Organizacja Spółki

NYSKA  ENERGETYKA CIEPLNA - NYSA  JEST  SPÓŁKĄ  Z  OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


1. Główny udziałowiec  (100 % udziału w ilości 45.119 udziałów)  - Gmina Nysa
2. Kapitał zakładowy na dzień 01.01.2012 r. wynosi 23.196.500 zł
3. Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000000670
4. Organem uprawnionym do reprezentacji Spółki jest jednoosobowy zarząd, w którego skład wchodzi
 Prezes Zarządu  - Czesław Foks
5. Organem nadzorującym jest Rada Nadzorcza Spółki, w której skład wchodzą:
" Przewodniczący Rady Nadzorczej               - Artur Pawlak
" Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Janusz Horodyski
" Sekretarz Rady Nadzorczej         - Andrzej Gibas
" Członek Rady Nadzorczej  
-Paweł Kurczyński                                                                                                                                                   " Członek Rady Nadzorczej - Tadeusz Schmidt                                                                                                 
6. Prokurentem Spółki jest - Krzysztof Leśniewski
7. Przedmiotem działalności Spółki jest:
" Produkcja ciepła
" Dystrybucja ciepła
" Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia
" Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn specjalnego przeznaczenia
" Wytwarzanie energii elektrycznej
" Przesyłanie energii elektrycznej
" Dystrybucja energii elektrycznej
" Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych - przesyłowych
" Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych
" Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych
" Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych
" Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
" Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych
" Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych, oraz produktów pochodnych
" Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
" Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
" Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach
" Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach
" Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
" Wynajem nieruchomości na własny rachunek
" Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
" Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
" Badania i analizy techniczne
" Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Mirosław Radziejewski dnia 26.05.2015
Opublikowana przez Mirosław Radziejewski dnia 26.05.2015. Odsłon 9162, Wersja 24drukuj
Wersja : lewy  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Początek strony