nr 3 w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 03.08.2009 Utworzono: 03.08.2009
Wykonanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu zagospodarowania Cmentarza Komunalnego przy ul. Zł
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 28.07.2009 Utworzono: 28.07.2009
Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Nysie w rejonie ulic Dubois - Karpacka etap Ib - budo
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 17.07.2009 Utworzono: 17.07.2009
Wykonanie płyt w brązie oznaczających szlak Marii Luizy Merkert
- Zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 13.07.2009 Utworzono: 13.07.2009
Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Nysie w rejonie ulic Dubois - Karpacka etap Ia - budo
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 13.07.2009 Utworzono: 13.07.2009
Opracowanie studium wykonalności dla zadania pn.: „Zakup taboru autobusowego”.
- Zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 08.07.2009 Utworzono: 08.07.2009
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół Sportowych w Nysie, ul. Aleja Wojska Polskiego
- przetarg nieogrniczony
więcej...
Aktualizacja: 08.07.2009 Utworzono: 08.07.2009
Jednorazowe mechaniczne zniszczenie Barszczu Sosnowskiego
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 07.07.2009 Utworzono: 07.07.2009
Remont drogi gminnej ul. Kasprowicza (nr 106722 O) w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2009 Utworzono: 03.07.2009
UWAGA - Kompleksowa dostawa i instalacja nowego sezonowego przenośnego lodowiska
o wymiarach 20m x 40m chło¬dzonego przy zastosowaniu agregatu chłodniczego zasilanego elektrycznie oraz maszyny do pielęgnacji lodu - ZMIANA TREŚCI SIWZ, PRZEDŁUŻENIE TERMINÓW W POSTĘPOWANIU.
więcej...
Aktualizacja: 02.07.2009 Utworzono: 02.07.2009
Sprzedaż opału dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie ogłasza przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 01.07.2009 Utworzono: 01.07.2009
Wykonanie wiaty grillowej w Głębinowie – II etap
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 30.06.2009 Utworzono: 30.06.2009
Wykonanie wiaty grillowej w Kopernikach – II etap
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 30.06.2009 Utworzono: 30.06.2009
Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji placu Jana Pawła II wraz z obszarem przyległym
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 29.06.2009 Utworzono: 29.06.2009
Kompleksowa dostawa i instalacja nowego sezonowego przenośnego lodowiska
- PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
więcej...
Aktualizacja: 26.06.2009 Utworzono: 26.06.2009
Dokumentacja projektowa drogi bocznej do ul. Szkolnej w Goświnowicach
- zaproszenie do złożenia oferty

więcej...
Aktualizacja: 25.06.2009 Utworzono: 25.06.2009
Dostawa, montaż, uruchomienie oraz konfiguracja mobilnego systemu monitoringu obwodowego
na potrzeby zabezpieczenia imprez masowych - zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 19.06.2009 Utworzono: 19.06.2009
Modernizacja świetlicy w Wierzbięcicach
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
więcej...
Aktualizacja: 19.06.2009 Utworzono: 19.06.2009
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nysie - II etap
- przetarg ograniczony
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2009 Utworzono: 18.06.2009
Kompleksowa dostawa i instalacja nowego sezonowego przenośnego lodowiska
o wymiarach 20m x 40m chło¬dzonego przy zastosowaniu agregatu chłodniczego zasilanego elektrycznie oraz maszyny do pielęgnacji lodu - przetarg nieograniczony.

więcej...
Aktualizacja: 18.06.2009 Utworzono: 18.06.2009
Kompleksowa ochrona imprezy masowej - „Dni Twierdzy Nysa 2009”,
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 17.06.2009 Utworzono: 17.06.2009
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem - remont Wieży Wrocławskiej – I etap.
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 17.06.2009 Utworzono: 17.06.2009
Pełnienie nadzoru inwestorskiego
w zakresie rozszerzonym o przygotowanie wymaganych przepisami harmonogramów składania wniosków o płatność i sprawozdań, na zadaniu „Modernizacja krytej pływalni w Nysie” - zaproszenie do złożenia oferty

więcej...
Aktualizacja: 10.06.2009 Utworzono: 10.06.2009
Wykonanie dokumentacji projektowej kompleksu boisk sportowych
przy ul. Kordeckiego w Nysie w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” - zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 10.06.2009 Utworzono: 10.06.2009
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku B w Gimnazjum Nr 3 przy ul. Kościuszki w Nys
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 09.06.2009 Utworzono: 09.06.2009
Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji placu Jana Pawła II wraz z obszarem przyległym
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 05.06.2009 Utworzono: 05.06.2009
Remont Wieży Wrocławskiej w Nysie – I etap.
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 04.06.2009 Utworzono: 04.06.2009
Modernizacja krytej pływalni w Nysie
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 02.06.2009 Utworzono: 02.06.2009
Rozbudowa istniejącego środowiska infrastruktury informatycznej o dodatkową przestrzeń dyskową wraz
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 02.06.2009 Utworzono: 02.06.2009
Modernizacja świetlicy w Wierzbięcicach
- MODYFIKACJA, ZMIANA treści SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 02.06.2009 Utworzono: 02.06.2009
Dokumentacja projektowa modernizacji ogrzewania wraz z termomodernizacją obiektu Wiejskiego Domu Kul
- zaproszenie do złożenia oferty

więcej...
Aktualizacja: 02.06.2009 Utworzono: 02.06.2009
Modernizacja świetlicy w Wierzbięcicach
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 01.06.2009 Utworzono: 01.06.2009
Dokumentacja projektowa hydroforni i sieci wodociągowej tranzytowej
dla zasilania projektowanego osiedla na terenie byłego poligonu przy ulicy Orląt Lwowskich w Nysie - zaproszenie do złożenia oferty.

więcej...
Aktualizacja: 29.05.2009 Utworzono: 29.05.2009
Konserwacja rowu Baranówka Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 28.05.2009 Utworzono: 28.05.2009
Dokumentacja projektowa drogi do cmentarza w Domaszkowicach
- zaproszenie do złożenia oferty

więcej...
Aktualizacja: 28.05.2009 Utworzono: 28.05.2009
Zakup 3 zestawów 2 pojemnikowych do selektywnej zbiórki odpadów na tereny rekreacyjne Gminy Nysa o p
- zaproszenie do złożenia oferty

więcej...
Aktualizacja: 27.05.2009 Utworzono: 27.05.2009
Likwidacja barier architektonicznych w Gimnazjum Nr 1 w Nysie
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 25.05.2009 Utworzono: 25.05.2009
Naprawa i wykonanie usterek w wykonawstwie zastępczym w świetlicy w Kępnicy
- zaproszenie do złożenia oferty

więcej...
Aktualizacja: 22.05.2009 Utworzono: 22.05.2009
Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji placu Jana Pawła II wraz z obszarem przyległym
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 19.05.2009 Utworzono: 19.05.2009
Remont, częściowa wymiana stolarki okiennej w Żłobku nr 1 w Nysie, ul. Prusa - Kusocińskiego.
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 19.05.2009 Utworzono: 19.05.2009
Remont Wieży Wrocławskiej w Nysie - I etap
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2009 Utworzono: 18.05.2009
Ogrodzenie boiska w Rusocinie
- zaproszenie do złożenia oferty.

więcej...
Aktualizacja: 15.05.2009 Utworzono: 15.05.2009
Modernizacja krytej pływalni w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 15.05.2009 Utworzono: 15.05.2009
Likwidacja zbiornika przeciwpożarowego w Jędrzychowie
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 15.05.2009 Utworzono: 15.05.2009
Budowa komina przy świetlicy w Rusocinie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 15.05.2009 Utworzono: 15.05.2009
Remont szaletu miejskiego w Nysie ul. Lompy
- wyjaśnienia treści SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 14.05.2009 Utworzono: 14.05.2009
Remont sanitariatów w Gimnazjum Nr 3 w Nysie
- wyjaśnienia treści SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 14.05.2009 Utworzono: 14.05.2009
Remont dróg i chodników, filarków międzyokiennych w Przedszkolu nr 14 w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 11.05.2009 Utworzono: 11.05.2009
Remont schodów wejściowych oraz elementów dachu w Szkole Podstawowej nr 1 w Nysie
- ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

więcej...
Aktualizacja: 08.05.2009 Utworzono: 08.05.2009
Budowa ulicy bocznej do ulicy Witkiewicza w Nysie – I etap
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 08.05.2009 Utworzono: 08.05.2009
Remont instalacji elektrycznej II etap w Szkole Podstawowej nr 3 w Nysie
- ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

więcej...
Aktualizacja: 08.05.2009 Utworzono: 08.05.2009
Zagospodarowanie podwórka przy ulicy Sucharskiego w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 07.05.2009 Utworzono: 07.05.2009
Budowa ulicy bocznej do ulicy Witkiewicza w Nysie – I etap.
- ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2009 Utworzono: 06.05.2009
Budowa drogi w ulicy Parkowej w Białej Nyskiej
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2009 Utworzono: 06.05.2009
Dokumentacja projektowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w SP Nr 1 w Nysie wraz z zagospodarowanie
- zaproszenie do złożenia oferty

więcej...
Aktualizacja: 06.05.2009 Utworzono: 06.05.2009
Budowa sceny no placu spotkań w Kępnicy – II etap
- zaproszenie do złożenia oferty

więcej...
Aktualizacja: 05.05.2009 Utworzono: 05.05.2009
Konserwacja jednorazową całości kanału Bielawka oraz utrzymanie w ciągu roku odcinka od ul. Racławic
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 30.04.2009 Utworzono: 30.04.2009
Remont szaletu miejskiego w Nysie ul. Lompy
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 29.04.2009 Utworzono: 29.04.2009
Remont kuchni - II etap w Przedszkolu nr 8 w Nysie ul. Tkacka 2
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 29.04.2009 Utworzono: 29.04.2009
Remont sanitariatów w Gimnazjum nr 3 w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 29.04.2009 Utworzono: 29.04.2009
Opracowanie analiz architektoniczno-urbanistycznych oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy ( w
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 23.04.2009 Utworzono: 23.04.2009
Budowa zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną w Wierzbięcicach
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 23.04.2009 Utworzono: 23.04.2009
Remont elewacji i pokrycia dachu w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kubicach
- zaproszenie do złozenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 23.04.2009 Utworzono: 23.04.2009
Konserwacja jednorazowa całości kanału Bielawka oraz utrzymanie w ciągu roku odcinka od ul. Racławic
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 21.04.2009 Utworzono: 21.04.2009
Konserwacja jednorazowa całości kanału Fortecznego oraz utrzymanie w ciągu roku odcinka od syfonu do
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 21.04.2009 Utworzono: 21.04.2009
Wykonanie utwardzenia placów rekreacyjnych na boisku sportowym w Skorochowie
- zaproszenie do złożenia oferty.

więcej...
Aktualizacja: 20.04.2009 Utworzono: 20.04.2009
Dostawa materiałów plastycznych w ramach projektu Nowoczesny Przedszkolak
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - zaproszenie do złożenia oferty.

więcej...
Aktualizacja: 20.04.2009 Utworzono: 20.04.2009
Dostawa materiałów edukacyjno-dydaktycznych w ramach projektu Nowoczesny Przedszkolak
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 20.04.2009 Utworzono: 20.04.2009
Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu na zadaniu : „Przebudowa drogi w pasie ulic Baligrodzkiej i Rej
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 20.04.2009 Utworzono: 20.04.2009
Budowa ulicy bocznej do ulicy Witkiewicza w Nysie - I etap
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 17.04.2009 Utworzono: 17.04.2009
Przebudowa drogi w pasie ulic Baligrodzkiej i Rejtana w Nysie -
WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2009 Utworzono: 14.04.2009
Wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej. Aktywizacja gospodarcza rejonu turystycznego Jeziora Nyski
- przetarg ograniczony
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2009 Utworzono: 10.04.2009
Remont drogi gminnej nr 106750 O - ul. Reymonta w Nysie - II etap
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2009 Utworzono: 10.04.2009
Uzupełnienie w urządzenie zabawowe placu zabaw dla dzieci w Nysie przy Alei Lompy
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 09.04.2009 Utworzono: 09.04.2009
Koszenie chwastów i traw na różnych terenach gminnych łącznie ze zbieraniem nieczystości, wygrabieni
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 09.04.2009 Utworzono: 09.04.2009
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic Porzeczkowej, Bukszpanowej, Leszczynowej, Berberyso
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 09.04.2009 Utworzono: 09.04.2009
Budowa oświetlenia ulicznego osiedla mieszkaniowego domków jednorodzinnych przy ulicy gen. Fieldorfa
- ZMIANA SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 07.04.2009 Utworzono: 07.04.2009
Przebudowa drogi w pasie ulic Baligrodzkiej i Rejtana w Nysie
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 03.04.2009 Utworzono: 03.04.2009
Usługi szkoleń zawodowych w ramach aktywizacji społeczno - zawodowej klientów OPS w Nysie - Prawo ja
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie ogłasza przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 03.04.2009 Utworzono: 03.04.2009
Budowa oświetlenia ulicznego osiedla mieszkaniowego domków jednorodzinnych przy ulicy gen. Fieldorfa
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 02.04.2009 Utworzono: 02.04.2009
Zaproszenie do złożenia oferty
- „Likwidację zbiornika przeciwpożarowego w Rusocinie".
więcej...
Aktualizacja: 27.03.2009 Utworzono: 27.03.2009
Adaptacja części budynku byłej szkoły w Kępnicy na mieszkania socjalne
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 20.03.2009 Utworzono: 20.03.2009
Remont nawierzchni trawiastej boiska przy Szkole Podstawowej w Niwnicy
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 18.03.2009 Utworzono: 18.03.2009
Przebudowa ulicy bocznej do ulicy Mickiewicza w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 18.03.2009 Utworzono: 18.03.2009
Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Mickiewicza w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 16.03.2009 Utworzono: 16.03.2009
Adaptacja części budynku byłej szkoły w Kępnicy na mieszkania socjalne
- ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU, przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 16.03.2009 Utworzono: 16.03.2009
Wykonanie muru oporowego przy budynku komunalnym w Domaszkowicach Nr 47
- przetarg ograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 13.03.2009 Utworzono: 13.03.2009
Budowa drogi do cmentarza w Goświnowicach
- przetarg ograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 13.03.2009 Utworzono: 13.03.2009
Zaproszenie do złożenia oferty
- docieplenie ścian budynku zaplecza sportowego przy stadionie w Goświnowicach.
więcej...
Aktualizacja: 13.03.2009 Utworzono: 13.03.2009
Adaptację części budynku byłej szkoły w Kępnicy na mieszkania socjalne - WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 11.03.2009 Utworzono: 11.03.2009
Usługi szkoleń zawodowych w ramach aktywizacji społeczno - zawodowej klientów OPS w Nysie
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 10.03.2009 Utworzono: 10.03.2009
Adaptację części budynku byłej szkoły w Kępnicy na mieszkania socjalne - PRZEDŁUŻENIE TERMINU.
- ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU, przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 09.03.2009 Utworzono: 09.03.2009
Zaproszenie do złożenia oferty
- oświetlenie drogi wiejskiej do cmentarza w Niwnicy
więcej...
Aktualizacja: 06.03.2009 Utworzono: 06.03.2009
Przebudowa ulicy Sanockiej w Nysie
- modyfikacja treści SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 05.03.2009 Utworzono: 05.03.2009
Usługi szkoleń zawodowych w ramach aktywizacji społeczno - zawodowej klientów OPS w Nysie
- zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia. WAŻNE !!!!
więcej...
Aktualizacja: 04.03.2009 Utworzono: 04.03.2009
Budowa drogi w ulicy Szymanowskiego i bocznej do ulicy Krasickiego w Nysie
- zmiana ogłoszenie i SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 04.03.2009 Utworzono: 04.03.2009
Remont budynku świetlicy wiejskiej w Kubicach.
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 03.03.2009 Utworzono: 03.03.2009
Zaproszenie do złożenia oferty
- dokumentacja projektowa dróg bocznych do ul. Orląt Lwowskich w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 03.03.2009 Utworzono: 03.03.2009
Usługi szkoleń zawodowych w ramach aktywizacji społeczno - zawodowej klientów OPS w Nysie
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 02.03.2009 Utworzono: 02.03.2009
Adaptację części budynku byłej szkoły w Kępnicy na mieszkania socjalne
- wyjaśnienia
więcej...
Aktualizacja: 27.02.2009 Utworzono: 27.02.2009
Zaproszenie do złożenia oferty
- opracowanie dokumentacji projektowej drogi w ulicy Andersa i Kołłątaja w Nysie.
więcej...
Aktualizacja: 27.02.2009 Utworzono: 27.02.2009
Usługi szkoleń zawodowych w ramach aktywizacji społeczno - zawodowej klientów OPS w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 27.02.2009 Utworzono: 27.02.2009
Zaproszenie do złożenia oferty
- na zakup i nasadzenie drzew na terenach gminy Nysa
więcej...
Aktualizacja: 26.02.2009 Utworzono: 26.02.2009
Adaptacja części budynku byłej szkoły w Kępnicy na mieszkania socjalne
- dokumentacja projektowa Kępnica 4

więcej...
Aktualizacja: 25.02.2009 Utworzono: 25.02.2009
Adaptacja części budynku byłej szkoły w Kępnicy na mieszkania socjalne
- dokumentacja projektowa Kępnica 3

więcej...
Aktualizacja: 25.02.2009 Utworzono: 25.02.2009
Adaptacja części budynku byłej szkoły w Kępnicy na mieszkania socjalne
- dokumentacja projektowa Kępnica 1

więcej...
Aktualizacja: 25.02.2009 Utworzono: 25.02.2009
Adaptacja części budynku byłej szkoły w Kępnicy na mieszkania socjalne
- dokumentacja projektowa Kępnica 2

więcej...
Aktualizacja: 25.02.2009 Utworzono: 25.02.2009
Adaptacja części budynku byłej szkoły w Kępnicy na mieszkania socjalne
- ZMAIANY, MODYFIKACJE i WYJAŚNIENIA treści SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 24.02.2009 Utworzono: 24.02.2009
Zaproszenie do złożenia oferty
- wykonanie zabiegów szczepień drzew z gatunku kasztanowiec biały przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem preparatem TREEX 200 SL.

więcej...
Aktualizacja: 24.02.2009 Utworzono: 24.02.2009
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
- adaptacja części budynku byłej szkoły w Kępnicy na mieszkania socjalne

więcej...
Aktualizacja: 24.02.2009 Utworzono: 24.02.2009
Adaptacja części budynku byłej szkoły w Kępnicy na mieszkania socjalne
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 20.02.2009 Utworzono: 20.02.2009
Budowa drogi w ulicy Szymanowskiego i bocznej do ulicy Krasickiego w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 18.02.2009 Utworzono: 18.02.2009
Przebudowa ulicy Sanockiej w Nysie
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 18.02.2009 Utworzono: 18.02.2009
Zaproszenie do złożenia oferty
- pakietu odnowienia subskrybcji dla urządzenia ochrony sieci Juniper SSG-520,
więcej...
Aktualizacja: 16.02.2009 Utworzono: 16.02.2009
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Budowa dróg w Dzielnicy Górna Wieś w Nysie - II etap
- przetarg ograniczony
więcej...
Aktualizacja: 16.02.2009 Utworzono: 16.02.2009
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic Porzeczkowej, Bukszpanowej,
Leszczynowej, Berberysowej, Kalinowej, Azaliowej (osiedle skarpa Otmuchowska) w Nysie - przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 16.02.2009 Utworzono: 16.02.2009
Budowa ulicy Traugutta w Nysie - Etap X
- przetarg ograniczony
więcej...
Aktualizacja: 12.02.2009 Utworzono: 12.02.2009
Budowa dróg w Dzielnicy Górna Wieś w Nysie - II etap
- przetarg ograniczony
więcej...
Aktualizacja: 12.02.2009 Utworzono: 12.02.2009
Modernizacja krytej pływalni w Nysie
- przetarg ograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 11.02.2009 Utworzono: 11.02.2009
Zaproszenie do złożenia oferty
- renowacja murawy płyty głównej piaskiem - STADION MIEJSKI POLONIA Nysa ul. Sudecka
więcej...
Aktualizacja: 10.02.2009 Utworzono: 10.02.2009
Protest. Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert,
- przetarg nieograniczony na pielęgnację i utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miasta i gminy Nysa.

więcej...
Aktualizacja: 29.01.2009 Utworzono: 29.01.2009
Pielęgnacja i utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miasta i gminy Nysa
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 22.01.2009 Utworzono: 22.01.2009
Zaproszenie do złożenia oferty
- wykonanie melioracji agrotechnicznej dna lasu komunalnego
więcej...
Aktualizacja: 22.01.2009 Utworzono: 22.01.2009
Opracowanie analiz architektoniczno-urbanistycznych oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy
- (w tym decyzji odmownych) i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikami graficznymi w ilości 50 sztuk. - przetarg nieograniczony.

więcej...
Aktualizacja: 20.01.2009 Utworzono: 20.01.2009
Opracowanie analiz architektoniczno-urbanistycznych oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy -
( w tym decyzji odmownych) i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikami graficznymi w ilości 50 sztuk - przetarg nieograniczony.

więcej...
Aktualizacja: 20.01.2009 Utworzono: 20.01.2009
Zaproszenie do złożenia oferty
- dostawa materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.
więcej...
Aktualizacja: 20.01.2009 Utworzono: 20.01.2009
Naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w latach 2009-2011
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 20.01.2009 Utworzono: 20.01.2009
Zaproszenie do złożenia oferty
- dostawa materiałów biurowych oraz druków
więcej...
Aktualizacja: 20.01.2009 Utworzono: 20.01.2009
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla osiedla przy ulicach Dunikowskiego, Witkiewic
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 30.12.2008 Utworzono: 30.12.2008
Budowa ulicy bocznej do ulicy Chełmońskiego 37-39 w Nysie
- przetarg ograniczony
więcej...
Aktualizacja: 30.12.2008 Utworzono: 30.12.2008
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Rodziewiczówny - Opawskiej w Nysie
- przetarg ograniczony
więcej...
Aktualizacja: 23.12.2008 Utworzono: 23.12.2008
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie nr 378157-2008 z dnia 2008-12-23 r. - budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Rodziewiczówny - Opawskiej w Nysie etap I

więcej...
Aktualizacja: 23.12.2008 Utworzono: 23.12.2008
Ogłoszenie wyników konkursu
- na koncepcję architektoniczną siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 15.12.2008 Utworzono: 15.12.2008
Uwaga modyfikacja treści siwz
- przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego.

więcej...
Aktualizacja: 12.12.2008 Utworzono: 12.12.2008
UWAGA Uzupełnienie treści SIWZ
- udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego.

więcej...
Aktualizacja: 11.12.2008 Utworzono: 11.12.2008
Zaproszenie do złożenia oferty
- Wywóz i unieszkodliwianie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego” z terenu Gminy Nysa
więcej...
Aktualizacja: 11.12.2008 Utworzono: 11.12.2008
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 10.12.2008 Utworzono: 10.12.2008
Utrzymanie czystości poprzez - zamiatanie mechaniczne lub ręczne ulic, chodników i parkingów w Nysie
- przetag nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 09.12.2008 Utworzono: 09.12.2008
Utrzymanie czystości na podwórkach gminnych w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 05.12.2008 Utworzono: 05.12.2008
Bezgotówkowa sprzedaż paliw płynnych na potrzeby samochodów stanowiących własność gminy Nysa
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 05.12.2008 Utworzono: 05.12.2008
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie Rejonu Nr III w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2008 Utworzono: 03.12.2008
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie Rejonu Nr I w Nysie
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2008 Utworzono: 03.12.2008
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie Rejonu Nr II w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2008 Utworzono: 03.12.2008
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie II części parku miejskiego w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 02.12.2008 Utworzono: 02.12.2008
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie I części parku miejskiego w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 02.12.2008 Utworzono: 02.12.2008
Utrzymanie szaletów miejskich w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 25.11.2008 Utworzono: 25.11.2008
Zmiana SIWZ
- budowa ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Chodowieckiego – Marcinkowskiego w Nysie

więcej...
Aktualizacja: 27.10.2008 Utworzono: 27.10.2008
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
- budowa przepustu drogowego w ulicy Grunwaldzkiej w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 27.10.2008 Utworzono: 27.10.2008
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
- Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Chodowieckiego – Marcinkowskiego w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 27.10.2008 Utworzono: 27.10.2008
Zmiana SIWZ
- budowa przepustu drogowego w ulicy Grunwaldzkiej w Nysie.

więcej...
Aktualizacja: 27.10.2008 Utworzono: 27.10.2008
Budowa przepustu drogowego w ulicy Grunwaldzkiej w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 23.10.2008 Utworzono: 23.10.2008
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
- Budowa drogi w ulicy Orlej w Nysie – III etap.

więcej...
Aktualizacja: 23.10.2008 Utworzono: 23.10.2008
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników w sezonie 2008-2009
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 23.10.2008 Utworzono: 23.10.2008
Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nysa i jej jednostek organiza
- przetarg ograniczony
więcej...
Aktualizacja: 22.10.2008 Utworzono: 22.10.2008
Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Chodowieckiego - Marcinkowskiego w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 09.10.2008 Utworzono: 09.10.2008
Zaproszenie do złożenia oferty
- Przebudowa dróg gminnych – budowa oświetlenia ulicznego dróg osiedla mieszkaniowego domków jednorodzinnych przy ulicy gen. Andersa i Hugo Kołłątaja w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 07.10.2008 Utworzono: 07.10.2008
Opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej rewitalizacji Rynku w Nysie wraz z obszarem
- konkurs
więcej...
Aktualizacja: 07.10.2008 Utworzono: 07.10.2008
Zaproszenie do złożenia oferty
- Budowa oświetlenia ulicznego drogi wiejskiej przy terenie PKP w Goświnowicach ul. Kolejowa
więcej...
Aktualizacja: 07.10.2008 Utworzono: 07.10.2008
UWAGA !!! Modyfikacja treści SIWZ na budowę alejek na Cmentarzu Jerozolimskim w Nysie.
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 07.10.2008 Utworzono: 07.10.2008
Wyjaśnienia treści SIWZ
- przetarg nieograniczony na dostawę serwerów, macierzy dyskowej, elementów sieci SAN, oprogramowania serwerowego na potrzeby budowy wirtualnego środowiska infrastruktury informatycznej

więcej...
Aktualizacja: 02.10.2008 Utworzono: 02.10.2008
Budowa drogi w ulicy Orlej w Nysie - III etap.
- przetarg organiczony
więcej...
Aktualizacja: 02.10.2008 Utworzono: 02.10.2008
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADNIA OFERT !!!
- przetarg nieograniczony na dostawę serwerów, macierzy dyskowej, elementów sieci SAN, oprogramowania serwerowego na potrzeby budowy wirtualnego środowiska infrastruktury informatycznej.
więcej...
Aktualizacja: 01.10.2008 Utworzono: 01.10.2008
Dostawa serwerów, macierzy dyskowej, elementów sieci SAN,
oprogramowania serwerowego na potrzeby budowy wirtualnego środowiska infrastruktury informatycznej - przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 25.09.2008 Utworzono: 25.09.2008
Dostawa i montaż ośmiu systemów monitoringu wizyjnego w szkołach
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 25.09.2008 Utworzono: 25.09.2008
Naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 25.09.2008 Utworzono: 25.09.2008
Budowa alejek na Cmentarzu Jerozolimskim w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 23.09.2008 Utworzono: 23.09.2008
WSPL Nysa
- Adaptacja części budynku B na poradnie dla dzieci zdrowych na terenie zamkniętym Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Nysie - przetarg nieograniczony.

więcej...
Aktualizacja: 19.09.2008 Utworzono: 19.09.2008
Remont ogrodzenia , zagospodarowanie terenu wokół boiska w Szkole Podstawowej nr 3 w Nysie przy ul.
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 18.09.2008 Utworzono: 18.09.2008
Zaproszenie do złożenia oferty
- „Infrastruktura boiska sportowego w Wierzbięcicach – podium sceny oraz wyposażenie boiska”.

więcej...
Aktualizacja: 09.09.2008 Utworzono: 09.09.2008
Naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 04.09.2008 Utworzono: 04.09.2008
Dostawa samochodu osobowego dla Straży Miejskiej w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 02.09.2008 Utworzono: 02.09.2008
Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Nysie pr
przy ul. Teatralnej-Chodowieckiego - konkurs
więcej...
Aktualizacja: 01.09.2008 Utworzono: 01.09.2008
Remont drogi gminnej nr 106750 O ul.Reymonta w Nysie - etap I
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 29.08.2008 Utworzono: 29.08.2008
Opracowanie analiz architektoniczno-urbanistycznych
oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w raz z załącznikami graficznymi w ilości 100 sztuk - przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 25.08.2008 Utworzono: 25.08.2008
Uwaga - wyjaśnienia treści siwz (2)
- zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę infrastruktury parkingowej i drogowej Jeziora Nyskiego w powiązaniu z drogą krajową nr 46 – I etap.

więcej...
Aktualizacja: 25.08.2008 Utworzono: 25.08.2008
Wyjaśnienia !!!!!!
- Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej kompleksu sportowego
przy ul. Sudeckiej w Nysie

więcej...
Aktualizacja: 22.08.2008 Utworzono: 22.08.2008
Uzupełnienie uzbrojenia ul. Waryńskiego w Nysie w sieci i przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i d
- przetrag ograniczony
więcej...
Aktualizacja: 18.08.2008 Utworzono: 18.08.2008
Opracowanie analiz architektoniczno-urbanistycznych oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy
i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w raz z załącznikami graficznymi w ilości 100 sztuk - przetarg nieograniczony

więcej...
Aktualizacja: 14.08.2008 Utworzono: 14.08.2008
Zaproszenie do złożenia oferty
- wykonanie placów rekreacyjnych przy boisku w Skorochowie.

więcej...
Aktualizacja: 08.08.2008 Utworzono: 08.08.2008
Uwaga - wyjaśnienia treści siwz
- zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę infrastruktury parkingowej i drogowej Jeziora Nyskiego w powiązaniu z drogą krajową nr 46 – I etap.

więcej...
Aktualizacja: 06.08.2008 Utworzono: 06.08.2008
Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej kompleksu sportowego w Nysie przy ul. Sudeckiej.
- konkurs
więcej...
Aktualizacja: 06.08.2008 Utworzono: 06.08.2008
Budowa ulicy bocznej do ulicy Łąkowej w Nysie
- przetarg organiczony
więcej...
Aktualizacja: 28.07.2008 Utworzono: 28.07.2008
Zaproszenie do złożenia oferty
- na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu na zadaniu : „Infrastruktura parkingowa i drogowa Jeziora Nyskiego w powiązaniu z drogą krajową nr 46 – I etap”

więcej...
Aktualizacja: 28.07.2008 Utworzono: 28.07.2008
Zaproszenie do złożenia oferty
- pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu : „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nysie”

więcej...
Aktualizacja: 28.07.2008 Utworzono: 28.07.2008
Zaproszenie do złożenia oferty – wykonanie konserwacji pomnika przyrody z gatunku grusza
Zaproszenie do złożenia oferty – wykonanie konserwacji pomnika przyrody z gatunku grusza
więcej...
Aktualizacja: 23.07.2008 Utworzono: 23.07.2008
Zaproszenie do złożenia oferty
- Budowa zjazdu na drogę gminną w Goświnowicach
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2008 Utworzono: 18.07.2008
Zaproszenie do złożenia oferty
- wykonanie konstrukcji drewnianej wiaty
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2008 Utworzono: 18.07.2008
Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum nr 3 w Nysie
- przetarg ograniczony
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2008 Utworzono: 18.07.2008
Remont ogrodzenia w Przedszkolu nr 6 w Nysie ul. Armii Krajowej
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2008 Utworzono: 18.07.2008
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w SP nr 10 przy
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2008 Utworzono: 18.07.2008
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nysie - I etap
- przetarg ograniczony
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2008 Utworzono: 18.07.2008
Zaproszenie do złożenia oferty
- Budowa oświetlenia boiska sportowego w Domaszkowicach
więcej...
Aktualizacja: 16.07.2008 Utworzono: 16.07.2008
Budowa infrastruktury parkingowej i drogowej Jeziora Nyskiego w powiązaniu z drogą krajową nr 46 - I
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 14.07.2008 Utworzono: 14.07.2008
Remont drogi gminnej nr 106853 O ul. Kwiatowej w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 14.07.2008 Utworzono: 14.07.2008
Remont drogi gminnej wewnętrznej na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Polnej w Goświnowicach - dz. nr
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 14.07.2008 Utworzono: 14.07.2008
Remont elewacji budynku i placu przed budynkiem świetlicy w Domaszkowicach
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 08.07.2008 Utworzono: 08.07.2008
Zaproszenie do złożenia oferty
- Budowa zjazdu na drogę gminna w Głębinowie
więcej...
Aktualizacja: 07.07.2008 Utworzono: 07.07.2008
Zaproszenie do złożenia oferty
- oświetlenie przejścia dla pieszych przy Moście J.Bema w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 07.07.2008 Utworzono: 07.07.2008
Budowa łącznika przy ulicy Bielawskiej w Nysie
- przetarg ograniczony
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2008 Utworzono: 03.07.2008
Zaproszenie do złożenia oferty
- Budowę zadaszenia placu tanecznego wraz z utwardzeniem oraz oświetleniem na boisku sportowym w Wierzbięcicach.
więcej...
Aktualizacja: 01.07.2008 Utworzono: 01.07.2008
Wyjaśnienia treści siwz - Dostawa sprzętu nagłośnieniowego dla Nyskiego Domu Kultury
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 01.07.2008 Utworzono: 01.07.2008
Dostawa sprzętu nagłośnieniowego dla Nyskiego Domu Kultury
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 30.06.2008 Utworzono: 30.06.2008
Remont elewacji kościoła P.W. ŚW. MIKOŁAJA w WIERZBIĘCICACH - wykonanie prac remontowo-zabezpieczają
- przetarg ograniczony
więcej...
Aktualizacja: 19.06.2008 Utworzono: 19.06.2008
Budowa dróg w mieście - dzielnica Górna Wieś - oświetlenie uliczne oraz uzupełnienia sieci wodociągo
- przetarg ograniczony - Budowa dróg w mieście - dzielnica Górna Wieś - oświetlenie uliczne oraz uzupełnienia sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

więcej...
Aktualizacja: 19.06.2008 Utworzono: 19.06.2008
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
- na prace związane z utrzymaniem terenów zielonych.
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2008 Utworzono: 18.06.2008
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
- Założenie książek obiektów z dokonaniem obowiązujących przeglądów budowlanych – budynków w zarządzie Sołectw.
więcej...
Aktualizacja: 17.06.2008 Utworzono: 17.06.2008
Budowa drogi w ulicy Orlej w Nysie - oświetlenie drogowe ulicy Orlej
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 11.06.2008 Utworzono: 11.06.2008
UWAGA wyjaśnienia treści siwz na budowę drogi, oraz uzbrojenia w ul. Dubois w Nysie – etap I
WYJAŚNIENIA OSTATYECZNE - termin składania ofert 12 czerwca 2008r. godzina 10:00
więcej...
Aktualizacja: 10.06.2008 Utworzono: 10.06.2008
Zaproszenie do złozenia oferty
-Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego osiedla mieszkaniowego domków jednorodzinnych przy ulicy gen. Andersa i Hugo Kołłątaja w Nysie”
więcej...
Aktualizacja: 10.06.2008 Utworzono: 10.06.2008
Zaproszenie do złożenia oferty
- Dokumentacja projektowa oświetlenia placów zabaw w parku miejskim
przy Alei Lompy w Nysie

więcej...
Aktualizacja: 10.06.2008 Utworzono: 10.06.2008
Zapraszenie do złożenia ofert - remont wejścia na stadion w Goświnowicach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 04.06.2008 Utworzono: 04.06.2008
UWAGA uzupełnienie WYJAŚNIEŃ treści SIWZ- ul.DUBOIS w Nysie -etap I
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 02.06.2008 Utworzono: 02.06.2008
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - budowę drogi, oraz uzbrojenia w ul. Dubois w Nysie – etap I
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 02.06.2008 Utworzono: 02.06.2008
WYJAŚNIENIA treści SIWZ - budowa drogi, oraz uzbrojenia w ul. Dubois w Nysie – etap I
- przetarg nieograniczony na na budowę drogi, oraz uzbrojenia w ul. Dubois w Nysie - etap I

więcej...
Aktualizacja: 30.05.2008 Utworzono: 30.05.2008
Linia kablowa n/n oświetlenia wewnętrznych dróg gminnych w terenie byłych koszar wojskowych przy uli
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 30.05.2008 Utworzono: 30.05.2008
Opracowanie analiz architektoniczno-urbanistycznych oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy i de
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 30.05.2008 Utworzono: 30.05.2008
Usługi szkoleń zawodowych w ramach aktywizacji społeczno - zawodowej klientów OPS w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 27.05.2008 Utworzono: 27.05.2008
UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
- przetarg nieograniczony na budowę drogi, oraz uzbrojenia w ul.Dubois w Nysie – etap I

więcej...
Aktualizacja: 27.05.2008 Utworzono: 27.05.2008
REGIONALNE CENTRUM ODPADAMI - NYSA - ETAP I - OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO -WYKONAWCZEGO
WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ I DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ WEDŁUG WARUNKÓW FIDIC (tzw. czerwony FIDIC) DLA ZADANIA: REGIONALNE CENTRUM ODPADAMI - NYSA - ETAP I - przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 21.05.2008 Utworzono: 21.05.2008
Opracowanie dokumentacji projektowej Sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 3 w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 20.05.2008 Utworzono: 20.05.2008
Zaproszenie do złożenia oferty
- dostawa i montaż14 szt. ławek oraz 6 szt. koszy na śmieci na Bastion Św.Jadwigi w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 20.05.2008 Utworzono: 20.05.2008
Remont kuchni w Przedszkolu nr 8 w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 20.05.2008 Utworzono: 20.05.2008
Remont instalacji oświetleniowej sal gimnastycznych Gimnazjum nr 2 w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 20.05.2008 Utworzono: 20.05.2008
Zaproszenie do złożenia oferty
- oświetlenie drogi lokalnej do Hanuszowa przy cmentarzu w Złotogłowicach
więcej...
Aktualizacja: 20.05.2008 Utworzono: 20.05.2008
Zaproszenie do złożenia oferty
- dostawa i montaż wiaty przystankowej w Siestrzechowicach gm. Nysa
więcej...
Aktualizacja: 20.05.2008 Utworzono: 20.05.2008
Budowa alei na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Złotogłowickiej w Nysie - I etap
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 20.05.2008 Utworzono: 20.05.2008
Zabudowa odcinka rowu odwadniającego teren NOR w Skorochowie
- przetarg ograniczony
więcej...
Aktualizacja: 15.05.2008 Utworzono: 15.05.2008
Zaproszenie do składania ofert
- oświetlenie drogi lokalnej do Hanuszowa przy cmentarzu w Złotogłowicach
więcej...
Aktualizacja: 13.05.2008 Utworzono: 13.05.2008
Remont oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipowej
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 09.05.2008 Utworzono: 09.05.2008
Zaproszenie do składania ofert
- wykonanie ogrodzenia boiska w Radzikowicach – III etap
więcej...
Aktualizacja: 09.05.2008 Utworzono: 09.05.2008
Przebudowa i zmiana przeznaczenia poddasza nieużytkowego istniejącego w budynku mieszkalno - usługow
- przetarg ograniczony
więcej...
Aktualizacja: 09.05.2008 Utworzono: 09.05.2008
Konkurs ofert na Brokera Ubezpieczeniowego Urzędu Miejskiego,
świadczącego usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym ( dz.. z 2003 r. Nr 124. z późn. zm.)
więcej...
Aktualizacja: 09.05.2008 Utworzono: 09.05.2008
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Gimnazjum nr 1 w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 09.05.2008 Utworzono: 09.05.2008
Remont podłóg drewnianych i malowanie wnętrz w Przedszkolu nr 1 w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 09.05.2008 Utworzono: 09.05.2008
Remont nawierzchni komunikacji zewnętrznej w Zespole Szkół Sportowych w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 09.05.2008 Utworzono: 09.05.2008
Remont posadzek w salach lekcyjnych w Gimnazjum nr 3 w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 09.05.2008 Utworzono: 09.05.2008
Budowa drogi, oraz uzbrojenia w ul. Dubois w Nysie - etap I.
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 08.05.2008 Utworzono: 08.05.2008
Przebudowa i zmiana przeznaczenia poddasza nieużytkowego istniejącego w budynku mieszkalno - usługow
- przetarg ograniczony
więcej...
Aktualizacja: 29.04.2008 Utworzono: 29.04.2008
Wyjaśnienia treści siwz
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Urzędzie Miejskim w Nysie ul. Kolejowa 15.

więcej...
Aktualizacja: 25.04.2008 Utworzono: 25.04.2008
Zaproszenie do złożenia ofery
- konserwacja jednorazową całości kanału Fortecznego oraz utrzymanie w ciągu roku odcinka od syfonu do stawu Łabędziowego w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 25.04.2008 Utworzono: 25.04.2008
Zaproszenie do złożenia oferty
- koncepcja rozbudowy monitoringu miejskiego w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 25.04.2008 Utworzono: 25.04.2008
Wyjaśnienia treści siwz (2)
budowa boiska sportowego w Szkole Podstawowej nr 3 w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 25.04.2008 Utworzono: 25.04.2008
Zapraszenie do złożenia oferty
- wykonanie podłoża na placu zabaw w podwórku: Zjednoczenia, Mariacka, Emilii Gierczak, Wita Stwosza

więcej...
Aktualizacja: 21.04.2008 Utworzono: 21.04.2008
Przełożenie rowu R-A2 oraz likwidacja R-A1 i R-A3 na terenie podstrefy WSSE w Nysie przy ul. Dubois
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 21.04.2008 Utworzono: 21.04.2008
Wyjaśnienia treści siwz
- bubudowa boiska sportowego w Szkole Podstawowej nr 3 w Nysie

więcej...
Aktualizacja: 21.04.2008 Utworzono: 21.04.2008
Zaproszenie do złożenia oferty
- wykonanie placu zabaw dla dzieci w parku parafialnym przy ulicy Rodziewiczówny

więcej...
Aktualizacja: 18.04.2008 Utworzono: 18.04.2008
Likwidacja barier architektonicznych w Gimnazjum nr 1 w Nysie - budowa windy do przewozu osób niepeł
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2008 Utworzono: 18.04.2008
Zaproszenie do złożenia oferty
- na urządzenie placu zabaw dla dzieci w Nysie przy Alei Lompy

więcej...
Aktualizacja: 18.04.2008 Utworzono: 18.04.2008
Zabrukowanie placu przy świetlicy w Kępnicy
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 16.04.2008 Utworzono: 16.04.2008
Budowa oświetlenia drogowego ulicy Otmuchowskiej w Nysie - etap V
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 16.04.2008 Utworzono: 16.04.2008
Oświetlenie drogi wiejskiej przy boisku sportowym oraz terenu boiska w Rusocinie Gm. Nysa
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 15.04.2008 Utworzono: 15.04.2008
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Urzędzie Miejskim w Nysie ul. Kolejowa 15
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 15.04.2008 Utworzono: 15.04.2008
Zaproszenie do złożenia oferty
- Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem:REMONT FONTANNY TRYTONA ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ I ELEKTRYCZNEJ

więcej...
Aktualizacja: 11.04.2008 Utworzono: 11.04.2008
Budowa dróg w ulicach: Iwaszkiewicza, Kisielewskiego, Gombrowicza, Staffa, Tetmajera i Grunwaldzka w
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2008 Utworzono: 10.04.2008
Budowa boiska sportowego w Szkole Podstawowej nr 3 w Nysie
-przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2008 Utworzono: 10.04.2008
Budowa drogi w ulicy Orlej w Nysie - II etap
- przetarg ograniczony
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2008 Utworzono: 10.04.2008
Koszenie chwastów i traw na różnych terenach gminnych.
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 08.04.2008 Utworzono: 08.04.2008
Konserwacja jednorazowa całości kanału Bielawka
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 08.04.2008 Utworzono: 08.04.2008
Zaproszenie do złożenia oferty
- oświetlenie wiejskiej drogi wewnętrznej w Rusocinie gm. Nysa
więcej...
Aktualizacja: 07.04.2008 Utworzono: 07.04.2008
Zaproszenie do złożenia oferty
- oświetlenie drogi wiejskiej przy przystanku autobusowym w Lipowej gm. Nysa
więcej...
Aktualizacja: 07.04.2008 Utworzono: 07.04.2008
Zaproszenie do złożenia ofert
- remont szatni, natrysków, kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kopernikach
więcej...
Aktualizacja: 07.04.2008 Utworzono: 07.04.2008
Zaproszenie do złożenia oferty
- Oświetlenie boiska sportowego w Sękowicach gm. Nysa
więcej...
Aktualizacja: 07.04.2008 Utworzono: 07.04.2008
Zaproszenie do złożenia oferty
- wykonanie zabiegów szczepień drzew z gatunku kasztanowiec biały przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem preparatem TREEX 200 SL.

więcej...
Aktualizacja: 07.04.2008 Utworzono: 07.04.2008
Zaproszenie do składania ofert -
wymiana stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w Jędrzychowie
więcej...
Aktualizacja: 03.04.2008 Utworzono: 03.04.2008
Zaproszenie do złożenia oferty
- modernizacja sanitariatów w świetlicy wiejskiejw Przełęku
więcej...
Aktualizacja: 03.04.2008 Utworzono: 03.04.2008
Zaproszenie doskładania ofert
- oświetlenie uliczne w Nysie w ulicy 11 Listopada i Kozarzewskiego w obrębie Szkoły Podstawowej nr 10
więcej...
Aktualizacja: 03.04.2008 Utworzono: 03.04.2008
Zaproszenie do składania ofert
- oświetlenie uliczne w Nysie w ulicy gen.Wł Andersa i gen.Bora-Komorowskiegowięcej...
Aktualizacja: 03.04.2008 Utworzono: 03.04.2008
UWAGA - wyjaśnienia treści siwz
- przetarg nieograniczony na budowę drogi równoległej do drogi powiatowej w Głębinowie.

więcej...
Aktualizacja: 26.03.2008 Utworzono: 26.03.2008
Selektywne opróżnianie 191 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
-przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 25.03.2008 Utworzono: 25.03.2008
UWAGA !! - modyfikacja treści SIWZ i zmiana terminu składania ofert .
- przetarg nieograniczony na budowę drogi równoległej do drogi powiatowej w Głębinowie.

więcej...
Aktualizacja: 25.03.2008 Utworzono: 25.03.2008
Likwidacja byłej kotłowni przy ulicy Biskupa Jarosława w Nysie
- przetarg ograniczony
więcej...
Aktualizacja: 13.03.2008 Utworzono: 13.03.2008
Selektywne opróżnianie 191 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 13.03.2008 Utworzono: 13.03.2008
Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla WSPL SP ZOZ w Nysie.
- przetarg nieograniczony (Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ, ul. Kościuszki 3, 48-300 Nysa)
więcej...
Aktualizacja: 07.03.2008 Utworzono: 07.03.2008
Budowa drogi równoległej do drogi powiatowej w Głębinowie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 07.03.2008 Utworzono: 07.03.2008
UWAGA !! Wyjaśnienia treści siwz
- przetarg nieograniczony na dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

więcej...
Aktualizacja: 27.02.2008 Utworzono: 27.02.2008
Remont FONTANNY TRYTONA w Nysie, oraz przebudowa instalacji wodociągowej i elektrycznej
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 23.02.2008 Utworzono: 23.02.2008
Budowa drogi w ulicy Braci Gierymskich w Nysie - II etap
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 23.02.2008 Utworzono: 23.02.2008
Budowa drogi w ulicy Opawskiej w Nysie - I etap
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 23.02.2008 Utworzono: 23.02.2008
Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 23.02.2008 Utworzono: 23.02.2008
Zaproszenie do złożenia oferty
- zakup bramek do gry w hokeja na trawie oraz zakup i montaż siatek zabezpieczających na wielofunkcyjnym boisku sportowym ogólnie dostępnym dla dzieci i młodzieży w ZSS przy ul. Bramy Grodkowskiej w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 28.01.2008 Utworzono: 28.01.2008
Wyjaśnienia treści siwz -
utrzymanie chodników w drogach gminnych w latach 2008-2010.

więcej...
Aktualizacja: 25.01.2008 Utworzono: 25.01.2008
Wyjaśnienia treści siwz
- utrzymanie oznakowania poziomego dróg gminnych w latach 2008-2010.

więcej...
Aktualizacja: 16.01.2008 Utworzono: 16.01.2008
Utrzymanie oznakowania poziomego dróg gminnych w latach 2008-2010
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 14.01.2008 Utworzono: 14.01.2008
Utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych w latach 2008-2010
- przetarg nieogrniczony
więcej...
Aktualizacja: 14.01.2008 Utworzono: 14.01.2008
Utrzymanie czystości i zieleni niskiej w obrębie Rejonu Nr III
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2008 Utworzono: 11.01.2008
Utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej w latach 2008-2010
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2008 Utworzono: 11.01.2008
Utrzymanie obiektów inżynierskich w drogach gminnych w latach 2008-2010
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 10.01.2008 Utworzono: 10.01.2008
Utrzymanie chodników w drogach gminnych w latach 2008-2010.
- przetarg niueograniczony
więcej...
Aktualizacja: 10.01.2008 Utworzono: 10.01.2008
Naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w latach 2008-2010.
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 10.01.2008 Utworzono: 10.01.2008
Utrzymanie terenów zielonych pasa drogowego dróg gminnych w latach 2008-2010
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 10.01.2008 Utworzono: 10.01.2008
Naprawa dróg gminnych utwardzonych o nawierzchni niebitumicznej w latach 2008-2010
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 10.01.2008 Utworzono: 10.01.2008
Budowa chodnika przy ulicy Szkolnej w Goświnowicach.
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 08.01.2008 Utworzono: 08.01.2008
Pielęgnacja i utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miasta i gminy Nysa.
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 28.12.2007 Utworzono: 28.12.2007
Uwaga!! -wyjaśnienia treści siwz
- świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Nysie.

więcej...
Aktualizacja: 17.12.2007 Utworzono: 17.12.2007
Utrzymanie czystości na podwórkach gminnych w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 13.12.2007 Utworzono: 13.12.2007
Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy.
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 12.12.2007 Utworzono: 12.12.2007
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Nysie
-przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 11.12.2007 Utw