Rejestry i ewidencje

WYKAZ   REJESTRÓW   I    EWIDENCJI

Wykaz rejestrów oraz ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Nysie

 

* Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska pok. 028) pdf

* Rejestr pomników przyrody (Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska pok. 026)

* Rejestr Aktów Prawa Miejscowego 1990-2012 pdf

* Rejestr instytucji kultury Gminy Nysa doc  (Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków pok. 221)

* Rejestr żłobków i klubów dziecięcych (Gminny Zarząd Oświaty pok. 219)

* Rejestr uchwał Rady Miejskiej  (Wydział Administracyjno-Organizacyjny pok. 207)

* Rejestr wniosków Komisji Rady Miejskiej (Wydział Administracyjno-Organizacyjny pok. 207)

* Rejestr protokołów sesji Rady Miejskiej (Wydział Administracyjno-Organizacyjny pok. 207)

* Rejestr interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej (Wydział Administracyjno-Organizacyjny pok. 207)

* Rejestr zarządzeń Burmistrza Nysy (Wydział Administracyjno-Organizacyjny pok. 206)

* Rejestr upoważnień Burmistrza Nysy (Wydział Administracyjno-Organizacyjny pok. 206)

* Rejestr spraw cywilnych (Wydział Administracyjno-Organizacyjny pok. 206)

* Rejestr skarg, wniosków i petycji (Wydział Administracyjno-Organizacyjny pok. 206)

* Rejestr przeprowadzonych kontroli (Wydział Administracyjno-Organizacyjny pok. 102)

* Rejestr  zamówień publicznych (Biuro Zamówień Publicznych pok. 226)

* Dawna ewidencja działalności gospodarczej Burmistrza Nysy  (Wydział Spraw Obywatelskich pok.124) 

* Ewidencja wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Wydział Spraw Obywatelskich pok.124):
   - w lokalach gastronomicznych xlsx
   - w punktach handlowych xlsx

* Ewidencja udzielonych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką (Wydział Spraw Obywatelskich pok.124)

* Ewidencja ludności (Wydział Spraw Obywatelskich pok. 018 i 019)

* Rejestr mieszkańców (Wydział Spraw Obywatelskich pok. 018 i 019)

* Rejestr wyborców (Wydział Spraw Obywatelskich pok. 017, 018 i 019)

* Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych (Wydział Spraw Obywatelskich pok. 017)

* Ewidencja podatkowa nieruchomości (Wydział Finansowy pok. 036 i 034)

* Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie (Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków pok. 221)

* Ewidencja mieszkań komunalnych (Wydział Rozwoju Polityki Społecznej pok. 125)

* Rejestr Placówek Wsparcia Dziennego posiadających wydane przez Burmistrza zezwolenie na prowadzenie działalności zgodnie z ustawą o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Wydział Rozwoju Polityki Społecznej pok. 130)

* Rejestr decyzji o warunkach zabudowy (Wydział Planowania Przestrzennego pok. 223)

* Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym (Wydział Planowania Przestrzennego pok. 223)

* Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Wydział Planowania Przestrzennego pok. 223)

* Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej (Stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych
oraz Informacji Publicznej pok. 217)
  - Wnioski i odpowiedzi o udzielenie informacji publicznej 2014 , 2015 , 2016 , 2017

* Rejestr umów od 2016 roku >>  (do 2015 roku w poszczególnych wydziałach)

* Rejestr korespondencji wpływającej do Urzędu Miejskiego w Nysie (Kancelaria i Archiwum Zakładowe, Kancelaria – parter)


Informację wytworzył lub odpowiada za treść Agnieszka Sokołowska dnia 06.06.2019
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 06.06.2019. Odsłon 20793, Wersja 148drukuj
Wersja : lewy  138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 
Początek strony