2009

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XL/623/2009, Z dnia: 29.12.2009, Zmieniana:  
Uchwała Nr XL/623/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Nysa od Wojewody Opolskiego niektórych zadań z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Załączniki:
uchwala 623.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 18.01.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 18.01.2010 , wersja 1
Numer: XL/622/2009, Z dnia: 29.12.2009, Zmieniana:  
Uchwała Nr XL/622/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2010 rok.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 29.12.2009.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 18.01.2010 , wersja 2
Numer: XL/628/2009, Z dnia: 29.12.2009, Zmieniana:  
Uchwała Nr XL/628/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych Gminy Nysa na 2009 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 29.12.2009.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 18.01.2010 , wersja 2
Numer: XL/625/2009, Z dnia: 29.12.2009, Zmieniana:  
Uchwała Nr XL/625/09 Rady Miejskiej w  Nysie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie nabycia przez Gminę Nysa prawa własności nieruchomości niezbędnych do wykonania zadań własnych Gminy.
Załączniki:
uchwala 625.rtf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 18.01.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 18.01.2010 , wersja 1
Numer: XL/626/2009, Z dnia: 29.12.2009, Zmieniana:  
Uchwała Nr XL/626/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przeniesienia w formie wkładu niepieniężnego (aportu) prawa własności nieruchomości na rzecz Wodociągów i Kanalizacji „AKWA” spółka z o.o.
Załączniki:
uchwala 626.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 18.01.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 18.01.2010 , wersja 1
Numer: XL/624/2009, Z dnia: 29.12.2009, Zmieniana:  
Uchwała Nr XL/624/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: udzielenia dotacji Nyskiemu Domowi Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie.
Załączniki:
uchwala 624.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 18.01.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 18.01.2010 , wersja 1
Numer: XL/629/2009, Z dnia: 29.12.2009, Zmieniana:  
Uchwała Nr XL/629/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Nysy.
Załączniki:
uchwala 629.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 18.01.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 18.01.2010 , wersja 1
Numer: XL/630/2009, Z dnia: 29.12.2009, Zmieniana:  
Uchwała Nr XL/630/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia  29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/505/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie ustanowienia honorowego wyróżnienia pn. „TRYTON NYSKI”.
Załączniki:
uchwala 630.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 18.01.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 18.01.2010 , wersja 1
Numer: XL/627/2009, Z dnia: 29.12.2009, Zmieniana:  
Uchwała Nr XL/627/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2009 rok.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 18.01.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 18.01.2010 , wersja 1
Numer: XXXIX/621/2009, Z dnia: 27.11.2009, Zmieniana: XXVI/453/2004
UCHWAŁA Nr XXXIX/621/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/453/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nysa.
Załączniki:
uchwala 621.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 09.12.2009.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 09.12.2009 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 23  prawy
Początek strony